1, 2005, Fremtidens gave - Strålfors

stralfors.dk

1, 2005, Fremtidens gave - Strålfors

Et magasin om informationslogistik fra Strålfors nr. 1 2005

FREMTIDENS

GAVE

er elektronisk

2–5

6–7 APOTEKET PLUSSER PÅ KUNDEN 8–9 6,5 MILLIONER KORTKUNDER

10–11 KONTOUDTOG HAR SUCCES 13 SMS’ER, DER SPARER MILLIONER


SVERIGE

Anvendelsen af elektroniske gavekort

betyder, at kunderne handler for betydeligt

mere end det nominelle beløb.

– Undersøgelser viser, at kunderne handler

for op til 1,6 gange det pålydende beløb,

siger Svante Brinkhagen hos Strålfors.

DOWNLOADEDE GAVER

”De store kæder kan også tilbyde

gave kortet på tværs af landegrænser under

forudsætning af, at deres kassesystem er

internationalt”, siger Svante Brinkhagen.

Ideen med elektroniske gavekort er

mest udbredt i USA. Tallene som viser

hvor meget salget øges, er hentet fra en

undersøgelse, der er foretaget af Standard

Register.

– En årsag til at salget øges med elektroniske

gavekort er, at kortindehaveren

kommer tilbage, hvis han ikke har udnyttet

hele beløbet. Og andre gange køber

han ofte mere end det beløb, der er på

kortet, fortæller Svante Brinkhagen.

Når kortet ligger i tegnebogen, kan det

også fungere som en annonceplads for

virksomheden. Hver gang tegnebogen åbnes,

bliver ejeren mindet om muligheden

for at bruge penge i lige netop den butik

eller den kæde, som kortet hører til. Der

er også mulighed for at variere kortets

udseende ud fra køberens motivation for

at købe.

Også egnet til impulskøb

– I USA har de store kæder specielt

udformede kort til julehandlen, til halloween,

fødselsdage og en række andre

begivenheder, hvor der er anledning til

at forære et gavekort, siger Svante Brinkhagen.

Butikken kan også eksponere elektroniske

gavekort som et impulskøbsprodukt.

Dette gøres ved at placere gavekortene på

specielle standere i nærheden af kassen.

Der er også god plads til at være kreativ,

når det gælder om at udtænke aktiviteter

for at sælge fl ere gavekort og for at sælge

fl ere varer ved hjælp af gavekortet.

– De store kæder kan også tilbyde gavekortet

på tværs af landegrænser under

forudsætning af, at deres kassesystem er

internationalt, siger Svante Brinkhagen.

Elektroniske gavekort fungerer i realtid

i lukkede netværk. Transaktionerne

foretages fra terminaler og overføres

til kassesystemet. Kortets magnetbånd

identi fi cerer kortnummeret. Transaktionsanmodningen

kontrolleres mod databasen,

som giver både autorisation og

information før købet.

Millionomsætning allerede i dag

I dag er elektroniske gavekort et stort og

hurtigvoksende fænomen i USA. I Europa

er England længst fremme i udviklingen,

og i Norden ligger Sverige i spidsen.

Allerede i dag omsættes der for millioner

på elektroniske gavekort i Sverige.

Men udviklingen er først lige begyndt.

Der er fortsat gode muligheder for at være

først i sin branche til at tilbyde kunderne

elektroniske gavekort til jul.

Også forbrugerne kan høste fordele af

at bruge elektroniske gavekort. Dels er det

mere fl eksibelt at bruge et kort, som man

kan gemme penge på og tanke op igen.

– En tungtvejende fordel for forbrugerne

er også, at det er nemmere at medbringe

et gavekort end et helt møbel fra

IKEA, siger Svante Brinkhagen.

Det er nemmere

at medbringe et

gavekort end et

helt møbel fra IKEA.

FAKTA Elektroniske

gavekort

Øget cash-fl ow gennem forudbetaling af

produkter og ydelser.

Øget mærkebevidsthed betyder, at gamle

kunder bliver og nye kommer til.

Optankningsfunktionen giver kundeloyalitet,

da kunden vælger at handle

der, hvor han eller hun har et kort.

2 INFOLOG VIL DU VIDE MERE? Kontakt STRÅLFORS INFORMATION LOGISTICS A/S Danmark, TLF. +45 33 86 86 86, E-MAIL: info@stralfors.dk, ADRESSE: Oliefabriksvej 45, 2770 Kastrup. INFOLOG 3


SVERIGE

Elektroniske gavekort er ikke kun mere betryggende

at tilbyde end de traditionelle.

– Der er mange muligheder for at bruge elektroniske gavekort og

således øge salget, siger Peter Hjern, financial coach hos Stadium.

EFFEKTIVT OG SIKKERT

Stadium er en hurtigvoksende svensk

detailhandelskæde med snart 100 butikker

i Sverige, Danmark og Finland. Kæden

er på 15 år blevet førende inden for

sport og sportsmode. For snart et år siden

lancerede Stadium som en af de første

kæder i Sverige et elektronisk gavekort.

– Baggrunden var vores behov for øget

sikkerhed og systematik i forbindelse med

vores gavekort. At sælge gavekort af papir

føltes utrygt, eftersom de kunne blive

stjålet. Desuden blev det mere og mere

kompliceret at håndtere listen over solgte

gavekort, jo flere butikker vi åbnede,

fortæller Peter Hjern.

Det indebar også, at Stadium ikke

havde et præcist billede af, hvor stort

gavekortsudeståendet var.

Projekt med Strålfors

Behovet for at finde et nyt system voksede.

Stadium havde tidligere samarbejdet

med Strålfors og blev rådet til at gå over

til elektroniske gavekort.

Stadium og Strålfors udviklede i fællesskab

et projekt. Det førte til, at elektroniske

gavekort blev afprøvet i to butikker i

Norrköping i nogle måneder. Efter en del

indkøringsvanskeligheder var man moden

til at implementere systemet i hele kæden.

– Nu kan vi konstatere, at vi ikke længere

har nogen gavekort, der kan friste

tyvene, i vores butikker. De elektroniske

gavekort er ikke mere værd end det plastik,

de er lavet af, før de optankes i forbindelse

med købet, siger Peter Hjern.

Desuden kan Peter når som helst

se, hvor stort hele kædens gavekortsudestående

er.

Minimal administration

De elektroniske gavekort er hurtige at

sælge og administrationen er minimal.

– Uden at have nogle officielle tal tror

vi desuden, at vi allerede har øget salget,

Ӂrsagen til, at vi introducerede elektroniske

gavekort, var vores behov for både at øge

sikkerheden og systematikken i forbindelse med

vores gavekort. At sælge gavekort af papir føltes

utrygt, eftersom de kunne blive stjålet.”, fortæller

Peter Hjern.

eftersom de elektroniske gavekort også er

nemmere for kunden at bruge, siger han.

Peter Hjern ser store muligheder for at

gå videre og anvende de elektroniske kort

i forskellige salgsaktiviteter, f.eks. i forbindelse

med mors dag, fars dag, i julehandelen

og i en række andre sammenhænge.

– Hidtil har de elektroniske gavekort

frem for alt været et spørgsmål om sikkerhed

og regnskab. Nu er vi klar til at

anvende dem som et redskab i salgsprocessen,

siger Peter Hjern.

– Der er egentlig ingen grænser for,

hvordan kortet kan udnyttes i salgskampagner,

konstaterer han.

”Fortællingen er vigtigere

end pris og kvalitet”

Vi ved egentlig ingenting om fremtiden, og uvisheden er vores tryghed. Derimod

er det vigtigt at tænke på fremtiden for at have et beredskab klart.

– Jeg har forsket i fremtiden i snart 25 år og har ingen anelse om, hvad

der vil ske, siger Thomas Fürth, forskningsleder på Kairos Future.

Tænk blot tilbage på de sidste 30 år.

Hvem vidste, at post- og bankvæsenet

ville blive reduceret til det, de er i dag?

Eller at vi skulle gå på restaurant for at

spise med fingrene og smide tallerkenen

væk?

Hvor mange er klar over, at forskellen

mellem arbejde og fritid var et ukendt

begreb før 1920?

– Evnen til at se fremad forringes yderligere

af, at vi ældre har gjort os en masse

erfaringer, som spærrer for udsigten. Og

de yngre savner den erfaring, som er god

at have, når man skal forberede sig på

fremtiden, siger Thomas Fürth.

Fremtidens værdier

Hvad sker der, når de ældre trækker sig

tilbage og dem der nu er unge, tager plads

i de beslutningstunge stillinger? Thomas

Fürth mener, det er vigtigt at se på, hvilke

værdier der kommer til at råde i fremtiden.

Det er i hvert fald ikke de samme

som i dag.

– Det er svært at grave gamle, begravede

værdier op, konstaterer han.

Thomas Fürth er forskningsleder på Kairos Future

og har arbejdet med fremtidsstudier i 20 år.

Han er kendt som forelæser samt forfatter til bøger

og artikler. Han holdt et foredrag om fremtiden på

Strålforsdagen i juni i år.

Ifølge Thomas Fürth findes der nogle

tydelige tendenser, når det gælder værdier.

– Vi bevæger os imod en verden med

mere individualisme og selvudvikling.

Købekraften øges, og mennesket drives

mere af begær end af behov. Familien

får en svagere position, og arbejdet bliver

mindre vigtigt. Og selv om alle vælger

det samme, bliver det endnu vigtigere at

kunne vælge selv.

Hvilke konsekvenser har det for virksomheder,

som sælger varer og tjenester?

– Der er en tendens til, at alle tilbud

opleves som uægte, men alle oplevelser

som ægte. Pris og kvalitet taber værdi som

konkurrencemiddel. Det bliver vigtigt at

kunne koble sit tilbud sammen med en

fortælling, siger Thomas Fürth.

Markedskommunikation indeholder

i stadigt stigende grad iscenesatte beretninger

om oplevelser. Fra at sælge aks er vi

gået via at sælge en skive brød til at sælge

en aften frem for en brændeovn. Det stiller

nye krav til kompetence. Fremtidens

medarbejdere skal kunne lære på ny, være

kreative, have indlevelses- og samarbejdsevne.

Eftersom mennesket skifter mere og

mere mellem forskellige livsstile, bliver

det markedskommunikatørens opgave at

finde den rette målgruppe i det pågældende

tilfælde.

Nye samfundsgrupper

Thomas Fürth tegner et billede af flere

nye grupper, som vil bidrage til et forandret

samfundsbillede i fremtiden. Blandt

andet er der en helt ny generation af

”mobile kids with lots of friends”. Der er

også storbyernes veluddannede forældre,

Yuplots, Young urban professionals’ lack

of time. Og ikke mindst ”passioneers”, de

friske aktive pensionister, som vil forandre

verden, når årgang 1940 går på pension.

– Alderdommen bliver for dem en anden

ungdom. De er købestærke og bevidste

om, hvad de vil. De starter nye virksomheder

og rejser meget, køber motorcykler og

dyr elektronik, konstaterer han.

At få fat i dem med tilbud om unikke

oplevelser er en udfordring for fremtidens

markedskommunikatører.

4 INFOLOG INFOLOG 5


SVERIGE

FAKTA Apotekets

pluskoncept

Hvis man vil opnå succes, er det vigtigt,

at personalet har et stort engagement, at

engagementet bliver stimuleret af, at de

plusansvarlige informeres via en ugentlig

mail, at de plusansvarlige også samles til

informations- og inspirationsdage, og at

pluskonceptet har sin egen side på Apotekets

intranet.

Der er en række fordele ved at være

pluskunde. Her er nogle eksempler:

Pluskunderne får medlemsinformation fi -

re gange om året. Det er først og fremmest

tip til selvpleje og helse. Medlemmerne

kan vælge at modtage informationen via

almindelige breve eller via e-mail. Hidtil

har 40 procent valgt at modtage deres

information via e-mail.

Temaaftener på apoteket. Dygtige

medarbejdere fortæller om temaer, f.eks.

hudpleje, tandpleje eller sommer og sol.

Fordele hos Apotekets partnere. Her er

der oftest tale om fordelagtige tilbud.

Pluspoint. Medlemmerne samler point på

de køb, som ikke regnes for lægemidler.

Når et medlem har samlet 500 point,

modtager han eller hun en værdicheck

med næste medlemsbrev. Checken kan

derefter indløses til udvalgte varer, dog

ikke lægemidler.

Medlems-website. På et medlemswebsite

med personligt login er der helsetip og

nyheder.

”Hele ideen har været at vise, at

vores personale har unikke kundskaber.

Derfor har vi først og fremmest satset

på Apotekets eget personale som forelæsere

til temaaftenerne på apoteket i stedet

for f.eks. læger”, siger Ann-Charlotte

Björklund.

Antallet af pluskunder er dobbelt så stort som ventet. Og pluskunderne er ikke

kun interesserede og velinformerede kunder. De køber også mere.

– Pluskonceptet er først og fremmest til for at vise kunderne, at vi har unikke

egenskaber, siger Ann-Charlotte Björklund, ansvarlig for Apoteket Plus.

TIL APOTEKET

Kundeklubben blev en succes – kunderne

er tilfredse og handler mere end tidligere.

Apoteket lever i en uvis verden, hvor forudsætningerne

for fremtiden ikke giver sig selv.

Virksomheden ville fremvise kompetence

som rådgiver i helsespørgsmål. Desuden

havde Apoteket brug for at skabe gode, langsigtede

kunderelationer for at komme morgendagens

konkurrencesituation i forkøbet.

Derfor blev pluskonceptet iværksat i april

2004.

– Vores mål var at have 100.000 pluskunder

efter et år. Det er i alt blevet til 200.000,

og der bliver ved med at komme 4.000–

5.000 nye kunder hver uge, fortæller Ann-

Charlotte Björklund.

Spredt via mund til mund-metoden

Pluskonceptet er altså blevet en succes, selvom

indsatsen for at gøre det kendt har været

ganske lille. En enkel brochure fortæller, at

alle der er interesserede i sundhed, kan blive

plusmedlemmer og øge deres viden. Rygtet

om Apotekets Plus er først og fremmest

blevet spredt fra mund til mund. At dette

koncept er blevet en stor succes, hænger i

høj grad sammen med personalets engagement.

På hvert apotek har man ud nævnt

en plusansvarlig, som har engageret sine arbejdskolleger

i arbejdet. Over 500 af Sveriges

900 apoteker deltager i pluskonceptet.

– Vi ville vise vores viden og kundskaber,

når det gælder sundhedspleje, siger Ann-

Charlotte Björklund.

Positiv tilbagemelding fra deltagerne

De kunder, som indtil nu har valgt at blive

pluskunder, er i høj grad kvinder. Det kan

man også mærke på kundemøderne. Op til

300 kvinder har deltaget i de forskellige arrangementer

og tilbagemeldingen fra deltagerne

er meget positiv.

– 10 procent af medlemmerne er mænd,

og det er meget, synes vi, siger Ann-Charlotte

Björklund.

At være plusmedlem indebærer ikke kun

øget viden om ens egen sundhed, og hvad

apoteket kan tilbyde. Medlemskabet byder

også på ”hardware”. De, der har valgt at blive

pluskunder, får et pluskort. De, der ønsker

det, kan også bruge pluskortet som apotekskort

altså overføre tilskudsdelen til pluskortet.

Kortet får på den måde to funktioner, og

medlemmerne slipper for at have to kort.

Pointene som samles på pluskortet omsættes

derefter til checks som kan indløses

til udvalgte varer. Pluskunderne tilbydes også

specialpriser på visse varer.

– Selvom hovedformålet med pluskonceptet

er at vise, at vi har unikke egenskaber,

så har det også øget vores salg. I dag køber

pluskunderne tre gange så meget som den

gennemsnitlige kunde af de varer, som ikke

kategoriseres som lægemidler, fortæller Ann-

Charlotte Björklund.

Ny logistikudfordring

Det direkte mersalg er også noget af en bonus,

når Apoteket profi lerer sine kundskaber

som rådgiver i helsespørgsmål for fl ere og

fl ere kundegrupper. At drive kundeklubben

indebærer en ny logistikudfordring for

Apoteket. En kvart million kunder skal have

det rigtige brev med det rigtige tilbud i den

rigtige situation. De skal have pluskort og

muligheden for at overføre tilskudsbeløbet.

Og deres samlede point skal kunne indløses

til varer på korrekt vis.

Læg dertil 4.000–5.000 nye pluskunder

der skal tages hånd om hver uge.

Strålfors står for hele håndteringen med

database, tilmeldingsblanketter, korthåndtering,

udsendelse af breve via post og e-mail

samt håndtering af bonuspoint, og blev

valgt som leverandør gennem en off entlig

udbudsrunde.

– Det var vigtigt for os at have én leverandør,

som kunne varetage hele håndteringen.

Plusklubben kunne kun blive en succes, hvis

vi kunne koncentrere os om indholdet. Sådan

har det også fungeret, konstaterer Ann-

Charlotte Björklund.

Modulsystem sænker

kundens omkostninger

Introduktionen af et loyalitetsprogram

er både med til at skabe

langsigtede relationer med kunderne

og øge salget. Men effektive

kundeklubber kræver stor viden om

databaser.

– Vi har en hel værktøjskasse

med løsninger til loyalitetsprogrammer,

siger Kenneth Lindqvist,

Strålfors.

Strålfors kunder kan arbejde

koncentreret på at skabe et godt

indhold i deres loyalitetsprogram til

kunderne.

– Vi har udviklet et godt system

til håndtering af logistikken i forbindelse

med vores kunders kontakt

med deres kunder. Vores databaser

er opbygget af standardmoduler,

som for vores kunders regning sammensættes

til specialløsninger. På

den måde slipper de for at stå for

alle udviklingsomkostningerne selv,

siger Kenneth Lindqvist.

At betro Strålfors logistikken omkring

loyalitetsprogrammet betyder

også, at kunden kan mindske sine

variable omkostninger. Satsningen

bliver ikke større end nødvendig.

Det er desuden bekvemt.

– Vores kunder har kun brug for

nogle få kontaktpersoner, så løser

vi det, der er nødvendigt, efter

kundens ønsker, siger Kenneth

Lindqvist.

Ved at vælge Strålfors som leverandør

lærer man også mere om

sine kunders købsadfærd.

– Vi er vant til at læse meget ud

af databaserne. Det kommer vores

kunder til gode, siger Kenneth

Lindqvist.

6 INFOLOG VIL DU VIDE MERE? Kontakt STRÅLFORS INFORMATION LOGISTICS A/S Danmark, TLF. +45 33 86 86 86, E-MAIL: info@stralfors.dk, ADRESSE: Oliefabriksvej 45, 2770 Kastrup. INFOLOG 7


EUROPA

SHELLKORT MED 150 VARIANTER

euroShell har 6,5 millioner kortkunder i 35 lande

Strålfors forsyner euroShells 6,5 millioner kunder over hele Europa

med benzinkort. Kortet omsætter for store beløb hver dag, så hurtig

levering betyder meget for Shells salg.

euroShell Card har den største markedsandel

blandt benzinkort i Europa, og

kunderne tæller både privatpersoner og

virksomheder. Kortet bruges ikke kun til

benzin, men også til f.eks. færgebilletter,

motorvejstunneller og parkeringsafgifter.

euroShell betjener i alt 6,5 millioner kortindehavere

i 35 lande.

– Gennem salget af euroShell-kortet

kommer vi tættere på vores kunder og

deres servicebehov, siger David Jones,

Security Implementation og Fulfi lment

Excellence Manager hos euroShell.

Samarbejde med andre virksomheder

For alle der rejser i Europa er der mange

fordele ved et kort fra euroShell. Muligheden

for at bruge det over hele kontinentet

er ét eksempel.

– I nogle lande samarbejder vi med andre

virksomheder, f.eks. Esso, så vores kunder

kan tanke overalt, siger David Jones.

Kunden har store muligheder for at

påvirke, hvordan han eller hun vil anvende

sit kort. Man kan bl.a. vælge, i hvilke

lande kortet gælder og til hvilke ydelser.

En vognmand kan f.eks. vælge, om

chauff ørerne kun skal kunne tanke med

kortet eller om kortet skal have fl ere anvendelsesområder.

Kortindehaveren kan også holde nøje

kontrol med omkostningerne. Udover

almindelige kontoudtog kan man også se

alle transaktioner direkte via internettet.

Men til trods for alle disse fi nesser er

benzinkortet endnu ikke færdigudviklet

på alle områder.

– Vi følger hele tiden udviklingen i

branchen og holder dørene åbne for nye

forbedringer. Det er endnu for tidligt

at sige noget om, hvordan benzinkortet

ser ud om fem til ti år, men udviklingen

inden for smartcards med fl ere funktioner

går hurtigt, siger David Jones.

Valgte Strålfors efter anbefaling

Strålfors har siden årsskiftet håndteret og

distribueret alle euroShells kort i Europa.

– Vi er meget omhyggelige med, hvem

vi vælger som leverandører. Vi havde hørt

meget godt om Strålfors gennem Svenska

Shell, som på et tidligere tidspunkt valgte

Strålfors som kortleverandør. Efter en

lang proces besluttede vi os for at lade

Strålfors stå for håndteringen af alle vores

kort i Europa, siger David Jones.

Højt sikkerhedsniveau

Og han er meget tilfreds med samarbejdet.

Strålfors håndterer alting meget professionelt.

De er omhyggelige med alt fra

kundekontakt til kortets plastkvalitet.

Desuden er sikkerhedsniveauet højt, hvilket

er vigtigt for os. De personlige koder

er meget eftertragtede af kriminelle organisationer,

siger David Jones.

euroShell er en krævende og kompleks

kunde. Et af fi re køb hos Shell foretages

af en kunde med et euroShell-kort. Derfor

er kundeoplevelsen meget vigtig, fra

Vi havde hørt meget godt om Strålfors gennem Svenska Shell,

som på et tidligere tidspunkt valgte Strålfors som kortleverandør.

kortet bestilles, indtil det anvendes på

benzinstationen.

– Noget vi er meget tilfredse med er,

at Strålfors ikke ventede på, at vi skulle

foretage forbedringer af systemet. I stedet

har de ageret proaktivt og på den måde

tilgodeset vores kunders fremtidige behov,

siger David Jones.

David Jones på euroShell synes, at samarbejdet

med Strålfors fungerer rigtig godt.

Nemt at følge kortets vej

euroShells kortprogram er et af de mere

komplekse på markedet. Det handler ikke

kun om kontakten med mange kortbrugere

i de fl este europæiske lande. Shell

tilbyder også sine kunder i Europa cirka

150 varianter af kortet.

– En vigtig årsag til at vi fi k opgaven

for euroShell var, at vi kunne tilbyde kunderne

en internetbaseret support.

Her kan kunderne følge kortets vej

gennem produktion og distribution fra

bestilling til slutleverance, fortæller

Hans Wahlgren, ansvarlig for kortvirksomheden

i Strålfors.

For hver kundesupportfunktion er det

værdifuldt hurtigt og nemt at kunne få

detaljeret viden om, hvor kunden handler.

– Shell har fuldstændig indblik i, hvad

vi laver, konstaterer Hans Wahlgren.

Både IT- og kortkompetence

En anden årsag til, at Strålfors i hård international

konkurrence fi k opgaven med

at håndtere hele informationslogistikken

for euroShell er den brede kompetence.

– Vi har ikke kun egen IT-kompetence

eller kortkompetence, men begge dele.

Det betyder, at vi kan komme med vores

egne forslag til forbedringer på en lang

række områder og føre en aktiv diskussion

med kunden. At vi hos Strålfors desuden

selv håndterer hele kæden af indsatsmateriale

som f.eks. følgebrev eller tillægs-

Sikkerheden er vigtig, når man håndterer benzinkort.

De personlige koder er meget eftertragtede af

kriminelle organisationer.

ydelser som e-faktura eller mail betyder,

at vi kan tilbyde vores kunder fl eksibilitet,

siger Hans Wahlgren.

Det at vi har vores egne ressourcer, gør

det muligt for os at lave hurtige ændringer

i selv meget komplekse opgaver. En høj

grad af fl eksibilitet kræver også et højt

grundlæggende sikkerhedsniveau i korthåndteringen.

Strålfors er certifi ceret af

både Mastercard og Visa.

8 INFOLOG VIL DU VIDE MERE? Kontakt STRÅLFORS INFORMATION LOGISTICS A/S Danmark, TLF. +45 33 86 86 86, E-MAIL: info@stralfors.dk, ADRESSE: Oliefabriksvej 45, 2770 Kastrup.

INFOLOG 9


DANMARK

En effektiv totalløsning

FOR HELE NORDEN

Nordea søgte en totalløsning for printopgaverne

i hele Norden. Kravene var

en høj kvalitet, en fornuftig pris og en

god dialog.

– Det er en kompleks opgave at forsyne

vores kunder med 350 millioner

udskrifter, siger Michael Marker, senior

outsourcingspecialist på Nordeas danske

hovedkontor.

Michael Marker, senior outsourcing specialist,

arbejder på Nordeas danske hovedkontor i København.

Det er et opsigtsvækkende virksomhedsdomicil i sort

marmor og glas, der er tegnet af den verdensberømte

danske arkitekt Henning Larsen.

Det viste sig, at man på Strålfors var vant til at håndtere

finansielle kunder med deres specielle krav.

Efter intensive forhandlinger kunne Nordea

og Strålfors underskrive en femårig kontrakt

lige før jul i fj or.

I dag er implementeringen i fuld gang.

– I Strålfors var vi desuden sikre på at få en

leverandør, som er på forkant med udviklingen,

siger Michael Marker.

Nordea besluttede i sidste del af 2003

fuldstændigt at outsource printopgaverne,

som et led i bankens strategi med at skille

sig af med de dele der ligger uden for kernevirksomheden.

Søgte en totalløsning

Løsningen på printsiden så på dette tidspunkt

forskellig ud i de nordiske lande. I Danmark og

Finland stod Nordea selv for al print inhouse,

i Sverige var det delvist outsourcet, mens printopgaverne

i Norge allerede blev løst uden for

banken. Nu søgte Nordea en totalløsning for

hele Norden. Efter første udvælgelsesrunde var

der ti virksomheder tilbage, som sidste efterår

blev reduceret til tre. Nordea valgte at indlede

intensive kontraktforhandlinger med alle tre;

en af dem var Strålfors.

– Det var svære forhandlinger pga. kompleksiteten

med fi re lande og fi re forskellige

løsninger, som skulle knyttes sammen til én og

samme løsning. Men det blev en aftale, som jeg

er stolt af, siger Michael Marker.

Han tilbragte en stor del af sin tid ved forhandlingsbordet

i Stockholm i nogle intensive

måneder. Lige før jul faldt det hele på plads,

og Nordea og Strålfors indgik en femårig kontrakt.

Konkurrenten som kunde

Omkring 350 millioner udskrifter om året

– hovedsageligt kontoudtog – skal Strålfors

levere til Nordeas bankkunder i hele Norden.

Flyers og kuvertering indgår også, og desuden

overtog Strålfors omkring 30 ansatte fra

Nordea. Nu som før har Strålfors fl ere af

Nordeas konkurrenter som sine kunder.

– Det viste sig, at man på Strålfors var vant

til at håndtere fi nansielle kunder med deres

specielle krav til kvalitet og sikkerhed, siger

Michael Marker.

Repræsenteret i hele Norden

– Vi kunne også vise, at vores implementering

fungerede, siger Henrik Sørensen, som

repræsenterede Strålfors i forhandlingerne

med Nordea.

– Det er yderligere en fordel for os, at vi er

repræsenteret i hele Norden, og at produktionsmønstret

er det samme overalt. Det gør det

nemt og fl eksibelt at fl ytte produktionen mellem

landene, hvis der skulle være behov for det,

siger Henrik Sørensen.

10 INFOLOG VIL DU VIDE MERE? Kontakt STRÅLFORS INFORMATION LOGISTICS A/S Danmark, TLF. +45 33 86 86 86, E-MAIL: info@stralfors.dk, ADRESSE: Oliefabriksvej 45, 2770 Kastrup.

INFOLOG 11


FINLAND

Strålfors tager teten i Finland

Tommi Hänninen har været

administrerende direktør

for Data Com i Finland

siden 2003. Nu er han

administrerende

direktør for Strålfors

i Finland.

FAKTA

Strålfors i Finland

48 ansatte

300 kunder

120 store kunder

6,4 millioner euro i omsætning.

Strålfors har styrket sin position på det nordiske marked for informationslogistik

gennem opkøbet af det fi nske Data Com.

– Nu står vi betydeligt stærkere på det fi nske marked, siger Tommi

Hänninen, administrerende direktør for Strålfors Information Logistics OY.

Historien om Strålfors i Finland begynder

allerede i 1979, hvor Data Com Finland

blev grundlagt. I mange år var Data

Com en del af Capellagruppen.

I 1998 købte Harri Hänninen virksomheden,

og i 2003 overtog hans søn Tommi

Hänninen posten som administrerende

direktør.

– Vores forretningsidé mindede på

mange måder om det, Strålfors tilbyder.

Vi tilbyder print- og e-mailydelser, print

on demand samt elektronisk formular- og

informationshåndtering, siger Tommi

Hänninen.

Data Com har hele tiden været nummer

to på det fi nske marked efter Itella.

Men nu hvor virksomheden er blevet en

del af Strålfors, har man taget førerpositionen.

Data Com har været en relativ lille

virksomhed med kun 50 ansatte. I stedet

for kvantitet har nøgleordene været service

og kvalitet.

– Vores styrke har været vores store

passion for vores arbejde og vores kunder.

Takket være vores størrelse er vi blevet

en fl eksibel virksomhed, som nemt kan

tilpasses kundens ønsker og behov. ”Det,

der er godt for kunden” er vores motto, og

det har vi tænkt os at holde fast i, også nu

hvor vi er en del af Strålfors, siger Tommi

Hänninen.

En ny verden for den fi nske virksomhed

Data Com har ikke tidligere kunnet

tilbyde sine kunder internationale løsninger.

Men som en del af Strålfors åbner der

sig nu nye muligheder for den fi nske virksomhed,

som skeler til nye markeder.

– Som Strålfors Information Logistics

OY har vi som ambition at øge vores andel

på det fi nske marked. Med Strålforsressourcer

og vores kundskaber bliver vi

betydeligt mere konkurrencedygtige, siger

Tommi Hänninen.

12 INFOLOG VIL DU VIDE MERE? Kontakt STRÅLFORS INFORMATION LOGISTICS A/S Danmark, TLF. +45 33 86 86 86, E-MAIL: info@stralfors.dk, ADRESSE: Oliefabriksvej 45, 2770 Kastrup.

VIL DU VIDE MERE? Kontakt STRÅLFORS INFORMATION LOGISTICS A/S Danmark, TLF. +45 33 86 86 86, E-MAIL: info@stralfors.dk, ADRESSE: Oliefabriksvej 45, 2770 Kastrup. INFOLOG 13

NORGE

At sende SMS i stedet for brev

kan være en hurtig og omkostningseffektiv

måde at kommunikere

med kunderne på.

– Anvendelsen af SMS øges

hastigt. Og vi regner med en

fortsat, hastig forøgelse,

siger Barbro Moen Strand,

Lindorff A/S i Oslo.

Barbro Moen Strand på

Lindorff i Norge synes,

at Strålfors tilbyder hurtige

og fl eksible løsninger.

”Alt skulle være muligt”

Lindorff er en nordisk koncern, som tilbyder

kreditinformation, kundeudvikling og betalingsopfølgning.

Kunderne er først og fremmest

nordiske aktører på fi nansmarkedet.

Barbro Moen Strand, projektleder, er ansvarlig

for kommunikationen med kunderne og

kundernes kunder.

– Vi har blandt andet arbejdet med at ud -

vikle teksten og formen på vores breve, der går

til dem der er lidt forsinkede med at betale deres

regninger. Der var behov for at kunne udforme

brevene på en moderne måde og ud fra vores

kunders ønsker. Alt skulle være muligt, fortæller

hun.

Kunderne mindskede portoomkostningerne

I den sammenhæng fi k vi også mulighed for at

afprøve kommunikationen af visse emner via

SMS i stedet for gennem en kort sætning i et

brev. Vi fi k meget positiv respons.

– Vores kunder kan mindske deres portoomkostninger

og desuden nå ud til kunderne nogle

dage hurtigere. Det har betydning, når det

handler om store betalingsstrømme, konstaterer

Barbro Moen Strand.

– Af juridiske årsager kan vi ikke erstatte

alle breve med SMS eller e-mail, men vi regner

med, at lovgivningen på sigt bliver ændret, når

der er garanti for sikkerheden.

Hurtige og fl eksible løsninger

Lindorff AS er begyndt at arbejde mere og

mere med Strålfors som leverandør af både

print og supplies.

– Årsagen er, at Strålfors kan leve op til vores

krav om både hurtige og fl eksible løsninger.

Hvis det vi ønsker ikke passer til deres produktion,

tilpasser de sig til os. Desuden er det på

lang sigt en fordel, at Strålfors fi ndes på hele

det nordiske marked, fortæller Barbro Moen

Strand.

FAKTA Lindorff

Lindorff har i dag cirka 1.500 ansatte i Norden.

Omsætningen er på cirka 197 millioner Euro.

Virksomheden har hovedkontor i Oslo og kontor

i Danmark, Finland, Estland, Letland, Litauen og Sverige.


DANMARK 14 INFOLOGBRØNDBYS

Alle vores medarbejdere er godkendt til at håndtere materiale, der er klassifi ceret fortroligt.

Strålfors i Danmark har fl ere kunder, der kræver et højt sikkerhedsniveau.

Det nyder Strålfors’ kunder i hele Norden godt af.

Strålfors Information Logistics A/S i

Danmark har i dag tre produktionsanlæg;

et i Kastrup, et i Brøndby og et i Århus.

Så sent som i maj i år købte Strålfors den

del af virksomheden, der tidligere var ejet

af det IBM-ejede DMdata. Ved årsskiftet

købte Strålfors CSC Print Center

i Køben havn.

– Dette er et led i vores strategi om at

kunne levere løsninger inden for informationslogistik

til hele Norden, siger Fredrik

Romberg, administrerende direktør for

Strålfors Information Logistics A/S.

Logistik og print

Når danske myndigheder, banker, forsikringsselskaber

og andre store virksomheder

outsourcer IT-driften, opstår der

ofte et behov for både logistikløsninger

og print. På Strålfors i Danmark produceres

i år cirka 700 millioner udskrifter

og 250 millioner kuverteringer, hvilket er

omkring halvdelen af det danske marked.

Bl.a. printes og kuverteres kontoudtogene

for mange af de store danske banker samt

den øvrige fi nansielle sektor.

– Alle vores medarbejdere er godkendt

til at håndtere materiale, der er klassifi ceret

fortroligt, fortæller Fredrik Romberg.

Et andet eksempel på sikkerhedsniveauet

er håndteringen af al makulatur.

Den suges op i et stort rørsystem, pakkes i

et lukket rum og hentes derefter af sikkerhedskøretøjer

af samme type, som bruges

til pengetransporter.

Skal registrere sig

Når man bevæger sig rundt i bygningen,

ved det avancerede adgangssystem altid

hvor i bygningen, man befi nder sig. Det

betyder, at medarbejderne ikke blot kan

følges med en kollega rundt, men selv skal

registrere sig ved de enkelte adgangskonsoller,

ligesom hver enkelt medarbejder

kun har adgang til det arbejdsområde,

som han eller hun er ansat i.

På store skærme kan medarbejderne

overvåge, hvad der sker på hver enkelt

maskine, time for time, døgnet rundt.

Maskinerne er alle udstyret med avancerede

læsesystemer, som tilsikrer det korrekte

indhold i hver enkelt kuvert.

Sikkerheden er helt i top på

printcentret i Brøndby. ”Al makulatur

suges op i et stort rørsystem, pakkes

i et afl åst rum og hentes derefter af

sikkerhedskøretøjer af samme type,

som bruges til pengetransporter”,

fortæller Fredrik Romberg,

administrerende direktør for

Strålfors Information Logistics A/S.

Den maskinpark og den kompetence,

som Strålfors Information Logistics har,

egner sig også til en ny type opgaver med

tilknytning til markedskommunikation.

– Vi ser et stort vækstpotentiale i at

kommunikere budskaber med stor træfsikkerhed

på vegne af vores kunder. Det

kan være loyalitetsprogrammer, men også

nye muligheder for at anvende traditionel

one-to-one markedsføring på en varieret

og innovativ måde, siger Fredrik Romberg.

Kan nå ud til hele Norden

Mange af Strålfors kunder er i dag nordisk

repræsenterede. Det er derfor vigtigt,

at kende til det enkelte lands regelsæt,

både hvad angår love og portoregler m.v.

– Vores tilstedeværelse i hele norden

medfører, at vi har en meget stor kapacitet,

samt en ensartet IT-platform og

maskinpark. Derfor kan vi også være

meget fl eksible, og kan gennemføre selv

store komplicerede opgaver med relativ

kort varsel.

– Vore nordiske kunder skal føle, at de

er i trygge hænder, uanset hvilket land de

befi nder sig i. For os er det vigtigt, at du

som kunde kan koncentrere dig 100% om

din forretning, siger Fredrik Romberg.

BYS B FORT KNOX

VIL DU VIDE MERE? Kontakt STRÅLFORS INFORMATION LOGISTICS A/S Danmark, TLF. +45 33 86 86 86, E-MAIL: info@stralfors.dk, ADRESSE: Oliefabriksvej 45, 2770 Kastrup.

INFOLOG 15


NOTITSER

Kontantløse kort

til de rejsende

Rejserne er blevet lidt nemmere for

dem, der bruger SJ’s (Statens Jernbane

i Sverige) virksomhedsprogram Commeo.

De rejsende har fået kontantløse kort,

hvilket indebærer, at togkonduktøren blot

skal holde kortet mod sin læser for at

registrere rejsen. Håndteringen er blevet

hurtigere og nemmere. På endestationen

overføres dataene derefter fra læseren

til SJ’s hovedkontor. Strålfors har leveret

kortene og håndterer desuden tryk af de

billetter og fakturaer, der sendes til de

rejsende. Læs mere www.sj.se

Sygesikringskort

til Sverige og Norge

Et nyt EU-kort har erstattet de

gamle papirskort for at kunne få

hjælp under ophold i andre EUlande

end hjemlandet. Det nye kort

skal forenkle håndteringen for både

medborgerne, sygehusvæsenet og

sygesikringsinstitutionerne. De

gamle papirskort gjaldt for hele

familien. De nye kort er individuelle

og alle i familien skal have

deres eget kort. Strålfors leverer

EU-kortet til både Riksförsäkringsverket

i Sverige og Rikstrygdeverket

i Norge.

Du bestiller dit kort på adressen:

www.riksforsakringsverket.se

eller www.trygdeetaten.no.

Kortet kan også bestilles via SMS.

De fik førstepræmien

Brødrene Sven og Hans-Olof Bodevind,

som har ejet og drevet Henjo Plåtteknik i

25 år, blev de første modtagere af Göthe

Parkanders pris på 100.000 kroner.

Prisen uddeles samtidig med et seminar

om succesfyldt entreprenørskab, som

Strålfors afholdte sammen med Centrum

for Informationslogistik i Ljungby.

Henjo har gennem en periode på 10 år

øget sin omsætning fra 20 millioner til

70 millioner kroner.

At det går så godt, skyldes i høj grad,

at vi ganske tidligt satsede på ny teknologi,

sagde Sven Bodevind i forbindelse

med prisuddelingen.

Læs mere www.henjo.no

Enkeltstående kurser i informationslogistik

Centrum for Informationslogistik i Ljungby tilbyder i efteråret 2005 en række enkeltstående højskolekurser.

Blandt efterårets tilbud er der bl.a. kurser (5-pointskurser) i kommunikation og projektledelse

samt informationsdesign og psykologi med fokus på informationslogistik. Der kræves kompetencer

fra en højere undervisningsanstalt samt kundskaber, der svarer til matematik på C-niveau og samfundsvidenskab

på A-niveau. Til internet-/webservices kræves der desuden kundskaber, der svarer

til 20 point i informatik/informationslogistik. Læs mere www.informationslogistik.se

Vi anvender en brøkdel af hjernens kapacitet og bør kunne præstere mere.

– Vi bør kunne udnytte hjernen bedre, mener Nils Simonson, kirurg og forsker,

som i mange år har interesseret sig for hjernens udvikling.

”Vi anvender 1 procent af hjernen”

Nils Simonson var en af foredragsholderne,

da Strålfors afholdt et seminar i forbindelse

med den første uddeling af Göthe Parkanders-prisen.

Nils er blandt andet forfatter af

bogen ”Hjärnbruk”.

Han fortæller om et møde med hjernen,

da han som ung reservelæge havde boret

hul i en hjerneskal for at lette på trykket ved

en hjerneblødning. Han løftede på låget og

så et organ, ”der lignede en valnød med en

farve som en dårligt kogt lever”. Alligevel er

hjernen centrum for så meget viden og så

mange følelser.

– Ingen udnytter mere end en procent af

hjernens kapacitet. Forbilledet for filmen

Rain Man havde en IQ på 40, men kunne

mere end 7.000 bøger udenad. Vi kan alle

lære mere, siger han.

Hjernen er tilbage på savannen

Nils Simonson hævder, at vi ved at forstå

hjernen kan lære at klare mere.

– Vi har i høj grad de samme gener som

en chimpanse. Vores hjerne er skabt til at

løse savannens problemer. Den sørger for,

at vi forsynes med adrenalin ved akutte fysiske

trusler. Hvis hjernen skal fungere godt,

kræves det, at vi lever lidt som om, vi var på

savannen, siger han.

At højre og venstre hjernehalvdel adskiller

sig fra hinanden, har de fleste nok hørt

om før. Den højre hjernehalvdel er centrum

for kreativitet, intuition, humor og fantasi.

Den venstre er centrum for mere analytiske

egenskaber. Der er også forskel på mænd og

kvinders hjerner.

– Kvinder taler og læser tidligere. De har

bedre finmotorik og højere IQ. Mænd er

mere konkurrencemennesker og er bedre til

kortlæsning. Hjernen er kønsopdelt. Diskriminationen

af kvinder er et politisk og moralsk

problem, konstaterer Nils Simonson,

som mener, at vi i arbejdslivet burde være

bedre til at tilgodese forskellighederne.

OM MAGASINET

Infolog Magazine udgives

af Strålfors AB.

Ansvarshavende redaktør:

Martin Sterner

martin.sterner@stralfors.se

Tekst: Ewa Svensson, Lars Edqvist.

Billeder: Ewa Levau, Brita Nordholm,

Ola Åkeborn og Daniel Wester.

Form & produktion: www.givakt.se

Nils Simonsons råd til at passe på vores hjerne er at

spise lidt og magert, gå mindst 45 minutter om dagen

og spise omega 3.

Hvilken fodboldtræner ville udvælge

11 venstre-backspillere?

Nils Simonson hylder kreative mennesker

som udviklingens motor, men påpeger også

at vi har brug for alle egenskaber. Hvem ønsker

at flyve med en kreativ pilot eller at blive

opereret af en kreativ kirurg?

Husker hver detalje

Der findes en måde, man kan håndtere sin

hukommelse på. Nils Simonson har studeret,

hvad det er, der gør, at vi husker ting. Vi husker

det, der er vigtigt. De fleste af os husker

tydeligt, hvad vi foretog os, da vi fik at vide,

at Palme var blevet skudt.

– Selv husker jeg hver en detalje, da jeg for

mange år siden fik besked om, at min søn

var blevet hårdt kvæstet i en trafikulykke,

fortæller Nils Simonson.

Hjernen synes også om rytme og farver.

Derfor er det så nemt at huske både højtidelige

salmer og banale dansktoptekster – selv

dem, vi helst vil glemme.

Tryk: www.jomatryck.se

Adresse: Infolog Magazine,

Strålfors AB, 341 84 Ljungby

Internet: www.stralfors.se

STRÅLFORS er en IT-fokuseret Business-to-Business virksomhed med grafisk tradition, der tilbyder helhedsløsninger

inden for informationsoverførsel. Strålfors udvikler, producerer og leverer systemer, services og produkter for effektiv

kommunikation af virksomhedskritisk information. Koncernen omsætter for ca. SEK 3,1 milliarder, har virksomhed

i12 lande og beskæftiger 1900 ansatte. Strålfors B-aktie har været noteret på Stockholm børsen siden 1984.

More magazines by this user
Similar magazines