Strategic design and co-creative innovation in services

odgaard.biz

Strategic design and co-creative innovation in services

Hvad, hvem, hvornår?

• Kort litteraturstudie

• Overbliksworkshop

• Deltagerbaseret observation

• Alfa-prototyping

• Medarbejderworkshop

• Brugerworkshop

1.

OPDAGELSE

Similar magazines