Installationsvejledning til Vvstek 2012 - EVU

evu.dk

Installationsvejledning til Vvstek 2012 - EVU

Der er udviklet en

række nye Templates,

som gør det lettere for

dig at komme i gang

med Vvstek 2012.

En Template er et tomt

tegneark med en række

opsatte parametre.

Vælg ”A” ikonet i

toppen af skærmen, fold

menupunktet ”New”

ud og vælg ”Drawing”.

Nu åbnes dialogboksen

og du kan vælge fra

listen af Templates.

Alle Vvstek 2012

Templates er udviklet

ud fra princippet om, at

der skal tegnes i

målforhold 1:1.

7. OPDATEREDE TEMPLATES I VVSTEK 2012

Template filnavnet betyder eksempelvis for ”vvstek2012_a3_li_1-1.dwt”: Papirstørrelse A3, liggende, og print i

målforhold 1:1.

GENEREL OPTIMERING

8. OPDATEREDE PROGRAMFUNKTIONER I VVSTEK 2012

Alle bagvedliggende programrutiner i Vvstek 2012 er optimeret til AutoCAD 2012. AutoLISP programmer er

ændret i forhold til den nye brugergrænseflade.

LAG RUTINER

Når der vælges et lag i Vvstek2012 oprettes laget automatisk.

SKALAFORHOLD

I nye tegninger udført med Vvstek 2012 gemmes følgende ”Userdata” nu i tegningsfilen:

- Linieskalafaktor

- Skraveringsafstand

- Symbolskalafaktor

Ønsker du at tegne videre samt anvende Vvstek 2012 på en tegning, som er påbegyndt i en ældre udgave af

AutoCAD med eller uden Vvstek og uden ”Userdata” i tegningsfilen skal du gøre følgende:

8

More magazines by this user
Similar magazines