en multidisciplinær designvirksomhed - Danish Furniture On-Line

danishfurniture.dk

en multidisciplinær designvirksomhed - Danish Furniture On-Line

For Henrik Bønnelycke og

hans medarbejdere i Bønnelycke

Arkitekter er design

ikke alene et spørgsmål om

at skabe et produkt. For Århus-tegnestuen

handler design

handler om sammenhænge, og

en del af designopgaven er at

få produktet ud over rampen.

»Den nyeste seng vi har designet

er til Karup – de fi k også et

nyt shopdesign og en ny grafi sk

identitet. Det seneste website

var for Silo – de fi k også designet

møbler og fi k rådgivning

om produktion i Kina.«

Citatet er fra referencelisten

på Bønnelycke Arkitekters

hjemmeside www.bonnelycke.com.

Listen er lang og

omfatter foruden møbeldesign

og grafi sk design også butiks-

og cafeindretning og design

af bl.a. lamper og emballage.

Henrik Bønnelycke har samlet

et team af møbel- og indretningsarkitekter,

grafi ske arki-

12

PROFIL

Nordic. Udendørs lampeserie med LEDteknik

er tegnet for tyske Schimtz Leuchten

GmbH.

DESIGNERPROFIL

EN MULTIDISCIPLINÆR

DESIGNVIRKSOMHED

tekter og industrielle designere

på sin tegnestue i centrum af

Århus. De seks medarbejdere

kalder selv deres arbejdsplads

en multidisciplinær designvirksomhed,

og holdningen

er at kunderne som udgangspunkt

skal have lidt mere, end

de beder om. Det bringer af og

til Henrik Bønnelycke og hans

medarbejdere vidt omkring.

FORVENT

LIDT MERE

»Når en kunde beder os lave en

sofa, vil det i vores interne arbejdsbeskrivelse

komme til at

hedde, at vi skal se på rammerne

for en siddesituation i dagligstuen.

Vi tænker med andre

ord møblerne ind i sammenhæng

med folks levemåde, og

på samme tid gør vi os overvejelser

om, hvordan fabrikanten

bedst får møblet ud over rampen

forklarer Henrik Bønnelycke.

Tegnestuens samarbejde

med Karup Møbelfabrik

i forbindelse med projektet

»Kompetence udvik ling via design«

(se side 15) er et skole eksem

pel på denne arbejdsform.

I forbindelse med Karup

var opdraget til tegnestuen således

at tegne en ny seng, men

i forløbet blev det lige så vigtigt

at sikre møbelfabrikken

den rigtige profi l gennem ændringer

i markedsføringen og

øget fokus på produkternes

præsentation på messer og i

butikker. Og Bønnelycke Arkitekter

ved en del om udstillingsdesign

og branding. Senest

har tegnestuen lavet er

nyt butikskoncept for Femilet.

»Vi har efterhånden en del

erfaring med at lave branding

helt ud til slutbrugerne, hvor

sammenhængen mellem produkt,

indretning, emballage,

brochurer, bæreposer m.m.

er afgørende. Derfor tænker

vi helt automatisk produktdesign

ind i en større sammenhæng

– og det er en af styr-

kerne ved en multidisciplinær

designvirksomhed, at vi rent

faktisk også har de nødvendige

kompetencer,« fortæller Henrik

Bønnelycke. Han understreger

videre, at samarbejdet

med Karup har givet tegnestuen

lyst til at arbejde mere med

små og mellemstore virksomheder,

der ønsket at fokusere

mere på design.

»Vi gør meget ud af, at designudviklingen

foregår i tæt

samarbejde med kunden, og

det er netop gennem den kontinuerlige

kontakt, at mulighederne

opstår for at levere mere

end selve produktdesignet.«

FRA

VÆRKTØJSMAGER

TIL DESIGNER

Henrik Bønnelycke er uddannet

værktøjsmager, og det var

ved fi lebænken, han udviklede

sine første lampedesigns, som

bl.a. udnyttede halogenlysets

muligheder. Senere kom møb-

Bønnelycke Arkitekter har tegnet bad-,

køkken- og entretilbehør til Frost

Design A/S.

DANSKE MØBLER NR. 10 2006


Frame i massiv eg er tegnet for Karup.

lerne til, og det første i produktion

var et futonmøbel hos

Innovation. Det blev en bestseller,

og i forlængelse heraf

etablerede Henrik Bønnelycke

og Innovations nuværende designchef

Per Weiss tegnestue

sammen. W&B Designworks

tegnede primært plademøbler

til en stor tysk producent, og

da den tyske virksomhed var

lydhør over for at ændre hele sit

image, ansatte W&B Designworks

en blandet fl ok af designere

og arkitekter, som kunne

andet end at tegne møbler.

Det var dette team, der

dannede udgangspunkt for

Bønnelycke Arkitekter, som

blev etableret i 1988, da Per

Weiss valgte at hellige sig lederjobbet

hos Innovation.

DEN KINESISKE

KONTAKT

I 2002 fi k Henrik Bønnelycke

kontakt til det kinesiske møbelfi

rma Qumei:

Bakkebord i forspændt eg og pulverlakeret

stål produceret og forhandles af SILO.

»Det første møde med

Qumei’s ejer kom til at handle

en del om kopiprodukter, fordi

jeg på virksomheden bl.a. så

en kopi af et af mine egne sofaborde.

Direktøren forklarede,

at det var kinesernes eneste

mulighed for at komme i

nærheden af vestlige designmøbler,

og at han nu havde

besluttet, at producere og sælge

originalt design i samarbejde

med bl.a. europæiske designere.

I den forbindelse bad

han os lave 10 nye sofadesigns,

og dem har der været godt salg

i både i Qumei’s 170 møbelbutikker

i Kina og på eksportmarkederne,«

forklarer Henrik

Bønnelycke.

Efterfølgende er en stor del

af den århusianske designers

møbler tegnet til Qumei, og

fl ere af dem er brugt i de indretninger,

som Bønnelycke Arkitekter

har stået for. Listen

over indretningsopgaver er

lang og omfatter bl.a. tøjbu-

tikker, cykelforretninger, cafeer

og restauranter.

»Vi vælger de produkter,

der passer til opgaven, og ikke

efter om det er vores egne

designs,« forklarer Henrik

Bønnelycke. Hans loungestol

i stukket egetræ er dog blevet

en del af tegnestuens indretning

af restaurant Castenskiold

i Århus, mens andre

møbler og indretningsprodukter

er tegnet specielt til de pågældende

projekter.

FLERE

UDENLANDSKE

KUNDER

Bønnelycke Arkitekter har altid

haft udenlandske kunder

og er netop gået i offensiven i

Tyskland, Sverige og USA for

at få nogle fl ere: »Vi har bedt

Eksportrådet lave en liste over

potentielle kunder inden for

både produktdesign og indretning,

og allerede nu ser det ud

til, at der er fl ere gode fi rma-

Loungestolen i dampbøjet sortbejdset eg

markedsføres på kontraktmarkedet af SILO.

er, som vil snakke videre med

os. Men vi ønsker også at arbejde

sammen med fl ere danske

virksomheder, og erfaringerne

fra Karup-projektet har

bestemt ikke mindsket lysten

siger Henrik Bønnelycke.

Han understreger dog, at

projekterne skal kunne håndteres

af tegnestuen med den

størrelse, den har i dag. Det er

ikke et mål for tegnestuen at

blive større, og Henrik Bønnelycke

vil helst fastholde den

nuværende størrelse for ikke at

drukne i administrativt arbejde.

Lige nu står den på ISOcertifi

cering – og mest for tegnestuens

egen skyld: »Det

giver os nogle styringsværktøjer,

og man kan godt være kreativ

i en struktur, når man selv

har defi neret rammerne. Faktisk

har vi fået mere tid til det

kreative, fordi alt det administrative

er sat i system,« slutter

Henrik Bønnelycke.

jga

Spisebordet i hvidpigmenteret ask og

corian er tegnet for Mølballe.

DANSKE MØBLER NR. 10 2006 13

More magazines by this user
Similar magazines