29.07.2013 Views

Brochure (PDF)

Brochure (PDF)

Brochure (PDF)

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MW2004

Hip

SHARPCMART

Loyality Highlights:

2 LoyalityPunge per chipkort

LoyalityRabat på udvalgte varer i % eller kr.

LoyalityBonus beregning på udvalgte varer

LoyalityPoint beregning på udvalgte varer

LoyalityHappyHour

LoyalityV.I.P

LoyalityHotCard / Unhotcard

Fordele:

Kan ikke benyttes på andre systemer

Historik på kortgrupper / kortindehavere

Statistikker på kryds og tværs

"Kreditkort" effekten

Lækkert "klubkort"

Sponsor påtrykt ( mod betaling )

Kassesystem Highlights:

5000 LoyalityCard's

Histrorik på den enkelte kort holder

Rapport af den totale kort balance

Rapport af de enkelte kortgrupper

Options:

KaKom BackOffice

Regningsprinter

Køkkenprintere

Trådløst netværk

Skuffebase

UP-700sc

kassesystem

Hip

SHARPCmart

Skudehavnsvej 36 C. - 2100 København Ø.

Tlf.: +45 3929 0077 - Fax.: +45 3929 4152

www.2s.dk - sharp@2s.dk

UP-700sc

kassesystem

Hip

SHARPCmart


UP-700sc UP-700sc

UP-700sc er et kassesystem med et helt unik Loyality System

baseret på SHARP's populære model UP-700.

Det vil sige at udover alle de faciliteter et moderne firma kunne tænke

sig, har UP-700sc systemet også et fuldt integreret Loyality System.

Hip

Med

UP-700sc kassesystem og SHARPCMART software

har De et system, som give Dem og Deres kunder en masse fordele,

som igen skulle forhøje Deres omsætning og forbedre Deres likviditet.

LoyalityCash

LoyalityRabat

LoyalityBonus

UP-700sc

kassesystem

Hip

SHARPCmart

Hip

SHARPCMART's chipkort har 2 "tegnebøger" per medlemskort, hvilket betyder,

at systemet håndterer 2 af i hinanden uafhængige forretninger på samme

kort f.eks. Restauranten & Proshoppen. Herved kan en sponsor eksempelvis

indsætte penge som kun må benyttes i klubregi tegnebog 1 og begrænse

tegnebog 2 til køb af andre ydelser (Restaurant - Proshop). Dette giver

Dem en større fleksibilitet når De som kortudsteder tilbyder Deres

kunder/medlemmer dette unikke Loyality System.

Hip

SHARPCMART kan programmers så der automatisk udløses en LoyalityRabat på

specielle udvalgte varer, enten på et forudbestemt tidspunkt, eller hver gang

varen købes af kortindehaveren.

Hip

SHARPCMART kan programmeres så der automatisk udløses et bonussystem.

Systemet kan enten afgive LoyalityPoint (se nedenfor) eller indsætte bonuskontanter

på chipkortet, enten på et forudbestemt tidspunkt, eller hver gang

der indsættes nye beløb.

LoyalityPoint

Hip

SHARPCMART kan programmeres, så der automatisk

udløses et pointsystem på specielle udvalgte varer,

enten på et forudbestemt tidspunkt eller hver gang

varen købes af kortindehaveren. Disse LoyalityPoint

kan enten udløse en kontant bonus eller benyttes

til køb af varer.

Hip

LoyalityHappyHour SHARPCMART kan programmeres så, der automatisk

udføres HappyHour på specielle udvalgte varer,

enten på et forudbestemt tidspunkt i løbet af

ugens dage eller kun på én dag den éne

gang og vil kun være aktiv til kortindehaveren.

LoyalityV.I.P

LoyalityHotcards

/ Unhotcards

Hip

SHARPCMART har også mulighed for LoyalityV.I.P salg.

Hvis denne facilitet benyttes, bliver kortet programmeret således at

LoyalityCash - LoyalityRabat - LoyalityBonus - LoyalityPoint bliver

udelukket per automatik. Men salget kan naturligvis aflæses på

Deres daglige rapport.

Hip

SHARPCMART´s hotcard system giver Dem mulighed for spærre

bortkommende LoyalityChipkort. D.v.s. hvis en kortindehaver mister

sit medlemskort spærres dette på UP-700sc kassesystemet og kan

derefter ikke benyttes før det aktiveres igen.........

Hip

Reference UP-700sc kassesystem med SHARPCMART programversion

benyttes af bl.a CGC - Copenhagen Golf Club med alle de faciliteter som

beskrevet. Restauranten benytter sig af sponsorer og her benyttes tegnebog

1, - ProShoppen benytter tegnebog 2. Da Restauranten & ProShoppen

har forskellige indehavere kan det samme kort holde aktiviteterne adskilt.

CGC - Copenhagen Golf Club udtaler " Vi havde i længere tid undersøgt

markedet for et kort system, men efter flere testinstallationer med andre

Hip

systemer, var der ingen tvivl om at SHARPCMART er det rigtige valg, med alle

de faciliteter og det høje sikkerheds niveau systemet har........"

Backoffice Software

Business er et administrationsprogram, som giver mulighed for en centralstyring af alle

Deres terminaler, hvorved De på en nem og sikker måde altid komme i kontakt med Deres

kassesystem, uanset hvor De måtte befinde Dem på kloden…….

Alle salgsdata "hentes" direkte fra kassesystemet til

Deres Pc'er. Her er der så mulighed for at udskrive

de udvalgte rapporter eller videre behandle de modtaget

salgdata via en ASCII konvertering til et andet program.

(Finans, Løn, Kalkulation, Lager)

Business har også den funktion, at alle

salgsdata kan hentes automatisk, så det ikke er nødvendigt at

være på kontoret altid……

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!