Strategic design and co-creative innovation in services

odgaard.biz

Strategic design and co-creative innovation in services

Ydelse 1

Borgernære

sundhedsydelser

November 2009


Samlet model

1. Opdagelse

Kort litteraturstudie, overbliksworkshop, deltagerbaseret observation,

alfa-prototyping, medarbejderworkshop, brugerworkshop

2. Skabelse

Beta-prototyping,

Ekspert-, medarbejder- og brugerprototypingworkshop

3. Syntese

Brugerprototyping-workshop

4. Værdi

Koncept- og business case udvikling, koncept- og

business case workshop med medarbejdere, brugere

og eksperter, overleveringsmøde

5. Implementeringsplan & Komm.

Implementeringsplan, case- og debatvideo og

seminar/konference

5.

Implement.

& Komm.

4. Værdi

1.

Opdagelse

3. Syntese

2.

Skabelse


Hvem, hvad, hvornår?

5.

Implement.

& Komm.

4.

Værdi

1.

Opdagelse

3.

Syntese

2.

Skabelse


Hvad, hvem, hvornår?

• Kort litteraturstudie

• Overbliksworkshop

• Deltagerbaseret observation

• Alfa-prototyping

• Medarbejderworkshop

• Brugerworkshop

1.

OPDAGELSE


Hvem, hvad, hvornår?

• Beta-prototyping,

• Ekspert-, medarbejder- og

brugerprototyping-workshop

2.

SKABELSE


Hvem, hvad, hvornår?

• Brugerprototyping-workshop

3.

SYNTESE


Hvem, hvad, hvornår?

• Koncept- og business case

udvikling

• Koncept- og business case

workshop med medarbejdere,

brugere og eksperter

• Overleveringsmøde

4.

VÆRDI


Hvem, hvad, hvornår?

• Implementeringsplan

• Visualiseret beskrivelse

(tegneserie, billedfortælling)

• Case- og debatvideo

• Seminar/konference

5.

IMPLEMENT.

& KOMM.


• Borgere:

Ressourceforbrug

Ca. 20 timer over 4-5 måneder, eller

Ca. 30 timer over 5-6 måneder

• Medarbejdere:

Ca. 20 timer over 4-5 måneder, eller

Ca. 30 timer over 5-6 måneder

• Intern projektleder:

Ca. 80 timer over 4-5 måneder, eller

Ca. 100 timer over 5-6 måneder


Produktmuligheder

1. Skriftlig/visualiseret redegørelse for sundhedsydelse og for

merværdi, målretning af indsats og implementeringsplan

2. Visualiseret beskrivelse af sammenhængende sundhedsydelse

(tegneserie, billedfortælling)

3. Case-film om sundhedsydelse

4. Debat-film om sundhedsydelse

5. Koncept- og merværdiworkshop for medarbejdere

6. Konference og/eller seminar


Kontaktinformationer

ODGAARD Consult

Gl. Kongevej 167C

1850 Frederiksberg C

Tlf. 2625 8052

madsodgaard@mail.dk

www.odgaard.biz

Similar magazines