Åben blad som PDF - IPA Danmark

ipa.dk.dk

Åben blad som PDF - IPA Danmark

Medlemsblad for Sektion Danmark

nyt

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

Nr. 1 • 2012

IYG – en oplevelse for livet!

Kronik: Vi skal ud af ”dødvandet”!

Spændende tur til Grønland!


INDHOLD

6 UFORGLEMMELIGE DAGE i Irland

13 INTERNATIONAL YOUTH GATHERING 2012

går til Tjekkiet

15 IPA SØGER MATERIELFORVALTER

15 IPA NYT NR. 4/2011 forsinket

17 NY HVERVEFOLDER

18 IPAs 50 ÅRS jubilæum

19 SOMMERENS bedste tilbud

20 NESSIE var ikke engang hjemme!

26 VELDREVET LOKALFORENING i 25 år

29 HVOR ER IPA på vej hen

30 25 ÅRS VENSKAB med Cochem

32 NY IPA TUR til Grønland

34 BERLIN med ”HAJO” som guide

37 ET WIENEREVENTYR

37 FLYTTEMEDDELELSE

39 IPA KBHs Go-kartmesterskab 2011

40 JULEMARKED i Eckernförde

41 INDBYDELSE til grilldag

41 EFTERÅRSHYGGE med Hanne Bech Hansen

42 LATE NIGHT show

IPA-NYT

6

UDGIVES AF: International Police Association, Sektion Danmark

HJEMMESIDE www.ipa-dk.dk

E-MAIL mail@ipa-dk.dk

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Bjarne Davidsen

Syd- og Sønderjyllands Politi, Beredskab Aabenraa,

Haderslevvej 52, 6200 Aabenraa

Tlf. +45 56423201, mobil +45 2550 2010

e-mail: 2.vicepresident@ipa-dk.dk

REDAKTIONSSEKRETÆR Svend Sandberg

Vedbæksallé 76, 8700 Horsens

Tlf. +45 7564 3781, mobil +45 2672 3781

e-mail: editor@ipa-dk.dk

20

39

ANNONCEEKSPEDITION

IPA-nyt, Agerbakken 21, 8362 Hørning, Tlf. 8793 3786

e-mail: info@ipa-nyt.dk

TRYK Zeuner • Eftertryk må kun ske med kildeangivelse.

32

Indsendte artikler udtrykker ikke nødvendigvis bladets synspunkter,

ligesom bladet ikke påtager sig ansvar for priser, annoncer mv.

INDLÆG OG ARTIKLER til næste IPA-nyt 2/2012 skal indsendes

til redaktionssekretæren inden d. 23. april 2012

FORSIDEBILLEDET En oplevelse for livet, at tage en tørn som

politiassistent på Grønland

Arkivfoto fra Qaqortoq (Julianehåb) optaget af Helle Fokking

IPA-nyt • nr. 1 2012

3


4

IPA-nyt • nr. 1 2012

k

s

2

J

t

D

u

i

f

I

p

Å

t

h

D

v

d

b

I

h

V

G

e

m

V

t

D

(

J

m

p

d

e

S


kold og våd, som den plejer at være. Det betyder vel for de fleste af os, at vi ha

sparet lidt på varmeregningen og straks begynder at kigge frem mod sommeren

2012 og hvad vi kan bruge det ”overskud” til på forskellige former for ferierejser.

Jeg kan

Håb

derfor kun

om

opfordre jer alle til at rejse ud og benytte nogle af de IPA kon

takter og muligheder der findes rundt omkring i hele verdenen.

Den kommende

nytænkning!

sommer har IPA Sektion Danmark igen planlagt at afholde sine

ungdomsture, hvor I kan tilmelde jeres børn. Igen i år findes der interessante ture

i Danmark og i Tjekkiet. I kan læse meget mere om turene i dette blad samt selv

følgelig på hjemmesiden www.ipa-dk.dk

IPA Sektion Danmark afholder ultimo marts 2012 det hovedbestyrelsesmøde, som

plejer at blive afviklet i efteråret.

Vinteren er vel overstået for de fleste af os, og for en gang skyld var den ikke så kold og våd, som den plejer at være. Det betyder

Årsagen vel for de er fleste foreningens af os, at vi har sparet lidt 50 på års varmeregningen jubilæum, og straks begynder som at skal kigge frem fejres mod sommeren fra den 2012 19. og hvad til den 23. sep

vi kan bruge det ”overskud” til på forskellige former for ferierejser.

tember, Jeg kan idet derfor vi kun har opfordre valgt jer alle til samtidig at rejse ud og benytte at nogle afholde af de IPA kontakter UHB og (Udvidet muligheder der HovedBestyrelsesmøde)

findes rundt omkring

i hele verden.

hvor formændene for alle IPAs lokalforeninger inviteres.

Det giver Den kommende mulighed sommer har for IPA Sektion at drøfte Danmark igen IPAs planlagt fremtid at afholde sine og ungdomsture, mange hvor aktuelle I kan tilmelde jeres forhold, børn. eksempel

Igen i år findes der interessante ture i Danmark og i Tjekkiet. I kan læse meget mere om turene i dette blad samt selvfølgelig

vis lovudvalgets på hjemmesiden www.ipa-dk.dk arbejde med modernisering af foreningens vedtægter samt vore

deltagelse IPA Sektion i Danmark forskellige afholder ultimo internationale marts 2012 det hovedbestyrelsesmøde, fora. Her som plejer kan at blive nævnes afviklet i efteråret. Nordisk Møde i Göte

Årsagen er foreningens 50 års jubilæum, som skal fejres fra den 19. til den 23. september, idet vi har valgt samtidig at afholde

borg, Verdenskongressen i Israel og ikke mindst det store arbejde med at arrangere

UHB (Udvidet HovedBestyrelsesmøde), hvor formændene for alle IPAs lokalforeninger inviteres.

IEC-mødet Det giver mulighed i september for at drøfte IPAs fremtid 2013, og mange hvor aktuelle flere forhold, allerede eksempelvis lovudvalgets arbejder arbejde med modernisering planlægningen, og

af foreningens vedtægter samt vores deltagelse i forskellige internationale fora. Her kan nævnes Nordisk Møde i Göteborg,

hvor der Verdenskongressen bliver behov i Israel og ikke for mindst en det store engageret arbejde med at arrangere indsats IEC-mødet fra i september mange 2013, af hvor IPAs flere allerede tillidsfolk.

arbejder med planlægningen, og hvor der bliver behov for en engageret indsats fra mange af IPAs tillidsfolk.

Vi udvikler løbende IPA, bl.a. ved at sende IPA medlemmer på seminar på Schloss Gimborn i Tyskland. Nu betaler IPA Sektion

Vi udvikler løbende IPA, bl.a. ved at sende IPA medlemmer på seminar på Schlos

Danmark hele deltagergebyret, og det eneste du nu skal gøre er at tilmelde dig og se at komme af sted… Der kan læses meget

Gimborn mere om i kurserne Tyskland. på hjemmesiden Nu www.ipa-dk.dk betaler IPA Sektion Danmark hele deltagergebyret, og de

Vi vil gøre vores til at IPA fortsat er en professionel organisation med et internationalt snit, og derfor vil vi igen i 2013 sende

eneste unge du politifolk nu på skal kursus gøre i udlandet. er Denne at gang tilmelde afholdes kurset dig i Australien og se – så der at skal komme nok blive rift om af pladserne sted… (mere Der kan læse

om dette i kommende IPA Nyt).

meget mere om kurserne på hjemmesiden www.ipa-dk.dk

Jeg håber at året 2012 kan give os lidt mere nytænkning med hensyn til arrangementer i kredsene og lokalforeningerne. Det

Vi vil gøre vores til at IPA fortsat er en professionel organisation med et interna

kan være at netop du – kunne være personen – der kan hjælpe til med nye ideer, ture, arrangementer o.s.v. Kig dig derfor i

spejlet og overvej endnu engang om du ikke skulle hjælpe i din lokalforening eller kreds.

tionalt snit, og derfor vil vi igen i 2013 sende unge politifolk på kursus i udlandet

Sluttelig vil jeg ønske alle en god IPA sommer med mulighed for masser af IPA aktiviteter.

Denne gang afholdes kurset i Australien – så der skal nok blive rift om pladserne

Servo Per Amikeco

(mere (tjene om igennem dette venskab) i kommende IPA Nyt).

Niels Henrik Bak

LEDER

generalsekretær

Jeg håber at året 2012 kan give os lidt mere nytænkning med hensyn til arrange

menter i kredsene og lokalforeningerne. Det kan være at netop du – kunne være

personen – der kan hjælpe til med nye ideer, ture, arrangementer o.s.v. Kig dig

derfor i spejlet og overvej endnu engang om du ikke skulle hjælpe i din lokalfor

ening eller kreds.

IPA-nyt • nr. 1 2012 20 2012 12

Sluttelig vil jeg ønske alle en god IPA sommer med mulighed for masser af IPA

5


6

SØNDAG DEN 24. JULI - AFGANG TIL IRLAND

Vi skulle mødes i Kastrup Lufthavn og efter lidt besvær, da vi jo ikke

havde set hinanden før og ikke kendte lufthavnen så godt, lykkedes

det os at finde hinanden. Efter lidt snak og en sandwich, drog vi af

sted med flyveren til Irland.

Ved ankomsten blev vi mødt af et IPA medlem i lufthavnen. Turen

videre var med en lille minibus, som kørte os til DCU - Dublin City

University. Mens vi stod og ventede på de sidste deltagere, faldt vi i

snak med nogle deltagere fra Østrig, som virkede til at være lige så

spændte som os.

Vi ankom til vort hotel, hvor vi straks fik udleveret flotte grønne Tshirts,

en rygsæk og vore navneskilte - som de helst så vi bar på hele

turen. Herefter blev vi sendt op på værelserne. Jeppe fandt hurtigt ud

af, at han skulle bo sammen med en gut fra Østrig. De havde allerede

talt sammen ved ankomsten. Senere blev vi kaldt nedenunder for at

mødes med alle de andre fra de forskellige lande. Vi var allerede på

dette tidspunkt faldet i god snak med to piger og Jeppes værelseskammerat

– alle fra Østrig.

Vi blev samlet i et konferencerum for at få en masse information om

turen. Her mødte vi de forskellige ledere, deriblandt Mick, som skulle

være leder på hele turen. Efter en snak om, hvad vi måtte og ikke

måtte, fik vi lov til at slappe af og pakke ud. Vi følte allerede, at turen

ville blive alle tiders.

IPA-nyt • nr. 1 2012

Uforglemmelige

dage i Irland

Anne-Cecilie Severin Koefoed fra Bornholm og Jeppe Nedergaard

Hansen fra Bækmarksbro blev udtrukket til at repræsentere Danmark ved

IPA’s International Youth Gathering 2011 i Irland og har sendt deres dagbog

fra turen.

IYG-gruppen 2011 foran den irske præsidents hus

AF Anne-Cecilie og Jeppe

Venner

MANDAG DEN 25. JULI

Først en god portion morgenmad i universitetets restaurant, og så

gik det ellers direkte til den irske præsidents hus. Her fik vi en rundtur

efterfulgt af the og småkager.

Bagefter kørte vi til Garda Headquaters, som er politiets hovedkvarter

i Irland. Politiet i Irland kaldes Garda, fordi de før i tiden kaldte politiet

for Guardians of the Peace og på det gamle irske sprog hedder

”guardian” Garda. Politichefen holdt en tale for os, hvor han bl.a. kondolerede

vores norske deltagere på grund af den tragiske massakre

på Utøya nogle dage før.

Turen gik videre til et gammelt fængsel ved navn Kilmainham Gaol. Vi

blev vist rundt og fik fortalt om de mennesker der blev anbragt der,

hvilket var rigtig spændende.

Sidst på dagen fik vi lov til at shoppe i Dublin i den berømte gade

Grafton Street, hvor vi fik lov til at gøre lige hvad vi nu ville - fx at tage

på McDonald’s eller lignende. Derefter tog vi tilbage til universitetet.

TIRSDAG DEN 26. JULI

Turen gik med bus til Newgrange Megalithic Passage Tomb. En gravplads,

som var bygget til ære for mennesker for mere end 5.000 år

siden. Det var ikke noget alle fandt lige spændende, men når man

havde så mange forskellige mennesker at snakke med og være sammen

med, blev oplevelserne dobbelt så gode.


Bagefter tog vi til et stadion kaldet Crooke Park. Det største stadion

for amatørsporten ”hurling”. Der fik vi også en rundtur og

prøvede at stå netop der, hvor den irske præsident normalt har

sin plads under kampene. Vi fik også set museet, hvor der var

en masse om Irlands forskellige sportsgrene som f.eks. gælisk

fodbold og selvfølgelig hurling.

ONSDAG DEN 27. JULI

Helt klart en af vores yndlingsdage! Vi tog ud til byen Dún Laoghaire,

som ligger ved havet. Ingen af os var helt klar over, hvad

vi skulle. Efter lidt ventetid kom nogle mænd og viste os hen til

en masse redningsveste. Vi fik instrukser i brugen af dem, og lidt

senere blev vi vist hen til en masse motorbåde, hvor vi blev delt

op i flere både. Her havde vi valget, om vi ville på en våd eller tør

tur, eller rettere om vi ville med en åben eller en lukket speedbåd.

Det skal lige siges, at man blev meget våd! Under turen fortalte en

guide sjove facts og viste os hvor Bono fra U2 bor.

Vi vidste, at vi efter sejlturen skulle have barbecue. Men der var

et stykke tid til, så vi forsøgte at finde en strand at slappe af på.

Planerne blev ændret, og de lokkede os ud på en ”lille” gåtur,

som viste sig at være en travetur op over et lille bjerg. Nogle af

os var kolde og trætte efter bådturen, så det var ret hårdt. Da vi

Sjov på kajen ved Dun Laoghaire

endelig fik serveret den lækre barbecue, de havde lavet til os,

viste det sig, at de havde sendt os ud på traveturen, fordi de var

bagud med maden.

Efter barbecuen gik turen til vores næste overnatningssted -

Garda College i Templemore, som er Irlands politiskole. Vi var

alle meget overrasket, da vi ankom. Stedet var meget stort og vi

fik hver vores eget værelse. Drenge for sig og piger for sig. Vi fik

anvist et opholdsrum, hvor vi var resten af aftenen med musik,

pool-bord, bordtennis og mange andre faciliteter.

TORSDAG DEN 28. JULI

Efter en dejlig morgenmad mødtes vi i opholdsrummet før en

rundtur på skolen.

Her skulle vi se nærmere på, hvad de laver. Vi så forskellige øvelser,

bl.a. hvordan man bryder igennem en dør, og et virtuelt program

som lærer eleverne, hvordan man skal håndtere forskellige

situationer, f.eks. et bankrøveri. Vi så også deres politimotorcykler

og politibiler, og senere hørte vi et foredrag om skolens historie.

Efter frokost var afslapningen slut, - ud på en travetur for at besejre

bjerget Devils Bit. Traveturen havde fra morgenstunden ikke

mødt den store optimisme, og selve navnet gjorde det ikke bedre.

Men det var en smuk og lang tur hele vejen op til toppen, og det >>

IPA-nyt • nr. 1 2012

7


8

Ea-Automatic ApS

Susåvænget 13 • 6710 Esbjerg V

Tlf. 75 16 56 44

IPA-nyt • nr. 1 2012


tog 3-4 timer at komme op og ned. Vi hyggede og snakkede med

hinanden under hele turen. Efter en lang dag, var vi alle trætte. Det

var faktisk meningen, at vi skulle have været på telttur, men dette

blev aflyst p.g.a. dårligt vejr.

FREDAG DEN 29. JULI

Dagen startede rigtig aktivt med, at vi blev delt i hold og skulle lave

forskellige teambuilding øvelser og konkurrere med de andre hold.

Senere mødte vi en masse unge irere, som vi skulle være sammen

med i weekenden.

Dagen fortsatte med et foredrag, om

hvordan man indsamler data omkring

forbrydelser. Én af de amerikanske deltagere

fik optaget sine fingeraftryk. Vi

lærte hvordan man gør, og derefter fik

vi selv lov til at prøve.

Sidst på eftermiddagen stod den på

orienteringsløb i byens lokale park. Vi

blev inddelt i grupper på fire og sendt

ud i parken med et kort. Selvfølgelig fór

nogle af holdene vild, så til sidst måtte

os, der var kommet frem, gå hjem, mens

lederne ledte efter de sidste hold.

Vi sluttede dagen ved at hygge os med

chips og sodavand, og en masse spil på

Wii, PS3 og Xbox 360.

LØRDAG DEN 30. JULI

Fra morgenstunden blev vi delt i grupper

og skulle så øve selvforsvar og ud

Den sidste fest sammen med Mick (i rød T-shirt)

Skilt på en mur ved Cliff Moher

Matthew fra New Zealand på ”Rock Climbing”

at svømme. Der var alt fra, hvordan man sætter håndjern på, til

forskellige forsvarsøvelser. Det sidste, før vi skulle være rigtig aktive,

var en forhindringsbane, som eleverne på skolen skal kunne gennemføre

tre gange inden for en vis tidsramme. Her løb de skandinaviske

vikinger med sejren, Anne-Cecilie for kvinderne og Johannes

fra Sverige for mændene.

Efter de mange øvelser havde vi atletik - vi skulle se hvilke lande

der løb hurtigst eller kunne kaste en bold længst osv. Det skal da

nævnes, at Danmark vandt i pigeløb. Desværre måtte vi slutte før

planlagt, fordi det begyndte at regne.

Om aftenen tog vi på ”en ægte irsk pub”, som kun ligger 50 meter

fra GC og som var lejet til os, for at holde vores andet disco. Her fik vi

nogle underlig vandede drinks, selvfølgelig uden alkohol, og hørte

musik med en fløjtenist. Der var også prisuddeling i forbindelse

med eftermiddagens atletik, og teambuilding konkurrence. Bagefter

fik nogle af drengene lov til at koble deres ipods og telefoner

til musik anlægget, og nogle fik festet og danset, mens andre bare

sad og hyggede. Kl. 2300 lukkede festen, fordi vi havde ”curfew”

(udgangsforbud) efter kl. 2400.

SØNDAG DEN 31. JULI

Vi begyndte dagen med Prayer Service, hvor vi alle skulle opleve en

irsk gudstjeneste. En Prayer Service ligner meget en dansk gudstjeneste,

men der er dog forskelle. Igen blev der bedt for nordmændene

på Utøya. Bagefter var der kaffe og kage, hvor politimænd

fra omegnen deltog.

Derefter tog de irske besøgende hjem og vi drog videre mod vores

næste mål, The Burren, som er et stort område med specielt grundfjeld

og flotte formationer.

På vejen derhen tog vi ind til et museum i Bunratty som hed Castle

and Folkpark, i form af en middelalderlandsby, hvor vi fik mulighed

for at købe souvenirs. Derefter fortsatte turen til Burren Outdoor

Education Center, som ligger helt derude, hvor kragerne vender.

Vi var helt chokerede over turen derud, hvor vi kunne se færre og

færre tegn på civilisation. Da vi så stedet, førte det tankerne hen

på et typisk vandrehjem. Vi var vænnet til først de flotte værelse på

Jeppe sammen med Samantha

fra Hawaii på ”Caving”

IPA-nyt • nr. 1 2012

>>

9


10

DUC med en okay kantine, derefter gode en mands værelser og rigtig

god mad på Garda. Og nu et øde sted med to 16-mands værelser og

to 4-mands værelser, hvor vi selv skulle vaske op og rydde op efter

maden.

De næste tre dage skulle vi lave en masse aktiviteter og samarbejde

i hold på ca. 8 mand.

MANDAG DEN 1. TIL ONSDAG DEN 3. AUGUST

På Burren var planlagt seks aktiviteter, tre til vands og tre til lands.

Hvert hold afviklede to aktiviteter om dagen, en formiddag og en

eftermiddag, og det var hver dag en vand- og en land-aktivitet.

Aktiviteterne var snorkling, body boarding (næsten som surfing, bare

med kroppen i stedet for fødderne), kayaking, rappelling, hill walking

(flere bjerge at bestige) og caving (at gå i huler). Body boarding er det

sjoveste jeg nogensinde har prøvet – virkelig en fed oplevelse!

Der var ikke så meget varmt vand, så det gjaldt om, at have vand aktiviteten

om morgenen og være de første tilbage på centeret, ellers

var der ikke garanti for et varmt bad til de sidste. Mange syntes ikke

det var sjovt, når man kom fra det kolde havvand. Men der gik sport i

at være de første til at få våddragterne og alt udstyret af.

Held og lykke med idrætten

Qutron A/S

Naverland 11A – 2600 Glostrup

Telefon 44 25 39 39 – www.qutron.dk

IPA-nyt • nr. 1 2012

I disse tre dage holdt vi meget sammen i grupperne, fordi vi tilbragte

hele dagen sammen og var fælles om de sjove stunder. Men efterhånden

kunne alle stort set snakke med hinanden.

Tirsdag aften blev der arrangeret et bål, og vi hyggede os med slik,

som kunne købes hos den nærmeste købmand. Der blev sendt to fra

hver gruppe til købmanden mandag og tirsdag for at købe ind til hele

gruppen. Købmandens lager blev ryddet for chocopops, der blev lidt

af et hit blandt drengene de dage.

Desværre legede nogen lidt for voldsomt, hvilket resulterede i at vores

gode ven Casey fra Canada fik sin knæskal skubbet ud af led. Og det

stoppede legen ret brat. Derfor haltede han resten af turen, og der

var flere aktiviteter, han ikke kunne være med til, selvom han ikke ville

overgive sig helt og være den hjælpeløse.

TORSDAG DEN 4. AUGUST

Tidligt af sted. Vi skulle videre til Killarney, men vidste ikke præcist

hvor vi skulle bo. Inden den lange køretur skulle vi først ud se de

berømte Cliff Moher. Desværre var det vildt tåget, så vi kunne ikke se

ud over klipperne.

Efter et par timers kørsel til Killarney med stop på en tankstation

for at købe slik, sodavand eller

mad, ankom vi til hotellet. Alle

blev helt overvældede. Det var

et luksuriøst fire-stjernet hotel,

Dromhall Hotel Killarney.

L a Scala

Åbningstider:

Tirs-tors + søn kl. 17.00

Fre-lør kl. 12.00 • Mandag lukket

Smedegade 11 • 6700 Esbjerg

Tlf. 75 12 60 30 • www.lascalaesbjerg.dk


Vi kom igen til at sove på to-mands værelser, og med den samme

person som på DCU, så vi følte lidt en genforening. Efter indkvarteringen

blev der serveret en 3-retters luksus-menu - en stor

forandring fra ”vandrehjemmet”, og vi nød det i fulde drag. Men

Mick havde planlagt hestevognskørsel rundt i byen med guider,

så vi måtte skynde os at spise.

Hestevognskørslen var rigtig hyggelig, og vi fik alt at vide om

slottene ved Killarney.

Turen endte ved en slags tivoli, hvor vi måtte blive et par timer.

Her kunne vi slå os løs med forskellige forlystelser. Det var godt

nok ikke det største tivoli, men der var 3-4 af forlystelserne, som

var noget for os, så lidt sjov havde vi da.

FREDAG DEN 5. AUGUST

Så stod den på en bådtur. I bussen dertil fortalte Mick, at han

havde valgt vi skulle bo på det dejlige hotel, fordi han syntes vi

havde været rigtig søde og velopdragne på hele turen. Desværre

havde nogen aftenen før ikke overholdt de regler, han havde sat

omkring ”curfew”. Nogen havde ikke været på deres eget værelse

til tiden og de havde larmet rigtig meget. Det skuffede Mick, og

derefter holdt han ekstra øje med dem, hvilket resulterede i en

vagt på deres gang den næste nat. Det var lidt surt, at nogen

skulle ødelægge en af de sidste aftener på turen, men heldigvis

kunne vi ikke mærke det på Mick resten af dagen.

Vi blev kørt ud til Ross Castle, hvor vi blev samlet op af nogle små

motorbåde og sejlet ud i søen. Turen gennem flere søer

tog ca. 2 timer og bagefter spiste vi frokost før en god

lang gåtur tilbage.

Da vi blev hentet af bussen kom den bedste nyhed, nok

mest for pigerne - vi skulle ud at shoppe! Ganske vist

kun en times tid, men det var alligevel noget pigerne

så frem til. På vejen til centeret, hvor vi skulle shoppe,

kørte vi igennem Obamas hjemby. Så vi lavede lige et

fotostop og fik taget et par billeder.

Efter shoppetur og aftensmad på hotellet havde Mick

en overraskelse til os. Vi skulle ud og bowle!! Vi delte os

i hold på seks personer og bowlede i ca. 1 time. Der var

præmie til den bedste fyr og den bedste pige. Vinderne

blev en fyr fra USA og en pige fra Østrig. Efter bowling

fik vi mulighed for en gang natmad på McDonald’s.

LØRDAG DEN 6. AUGUST

Vi havde pakket vores ting om morgenen, fordi vi skulle tilbage

til DCU efter dagens program.

Efter et par timers kørsel til Newbridge, blev vi sat af ved White-

Water Shopping Centre. Her blev vi sluppet løs nogle timer og

hyggede os rigtig meget! Bagefter skulle vi et hurtigt smut forbi

Newbridge Silverware.

Så gik turen den lange vej tilbage til Dublin, og et par timer senere

var vi tilbage hvor vi startede - på DCU. Her havde vi lidt tid inden

vores tredje og sidste disco på turen.

Forinden fik vi barbecue, men stemningen var ikke helt i top.

Vi vidste, hvad det betød - turen var ved at nå sin ende. Denne

discoaften var vores afslutning på hele den fantastiske tur. Vi

skulle sige farvel til vores bedste venner og for nogle, mere end

bare venner.

Efter vi havde festet og danset igennem som tidligere, begyndte

vi at sige farvel til dem, som vi ikke kunne nå at se om morgenen.

Vi stod nok udenfor på en terrasse i to timer, hvor vi alle sammen

sagde farvel til hinanden og tog de sidste billeder. Nogen fik virkelig

tømt tårekanalerne, mens andre prøvede at holde pokerfacet.

Disse timer var virkelig hårde, men det var også de to bedste uger

i vores liv, hvor vi har fået venner for livet!

SØNDAG DEN 7. AUGUST – AFREJSE

Vi skulle af sted med bussen til lufthavnen kl. 7 om morgenen.

Men da vores gode venner fra Østrig og Ungarn skulle med den

første bus kl. 5 stod vi op for at sige farvel. Vi var glade for, at vi

skulle af sted som nogle af de første. Det var nemlig rigtig hårdt at

skulle sige farvel til de to første hold og blive efterladt tilbage. Nu

havde vi ikke så mange at sige farvel til, fordi der var ikke særlig

mange oppe så tidligt.

Det var også rigtig rart, at vi kom fra et land tæt på Irland. Der er

kun godt tre timers flyvning til Kastrup, hvorimod vores veninde

fra New Zealand først var hjemme 1½ døgn senere.

Nu tog vi alle hjem til vores eget land forskellige steder i verden.

Vi havde været sammen 24 timer i døgnet i 14 dage og havde

lavet alting sammen. Det ryster virkelig folk sammen, og man

kan ikke undgå at komme til at holde af hinanden og finde rigtig

gode venner.

Det er, hvad der sker, når man samler 47 unge fra 22 lande i 14

dage. De får et fantastisk sammenhold som ikke findes andre

steder. Det er helt unikt, når vi er så forskellige og kommer fra så

mange steder i verden. Vi er helt enige om, at vi har haft en fantastisk

tur og vil opfordre alle til at prøve det! Selvom afskeden er

det hårdeste, vi nogensinde har prøvet, så var det det hele værd!

Tusind tak til IPA Danmark for en fantastisk oplevelse!

IPA-nyt • nr. 1 2012

11


12

3xwilhelmsen.dk

TRANSPORT - 72 100 154

Grænsebowling

Harekjærvej 3 A • 6340 Kruså

Tlf. 74 67 14 14

www.gransehallerne.dk

IPA-nyt • nr. 1 2012

Malerrma Vagn Tønder A/ S

Snedkervej 2

6710 Esbjerg V

Tlf. 75 15 86 01

www.vagntonder.dk

KA Kloakservice ApS

40 15 86 82

Einar’s Rengøring

Landlyst 7

9800 Hjørring

Telefon Tlf. 41 57 51 74

OPLEVELSER FOR LIVET

Stjernegaard Rejser arrangerer blandt andet rundrejser og

vi har nogle af danmarks mest erfarne danske rejseledere.

Vi er specialister i en række destinationer og skræddersyr

gerne en individuel rejse helt efter jeres ønske.

Cuba, Dansk Vestindien, Thailand, Bali, Peru, Egypten,

Indien, Japan, Vietnam, Mexico og krydstogter.

Gå ind på www.stjernegaard.dk og bliv inspireret.

Actionboat.com

Prøv en tur med Danmarks hurtigste actionboat.


International går til Tjekkiet Youth Gathering

2012

Det spændende møde mellem 40 – 50 unge fra hele verden løber i år af stablen fra den 4. til den 18. august. Første og sidste dato

er rejsedage.

Der er sammensat et spændende program, hvor aktiviteterne hovedsageligt foregår i og omkring Prag.

Programmet kan ses på www.ipa-dk.dk , hvor der er links til de forskellige aktiviteter.

For at kunne deltage skal du være fyldt 16 år og må ikke være fyldt 18 år den 4. august – den dag hvor IYG begynder.

Disse betingelser håndhæves meget nøje, hvilket betyder at ansøgere der ikke opfylder betingelserne IKKE vil komme i betragtning.

Da IYG 2012 denne gang afvikles i Europa, er deltagelsen gratis for de to deltagere som IPA Danmark udvælger blandt ansøgerne.

IPA Danmark betaler flyrejsen samt deltagergebyret fuldt ud.

Det eneste deltagerne selv skal sørge for er lommepenge samt de nødvendige forsikringer – en rejseforsikring som gælder indenfor

EU, incl. hjemrejsedækning i tilfælde af akut sygdom.

Det er et krav, at deltagerne efter at have gennemført turen, skriver en artikel om deres oplevelser til IPA NYT.

Det er ligeledes et krav, at deltagerne ved hjælp af en underskrevet erklæring fra værgen, erklærer sig villig til at indordne sig under

de givne regler for god opførsel, samt accepterer konsekvenserne af ikke at leve op til dette.

Ansøgning skal ske ved at udskrive og derefter udfylde blanketten på www.ipa-dk.dk (IYG2012) sammen med forældreerklæringen

og sende disse med posten til 2. vicepræsident.

Der skal medsendes kopi af værgens IPA medlemskort, gyldigt for 2012.

Forsikrings- og fly oplysninger påfører jeg inden fremsendelse af ansøgningerne til arrangørerne.

I tilfælde af at der er mere end to ansøgere til turen, vil der blive foretaget lodtrækning imellem de ansøgere, der opfylder kriterierne

og som ikke tidligere har deltaget i IYG.

De heldige vil få besked umiddelbart efter lodtrækningen.

Fristen for ansøgning er torsdag den 15. marts 2012 med posten til:

Bjarne Davidsen

Parkvej 56

6100 Haderslev

John Bull Pub

Østeraagade 20 - 9000 AALBORG

Telefon 98 11 57 88

www.john-bull.dk

Live musik hver weekend

IPA-nyt • nr. 1 2012

13


14

Lo-skolens

konferencecenter

Gl. Hellebækvej 70

3000 Helsingør

Tlf. 49 28 09 00

www.loskolen.dk

Borbjergvej 2 • 6893 Hemmet

Tlf. 26 78 20 35

www.ebh98.dk

IPA-nyt • nr. 1 2012

H. C. Andersens Boulevard 38 • 1553 København V

Tlf. 33 45 59 00

MAN’S

BEST MEDIA

www.mansbest.com


IPA søger materielforvalter

Vores materielforvalter har af personlige årsager valgt at stoppe efter relativ kort tid på posten, hvorfor IPA hermed søger en ny til at

overtage den ledige kommissionspost og fortsætte arbejdet som IPA Danmarks Materielforvalter.

Posten som Materielforvalter indebærer primært ansvaret for:

• Indkøb og salg af IPA effekter, gaveartikler m.v. til alle IPA medlemmer i både ind- og udland.

• Alt vedrørende betaling og forsendelse af bestilte varer.

• Føre regnskab og status for varelager, herunder aflægge årsregnskab til hovedkassereren.

• Være tilstede og synlig under visse af IPAs hovedaktiviteter – og derudover efter aftale. Normalt kun 1-2 gange årligt.

Det forventes at materielforvalteren:

• Brænder for at yde et stykke tillidsarbejde for IPA Danmark.

• Har flair og interesse for at bruge IT i arbejdet, herunder at sætte sig ind i det anvendte regnskabsprogram – oplæring vil naturligvis

kunne gives.

• Er villig til at fortsætte arbejdet med at opbygge websalg via IPA Danmarks officielle hjemmeside.

Du får til gengæld mulighed for:

• En stor berøringsflade med udgangspunkt i IPAs mange, glade medlemmer.

• Mulighed for at bruge dine kreative evner.

• Mulighed for at yde et stykke frivilligt foreningsarbejde for IPA og dermed også dig selv.

Yderligere retningslinjer for kommissionsmedlemmet kan findes på www.ipa-dk.dk under 2. kommission, materielforvalter.

Endelig beslutning og udvælgelse blandt ansøgere vil blive truffet ved den næste mulige lejlighed af hovedbestyrelsen, efter indstilling

fra 2. vicepræsident.

Ansøgning og eventuelle spørgsmål fra interesserede medlemmer pr. e-mail til: 2.vicepresident@ipa-dk.dk

Ansøgningsfrist er den 17. marts 2012.

Bjarne Davidsen

2. vicepræsident.

IPA nyt nr. 4/2011 forsinket

Jeg skal til samtlige medlemmer beklage at udsendelsen af IPA Nyt nr. 4/2011 blev forsinket i forhold til den planlagte udsendelsestermin.

Men der er naturligvis en forklaring på forsinkelsen, selvom bladet var trykt og klar til det aftalte tidspunkt.

Tidligere på året besluttede hovedbestyrelsen, at IPA Nyt nr. 4 skulle udsendes sammen med medlemskortet for det kommende år og præsidentens

sædvanlige nytårsbrev.

Det viste sig imidlertid, at det ikke var helt så let som tænkt at få tingene til at fungere sammen, primært af tekniske årsager.

Således måtte hele adresseringsprocessen gøres om, ligesom produktionsplanen og trykke- og pakkeprocessen skulle ændres væsentligt.

Men ved hjælp af særdeles fleksible og professionelle samarbejdspartnere, hhv. FL-Reklame, S-mail, Portoservice samt FL-kort (nu Oberthur)

gik det heldigvis op i en højere enhed til sidst og forsendelserne kom ud i starten af Januar.

Hele ”øvelsen” gik primært ud på at rationalisere arbejdsgangene og dermed reducere IPAs udgifter til porto, hvilket lykkedes til bedste for

IPA Danmark og medlemmerne.

Processen vil blive gentaget til næste årsskifte, forhåbentligt med større succes , idet der nu på forhånd tages højde for de ændrede arbejdsgange

i den udfærdigede produktionsplan.

Bjarne Davidsen

2. vicepræsident.

IPA-nyt • nr. 1 2012

15


16

Styr på omkostningerne

din servicepartner

Lyren 1 . 6330 Padborg . Tlf. 7430 3300

Fax 7430 3333 . fde@fde.dk . www.fde.dk

FDE annonce - Handicapidræt - marts 2011.indd 1 10-11-2010 11:10:09

IPA-nyt • nr. 1 2012

Krebseparken 1 • 6710 Esbjerg V

Tlf. 75 10 24 42 • www.wecosped.dk

Farm Café

Houstrupvej 66 • 6830 Nørre Nebel

Tlf. 75 28 75 60 • www.farm-cafe.de


Ny hvervefolder

Lageret var tømt og IPA har fået lavet en ny hvervefolder til at præsentere

foreningen for nye medlemmer.

I forhold til den gammelkendte har folderen fået nyt

layout og indholdet er tilpasset tilpasset til situatiosituationen i 2012 og forhåbentlig et stykke

tid fremover.

Folderen er denne gang trykt med reklame

på bagsiden i samarbejde med

FL-Reklame, der har lavet det meste af

det praktiske arbejde omkring opsætning

og layout.

Jeg synes resultatet er flot og forfriskende.

Hvervefolderen er trykt i et oplag på 1.500 1.500

stk., og der kan efter ønske og behov bestilles

hos mig via 2.vicepresident@ipa-dk.dk

Mindre mængder kan sendes med Post Danmark.

Større mængder bliver bliver udleveret ved møder

etc., hvor jeg altid medbringer et passende passende

antal til udlevering.

Bjarne Davidsen

2. Vicepræsident

Dæmningen 34 B, 1. • 7100 Vejle • Tlf. 75 82 88 33 • www.comtext.dk

IPA-nyt • nr. 1 2012

17


18

IPA-nyt • nr. 1 2012

50 års jubilæum

Kære IPA-medlem

Hermed er en husker til vores som afholdes i dagene

onsdag den 19. september 2012 til den 23. september 2012

på LO-Skolen i Helsingør.

På ipa-dk.dk skal i finde logoet til venstre. Ved klik på dette kan I læse om programmet,

samt priserne for deltagelse.

Under programmet findes tilmeldingsblanketten.

Med IPA-hilsen

Festudvalget.

HAB/Horsens

Andelsboligforening af 1954

Kollegievænget 6 D, st.tv.

Tlf. 75 61 29 54 - Fax 75 61 29 64

www.hab54.dk


Sommerens bedste tilbud

IPA’s sommertilbud til dig, der er mellem

9 og 18 år,og er barn af et IPA-medlem.

IPA TILBYDER I ÅR • 1 UGE I IPA-CENTER ESBJERG (9-12 ÅR)

• 1 UGE PÅ M/S BIEN SYDFYN RUNDT (13-15 ÅR)

• 1 UGE MED SJOVE AKTIVITETER I TJEKKIET (15-18 ÅR)

• 1 UGE I FREDERICIA MED DELTAGELSE FRA ØVRIGE NORDISKE LANDE (15-17 ÅR)

Er du mellem 9 og 12 år kan du i perioden fra søndag den 1. juli til lørdag den 7. juli 2012 tage med på Sommerlejr i IPA-Center Esbjerg, hvor

der er plads til cirka 25 børn.

IPA-Center Esbjerg ligger bare 200 meter fra stranden, så der bliver rig mulighed for at bade, bygge sandslotte og spille bold på stranden.

Derudover bliver der arrangeret udflugter til spændende steder, så har du lyst til en spændende og sjov uge, så skal du sætte kryds i kalenderen

og få sendt en tilmelding.

Der er 5 voksne turledere med til at sørge for, at I alle sammen får et rigtigt fedt ophold.

Og så koster det kun 800,- kr. Her skal jeg dog nævne, at du selv skal sørge for lidt lommepenge samt transportudgiften til og fra Esbjerg. Der

plejer dog at blive arrangeret fælles togtransport fra København alt efter behovet.

Er du mellem 13 og 15 år, så var det måske en kanon oplevelse i perioden fra søndag den 22. juli til lørdag den 28. juli 2012 at deltage i sejlturen

”Fyn Rundt” med galeasen M/S Bien, hvor der er plads til 20 rigtige teenagere. På turen kommer du til at deltage i alt normalt forefaldende

arbejde om bord – her kan jeg nævne navigation, styre skibet, sætte sejl, lave mad, vaske op og rydde op. Der bliver også tid til badeture og

fiskeri. Skulle der blive lidt tid til overs, er der mulighed for at spille kort, fortælle vittigheder og sove under anderledes forhold end hjemme.

Du får helt sikkert også knyttet nye venskaber på denne tur.

Da du ikke skal stå med hele ansvaret selv, så er der udover besætningen 4 voksne turledere med.

Og så koster det kun 850,- kr. Her skal du så lige lægge mærke til, at du selv skal betale for transport til og fra Korsør samt medbringe lidt

lommepenge.

Er du mellem 15 og 18 år, så kan IPA igen i år i perioden fra søndag den 1. juli til lørdag den 7. juli 2012 tilbyde Aktivitetstur til Tjekkiet. Vi

skal de første tre dage bo på et hyggeligt sportshotel, hvor der bydes på en masse aktiviteter, f.eks. beachvolley, minigolf og selvfølgelig en

dukkert i poolen. Vi skal også klatre i Monkey Park, trekke i bjergene og riverrafte. Den sidste overnatning bliver i Prag, hvor vi får halvanden

dag til shopping og sightseeing. Der er plads til 35 unge på denne tur, og der er 5 voksne turledere med.

Turen er alkoholfri og koster kun 1.550,- kr. Herudover skal du selv sørge for lidt lommepenge og transport til og fra et af bussens opsamlingssteder

i Nyborg, Odense eller Fredericia.

Er du fyldt 15 år og under 18 år, så kan du blive en af de 5, som fra søndag den 5. august til lørdag den 11. august deltager i en nordisk samling

med base på Fredericia Vandrehjem. Her vil du sammen med andre nordiske teenagere holde en uges aktivitets ferie, hvor der også vil blive

arrangeret udflugter, og du vil få lejlighed til at snakke lidt engelsk! Programmet vil blive tilpasset lidt efter deltagerantallet, men naboen

”Fredericia-hallerne” råder over badeland, bowlingbaner med videre.

Turen er alkoholfri og koster kun 1.550,- kr. Herudover skal du selv sørge for lidt lommepenge og transport til og fra Fredericia.

Ansøgning senest den 13. april 2012 - kan kun indgives via IPA’s hjemmeside www.ipa-dk.dk

De, der ikke kommer i betragtning til den/de ansøgte ture, får meddelelse herom senest 20. april 2012. Det betyder, at hvis du ikke har hørt

andet den 20. april, - ja, så skal du med på den ansøgte tur og vil senere få direkte besked fra turlederne med nærmere oplysninger. I tvivlstilfælde

kan undertegnede kontaktes på nedenstående telefon.

Søren Dam Mortensen

KTC-Syd i Fredericia

Tlf. 2010 8927

E-mail: youth.travel@ipa-dk.dk

IPA-nyt • nr. 1 2012

19


20

IPA-nyt • nr. 1 2012

Velkomst til frokost.

”Nessie”


En beretning af Erik Kristensen om IPA-Herning´s fantastiske tur til Skotland.

var ikke engang hjemme!

Torsdag den 8. september var 46 personer med tilknytning til IPA klar

i Billund Lufthavn til at sætte kursen mod vest – nærmere bestemt

Edinburgh i Skotland.

Turen havde været længe undervejs, og som tovholder på turen, var

jeg i starten lidt nervøs for om det overhovedet var realistisk at få

nogen med til Skotland. Men allerede ved den første ”prøve ballon”

i efteråret 2010 blev mine bekymringer gjort til skamme. Det var en

tur, der ramte lige i øjet.

I første omgang håbede vi på 30 deltagere, men det tal måtte jeg sammen

med vores tekniske arrangør, Ice Travel justere flere gange – og

vi kunne sagtens have været flere deltagere.

For langt de fleste i gruppen, var det første gang de skulle flyve med

det berømte – eller måske berygtede lavpris selskab Ryanair. Men alle

forbehold blev gjort til skamme. Vi fik det vi havde betalt for, akkurat

som når man tager rutebilen fra Herning til Viborg – transport uden

dikkedarer.

I Edinburgh Lufthavn, blev vi modtaget af turens guide Julian – en

pensioneret skotsk skolelærer, der er i besiddelse af et

guds benådet sprogøre. Han guidede hele turen

på dansk. Det viste sig hurtigt,

at hans og

gruppens kemi var et rigtig godt mix. Han havde humoristisk sans,

krydret med en enorm viden både om sit land og den øvrige verden.

At han var Skotte var der ingen tvivl om – han bar konsekvent kilt på

hele turen og drak whisky og øl med stor glæde.

Fra Edinburgh gik turen med bus mod det Skotske højland. Vores første

stop var i Stirling, der ligger lige på kanten af højlandet. I strålende

solskin brugte vi et par timer, dels til at kigge lidt på byen, men også

til at få noget mad. Efter Sterling gik turen videre mod nord. Næste

stop var byen Crieff og hotellet Hydro Crieef, beliggende i en skøn

natur med masser af aktiviteter på og ved hotellet.

Aftensmanden skulle indtages på et af Skotlands mange whisky destillerier

– Glenturret, der er Skotlands ældste, og i de bredere kredse

nok bedst kendt for whiskyen Famous Grouse.

Inden middagen fik vi et indblik i whisky-brygningens ædle kunst med

en rundvisning, og blev bl.a. bevidste om forskellen på singel

malt og blended whisky. En lille smagsprøve

i destilleriets

Idylliske Lock Ness.

IPA-nyt • nr. 1 2012

KREDS 3 ...

>>

21


22

Johs Provstgaard

Fabriksparken 58 | 2600 Glostrup

Tlf. +45 70 10 16 17 | Fax +45 43 26 09 99

lindpro@lindpro.dk

www.lindpro.dk

IPA-nyt • nr. 1 2012

Johs. Provstgaard A/S

Hermesvej 23 – 6330 Padborg

Tlf. 74 67 55 67 – Fax 74 67 15 67

www.provstgaard.dk

Vi passer godt på

dig og din bil

- og din økonomi.

Ring og få

et godt

tilbud !

Jan Bæk

Værkfører

Direkte

Mail

Internet

96 23 60 26

service@hosbond.dk

www.hosbond.dk

Brdr. Hosbond A/S

Frederikshavnsvej 325

9800 Hjørring

Telefon

Telefax

98 92 58 33

98 92 22 50

- de bedste handler til erhverv

og privat


ar, blev det også til. Det gav mange smag for mere – og det fik de til

middagen!!! Ved hver kuvert var der linet 4 smagsprøver op af deres

singel malt whisky, men forskellige årgange. Det var med til at løfte

stemningen ved bordene, hvor der blev serveret en rigtig god middag

med bl.a. den skotske specialitet Haggis – og pludselig skulle vi hjem

til hotellet – æv – men der ventede en ny dag forude.

KØREKURSUS I BJERGENE

Fredag stod den på noget så eksotisk som ”landrover kørekursus” i

højlandet. Her kom både køretøjer og ikke mindst de danske deltagere

på prøve. Nogle af de steder, vi kørte, var for udenforstående kun

egnet for bjerggeder. Men de prægtige engelske køretøjer, der ikke

har gennemgået nogen designmæssig udvikling siden første model

forlod fabrikken, klarede det med bravur, og heldigvis sad der garvede

skotske chauffører ved siden af ”eleverne”. Hvem der morede sig mest

skal være usagt, men sjovt og spændende var det.

Landrover turens absolutte overraskelse og højdepunkt, var den annoncerede

lunch midt ude i vildnisset.

Her havde man stillet et gammelt

militærtelt op – og så var der

ellers serveret – først små

canapé´s, med

IPA mødes i Skotland

øl og vin – herefter en kæmpe buffet med skinke, fisk, salat, brød

m.v. Og så den helt fantastiske kok, der nærmest blev fornærmet, hvis

man ikke gik mindst to gange.

Efter at have sagt farvel til vores landroverguider, gik turen videre

mod nord, hvor vi sidst på eftermiddagen nåede byen Oban. Igen var

det hektisk, for vi skulle videre ud i landskabet for at spise aftensmad –

denne gang på en lokal skotsk restaurant. Her blev vi modtaget med

sækkepibe musik og igen whisky som velkomst drink. Man kunne gå

hen og blive helt forfalden til Skotland.

Næste dag stod den på en sejltur, der bl.a. skulle have bragt os ud

til nogle store whirlpools (strømhvirvler) ud for Skotlands vestkyst.

Men vejret var desværre ikke med os. Regn og blæst gjorde, at vi

måtte holde os inde i fjordene, men her fik vi også en fornemmelse

af de kræfter der hersker i de skotske fjorde. Her var også kæmpe

strømhvirvler, som der skulle nogen motorkraft til at passere. På turen

fik vi også set sæler, havørne og masser af andre fugle. Heldigvis var

alle i selskabet søstærke – så ingen blev ramt af søsyge i særlig grad.

Efter en våd og gyngende tur på vandet, var det retur til Oban, hvor

der var lidt tid på egen hånd – nu i strålende solskin.

Efter aftensmaden var der ”skotsk aften” på et lokalt etablissement,

hvor man serverede rigeligt med skotsk øl og whisky

– og så var der underholdning, med skotsk og gællisk

musik. Det lykkedes musikkerne at få størstedelen af selskabet

ud på gulvet for at deltage i nogle af de mange

lokale danse.

IPA-nyt • nr. 1 2012

KREDS 3 ...

Edinburgh Castle

>>

23


24

Klinik Geon

v/ Ken Lausen

Akupunktur Reiki

Nyhed: Klangmassage en

knippelgod oplevelse

Åkrogen 3 Assens • 64451400

IPA-nyt • nr. 1 2012

Syv-Tal

Hyggelig bodega/krostue

Stor gårdhave

Hovedgaden 24

3630 Jægerspris

Tlf. 47 53 13 84

Restaurant

St. George

6990 Ulfborg

Tlf. 97 49 74 97

REVISIONSPARTNERSELSKAB

Hobrovej 317

9200 Aalborg SV

Tlf. 9811 3333

Fax 9811 3434

Mail: 3h@3h.dk

www.3h.dk

Dalgårdsparken 2

8543 Hornslet

Tlf. 40 78 54 90

www.skovgaardvine.dk


Søndag gik turen mod Inverness, og undervejs blev det til en længere

sejltur på Lock Ness. Men desværre var ”Nessie” taget på visit – i hvert

fald fik ingen kontakt med uhyret. Men en skøn tur var det, først på

selve Lock Ness og siden på kanalen ind til Inverness, hvor vi skulle

overnatte.

Næste morgen gik turen tilbage mod Edinburgh. Vejret var kun delvis

med os, idet orkanen Katja netop den dag ramte Skotland. Det var

trods alt ikke så ringe endda, for vejret bevirkede, at vi ankom lidt

tidligere til Edinburgh og nåede en guidet rundtur i byen, så vi var

klædt på til de næste par dage på egen hånd.

Vores hotel i Edinburgh ligger på Grassmarket lige neden for Edinburgh

Castle - dejlig centralt i forhold til byens mange attraktioner.

Vejret tilsmilede os de næste dage, og alt lå inden for overkommelig

afstand, så man kunne nå rigtig meget. Alle var meget betaget af

byen, der ikke står tilbage for mange andre hovedstæder.

KONTAKT MED IPA-KOLLEGERNE

Ingen tur uden kontakt til de lokale IPA venner. Men det gik nu ikke

så let.

Jeg havde haft kontakt inden vi forlod Danmark, men et eller andet

var ikke som det skulle være. De havde ikke svaret på min sidste henvendelse,

hvor mødetid og -sted skulle aftales.

Men tirsdag eftermiddag i strid blæst og med støj

fra myldretidstrafik, blev jeg

Iøjnefaldende politibil.

ringet op af en skotsk kollega. Jeg fattede ikke ret meget af, hvad

han sagde, men fik ham gjort klart, at jeg ville kontakte ham senere i

mere rolige omgivelser. Det lykkedes at få en aftale på plads til onsdag

først på eftermiddagen.

Det blev til et par fornøjelige timer, hvor den skotske kollega Glenn

Brown bl.a. kunne fortælle at IPA Skotland også har problemer med

at få tag i de unge. Grunden til, at kontakten havde været lidt kaotisk,

var en kollegas pludselige død i tjenesten, hvor IPA skulle være med

til at planlægge begravelsen. Hele vores gruppe fik lejlighed til at hilse

på, og der blev udvekslet IPA souvenirs.

Resten af eftermiddagen gik med en tur til Edinburgh Castle i strålende

solskin. Fra borgen kunne vi nyde udsigten over hele byen og

med havnen i det fjerne.

Onsdag aften var der afskedsmiddag på en af de mere mondæne

restauranter i byen. Vi fik sagt pænt farvel til vores guide og til hinanden.

Størstedelen af gruppen skulle op kl. 0400 for at begive sig til

lufthavnen og hjemover, så det blev ikke specielt sent.

Nogle af os havde valgt at forlænge ferien for at køre rundt på egen

hånd i lejet bil.

Jeg har efter denne fantastiske tur fået vores arrangør – IceTravel/

Argly Higland Tours – til at tænke over, hvordan vi på god og billig

måde kan få lavet et specielt IPA-produkt for kør-selv-ferie i Skotland.

Så snart jeg modtager det, kommer det på www.ipa-dk.dk.

Vil du læse mere og se flere billeder fra vores tur, så gå ind på IPA’s

hjemmeside - under kreds 3.

Sluseanlæg ved skotsk landsby.

Køreteknik i landrover.

IPA-nyt • nr. 1 2012

KREDS 3 ...

25


26

Veldrevet lokalforening

i 25 år - En vellykket jubilæumsfest -

Formanden, Kjeld Nedergaard holder festtale De jubilerende festdeltagere

AF Anton O. Pedersen, pensionistrepræsentant i Midt- og Vestjylland.

FOTO: Ane Marie Vilhelmsen.

Den 20. januar 1987 afholdtes stiftende generalforsamling i ”I.P.A.lokalforening

Holstebro”.

Der havde til dette tidspunkt ikke været en egentlig lokalforening i

Holstebro, men den kommende formand havde i tiden fra 1968 til

1987 været I.P.A.-Danmarks kontaktperson til politikredsen og dens

øvrige I.P.A.-medlemmer.

Som ”fødselshjælper” til foreningsstarten var indkaldt Carl Østergaard

fra lokalforeningen i Viborg. Han gav en god orientering om foreningsarbejdet

i I.P.A.

Foreningens første bestyrelse bestod af Anton O. Pedersen (formand),

Keld Jepsen (sekretær), Bjarne Kristensen (kasserer), Margit Jensen og

Thyge Bach.

Kontingentet blev fastsat til kr. 5,- pr. måned, hvilket medlemmerne

fandt acceptabelt. Det blev dog senere hævet til kr. 10,-, pr. måned,

da foreningen skulle bruge penge til arrangementer m.m. - herunder

til besøg fra venskabsforeningen i Tyskland og til udlandsrejser.

Om det skyldtes det rimelige kontingent eller passende arrangementer

vides ikke, men den indvalgte bestyrelse blev faktisk siddende indtil

formanden efter 11 år gik af i 1998 grundet pensionering. Herefter

blev Keld Jepsen valgt som formand.

Tilsyneladende var der fortsat tilfredshed med bestyrelsen, og for-

IPA-nyt • nr. 1 2012

mandsskiftet til den nuværende, Kjeld Nedergaard, skete først, da

også Keld Jepsen gik på pension efter 8 år i formandsstolen.

Den stabile tradition er siden fortsat efter politireformen med den

aktive Kjeld Nedergaard som lokalforeningsformand.

Lokalforening Holstebro fik en tysk venskabsforening i Bremen, der

besøgte Holstebro første gang i 1990.

Siden blev det til mange gensidige venskabsbesøg i foreningsregi,

og venskaberne er stadig så intakte, at én af de nyfødte Bremere er

blevet opkaldt efter vores nuværende lokalforeningsformand Kjeld!

Også på andre fronter har lokalforeningen været aktiv gennem årene.

F.eks. med at arrangere fælles ture til blandt andet Frankrig/Paris,

Polen, Tyskland og selvfølgelig i Danmark. Foreningen har nydt godt

af gode kollegers velvillige indsats f.eks. som buschauffører og guider.

Det er med årene lykkedes at få næsten samtlige ansatte i Holstebro

Politikreds som medlemmer af I.P.A., - ikke mindst ved hjælp af gode

lokale arrangementer og fester.

En medvirkende årsag var måske også, at medlemmernes børn ved

udlandsrejser blev udstyret med en 3-sproglig ”dokumentations-skrivelse”

for forældrenes I.P.A.-medlemskab og med anmodning om

assistance ved eventuelle problemer.


Ved lokalforeningens 10 års jubilæum i 1997 afholdtes i Holstebro en

stor fest med 83 deltagere, blandt andre regionsbestyrelsen.

Lokalforeningen har nu nået sit 25. års jubilæum, og det skulle fejres

lørdag den 21. januar med en stor fest i Borbjerg Sognegård, hvor gæsterne

i ankomsthall´en blev modtaget af en vellignende formandsattrap

(opstillet af humoristiske bestyrelsesmedlemmer). I festen deltog

repræsentanter fra blandt andet Herning, Viborg, Skive og Thisted

samt kredsformanden Erik Kristensen.

Efter en velkomstdrink bød en veloplagt lokalforeningsformand, Kjeld

Nedergaard velkommen til jubilæumsfesten i Sognegården, hvor festlokalet

var flot og festligt pyntet i ”politifarver”.

Der blev serveret en lækker menú, hvor forretten bestod af en fin

”tapas”-tallerken med dressing og brød, hvilket efterfulgtes af hovedretten,

bestående af supermør kalvefilet med petitkartofler vendt

i krydderi, skysauce, ovnbagte rodfrugter, årstidens salat samt bacon/

champignon mix.

En statisk velkomst i forhallen

Desserten bestod af en dessert-symfoni, fromage, is, frisk frugt, brownie,

coulis samt pynt! Og som afslutning kaffe/the med drikkeligt

”tilbehør” samt småkager og chokolade.

(De medlemmer, der ikke deltog i festen, snød sig selv for alle disse

lækkerier…)

Efter forretten blev alle deltagere samlet på dansegulvet, hvor vores

dygtige ”kredsfotograf”, Ane Marie Vilhelmsen fra Herning, fotograferede

hele selskabet, der allerede på dette tidspunkt var i rimeligt

godt humør.

Under middagen holdt lokalformanden Kjeld festtalen, hvorunder han

fortalte om lokalforeningens historie.

Og så blev der selvfølgelig udbragt et ”leve” for I.P.A.

Til festen var indforskrevet et 4 mands orkester, der efter middagen

hurtigt fik deltagerne ud på dansegulvet.

Deltagerne, der var ganske ihærdige og habile dansere, fik hurtigt

varmen. Heldigvis var der sørget for at sikre væskebalancen, så alle

klarede sig igennem strabadserne uden problemer.

Ved festens afslutning et pænt stykke inde i det følgende døgn - afsluttedes

festen med natmad i form af en dejlig karry grøntsagssuppe

med brød.

Deltagerne kunne så drage hjem efter en vel overstået jubilæumsfest

og med tak til lokalforeningens bestyrelse for et godt arrangement.

Vi glæder os allerede til lokalforeningens næste tiltag….!

IPA-nyt • nr. 1 2012

KREDS 3 ...

Fest-orkesteret for fuld udblæsning.

27


28

Bøssemager

Kasper Mortensen

Kjelstvej 6 • 6852 Billund

Tlf. 29 78 39 35

HvabeharBar

Besøg HvabeharBar's Facebook gruppe

Søndertorv 3 • 6200 Aabenraa

Tlf. 44 26 55 81

Gammel jern købes og afhentes

IPA-nyt • nr. 1 2012

Brugsjern sælges

SKJERN PRODUKTFORRETNING ApS

Ringkøbingvej 17 • 6900 Skjern

Telefon 97 35 09 05

ICB

Mortensgade 33 • 9440 Aabybro

Tlf. 70 26 26 10 • www.driver-network.com/da

Paddy Go Easy

Skolegade 42 – 6700 ESBJERG

Telefon 75 18 07 72

Advokat Sten Presfeldt

Telefon 33 14 14 33

H.C. Andersens Boulevard 11

1533 København V

Email: sp@advokathca.dk

Farbrors Dækcenter

Hovedvejen 11 • 5500 Middelfart

Tlf. 40 72 67 97

Altid gratis vinderøl

efter kampen

v/ Ruth Andersen, Hovedgaden 12 • 8961 Allingåbro

Tlf. 20 61 99 54

Støvsugerposen Aps

Nørregade 31 • 3390 Hundested

Telefon 47985590 - (Hverdage 10.00 - 17.30)

Mail: info@stoevsugerposen.dk • www.stoevsugerposen.dk


Kronik

Hvor er IPA på vej hen?

”Til trods for at nye kolleger stadig indmelder sig i IPA, og heldigvis for det,

oplever jeg desværre oftere og oftere, at tilgangen i de lokale bestyrelser

og deltagelse i lokale arrangementer falder drastisk.”

For nylig var IPA Haderslev på venskabsbesøg hos IPA Cochem i

Tyskland, og her fortalte den lokale formand Thomas Walter, at han

ikke ønskede at fortsætte sit formandskab, idet der ved den sidste

generalforsamling kun var et fremmøde på seks mand, heraf fem fra

bestyrelsen.

Ingen ønsker at overtage formandsposten og hvis ikke nogen melder

sig, vil lokalforeningen lukke ned.

Personligt vil jeg være meget ked af en sådan udvikling.

Et lokalt medlem i Cochem gav udtryk for, at man før i tiden kendte

hinanden, men også ægtefællerne og børnene, som man traf ved forskellige

arrangementer, hvor hele familien deltog. I dag kan den lokale

forening stille op med et familiearrangement med gratis grillmad og

drikkevarer, men ingen tilmelder sig, og nu kender man dårlig nok de

nye kolleger, endsige deres ægtefæller eller børn.

Nogle af de samme forhold gør sig i dag gældende her i landet, hvis

vi kigger på de lokalforeninger der af forskellige årsager ikke kan

tiltrække medlemmer og deres familier til arrangementerne – også

selvom det er helt og aldeles gratis.

Jeg mener, det er trist, når en lokalforening ikke kan få brugt deres

kontingenter, selvom vi så tit hører, at ”aktiviteterne ligger ude i

kredsene”. I stedet ses det rundt omkring, at foreningernes kontantbeholdninger

bare vokser og vokser. Aktiviteterne og tilbuddene er

der, men alt for få møder op.

Mig bekendt er der brug for hver en krone i organisationen, og måske

endda lidt mere, eksempelvis udgifter til IPA Nyt, internationalt engagement

og ungdomsarrangementer.

Lokalt har jeg ingen problemer med at hverve nye kolleger, men det

kniber lidt mere med at få dem til at deltage i vore lokale arrangementer,

endsige få dem engageret i foreningsarbejde.

Og hvorfor nu det?

Det findes der en særdeles god forklaring på.

De nye medlemmer bor ofte ikke i lokalforeningens område. Og hvem

orker efter en dagvagt, at samle sin familie og køre måske 1-2 timer

hver vej for at deltage i et foredrag om vin eller hvad lokalforeningen

ellers har arrangeret den dag eller aften?

Jeg har for nylig fået et nyt, ungt medlem i lokalforeningen. Glad blev

jeg, da han spurgte om råd for at få kontakt til IPA Canada, idet han

stod for at skulle rejse derover og samtidig ville knytte en kontakt og

gerne hjælpes eller vejledes.

Kontakten blev etableret og jeg anbefalede ham at få forbindelse

med en tilsvarende, ung kollega for erfaringsudveksling og gensidig

informationsudveksling om uddannelse osv.

Men da jeg senere spurgte, hvordan modtagelsen foregik, forklarede

han, at kontakten var som sådan god nok. Han følte sig godt behandlet

og modtaget.

Der var dog lige det ved det, at han blev modtaget af en pensioneret

kollega, et IPA-medlem på 70 år, men det lykkedes desværre ikke at

knytte den ønskede kontakt til en ligestillet, ung kollega.

Det er ærgerligt, for hvordan holder vi fast i de unge kolleger og deres

nye, udenlandske kontakter, når det er ældre, grånende (mig selv

incl.), og af og til pensionerede medlemmer, der bliver den eneste IPA

forbindelse for et ganske ungt, nyt medlem?

Vi skal ud af det dødvande!

Vi skal have justeret det lokale medlemskab!

Vi skal undgå, at nye medlemmer mister interessen for IPA og bare

bliver et medlemskort i tegnebogen!

De nye medlemmer skal have nogle tilbud, de ikke kan sige nej tak til!

Et forslag kunne være, at et medlemskab i en lokalforening kunne

være dobbeltvirkende. På arbejdspladsen og hjemadressen.

Den lokale formand på arbejdsstedet forpligtes til at underrette hjemadressens

lokale formand, der så forpligtes til at udsende årsprogram,

invitationer til udflugter eller foredrag osv., så medlemmet får tilbuddene

både hvor han eller hun arbejder og bor.

Økonomisk kan jeg ikke se noget problem heri, for de forskellige

foreninger kan jo bare overføre diverse tilskud internt, hvis det findes

nødvendigt.

Et andet tilbud til nye medlemmer kunne være, at de fik muligheden

for sammen med ægtefællen eller kæresten, at deltage i et UHB møde

med alt hvad det indebærer. Placer dem bagerst, lad dem overvære

mødet og dermed få et indblik i, hvad der rører sig inden- og udenfor

lille dannevang.

Hvis vi blot kunne få et nyt medlems interesse vakt pr. gang, så har vi

chancen for at overleve.

Vi har jo også IBZ Gimborn. Ved et hurtig kig på årets foredragskalender,

er der i mine øjne umiddelbart ikke noget, der kan vække

interessen for nye medlemmer.

Men kunne man ikke arrangere et ungdomsseminar, hvor unge medlemmer

deltager fra hele verden i en form for ”tænketank,” hvor nogle

af programpunkterne f.eks. kunne være ”IPA og fremtiden”, ”Oprettelse

og fastholdelse af internationale kontakter (netværk)”, ”Forslag til

nye lokale arrangementer”, ”Granskning af love og regler” og så videre.

Når vi nu taler om IBZ Gimborn.

Hvorfor er der ikke mere danske og skandinaviske indlæg, emner og

kurser?

Vi bliver nød til at gøre noget. Ellers frygter jeg, at når vi, der sidder på

formandsstolene rundt omkring, ikke længere er aktive, vil den ene lokalforening

efter den anden stille og roligt lukker ned og reducere IPA som

en attraktiv forening.

IPA-nyt • nr. 1 2012

KREDS 5 ...

AF Eivin Christensen, formand for IPAs lokalforening i Haderslev.

29


30

venskab med

25års Cochem

AF Eivin Christensen, formand for IPA i Haderslev.

Siden 31. maj 1986 har lokalforeningen i Haderslev vedligeholdt et

varmt venskab med IPA Cochem, den smukt beliggende tyske by ved

Mosel. Gennem årene har der været gensidige besøg i de respektive

byer.

Venskabet resulterede i, at IPA Haderslev med 35 deltagere rejste

med tog til Cochem i dagene fra den 21. til den 25. september 2011

for sammen at fejre et 25 års venskabs-jubilæum.

66 12 02 84

www.melby-arnhem.dk

Kunstnerartikler

sælges på

Tlf. 66 12 02 31

Medlem af

ODENSE MALERLAUG

IPA-nyt • nr. 1 2012

GARANTI

www.skagen-nyglas.dk

Vel ankommet til banegården i Cochem stod formanden Thomas Walter

og tog imod os. Efter en hurtig indkvartering på hotellet skulle det

første glas federweiser (ikke færdig gæret hvidvin) indtages sammen

med et stykke zwiebelkuchen (løgtærte).

Læseren kan jo gætte sig til, hvad det gør ved ens tarme, men det

smager bare pragtfuldt.

Om aftenen havde IPA Cochem inviteret til fælleshygge på en lokal re-


Pitstop på turen til Cochem

staurant med spisning og gaveudveksling.

I den anledning havde vi medbragt

fire bærbare (øl fra vort lokale bryggeri,

Fuglsang) og en bog på tysk om vores

fælles historie i Schleswig-Holsten.

Næste dag drog de fleste af os med toget

til Tysklands ældste by Trier, hvor

et vinforedrag på restaurant ”Cum-

Vino” ventede samt en gåtur gennem

byen - måske mest interessant for de

indkøbslystne kvinder, der skulle lufte

visa-kortene.

Og så skulle Calmont´en bestiges. ”Cal-

Så blev ”Calmont” besejret

mont” er Europa´s stejleste vinbjerg, og

der er anlagt en vandrerute gennem de

stejle vinmarker næsten op til toppen. Turen går mellem Ediger-Eller

og Brem. Der er flere udfordringer undervejs. Man skal ikke lide af

højdeskræk, for flere steder er der mellem 100 og 200 m ned. Bilerne,

der kører langs med Mosel ligner små Matchbox biler og menneskene

er halvt så store som tændstik-folk.

Hvor vandreturen sluttede stod IPA Cochem og ventede med flute,

pølser og - nå ja - op til flere glas hvidvin.

En hurtig vandretur tilbage til Ediger-Eller, hvor vi besøgte en lokal

vinbonde. Han havde meget belejligt sin egen vinrestaurant, hvor

IPA Haderslev var vært med aftensmaden. Efter en særdeles hyggelig

aften i en mørk vinkælder med dejlig mad og drikke, tog vi toget

tilbage til Cochem.

Chochem et smukt syn fra floden

Lørdagen var helt til fri disposition. Der var intet planlagt fra IPA`s side,

men det afholdt ikke deltagerne i at udvise handlekraft.

En lokal vinbonde i Klotten ville gerne have vores besøg, så vi kunne

smage hans produkter og foretage indkøb.

Wupti, sad vi i hans baggård ved to borde og smagte og smaskede.

Der blev lyttet og noteret, fordi vi vidste, at han ikke er bleg for at

køre til grænsen med vore bestillinger, så naturligvis skulle hans nye

årgange jo prøvesmages.

Om aftenen mødtes vi alle igen for sammen at sige farvel til vore gode

venner i Cochem over en god middag på en italiensk restaurant.

Hjemrejsen startede søndag morgen kl. 0730 med toget i nordlig

retning.

Endnu en fantastisk dejlig tur var overstået og venskabet atter forseglet,

idet IPA Cochem har bebudet, at de meget snart kommer til

Danmark igen - og vi glæder os til gensynet.

Vejret var absolut med os med solskin fra en blå himmel.

Hvis ikke læseren har været i Cochem, kan det absolut anbefales.

Kontakt mig, hvis du har brug for nogle hints eller kontakter.

Desuden kan varmt anbefales besøg i Koblenz, Beilstein, Reichsburg

Cochem og Burg Eltz når man nu alligevel er i området.

Bemærk alle fremhævede stednavne – det er et must at se og opleve

disse steder.

IPA-nyt • nr. 1 2012

KREDS 5 ...

31


32

Bygden Rode Bay – mål for en vandretur

Lokalforeningen IPA Vordingborg udbyder igen en rejse til Kangerlussuaq

(Søndre Strømfjord) og Ilulissat (Jakobshavn). Rejsen starter den

4. og hjemrejse sker den 11. september 2012.

Det er 5. gang turen arrangeres, og da der har været så stor interesse

for turene, forsøger vi igen. Allerede nu er der mange tilmeldte. Vi

har endnu fem ledige pladser, idet vi har udvidet kapaciteten til 30

rejsende.

Også i år udbyder vi to rejsemuligheder. En kombinationsrejse med

begge rejsemål og en lidt kortere rejse alene til Kangerlussuaq.

Begge rejser starter med ophold i Kangerlussuaq i det nyere vandrehjem

Polar Lodge lige ved siden af lufthavnsbygningen. På ankomstdagen

er der herefter fri mulighed for at vandre eller cykle rundt i

nærområdet – op på Ravnefjeldet eller Sugar Loaf med udkig til både

indlandsisen og langt ud af fjorden og bare nyde den høje friske luft.

Onsdagen er der indlagt køretur til Indlandsisen ca. 35 km. fra den

gamle base.

Grønland er for mange synonymt med Indlandsisen, der dækker omkring

82% af det mægtige land. Isarealet svarer til mere end 40 gange

Danmarks størrelse. Med en tykkelse på over 3 km presser isen sig ud

mod havet, hvor den kan ses mange steder langs Grønlands kyster.

Men på denne rejse oplever vi den tættere på – mere end 170 km

IPA-nyt • nr. 1 2012

Ny IPA tur

IPA tur Ny IPA tur Ny

Udsigt fra Hotel Icefiord i Ilulissat

inde i landet. Her får man den helt specielle mulighed at betræde

selve Indlandsisen og føle sig som et meget lille menneske i denne

enorme hvide verden.

TORSDAG ER FRI TIL OPLEVELSER PÅ EGEN HÅND

Attraktionen omkring Kangerlussuaq er først og fremmest naturen

og den arktiske tundra, gennempløjet af enorme gletsjerfronter, der

danner vandfald, smeltevandssøer og smukke isskulpturer.

Karakteristisk for Kangerlussuaq er de rige bestande af moskusokser

og rensdyr. Forskellige arter af ande- og småfugle holder til her, og på

fjeldene yngler jagtfalken, inden den flyver til varmere himmelstrøg

i efteråret. Er man heldig, får man et glimt af den smukke islom eller

måske en havørn ved en af søerne. Desuden finder man snehare,

polarræv og ryper.

Alt dette kan man opleve på en vandretur – måske til Granatfjeldet.

Her kan man endda være heldig at bringe små halvædelstene med

hjem til et lille smykke.

Eller en tur til Vandfaldet, op på Køkkenfjeldet langs Lufthavnen eller

en cykeltur til havnen.

FREDAG ER DET FLYTTEDAG

Om eftermiddagen flyves til Ilulissat som ligger midt i Diskobugten.


til Grønland

Grønland

til Grønland

til Grønland

til Grønland

til Grønland

til Grønland

til

Fantastisk syn i Ilulissat Isfjord

Til trods for beliggenheden et kvart tusinde kilometer nord for polarcirklen,

er det en på alle måder levende, gæstfri og farvestrålende by.

Om sommeren kan man rejse hertil for at se Diskobugtens imponerende

isbjerge badet i midnatssolens skær. Diskobugten og Isfjordens

gigantiske isbjerge kan opleves både fra landsiden, vandsiden og

fra luften. Alle, som besøger byen om vinteren, får et mindst ligeså

fantastisk fænomen med i købet - en tur i verdens største biograf,

den nordlige halvkugles stjernevrimmel, hvor det dansende nordlys

meget ofte er hovedrolleindehaveren.

I Ilulissat overnatter vi på Hotel Icefiord, som ligger i ”strandkanten”

på første parket til de store isbjerge lige udenfor.

Det bliver muligt at tilkøbe sig sejltur på fjorden ind mellem de store

isbjerge. En oplevelse man ikke må gå glip af.

Sidst vi var afsted vandrede flertallet af gruppen til den lille bygd

Oqarsut eller Rode Bay. Det tilbydes også i år. Det er en heldags vandretur

i let terræn langs diskobugten med udsigt til legende hvaler og

selvfølgelig isbjergene. Aftensmaden indtager vi i den gamle handelsstation

H8, og så bliver vi sejlet hjem. Man kan også vælge at blive

sejlet derud, hvis fødderne ikke er helt til en vandretur.

I Ilulissat er der også mulighed for med helikopter at opleve indlandsisen

fra oven og blive fløjet ned i lav højde mellem de store isbjerge

i fjorden.

Russel Gletcher ved Kangerlussuaq

Eqi Gletcher

Vi tilbyder også en heldags sejltur til den kælvende bræ, Eqi, som ligger

ca. 80 km fra byen. Her fås et utroligt flot syn til den enorme bræ,

som man sejler meget tæt på. Man får også mulighed for at komme

i land ved de små feriehytter.

Under opholdet vil vi arrangere besøg hos kollegerne i Kangerlussuaq

og i Ilulissat. Hvis vi er heldige vil politikutteren være hjemme i Ilulissat,

men vi kan ikke love en sejltur med den.

Rejsen slutter for dem der vil til Ilulissat tirsdag med flyrejse hjem til

København med skift i Kangerlussaq.

For dig som vil blive i Kangerlussuaq er der rige muligheder for at

vandre rundt i fjeldet. Man kan endda leje telt eller selv medbringe

et og overnatte i fjeldet – måske helt inde ved eller på Indlandsisen.

Her slutter rejsen allerede mandag, hvor Air Greenland bringer dig

hjem til København.

I år arrangeres rejsen sammen med Albatros Travel og alle betalinger

foregår gennem Albatros

Kontakt og tilmelding til turen skal ske til IPA Vordingborg, v/Arne

Holdensen, mail kreds7@ipa-dk.dk. Se evt. også vores materiale på

ipa-dk.dk

IPA-nyt • nr. 1 2012

KREDS 7 ...

>>

33


34

IPA-nyt • nr. 1 2012

Sponsoreret

TYCHSEN TRANSPORT

Tlf. 75 94 45 78

Salon Beauty Cut

Nørrebrogade 206 2200 KØBENHAVN N.

Tlf. 35 81 92 33

Møllekroen

Spangsbjerg Møllevej 16 A • 6715 Esbjerg V

Tlf. 75 12 71 32

Breinholt VVS

Skyttevænget 37 • 6710 Esbjerg V

Tlf. 75 11 74 72

Det REN vinduespolering

Bullerupvej 39 D • 5240 Odense NØ

Tlf. 20 20 80 08 • www.ren-service.dk

Berlin

AF Bruno Juul, IPAs lokalforening i Køge.

44 glade IPA-Køge-medlemmer og ledsagere drog den 10.

september 2011 af sted på en 5-dages tur til Berlin.

Det var rejseoperatøren DenTour, der ”vandt” udbudsrunden,

og med økonomisk tilskud fra kredsen og lokalafdelingen kom

vi af sted til en særdeles fornuftig pris.

DenTour sørgede for indkvartering på et rent og pænt 3-stjernet

hotel – Hotel Heidelberg – som ligger ca. 5 km fra centrum

og tæt på Kurfürstendamm. Bus og chauffør blev leveret af

ES-Bus (Roskilde Turisttrafik), og begge dele var til vores fuldstændige

disposition under hele opholdet.

Berlin er meget stor og har 3,5 mio indbyggere, så området,

hvor vi boede, havde et utal af forskellige restauranter. Det var

næsten som at bo i en by i byen, og såvel S- som U-bane lå i en

kort gåafstand fra hotellet.

Hans-Joachim Tilgner, politimand i det indre Berlin og sekretær

i bestyrelsen for Landesgruppe Berlin arrangerede på

Et hvil foran museet ”Topographie des Terrors”,

hvor SS og Gestapo tidligere havde hovedkvarter

Indkøb ved ”Bordershoppen”

i Rostock på hjemturen


med ”HAJO” som guide

ankomstdagen en velkomstmiddag i IPA-lokalet på politistationen,

Politizeiabschnitt 24, Kaiserdamm 1, Berlin. Ingen kendte vores vært

under navnet Hans-Joachim. I politi- og IPA-systemet var han kendt

som ”HAJO”.

Det var den lokale IPA-afdeling, som i et vildt hyggeligt IPA-lokale

havde kreeret en lækker buffet med forret, hovedret og dessert. I løbet

af aftenen blev der holdt taler og udvekslet IPA-gaver – og naturligvis

også udvekslet ”røverhistorier”. Flere af vores tyske IPA-kolleger havde

godt kendskab til danske nuværende og tidligere IPA-folk.

Dagen efter drog vi på bus-sightseeing i byen med HAJO som guide.

Han vidste alt om Berlin, og øsede ud af sin store viden. Vi fik 1½ times

spændende sejltur på floden Spree med en dansktalende guide. Vi

beså, Checkpoint Charlie, Brandenburger Tor, Berlins Bjørnegrotte,

parlamentet, rester af muren og ”ingenmandsland”, - ja vi fik set, hvad

man ”bør” se. Der blev gjort en hel del stop undervejs. Frokosten blev

indtaget på en lille, hyggelig restaurant i Nicolai Viertel – ud til kanalen

og lige over for domkirken.

Mandag blev vi hentet af dagens guide Annette Bruun. HAJO kunne

ikke være med – han skulle på ferie. Annette Bruun guider et hav af

danske turister. Hun er en utrolig humørfyldt og fantastisk vidende

”dame”, og har boet i Berlin i 37 år.

Anette var tidligere sygeplejerske og kendte i øvrigt meget til det

gamle Østberlin og datidens problemer. Hun tog os med til Potsdam,

den utrolig smukke kejserlige forstad med det ene slot og den ene

park mere fantastisk end den anden. Potsdam lå tidligere i Østberlin,

men var sluppet nådigt gennem krigen. Mange bygninger refererede

til nazistiske topmøder, og vi fik dem udpeget med tilhørende forklaringer.

Slottet Sans Souci og dets park var en speciel flot oplevelse.

Turen tog hele dagen.

IPA-nyt • nr. 1 2012

KREDS 7 ...

Gaveoverrækkelse – det er forfatteren til højre IPA-lokalet øverst i ”Polizeiabschnitt 24”

Tirsdag var vi på egen hånd af sted på en tilrettelagt tur – startende

med en rundtur i ”Berlin Unterwelten”. Det var en rundvisning nede i

en af Berlins store beskyttelsesbunkere, hvor mange hundrede mennesker

havde opholdt sig under krigen. Vi var delt i to hold med henholdsvis

en dansk- og en engelsktalende guide. Rundvisningen blev

i øvrigt sponsoreret af turoperatøren, DenTour.

Efter ”Berlin Unterwelten” besøgte vi ”Mur-museet” med autentisk

vagttårn, dobbeltmure og ”ingenmandsland”. Der var et tilhørende

museum med masser af fotos og film om livet og flugt fra Øst mod

Vest. Senere besøgte vi området, hvor SS- og Gestapohovedkvarteret

lå. Interessant og positivt at se, at tyskerne er meget åbne om fortiden.

På stedet, hvor de gamle bygninger var jævnet med jorden, sås stadig

rester af de gamle flisebeklædte fangeceller, hvor SS og Gestapo

mishandlede og forhørte deres fanger.

Vejret var med os og det var ”sid-ude-vejr”, og Hotel Heidelbergs forterrasse

blev et flittigt brugt samlingssted såvel ved morgenmaden

som efter aftensmaden. Selv om deltagerne havde den bedste vilje

til at gå ”hjem og i seng” efter en sen aftenspisning på en restaurant,

så rakte evnen ikke helt, fordi hyggelige mennesker shanghaiede en

– man skulle jo lige fortælle om sine egne aften-oplevelser.

Næste dag gik det hjemad og en god tur var slut.

DenTour var en rigtig god operatør, og flere besluttede, at de ville

tage på en 3-dages ”juletur” med selskabet og besøge Berlins kæmpemæssige

julemarkeder. Men det er en helt anden historie.

Nu ser vi frem til lokalforeningens næste projekt, idet IPA-Køge netop

har afsluttet udbudsrunden om en rundrejse i De Baltiske Lande i

juni 2012.

35


36

Bøssemager

v/Per Langvad

Stanghedevej 34 • 8800 Viborg

Tlf. 86 62 05 05

SIKJÆR A/S

Entreprenør og autoriseret kloakmester

Nedertoften 21 • 7400 Herning

Tlf. 40 97 79 75

Kiropraktor

LARS HYLTOFT

Rosensgade 12 – 8300 ODDER

Konsultation efter aftale

på telefon 86 54 19 28

Vi tilbyder salg og levering af sten og grus

Stenhuggervej 19 • 6710 Esbjerg V

Tlf. 75 15 12 15 • Mobil 40 53 12 32

Padborg Park I/S

Flyvepladsen 10 • 6330 Padborg

Tlf. 74 60 80 93 • www.padborgpark.dk

www.garant.nu

GARANT AABENRAA

Rosenvold Gulve & Gardiner

Rådhusgade 12

6200 Aabenraa · 74 62 21 16

IPA-nyt • nr. 1 2012

· KVALITETS MØBLER SIDEN 1976 · BEDSTE SERVICE SIDEN 1976

Smedevej 11 • 6710 Esbjerg V

Tlf. 75 15 10 33 • Fax 75 15 14 52

www.auto-thyme.dk

1976 19797 76 76 7

19 1

Bolighuset · Horsens

Vejlevej 79 · Horsens · Tlf. 7564 3666

www.smagogbehag.dk


Et Wienereventyr

AF Birte og Niels Gregers Berdiin, IPA Helsingør.

For længe siden fik vi på baggrund af en gammel notits i IPA bladet

oplysninger omkring det østriske politis kursushotel i Wien. Selv om

jeg er ganske godt (nord)tysktalende, måtte jeg gennem en meget

vanskelig telefonsamtale for at bestille værelser fra den 16. til den 20.

december 2011, fordi wienertysk ikke er mit speciale.

Ved bestillingen blev jeg opfordret til at medbringe en gave, og med

lidt besvær fik jeg en lille mappe med påtryk IPA Danmark ligesom

jeg medbragte et klistermærke fra min hjemby Gilleleje og en flaske

Gl. Dansk - den blev værdsat.

På kursushotellet var der en politiuniformeret portier, så jeg kom til

at tænke på et besøg i mine unge dage på Frelsens Hærs hotel Ritz

i Göteborg midt i tresserne med uniformeret frelsermand i portier

logen. Vores problem var dengang, at kufferterne ikke måtte klirre af

de medbragte øl til datidens forbuds Sverige.

Fly-billetterne for to personer tur/retur med Air Berlin fik vi for i alt

1.500 kr., og fra lufthavnen rejste vi med almindelig tog til Praterstern

Station med udsigt til Prateren og det verdensberømte Riesenrad, bl.a.

kendt fra filmen ”Den tredje Mand”. Her skiftede vi til metroen, der

bragte os til Schottentor/Universität, en lille kilometer fra Berggasse

9, hvor hotellet ligger.

Der går også et eksprestog til centrum, men det er dels dyrt, dels vil

det medføre flere skift.

Vi kunne have taget sporvognen fra metroen, så ville vi efter 1. stop

være i Berggasse kun ca. 200 meter fra hotellet.

Der kan kun i meget begrænset omfang lejes enkeltværelser, men vi

havde to værelser, hvert rigelig stort og med eget bad i en særdeles

✂ ✂

Flyttemeddelelse

Navn: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gade: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Postnr.: ……………………… By: ………………………………………………………………………………………………………

Tjenestested: ………………………………………………………………………………………………………………………………

(Notér venligst navn og adresse som anført på adresselabelen på bagsiden af IPA-nyt)

Meddeler hermed at jeg pr. ………………………. flytter til:

pæn klasse. Der er stort tekøkken på gangen, men udstyret på den

gang hvor vi boede, var yderst begrænset. Så medbring en lille ELkedel

og en kniv.

Der er adskillelige bagerier inden for kort afstand, og lidt nede ad

Berggasse ligger et stort supermarked, åben fra 8 til 20, lukket søndag.

Der ligger mange restauranter i Beggasse og de tilstødende gader,

hvor priserne er overkommelige.

Afstanden til centrum er kun ca. 1 km.

Til rimelige priser kunne vi købe 24 og 72 timers billetter, samt ugekort

og metroen bragte os lige dertil, hvor vi ville hen. Derimod fandt vi

ikke ud af at bruge busser og sporvognslinier, og et særligt tilbud om

et 72 timers kort med diverse rabatter var der ikke meget ved, fordi vi

aldrig fandt frem til rabatterne.

Julemarkeder var der mere end rigeligt af. Det bedste var vel omkring

Karlsplatz, men der var mange, bl.a. ved Rådhuset og Schönbrunn

samt i Prateren. Et stort fødevaremarked Naschmarkt var meget spændende

med et stort loppemarked direkte på jorden om lørdagen.

En fremragende forestilling i Statsoperaen kostede kun 10 euro pr.

person, men så var det absolut uden udsyn til scenen. Og så oplevede

vi Wiener Musik Verein (kendt fra nytårskoncerten) med en fremragende

opførelse af Bachs Juleoratorium.

Men fire dage i Wien var nu for lidt.

Kontakt til hotellet: bpd-w-log-unterkunft-bergg.@polizei.gv.at og

erwin.wurmauer@polizei.gv.at, telefon 0043 (1) / 31310 - 73230, fax

0043 (1) / 31310 – 73239. Jeg ved ikke om de er engelsktalende. Prisen

for et værelse var 18 euro pr. nat.

Korrekt navn: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Gade: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Postnr.: ……………………………………… By: ………………………………………………………………………………………

Tjenestested: ………………………………………………………………………………………………………………………………

(Notér venligst det korrekte navn og adresse)

Fremsendes til: Erling Kjær, Politistationen, Falkenborgvej 5, 3600 Frederikssund, E-mail: ass.sec.general@ipa-dk.dk

IPA-nyt • nr. 1 2012

KREDS 10...

37


38

AGRI•NORCOLD

Transitvej 8-10 og Industrivej 2 • 6330 Padborg

Tlf. 74 67 30 92 • www.agri-norcold.dk

Lønstrup

Containerservice

HTL Transport A/S

Service & manpower

Transport - Industrirengøring - Mandskabsudlejning

www.htl-transport.dk – htl@htl-transport.dk

40 28 04 00

IPA-nyt • nr. 1 2012

Møllebakkevej 175

9800 Hjørring

Tlf. 40 45 51 04

Vinduesmestrene ApS

Niels Steensens Vej 2 • 7500 Holstebro

Tlf. 97 40 34 66

Hanne Bjerre Høgh • 51160988

Bøgedal Transport

Fangel Bygade 19 • 5220 Odense S

Tlf. 20 15 18 34

H T Reklame

v/Henrik Thomsen

Vejlesvinget 8, 2665 Vallensbæk Strand

Tlf. 43 73 90 61

Gate 7

Østerbakken 7 • 7700 Thisted

Tlf. 30 55 49 12 • www.gate7.dk

Advokatrmaet Fink

Tlf. 74 62 15 16

Klinkbjerg 1 • 6200 Aabenraa


IPA KBHs

2011

Go-kartmesterskab

AF Jonas Muff, lokalforeningen i København.

IPAs lokalforening i København inviterede tirsdag den 25.

oktober 2011 til et 1½ timers go-kart Le Mans løb.

Vi havde planlagt, at der skulle være 10 hold med tre

personer på hvert hold. Interessen for udfordringerne på

go-kartbanen var tårnhøj, så alle pladserne på de 10 hold

blev revet væk på ingen tid.

Dermed mødte 30 forventningsfulde IPA venner op til arrangementet

og var klar til en fornøjelig stund for voksne

drengerøve og tøser. Det var tredje gang IPA KBH afviklede

et go-kart arrangement, men denne gang havde vi

skiftet location, fordi vi ønskede at prøve en ny bane i København

- nemlig ”Go Racing” ved Carlsberg fabrikkerne.

Der blev lige fra starten vist stor kampgejst, intensitet og

fair fight. Og i pauserne, hvor man ikke lige kørte, kunne man heppe

på sine holdkammerater og nyde en kold sodavand.

Gaspedalen blev under hele Le Mans løbet virkelig trådt i bund, og der

var masser af hårde og tætte dueller. Desværre var der lidt problemer

med nogle af bilerne, idet to biler gik i stå under løbet og yderligere

to biler tabte et hjul. Det var ganske enkelt ikke helt tilfredsstillende,

hvilket også blev tilkendegivet over for personalet, og det resulterede

heldigvis i, at vi fik ekstra 20 minutters køretid som kompensation.

Bortset fra de tekniske uheld med bilerne, så var selve banen rigtig

fed, og banens udformning gjorde, at der var mange muligheder

for overhalinger. Hold 4, ”Team Bella” fra Station Bellahøj kørte helt

suverænt og vandt i overlegen stil Le Mans løbet. Det vindende hold

med Jørgen Wasmann Hansen, Kenneth Thorsen og Andreas Rose

Berg var næsten en hel omgang foran nr. 2 - mit eget hold ”The 3.

Amager Bitches” fra Station Amager med Martin Søgaard, Johs. Sterlie

og mig selv.

Vinderholdet ”Team Bella”

”Le Mans holdet 2011”

Alle hold havde bedste tider, der lå omkring 44-45 sekunder, hvilket

var ganske gode tider, men dog stadig et stykke fra banerekorden på

39,132 sekunder. Uden at vide det med sikkerhed, er jeg dog overbevist

om, at banerekorden ikke er blevet sat i en almindelig gokart.

Hold 8, ”Team Streakers” fra Station Bellahøj havde den bedste tid på

dagen med tiden 42,638 sekunder.

Efter løbet var der præmieoverrækkelse og medaljer til de tre hold,

der sluttede bedst i Le Mans Løbet. Vinderholdet ”Team Bella” blev

fejret med klapsalver og fik udover medajlerne en pokal samt en god

flaske rødvin.

Vi havde endvidere reserveret gokartcentrets konferencelokale til en

lille hyggestund med fadøl samt en lækker sandwich. Alt i alt havde

vi en herlig dag, hvor vi morede os gevaldigt, og jeg glæder mig allerede

til næ-

Der blev gået til vaflerne lige fra pit-stop ste år, hvor vi

gentager IPA

KBHs gokartmesterskab.

IPA-nyt • nr. 1 2012

KREDS 11...

39


40

Julemarked i Eckernförde

AF Bent Sørensen, formand for IPA København.

IPA København modtog invitation til ”Deutsch-Skandinavisches

Freundschaftstreffen ” i dagen fra den 24. november til den 27.

november 2011.

Vi drog seks par af sted i egne biler og var således i alt 12 personer

fra IPA Frederiksberg på turen.

Ved ankomsten til Eckernförde blev vi indkvarteret på ” Stadthotel

Eckernförde” – det var et 1. klasses hotel beliggende direkte

ud til vandet.

Den første dag var vi på Julemarked i byen og derefter tog vi

med toget til Kiel – togrejsen varede en halv time, og det var

godt nok noget af et julemarked de have stablet på benene.

Efter nogle timer vendte vi tilbage til Eckernförde, hvor vi lige

kunne nå en forfriskning inden der var gallaaften.

En meget hyggelig aften med dansk og tysk musik.

Næste dag var det tidligt af sted, vi skulle nå at handle toldfrit,

og vi nåede lige over Storebælt inden de lukkede broen på

grund af storm.

Dette Skandinaviske venskabstræf har været en tradition i mange

år, og det kan anbefales til alle som har lyst til at besøge et

tysk julemarked og slappe lidt af i en weekend.

IPA-nyt • nr. 1 2012

Galla-aften i dejlige omgivelser

Stemningen fejlede ikke noget

Markedsstemning


Indbydelse

Bestyrelsen for Arresøhus inviterer hermed til:

Torsdag den 27. oktober

2011 mødtes 45

medlemmer fra IPA København

i lokalerne på

Frederiksberg.

Denne noget grå og triste

oktoberaften, med

disen hængende tungt

Hanne Bech Hansen over byen, blev hurtigt

vendt til hygge og nostalgi,

da en af Københavns Politis kendteste pensionister, den forhenværende

politidirektør Hanne Bech Hansen, mødte op og fortalte

om sit spændende liv.

Hanne tog udgangspunkt i barndommen og studietiden i Århus, da

hun blandt andet afslørede, at hun har været elev på Det Jyske Musikkonservatorium

og en overgang overvejede at studere musik. Men

efter råd fra forældrene valgte hun i stedet juraen.

Vi hørte herefter om karrieren, hvor hun som nyudannet jurist blev an-

Familiedag i Arresøhus

Arresødalsvej 101

3300 Frederiksværk

Søndag den 10. juni 2012 kl. 1500

Vi starter med at aflægge den nærliggende økologiske landsby ”Torup” et besøg.

Vi følger herefter op på den gamle tradition og starter grillen ca. kl. 1630 – maden

medbringer man selv.

Drikkevarer sælges til politivenlige priser.

Alle er velkomne – her er en oplagt mulighed for børnefamilierne for at komme en tur i skoven.

Vi håber at se rigtig mange af jer!

På bestyrelsens vegne,

Bent Sørensen

Formand

Efterårshygge med Hanne

Bech Hansen AF

Allan Valkki, IPA København.

sat som advokatfuldmægtig i Odense og i 1970 blev politifuldmægtig

ved Odense Politi. Efter nogle år hos Statsadvokaten for Sjælland og

Fyn var hun i 1984 – 1986 vicepolitimester i Gentofte. I 1988 blev hun

udnævnt som politimester for PET og dermed også verdens første

kvindelige efterretningschef. Hun forlod tjenesten i PET i 1993 med

hukommelsestab!!!

Tiden i Københavns Politi, hvor hun var politidirektør i 15 år, blev

naturligvis også behørigt omtalt.

Efter sin pensionering har Hanne fået udgivet to kriminalromaner

og roman nummer tre ventes snart udgivet fra forlaget Lindhardt

og Ringhoff.

I forbindelse med den frygtelige terrorhandling i Norge 22. juli sidste

år blev hun udpeget som medlem i undersøgelseskommissionen.

Efter Hannes sprudlende og festlige fortælling sluttede aftenen på

bedste IPA maner med en dejlig gryderet og gammeldags æblekage.

En rigtig hyggelig IPA aften i vintermørket med en ”politimoster i

hopla”.

IPA-nyt • nr. 1 2012

KREDS 11...

41


42

KREDS 11...

Late Night Show

AF Jonas Muff, IPA København.

Vi havde fornøjelsen at kunne invitere

25 IPA venner til Late Night

Show i Nørrebro Teater lørdag den

5. november sidste år.

Deltagerne mødtes inden showet

på Nørrebro Bryghus, hvor lokalforeningen

bød på en omgang fadøl.

Og efter en lille hyggestund gik

vi over til Nørrebro Teater, som

umiddelbart ved siden af. Enkelte

havde før været i Nørrebro Teater

til et Late Night Show, og de havde

været så begejstret over det, de havde

set, så jeg personligt var spændt

på, hvad aftenen ville bringe.

Selve konceptet Late Night Show var jeg på forhånd helt vild med.

Hver gang er der lagt op til et unikt show med ”farverige cocktails”

af smagsprøver fra tidens bedste scenekunstnere. Rammerne er frie,

og hver aften er som sagt noget særligt, forstået på den måde, at

indholdet i showet kun bliver vist en enkelt aften. I alt bliver der kun

afholdt syv shows på en sæson. Showet var da også totalt udsolgt,

men denne aften var det ikke alt som lykkedes lige godt på scenen.

Værtsrollen havde Christian Fuhlendorff, en af tidens helt store nye

komikere, der med sit skæve, fantasifulde og intelligente univers styrede

Late Night Showet med stor værdighed og gjorde det super

godt. Men der var dele af aftenens indslag, som mildt sagt ikke var

særligt underholdende, hvilket var lidt ærgerligt, fordi det ødelagde

lidt af helhedsindtrykket. Især var der stor enighed om, at indslaget

med ”Linie 3 Jam” var mindre godt, selvom de lagde ganske godt ud

med et par skarpe parodier på især to af de rigtige Linie 3 medlemmer,

nemlig Preben Kristensen og Anders Bircow. Desværre formåede Linie

3 kopierne ikke at fortsætte de gode indledende takter, og indslaget

blev hurtigt kedsommeligt.

Til gengæld var jeg positiv overrasket over tryllekunstneren Jan Hellesøe,

der er Danmarks førende illusionist. Jan viste mageløs trylleri,

magi og eminent fingerfærdighed og var samtidig rigtig sjov. Så han

kan godt anbefales, hvis man ønsker et sjovt indslag til en fest.

Musikindslag var der også et par stykker af. I starten af showet spillede

bandet ”Analogik” tre af deres sange, og musikstilen er efter bandets

eget udsagn en finurlig og ganske underholdende blanding af polka,

jazz, balkan, sømandsviser, tango, hiphop og elektronisk musik. Jeg

fandt hurtigt ud af, at jeg ikke skulle gøre mig klog på at definere

bandets musikstil. De spillede meget mærkelig musik, men det var

skævt på den fede måde og ganske underholdende. Ud over bandet

”Analogik” spillede pladedebutanten Ida Gard også et par af hendes

nye numre. Ida Gard havde fået 5 flotte stjerner i Gaffa for hendes nye

CD og med hendes jazz-inspiration og forkærlighed til tydelig adskilte

toner i både vokal og musik, gav hun publikum et indblik i hendes

eksperimenterende popunivers… det lød virkelig godt.

Foruden Christian Fuhlendorffs finurlige jokes mellem de forskellige

IPA-nyt • nr. 1 2012

Hyggestund før det

spændende show

indslag i showet, fik vi set yderligere et af de nyere skud på stand up

stammen. Tobias Dydvad er navnet, og han er vinderen af årets ”Zulu

Comedy Galla Talentpris” og leverede et godt grin til publikum. Tobias

Dybvad er en mand med egne holdninger, og ikke bange for at ytre

dem. Og med en overbevisende portion selvsikkerhed og charme,

formåede han at slippe godt fra det.

En talentfuld ung dansk komponist og DJ ved navn Mike Sheridan

sluttede showet med eftertænksom elektronica. Jeg havde hørt fra

flere, at han skulle være ganske god, og selvom elektronica genren

normalt ikke lige er min kop te, så havde jeg set frem til at høre ham.

Men det blev efter min mening lige lovligt eftertænksomt og kedeligt.

Der var formentlig flere i salen, der mente det samme som mig, idet

halvdelen af publikum forlod showet under Mike Sheridans lydmodellering.

Ærgerlig afslutning på showet med de søvndyssende elektroniske

toner ovenpå en alt i alt ganske underholdende aften. Inklusiv pausen

varede showet 3½ time, hvilket ud fra underholdningsværdien var 1

time for meget. Jeg synes dog, at man får meget underholdning for

sølle 200 kr., og den 14. april 2012 har lokalforeningen IPA København

atter skaffet 25 billetter til et nyt Late Night Show. Lad os så se, hvad

der kommer til at ske den aften. Jeg glæder mig i hvert fald til en ny

unik oplevelse sammen med de 601 andre gæster i salen.


Forsikringer

til politiansatte

Du kan se forsikringer og præmier på popermo.dk

Popermo Forsikring g/s

C. F. Tietgens Boulevard 38

DK-5220 Odense SØ

Telefon 66 12 94 48

popermo@popermo.dk

Popermo Forsikring g/s

Al henvendelse til: IPA-nyt, c/o Erling Kjær, Politistationen, Falkenborgvej 5, 3600 Frederikssund

MAGASINPOST SMP

ID-NR. 46558

More magazines by this user
Similar magazines