Klik på billedet for at læse SydNyt. - Vordingborg Udviklingsselskab

vus.as

Klik på billedet for at læse SydNyt. - Vordingborg Udviklingsselskab

nr 1. 2010

lÆS InDe I MAGASIneT

HANDELSSKOLEN

SJÆLLAND SYD

Nyt VEU Center

MALERMESTER

BJØRN FORSBERG A/S

- og broen!

Erhvervsmagasinet

SydNyt

DANSK FITNESS

Fra hobby

til virksomhed


indHold

Handelsskolen Sjælland Syd,

Nyt VEU Cente Side 15

malermester Bjørn Forsberg A/S

- og broen Side 17

michael Høj - 30 år med glas

og aluminium Side 19

Fra hobby til virksomhed Side 26

Erhvervsmagasinet Syd Nyt udgives af Vordingborg Udviklingsselskab

A/S og Vordingborg Erhvervsforening med støtte af Vordingborg Kommune.

Ansvarshavende redaktør:

Erling Elbom, Vordingborg Udviklingsselskab A/S

oplag: 6.000 stk.

grafisk produktion: Centraltrykkeriet Vordingborg A/S

Distribueres af Post Danmark til virksomheders kontorer og detailbutikker

i Vordingborg, Faxe, Næstved, Lolland & guldborgsund

kommuner.

Udgives 2 gange årligt: Ultimo april og ultimo september.

Annoncer, artikler m.m., aftales ved direkte henvendelse til: Erling

Elbom, telefon: 5534 0217, mail ee@vuet.dk

Vejledende annoncepriser:

¼ side: 2.000 kr. (+ moms) ½ side: 3.000 kr. (+ moms)

1 side : 5.000 kr. (+ moms)

Ved indrykning i begge numre (forår og efterår)

opnås betydelige rabatter.

16-19 klubben Vi besøger

sukkerfabrikken a/s

Torsdag

27. maj 2010

kl. 16-19

kostervej 2,

4780 Stege

Den 27. maj 2010 besøger 16-19

klubben Sukkerfabrikken A/S i

Stege, hvor arkitekt Bent Lykke fra

arkitektfirmaet Lykke & Nielsen

tager imod.

Bent Lykke er en del af ejerkredsen i Sukkerfabrikken A/S,

og vi skal en guidet tur rundt i det store bygningskompleks

og ikke mindst i de drømme og visioner, der i den

grad er drivkraften bag selskabet.

Tilmelding til Jytte Hansen 5534 0217

eller jh@vuet.dk senest d. 17. maj 2010.

dansk fitness

Torsdag

2. september 2010

kl. 16-19

kostervej 2

4780 Stege

mere end bare en arbejdsplads! ”150 kg 10 uger – og

et godt skridt væk fra sukkersyge, hjertekollaps og størrelse

xxxL.”

Den 2. september 2010 kan du komme i form med 16-19

klubben: Vi besøger Dansk Fitness i Stege, og for de (sikkert

mange), der godt kunne tænke sig at springe motionsvognen,

ja så er det nu: Vi får historien om Dansk Fitness

– om et virksomhedsprojekt Bisca, hvor sveden sprang

og fedtet svandt – og så skal vi naturligvis have en prøvetime

inden sulten skal stilles.

grib chancen – husk i dag er den første dag i resten af dit

lidt sundere liv.

Tilmelding til Jytte Hansen 5534 0217

eller jh@vuet.dk senest d.23. august 2010.

Deltagergebyr: 100 kr. + moms

Vordingborg

– efter Valget!

AF:

BorgmESTEr

HENrIK HoLmEr,

VorDINgBorg KommUNE

Vordingborg Kommune sætter stor

pris det gode og konstruktive

samarbejde, vi har med Vordingborg

Udviklingsselskab erhvervs- og

turismeområdet. Vi ser Vordingborg

Udviklingsselskab som en vigtig sparringspartner

i realiseringen af de kommunale

målsætninger erhvervs- og

turismeområdet. Derfor er det også

naturligt, at Vordingborg Udviklingsselskab,

som repræsentant for det

lokale erhvervsliv og turismen, får en

fremtrædende rolle i udarbejdelsen af

Vordingborg Kommunes handleplan

for erhvervspolitikken.

Vordingborg Kommune igangsætter

til foråret en proces, hvor der skal udarbejdes

en handleplan til erhvervspolitikken

for perioden 2010 - 2013.

Handleplanen skal sikre en realisering

af de overordnede målsætninger

i erhvervspolitikken, der tager udgangspunkt

i erhvervslivets behov og

imødegår nuværende og fremtidige

udfordringer for erhvervslivet. Derfor

er det vigtigt, at kommunens erhvervsliv,

turisme, arbejdsmarked, uddannelsesinstitutioner,

kulturliv og centrale

erhvervsoperatører involveres i

udarbejdelsen af handleplanen og ser

nytten af at bidrage til at gøre Vordingborg

Kommune til en endnu stærkere

erhvervskommune”.

AF:

DIrEKTør

PEr BrIx,

FormAND For VUS A/S

Vordingborg kommunes samlede

erhvervsfremme – Vordingborg Udviklingsråd

for Erhverv og Turisme

(VUET), har i gennem årene nydt godt

af det tætte samarbejde med Vordingborg

Kommune. Samarbejdet udmøntes

hvert andet år i en kontrakt, der

beskriver de aktiviteter, Vordingborg

Udviklingsselskab A/S skal udføre for

VUET – og for Vordingborg Kommune.

I 2010 skal kontrakten med Vordingborg

Kommune fornys – en vigtig

forhandling, der skal sikre en række

initiativer og projekter, som hver især

understøtter den positive udvikling vi

(trods alt) er inde i:

Turisme og handel – en dynamisk

iværksætterindsats, – og ikke mindst

lokale projekter vedrørende den nye

Femern forbindelse: Projekter der bør

opprioriteres i vores erhvervsudvikling,

for at vi kan få noget ud af de

enorme investeringer, den danske stat

bringer til vores del af Danmark:

Vi er ikke i tvivl om, at Vordingborg

Kommune er ganske enig i disse betragtninger,

og vi ser frem til et godt

og tillidsfuldt samarbejde om en perspektivrig

erhvervspolitik – også i de

næste 4 år.!”

Erhvervsmagasinet

Erhvervsmagasinet

2 SydNyt

SydNyt

3


sukkerfabrikken

– i fortid og fremtid

Fra 1884 til 1989 var Sukkerfabrikken Møns største og vigtigste virksomhed:

I mere end hundrede år brødfødte virksomheden tusindvis af mennesker og

familier, og var helt afgørende for lokalsamfundets sociale strukturer og virke.

Når 16-19 klubben besøger Sukkerfabrikken

A/S den 27. maj, står der såvel

historie, som kultur og nye, spændende

visioner for det gamle industriområde

programmet. Allerede nu er

det store område under hastig forandring:

Udviklingserhverv, forretninger,

værksteder og kontorer blomstrer op

overalt, og der er plads til mange flere:

Bag Sukkerstrøget ligger der tusinder af

kvadratmeter erhvervslokaler; perfekte

til håndværkere og iværksættere, der

har brug for gode og billige lokaler.

møn Bolcher er et godt eksempel

en produktionsvirksomhed, der har

brugt udviklingen af Sukkerfabrikken,

til at skabe sit eget koncept for produktion

og forretning: møns Bolcher

Lokal, national

og global viden

Vi gør en forskel

Herningvej 34, 4800 Nykøbing F

Tlf.: +45 54 84 88 00

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

viser nu sine produkter frem i en indbydende

butik, som er blevet et sandt

tilløbsstykke – og omsætningen er gået

den helt rigtige vej.

Blandt de mange, der har etableret sig

de sidste par år er højt specialiserede

konsulenter og kreative virksomheder

indenfor foto, design og reklame.

Netop deres forskellighed er Sukkerfabrikkens

styrke, idet mange forskellige

mennesker og virksomheder den

måde får indblik i områdets mange

muligheder – og der er mere vej:

Planerne om et feriehotel bestående

af privatejede ferielejligheder, et konferencecenter

og et nyt boligområde

med Danmarks bedste udsigt er lagt

bordet og Vordingborg Kommune

Deloitte er Danmarks største revisions- og rådgivningsfirma.

Vi har den enkelte kunde i centrum. I Deloitte tror vi vigtigheden

af at være lokalt repræsenteret. Det er den lokale

nærhed, der giver vores kunder værdi og grundlaget for en

væsentlig del af vores rådgivning er netop den indsigt, som

vi besidder lokalt.

Du kan komme viden om sammen med Deloitte – og du vil

opleve synlige resultater med vores faglige indsigt og internationale

udsigt. Du har aldrig langt til Deloitte. Vi er repræsenteret

i 17 byer i Danmark.

www.deloitte.dk

er med og bakker projektet op.

Hvis du vil vide mere om dette eventyr,

så kan du ringe til arkitekt Bent

Lykke telefon 5581 4550 eller sende

en mail til: info@sukkerfabrikken.

net.

Du kan også se mere :

www.sukkerfabrikken.net

flot fremmøde til

generalforsamling

Til Vordingborg Erhvervsforenings generalforsamling den 2. marts fik 60 fremmødte medlemmer en spændende

eftermiddag og aften med rundvisning, god mad og et par politiske udmeldinger med bid i.

Vordingborg erHVerVsforening bestYrelse 2010

formand

direktør Per brix

brico a/s

best.medlem

direktør

kim Jansdorf

danhal a/s

best.medlem

direktør

steen sørensen

Handelsskolen

best.medlem

direktør

Yvette esperpsen

applefarm

Årets generalforsamling i Vordingborg

Erhvervsforening blev afholdt geo-

Center møns Klint. Trods et vanskeligt

vejr – og køreforhold i det hele taget,

var det imponerende at over 60 af foreningens

medlemmer fandt frem. De

kunne så glæde sig over en spændende

guidet tur rundt i centeret – og en

lille forsmag den nye udstilling, der

åbnede den 27. marts.

Så blev det så tid til selve generalforsamlingen,

der blev dygtigt ledet

af advokat Annette With Sørensen.

Formand direktør Per Brix kom godt

igennem beretningen – og blev såmen

efterfølgende valgt til yderligere 2 år.

Nyvalgt til bestyrelsen blev direktør

Annie Holm Pedersen, der trådte ind

næstformand

advokat

lonnie nielsen

bang - brorsen

& fogtdal

best.medlem

direktør

annie Holm Pedersen

aHP Vin

best.medlem

direktør

Chr. brix-Hansen

brix design a/s

best.medlem

direktør

finn Hemmingsen

filtenborg el a/s

i stedet for direktør Steffen Steffensen,

der ikke ønskede genvalg.

Arkitekt Birgit rasmussen blev valgt

ind som ny suppleant i stedet for direktør

Annie Holm Pedersen. De øvrige

bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

der var valg ønskede – og fik

genvalg.

Direktør Jesper Blomberg, Vordingborg

Udviklingsselskab A/S gennemgik

selskabets aktiviteter, og fremlagde

årets regnskab til orientering.

Efterfølgende generalforsamlingen

nød medlemmerne en fremragende

buffet fra Davids i Stege.

best.medlem

landmand

torben nielsen

skalbjerggaard

suppleant

indehaver

Jesper gerdøe

ProfilPartner

Vordingborg aps

suppleant

arkitekt

birgit rasmussen

Casa a/s

Erhvervsmagasinet

Erhvervsmagasinet

4 SydNyt

SydNyt

5


aktiVitetskalender

Onsdag den 12. maj 2010 kl. 15-17: Temamøde

Kommunikation som konkurrenceparameter.

grATIS

Senest tilmelding: 7. maj

Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 15-17: Femern Bælt infomøde

Klar til Femern Bælt: Kick off møde.

grATIS/ mødet afholdes hos Nordea Vordingborg

Senest tilmelding: 12. maj

Torsdag den 27. maj 2010 kl. 16-19: 16-19 klubben

16-19 klubben besøger Sukkerfabrikken i Stege.

125 kr. inkl. moms

Senest tilmelding: 17. maj

Torsdag den 3. juni 2010 kl. 15.30-17: Temamøde

Finansiering - ny muligheder i svære tider.

grATIS

Senest tilmelding: 24. maj

Torsdag den 2. september 2010 kl. 16-19: 16-19 klubben

16-19 klubben besøger Dansk Fitness i Stege.

125 kr. inkl. moms

Senest tilmelding: 23. august

Tirsdag den 14. september 2010 kl. 15-17: Temamøde

Ansættelseskontrakten – kan være dyr at undvære!

grATIS

Senest tilmelding: 8. september

Tirsdag den 28. september 2010 kl. 15-17: Temamøde

Brug pressen i din markedsføring.

grATIS

Senest tilmelding: 20. september

Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 16-19: 16-19 klubben

16-19 klubben besøger Vordingborg Kommune.

125 kr. inkl. moms

Senest tilmelding: 8. oktober

Du kan læse nærmere om ovenstående møder og arrangementer inde i bladet.

Alle temamøder afholdes Marienbergvej 132 1. sal.

16-19 møder afholdes virksomhedsadressen.

Yderligere info & tilmelding: 5534 0217 eller jh@vuet.dk,

www.vordingborgerhvervsforening.dk

Vordingborg kommune -

kommunens største VirksomHed

16-19 klubben besøger til oktober virksomheden

Vordingborg Kommune: En

kæmpe stor offentlig virksomhed med

4.700 medarbejdere fordelt et hav

af institutioner, administration, plejehjem,

vedligehold, og…..,- ja, man kan

blive ved.

Virksomheden er politisk ledet af en

kommunalbestyrelse, og alle med

bopæl i Vordingborg kommune, har

haft mulighed for at vælge kommunalbestyrelsens

medlemmer. En kommunalbestyrelse

er derfor sammensat

udfra mange helt forskellige interesser,

hvorfor det i sig selv er en stor opgave,

at binde alt det sammen til en velfungerende

enhed.

Det er derfor ingen overdrivelse at

fastslå, at den virksomhed, vi denne

gang besøger, er den mest komplekse

virksomhed, klubben nogensinde har

besøgt: Tænk dig, at skulle drive en

virksomhed, med så mange interesser,

med så mange brugere, med så mange

serviceydelser, og under ansvar, for

mange love og forordninger, at det kan

få selv den mest emsige lagerforvalter

til at blive helt tør i halsen: Lidt af en

udfordring, må man sige – og det mest

utrolige er – når alt kommer til alt, at

hverdagen i store træk går rigtigt godt.

Du kan derfor godt – allerede nu, reservere

eftermiddagen, og glæde dig

til at besøge Vordingborg Kommune

den 13. oktober, hvor såvel borgmester

Henrik Holmer, som teknisk direktør

Torben Nøhr, vil tage imod og

invitere indenfor i en fantastisk spændende

virksomhed.

Erhvervsmagasinet

Erhvervsmagasinet

6 SydNyt

SydNyt

7


”indsmigrende,

ProVokerende og

klart kommunikerende”

Sådan blev reklamevirksomheden, Apple Farm Grafi k & Reklame

beskrevet af Dagbladet Politiken.

Karsten Ifversen, som for Politiken anmeldte

det netop overståede EU parlamentsvalg,

uddybede: ”Ved det tredje

valg i træk er Apple Farm grafik & reklame

af medierne blevet kåret til valgets

i særklasse bedste bureau!” (”gi

os Danmark tilbage”).

men udover at markedsføre Dansk

Folkeparti med politisk reklame, har

Apple Farm et stort kundegrundlag.

Den største er Det Ny Teater med

kæmpe forestillinger som The Phantom

of the opera, Les miserables og

mary Poppins, som havde premiere i

februar måned.

Yvette Espersen, engelsk af fødsel,

kom til Danmark i 1980, er indeha-

ver af Apple Farm, som blev oprettet

i 2003. De fysiske rammer er et kontor

langt ude markerne, i et bondehus

med bindingsværk i landsbyen Køng.

”Den personlige kontakt til mine kunder

lægger jeg stor vægt , men i dag

er det stort set underordnet, hvor

man rent fysisk arbejder,” siger Yvette.

”mine bedste idéer kommer ofte, mens

jeg går tur med mine hunde.”

I samarbejdet med sine kunder er

”brain-storming” afgørende for Yvette:

”og det skal vel at mærke være uhæmmet,

og hvor man bare siger det, der

falder lige for.”

”Folk bliver tit overrasket over, at det

ofte er deres egne ord, som danner

finansiering-

nYe muligHeder

i sVÆre tider!

• Kom i gang lån for nye virksomheder,

• Vækstkaution for mindre og mellemstore virksomheder,

• Forsikringer generelt – fokus særlige aftaler,

• Leasing(finansiel/operationel/ sale and lease back),

• Finansiel optimering.

Torsdag den 3. juni kl. 15.30 – 17.00 afholdes temamøde

med Henrik Juncker, Junckers Finans ApS.

Sted: Marienbergvej 132, 1 sal.

Tilmelding: Jytte Hansen, telefon 5534 0217,

mail: jh@vuet.dk, Senest den 24. maj – og så er det gratis!

HUSK

in

fo

APPLE FArm

grAFIK & rEKLAmE

V/YVETTE ESPErSEN,

KøNg mArK 30,

4750 LUNDBY

TLF: 26283804 EmAIL

ADm@APPLEFArm.DK,

WWW.APPLEFArm.DK

grundlag for en god kampagne - de

skal bare trækkes ud af dem. Et eller

andet sted ved de jo, hvad de vil med

deres kampagne.”

Udover det grafiske bruger Yvette sin

erhvervserfaring med internationale

virksomheder til strategisk kommunikationsrådgivning

og foredrag.

”Kommunikation kræver, at man tænker

”outside the box” - at man skal

have en fornemmelse for hvor ens

kunder er - med følelser og overraskelser”,

siger Yvette Espersen.

in

fo

HENrIK JUNCKEr,

JUNCKErS FINANS APS

Du kan blive medlem af

Vordingborg Erhvervsforening

for kun 100 kr. + moms om måneden.

ring Erling Elbom for et virksomhedsbesøg,

og bliv en del af en succes.

midsommer På Hotel

frederiksminde

Midsommer, Sankt Hans, Præstø – ja, så har man også sagt Hotel Frederiksminde;

strandhotellet med måske én af de allerbedste beliggenheder i hele Danmark.

Sankt Hans aften

onsdag den 23. juni 2010 fra kl.18.00

er der midsommerfest Hotel Frederiksminde.

Det er her, du sammen

med din familie og gode venner nyder

de fantastiske omgivelser med udsigt

over Præstø Fjord. Efter en god middag

i hotellets restauration, er det tid til bål

og båltale ved strandkanten - en midsommertradition

man i mange år har

holdt i hævd i den lille by ved fjorden,

Pris: kr. 475,- pr. person for snacks,

appetizer og 4 retters menu.

Hvis du ikke kan vente så længe, så

åbner Hotel Frederiksminde dørene

for en Alsace aften fredag den 14.

maj 2010 kl. 18.00, hvor man tilbyder

sine gæster en helt unik oplevelse med

mange spændende vine fremstillet af

de ædle druer fra Alsace.

Køkkenet sammensætter en 4 retters

fransk inspireret menu, kombineret

med franske og lokale råvarer.

Pris: kr. 895,- pr. person.

Hvis du vil være sikker at få én eller

flere gode oplevelser når Sydsjælland

er kønnest, så ring og reserver bord nu

telefon: +45 5590 9030

Nytænkning uden at miste jordforbindelsen

Apple Farm er et full-service reklamebureau,

der fører din kreativitet og dine ideer ud i livet.

Når du bruger penge annoncer og markedsføring,

skal det også være spændende, skabe interesse

og være levende.

• Annoncer/Kampagner - grafisk identitet

• Brochurer/Salgsmateriale

• Strategi/Medieplanlægning

• Logoer/Image/Designmanual

• Hjemmesider/Webfilm

• Outdoor

• Fotoarkiv og meget mere.

Næsten alt kan lade sig gøre!

v/Yvette Espersen

Køng Mark 30, 4750 Lundby

Tlf. 26 28 38 04 • yvette@applefarm.dk

w w w . a p p l e f a r m . d k

• Unikt indrettede værelser

• Weekendophold

• Wellness

• Restaurant

• Bryllup

• Kursus og konference

• Selskaber op til

200 personer

Hotel Frederiksminde ligger

idyllisk og diskret afskærmet

af naturens favntag, kun 50

meter fra strandkanten ved

Præstø Fjord og er den perfekte

ramme om ethvert møde

eller selskab.

Erhvervsmagasinet

Erhvervsmagasinet

8 SydNyt

SydNyt

9


Ændring af

kursgeVinstloVen

Skatteministeren har fremsendt lovforslag

(L 112) om ændring af kursgevinstloven

samt diverse andre skattelove.

Lovforslaget betyder bl.a., at der for

fordringer omfattet af kursgevinstloven

indføres en generel skattepligt og fradrag

for tab. Ændringerne er, hvis lovforslaget

vedtages, gældende for fordringer,

der erhverves den 27. januar

2010 eller senere.

Det er dog en betingelse for at opnå

fradrag for tab fordringer, at der sker

indberetning til SKAT om fordringens

erhvervelse. Indberetningen til SKAT

skal ske inden udløbet af selvangivelsesfristen

for det år, hvor fordringen

er anskaffet. Der vil i langt de fleste

tilfælde ske automatisk indberetning

via pengeinstitutter. I tilfælde, hvor

der handles via en udenlandsk mægler

som ikke har indberetningspligt i Danmark,

har den skattepligtige selv mulighed

for at foretage indberetningen.

Indførelsen af den generelle skattepligt

gennemføres i praksis ved, at der ikke

længere sondres mellem fordringer i

danske kroner og udenlandsk valuta,

ligesom reglerne om opfyldelse af

mindsterenten ophæves. Fordringer

i danske kroner, der er erhvervet før

27. januar 2010 og opfylder mindsterenten,

kan således fortsat afstås med

en skattefri kursgevinst. Tilsvarende er

gevinster fordringer i danske kroner,

in

fo

AF

STATSAUTorISErET

rEVISor

gLENN HArTmANN,

DELoITTE

der er erhvervet før 27. januar 2010

og ikke opfylder mindsterenten (sortstemplede

obligationer) fortsat skattepligtige,

mens tab ikke er fradragsberettigede.

Den tidligere gældende

bagatelgrænse for hvornår henholdsvis

en gevinst eller et tab skal medregnes

selvangivelsen øges fra 1.000 kr. til

2.000 kr.

Der sker, som følge af de ændrede regler

for personers beskatning af kursgevinster

og – tab, også ændring i den

skattemæssige behandling af personers

investeringsbeviser i udloddende

investeringsforeninger.

Vordingborg erHVerVsforening bYder Velkommen til

Hotel Frederiksminde klosternakken 8, 4720 Præstø

IPI Consult solbakkevej 2, 4760 Vordingborg

Dyrlev lydstudie bøgebjergvej 7, dyrlev, 4720 Præstø

Stensved Glas og Aluminium skovbrynet 6, 4773 stensved

Hjalet A/S Hjaletvej 51, 4760 Vordingborg

lbk Transport lindevang 1, gævninge, 4000 roskilde

Skjold burne algade 89, 4760 Vordingborg

frølich mobil reklame møllehatten 2, 4760 Vordingborg

Ramsdal A/S Haderslevvej 1-3, Postboks 131, 6000 kolding

RejSen GåR TIl:

skotland 26. Juli – 2. august 2010

Skotland – så tæt og alligevel langt væk. Kendt – og

ukendt. De har nu chancen for at se det bedste af Skotland

denne rundrejse, hvor vi får næsten det hele med – får,

whisky, skotter, Loch Ness, slotte, småbyer, storbyer og ikke

mindst den storslåede skotske natur.

Ud- og hjemrejsen sker med fly og vi begynder vor rundrejse

i Glasgow, Skotlands største by. Byen blomstrede op

under kolonitiden, ændrede sig til en trist industriby, men er

igen blomstret op og er et besøg værd.

Sydvest for glasgow finder vi ud for Skotlands vestkyst Isle

of Arran, kaldet ”Skotland i miniature”. Her venter nye opdagelser

rundt om hvert eneste hjørne – bjerge, skove og en

betagende kystlinie.

Vi kører igennem Skotlands første nationalpark, The Trossachs

med de betagende bjerge og Storbritanniens største

sø, Loch Lomond.

området betegnes også ”det oprindelige Skotland” og udgør

grænsen mellem lavlandet mod syd og højlandet mod

nord. Vi kan ikke undgå Loch Ness, Skotlands dybeste sø

og kendt verden over og skal naturligvis besøge Urquhart

Castle, hvis historie repræsenterer hele Skotland.

Inverness, Højlandets ”hovedstad”, er for uldprodukter og

sækkepiber. Herfra tager vi ud til Wester Ross, et karakteristisk

øde område af the Highlands, med dramatiske bjerge

og kløfter, men også den helt specielle Inverewe Gardens.

På vores vej skal vi naturligvis besøge et af Skotlands mere

end 40 whiskydestillerier, men pas godt tegnebogen!

På denne rejse går turen også via Aberdeen, Skotlands 3.

største by, bl.a. kaldet granite City. På Skotlands østkyst

finder vi et par spændende slotte, bl.a. Dunnottar og St.

Andrews Castle, som alle golfspillere bør kende til!

Sidst men ikke mindst: Edinburgh, Skotlands hovedstad,

hjemby for det nye parlament og bl.a. kendt for The royal

mile og Edinburgh Castle

Erhvervsmagasinet

Erhvervsmagasinet

10 SydNyt

SydNyt

in

fo

Pris pr. person i dobbeltværelse: 10.645,- kr.,

Tillæg for enkeltværelse: 1.500,- kr.

Tillæg for sygdomsafb.fors.:

639,- kr. / 729,- kr. i enk.vær.

Tilmelding og yderligere oplysninger hos:

Fogt rejser, Tlf. 55 36 13 00,

www.fogtrejser.dk , rejsmed@fogtrejser.dk

• Flytransport København-Edinburgh/retur

• Bustransport i 8 dage iht. program

• 7 overnatninger i dobbeltværelse inkl. halvpension

(morgenmad og middag)

• Alle entreer

• Dansk rejseleder

• Alle obligatoriske afgifter

klar til femern bÆlt: kiCk off

møde den 18. maJ i Vordingborg!

Så rykker vi: Kom og hør direktør Poul Poulsen fortælle om sine erfaringer med at få en lille virksomhed med 5

medarbejdere i spil til store opgaver – og lande kontrakter 30-40 millioner kroner.

Lidt syd ligger milliarder af kroner

og venter vores virksomheder –

men ikke så længe. Nogle af de mange

penge skal bruges til at bygge en bro

– men nok så mange til at bygge og

vedligeholde en – eller rettere flere

kæmpe store byggepladser: Lejre, hvor

tusindvis af mennesker skal indkvarteres,

leve og arbejde i adskillige år – og

de får brug for alt – døgnet rundt – året

rundt.

Direktør Poul Poulsen fra PPConsult,

og projektleder Erling ransby fra Femern

Belt Development kommer og

afmystificerer projektet, for at få det

glade budskab til at lyse klart: Alle kan

få noget ud af det her – hvis de vil –

og vil det nok! Det sker tirsdag den

18. maj kl. 15.00 til 17.00 hos Nordea

Vordingborg

Du melder til senest den 12. maj hos

Jytte Hansen, 5534 0217, jh@vuet.dk

Vordingborg Erhvervsforening – tag del

i en succes!

11


ministeriers

loVsJusk

Skandalen om indførelse af den digitale tinglysning har med

rette været meget omtalt i medierne.

Der er nu en tilsvarende skandale vej inden for selskabslovgivningen,

oplyser advokat Lonnie Nielsen fra Advokatfirmaet

Bang, Brorsen & Fogtdal.

Da Selskabsloven blev vedtaget den 29. maj 2009, forventede

man, at store dele af loven kunne træde i kraft den 1.

januar 2010. ministeriet havde selv lagt vægt en hurtig

ikrafttræden, fordi den nye Selskabslov gav ”øget fleksibilitet

i forhold til den enkelte virksomheds situation og styrkelse

af danske selskabers konkurrenceevne blandt andet

ved at nedbringe de administrative byrder”.

I december måned 2009 meddelte ministeriet, at store dele

af loven ville træde i kraft den 18. januar 2010. men nogen

gjorde ministeriet opmærksom , at så blev Aktieselskabsloven

og Anpartsselskabsloven ophævet fuldt ud, hvilket

medførte, at der ikke ville være nogen lovregulering for den

del af Selskabsloven, der ikke var trådt i kraft.

Fra skitse til tryk

- ring 5537 0009

C E N T R A L T R Y K K E R I E T

CENTRALTRYKKERIET A/S VORDINGBORG

- det lokale trykkeri Torvestræde 4 . 4760 Vordingborg . mail@cttryk.dk . www.cttryk.dk

V O R D

in

fo

AF

ADVoKAT

LoNNIE NIELSEN

ADVoKATFIrmAET

BANg, BrorSEN

& FogTDAL

ministeriet fremsatte derfor i al

hast et lovforslag, hvor ministeren

bemyndiges til ved bekendtgørelse at fastsætte regler

for, hvad der skal være gældende for de områder af Selskabsloven,

der ikke er trådt i kraft. Samtidig udskød ministeriet

den annoncerede ikrafttræden til marts 2010.

Lonnie Nielsen peger, at den afgørende ændring for virksomheder

i vores område er, at minimums-kapitalen for

anpartsselskaber nedsættes fra 125.000 til 80.000 kroner.

Han gør også opmærksom , at det i Selskabsloven konstateres,

at de aftaler, der er indgået mellem et selskabs anpartshavere

eller aktionærer fremover ikke er bindende for

selskabet. Hvis en aktionær har indgået en bindende aftale

med en anden aktionær, om hvorledes der skal stemmes

generalforsamlinger, kan aktionæren i strid med aftalen

stemme anden måde. Det må derfor tilrådes, at selskabsdeltagere,

der har indgået sådanne aftaler (overenskomster),

rådfører sig med deres advokat om, hvorvidt dele af aftalens

indhold skal overføres til selskabets vedtægter, eller aftalen

skal sikres anden måde, slutter Lonnie Nielsen.

I N G B O R G A / S

forretningsdreVet

samfundsansVar

Lyder det kedeligt – så prøv med: Corporate Social Responsibility et navn eller begreb,

som de fleste af os meget snart vil stifte bekendtskab med.

Corporate Social responsibility – måske

fremkalder det en naturlig træthed,

men inden længe vil det være en del

af dagligdagen i de fleste virksomheder.

CSr handler om menneskerettigheder,

arbejdskraft, miljø og antikorruption,

og omfatter i første omgang

kun de rigtig store virksomheder. For

dem gælder, at de allerede nu – i deres

årsregnskab, skal redegøre for deres

samfundsansvar – altså hvordan de arbejder

med de 4 temaer.

Det står imidlertid ganske klart, at de

store virksomheder meget snart vil

spørge deres leverandører, hvad de

foretager sig i den forbindelse – og

da den danske underskov af små virk-

Vi kom - Vi så

Vi gik Vandet! (næsten)

revisor Peter Hansen, øernes revision,

tog venligt imod 16-19 klubben,

da vi kom for at få tjek det med at

vandet.

Det er jo set før – længere øst , men

at det også skulle kunne lade sig gøre

i Vordingborg – der ganske vidst for

nogle år siden husede ikke så få korstogsriddere

– men alligevel!

Ikke så snart vi var introduceret til den

spændende revisorvirksomhed, før

end vi befandt os bunden af et stort

svømmebassin – og – tro det eller ej:

Snart efter bevægede vi os med sikre

skridt hen over det, der før var overfladen

Vordingborg Svømmehals store

bassin.

somheder, i høj grad er leverandører til

de store – ja så er CSr noget vi alle, i

større eller mindre omfang, vil komme

til at beskæftige os med.

FN´s global Compact er et godt udgangspunkt

for arbejdet med samfundsansvar

i virksomheden. global

Compact består af 10 grundlæggende

principper for, hvordan en virksomhed

kan arbejde med ansvarlighed i forhold

til de 4 temaer i CSr.

Selvom begejstringen over CSr sikkert

er til at overse – specielt i en stadig

mere hektisk virksomhedsdag, så

er det positive, at man i langt de fleste

af vores virksomheder - hverdag

Nu var besøget mere end bare en

test af at være stærke i troen – øernes

revision er en stor, dynamisk revisionsvirksomhed,

med engagerede

medarbejdere, og klare strategier for

fremtiden:

Ikke meget lader til at være overladt

til tilfældighederne – en gennemgang

af organisationsdiagrammet viser f.eks.

med al tydelig, hvordan man imøde-

– uden egentligt at vide det, arbejder

med CSr. rent faktisk er der både

forretnings- og produktudviklingsmuligheder

i CSr – netop fordi mange

allerede arbejder med det – uden at

fortælle sine kunder, samarbejdspartnere,

medarbejdere eller leverandører

om det.

Turist- og kursusvirksomheder er

blandt dem, der indenfor de senere

år, er blevet opmærksomme forretningspotentialerne

i CSr relaterede

tiltag – og som gør noget ved det.

Hvis du vil vide mere om CSR så klik

ind : www.samfundsansvar.dk

Her dog bassinbunden

går manglen revisorer, ved selv at

optage og uddanne elever, for den

måde at sikre virksomheden sin vigtigste

ressource fremover:

Dygtige revisorer -, effektive, veluddannede,

og klar til at møde fremtidens

udfordringer til glæde for deres

kunder.

Erhvervsmagasinet

Erhvervsmagasinet

12 SydNyt

SydNyt

13


Få nye IT- og økonomi kompetencer til jobbet

og styrk din kompetenceudvikling i

KompetenceCentret

Handelsskolen Sjælland Syd

Hvad enten du har lyst til at opgradere

dine kompetencer inden for IT- og erhvervsøkonomi

eller du vil arbejde med

personlig udvikling, er idéen med KompetenceCentret,

at du selv sammensætter

dit uddannelsesforløb, ud fra de

AMU-kurser der udbydes.

Nem og fleksibel kursusform

Det er en nem og fleksibel kursusform,

hvor du kan stige af og , og

arbejde i dit eget tempo. Det betyder,

at du kan være kursus fra få

dage til flere uger, alt efter dit behov.

KompetenceCenter

-med IT og erhvervsøkonomi

KompetenceCentret

har åbent alle hverdage

- både i Næstved og Vordingborg.

Der er løbende optag.

Økonomi

Du eller din virksomhed kan søge lønrefusion,

som svarer til højeste dagpengesats

kr. 752,- pr. kursusdag, hvis du

er over 20 år og din uddannelse ikke er

videregående.

Er du ledig og over 25 år, kan du bruge

din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse.

www.hssyd.dk/omkurser

Der er mange kurser at vælge i mellem. På www.hssyd.dk/omkurser kan du læse meget

mere og finde de kurser der passer til dit behov.

KompetenceCenter

- med præsentationsteknik,

kommunikation, samarbejde,

coaching mv

Kontakt: Gitte Saxtorph tlf. 5578 8849, e-mail gisa@hssyd.dk

Handelsskolevej 3, 4700 Næstved

Chr. Richardtsvej 43, 4760 Vordingborg l Tlf. 5578 8888

Veu-Center På Handelsskolen

sJÆlland sYd/euC ringsted

Ny konstellation samler al voksen- og efteruddannelse 13 centre i landet. Samlingen skaber større overskuelighed for

brugerne igennem bedre rådgivning og gør det langt nemmere og gennemskueligt for virksomhederne at få uddannet

sine medarbejdere et arbejdsmarked i hastig udvikling.

Undervisningsministeren udpegede

d. 18. december 2009 Handelsskolen

Sjælland Syd/ EUC ringsted til at varetage

funktionen som VEU-center i

dækningsområde 11 fra 1. januar 2010.

området dækker kommunerne Faxe,

greve, guldborgsund, Køge, Lejre,

Lolland, Næstved, ringsted, roskilde,

Sorø, Stevns og Vordingborg og herunder

15 udbydere af grundlæggende

erhvervsrettede og almene voksen- og

efteruddannelser.

Et VEU-center er et samarbejde, som

alle udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser

og almen voksenuddannelser,

deltager i.

VEU- Centeret koordinerer det opsøgende

arbejde, rådgivning, markedsføring

og analyser for alle deltagende udbydere.

Igennem samarbejdet tværs

udnyttes ressourcerne bedre, man sikrer

en høj grad af erfaringsudveksling,

målrettet koordinering og dannelsen af

netværk.

Derudover er man er i stand til at tilbyde

mere fleksible og effektive uddannelsestilbud.

Den nye struktur

skaber samtidig endnu større fokus

kvalitet i det geografiske område, som

det enkelte center dækker. Der er i alt

etableret 13 VEU-centre i forvejen

eksisterende uddannelsesinstitutioner

rundt om i landet. Nye brugere og brugere

med komplekse uddannelsesbehov

behøver nu kun at henvende sig et

sted for at få den fornødne rådgivning,

hvilket skaber en større gennemskuelighed.

Udpegningen af Handelsskolen Sjælland

Syd/EUC ringsted som VEU-center

er uden tvivl det første håndgribelige

resultat af den kommende fusion

af de to skoler, udtaler direktør Steen

Sørensen, Handelsskolen Sjælland

Syd. Ved fusionen, der forventes godkendt

i løbet af sommeren, etableres

en meget stor kombinationsskole med

et bredt udbud dækkende fra Vordingborg

til ringsted.

VEU-centrenes målgruppe er primært

folk i beskæftigelse. På et arbejdsmarked

i konstant udvikling kan en voksen-

og efteruddannelse imidlertid

være det afgørende for en fastholdelse

af jobbet. Problemet har tidligere været,

at mange virksomheder ikke havde

kendskab til de mange tilbud og muligheder,

der egentlig er indenfor voksen-

og efteruddannelser. Dette skulle

etableringen af de nye VEU-centre nu

gerne ændre.

Vi er meget glade for at være blevet

udpeget til VEU-Center, lyder det fra

Steen Sørensen. Etableringen af VEUcentre

skaber et større overblik for

både virksomheder og ansatte et

marked med et bredt udvalg indenfor

voksen- og efteruddannelser. På baggrund

af den økonomiske krise, som

ses verden over, er der mange som

benytter sig af de mange muligheder

for voksenuddannelsestilbud. Dette er

meget positivt, og vi håber flere vil benytte

sig af muligheden.

Erhvervsmagasinet

Erhvervsmagasinet

14 SydNyt

SydNyt

15


Malermester

Björn Forsberg A/S

Kvalitets maler- & tapetarbejde

udføres samt salg af maling til

private og gulvafslibning

Malermester Björn Forsberg A/S

Gammelsøvej 26 · 4760 Vordingborg

Telefon 55 40 77 76 · Mobil 40 56 06 01

www.bforsberg.dk

Malermestrenes

garantiordning

malermester

bJørn forsberg a/s

– og broen

Firmaet malermester Bjørn Forsberg

A/S er med sine 30

ansatte en relativ

stor lokal

håndværk s -

virksomhed.

Virksomheden

udfører

opgaver i det

meste af Danmark,

og bruger

sit lokale og

nationale

n e t -

værk effektivt: Det er nu én gang

måden at komme i spil , når underleverandørerne

til de store byggeentrepriser

skal findes.

Derfor følges det kommende brobyggeri

Femern Bælt, da også med stor

interesse af virksomheden:

”Det bliver en kæmpestor arbejdsplads”

– Niels michelsen, driftschef

hos Forsberg, nipper til kaffen: Det bliver

nok ikke os, der kommer til at male

hele broen, men der bliver med garanti

en masse malerarbejde ved siden af –

og mindre kan også gøre det”.

man estimerer, at op mod 7.000 mand

vil være i gang med byggeriet i løbet

af det første år – og at alle virksomheder

i byggeriets nærhed – og

det gælder også virksomhederne

i Sydsjælland, vil blive

berørt – direkte eller indirekte.

Niels michelsen

fortsætter:

”Jeg tror, at

så stor en arbejdsplads

vil

tiltrække en masse mennesker, og jeg

tror også , at de virksomheder, der

er passive risikerer at vinke farvel til

deres dygtigste medarbejdere. Vi skal

derfor være med – den ene eller

anden måde”!

Hos malermester Bjørn Forsberg A/S

sidder man da heller ikke bare tilbagelænet

og venter, men har for længst

taget initiativ til at samle et netværk af

interesserede virksomheder ud fra devisen:

Ene ved vi en masse – sammen

ved vi rigtigt meget – og viden er det

der skal til for at være med.

”Sprog er et område, som vi bliver

nødt til at se , – og selv om vi er

rigtigt gode til vores håndværk, så er

der ganske givet nogle ting, som vi i

forhold til det nye byggeri, måske ikke

lever op til i dag. Vi ser derfor byggeriet,

som en stor mulighed for også

at blive opgraderet til fremtidens byggeri.

De krav, der stilles til de helt store

entreprenører om global ansvarlighed,

vil stille og roligt også blive en del af

vores hverdag, så jo før vi kan tage hul

den del af fremtiden jo bedre!”

Vordingborg erHVerVsforening bYder Velkommen til

new Culture Provstegaardsvej 3, 4780 stege

johns brænde & Transport snedkærgaardsvej 58,

dalby mark, 4640 faxe

bøgesø Maskinfabrik flintemosevej 38, 4700 næstved

Stege låseservice ulvshalevej 8, 4780 stege

elinstallatør Michael Hansen klintholm Havnevej 57, 4791 borre

Erhvervsmagasinet

Erhvervsmagasinet

16 SydNyt

SydNyt

17


HVad er det der

kommunikation for

noget?

I princippet er alt, hvad en virksomhed

foretager sig, kommunikation. Lige fra

den første kontakt med kunden, til når

et stykke arbejde er udført, eller din

vare er vej ud hylderne for at blive

set af kunden. Uanset om dit firma

henvender sig til kunder, leverandører

eller offentlige myndigheder, så kommunikerer

virksomheden og efterlader

et indtryk.

Det er op til dig, hvilket indtryk dit

firma skal efterlade. men hvis du gerne

vil have kunder, så skal det indtryk,

der efterlades naturligvis være et positivt

indtryk, der bygger jeres image

og position i markedet. Er I den sociale

virksomhed, der fremmer et godt arbejdsmiljø?

Borger I for høj kvalitet?

Eller går I forrest i indsamlinger for den

3. verden, eller sponsorerer I det lokale

fodboldhold? gør jer klart, hvad I står

for, og hvor I gør en forskel og brug det

bevidst i jeres kommunikation.

Kommunikation er ikke blot et redskab

for store virksomheder. Små virksomheder

som håndværkere, detailhandel

og mindre produktionsvirksomheder

har også brug for at pleje sit image gennem

god kommunikation.

Alle er i konkurrence, og hvis din virksomhed

skal vælges frem for konkurrenten

er den måde du kommunikerer

altafgørende. Hvis din kommunikation

er sjusket og vanskelig at forstå, så

et det også det indtryk, du efterlader

hos kunden. Hvis den er præcis og

forståelig, så sender den et helt andet

budskab.

Øernes Revision yder rådgivning og sparring til

alle typer virksomheder uanset rådgivningsbehov og

størrelse. Vores medarbejderstab består af mange

veluddannede og dynamiske mennesker, som med

hver deres kompetencer står klar til at møde jeres

virksomhed, når I har behov for en hånd til at komme

over muren...

www.revisor-frr.dk

in

fo

AF

JoUrNALIST og

KommUNIKATIoNSrÅDgIVEr

EVA HøJrUP

Pointen er naturligvis, at den virksomhed,

der opleves som særlig og let at

forstå også er den virksomhed, der bliver

valgt af kunden næste gang.

Kommunikation er ganske enkelt et

overset konkurrenceparameter, som

alt for få mindre virksomheder tager i

brug.

Temamøde onsdag den 12. maj fra 15.00

til 17.00, Marienbergvej 132 I sal,

4760 Vordingborg

Tilmelding senest den 7. maj til:

Jytte Hansen: 5534 0217, jh@vuet.dk

GRATIS

Øernes Revision

Næstvedvej 2

4760 Vordingborg

Tlf. 5538 1234

Fax 5534 0096

vor@revisor-frr.dk

miCHael HøJ - 30 år med

glas og aluminium

Lige siden Michael Høj som knægt hjalp sin far med at montere glas og

aluminium Mogenstrup Kro, har netop de 2 materialer været

omdrejningspunkt i Michael Højs arbejdsliv.

For 5 år siden flyttede michael Høj sin

familie og virksomhed til Stensved lidt

uden for Vordingborg. I det lille industriområde

var der nogle gode værkstedsbygninger

til salg, og i tillæg – en

rigtig flot privat bolig. Stensved glas

og Aluminium havde set dagens lys,

og snart kom de første projekter

tegnebrættet: Flotte indgangspartier

til butikker, og udestuer til private blev

hurtigt virksomhedens kerneydelser –

idet der i virkeligheden ikke er nogle

begrænsninger:

”Aluminium og glas er fantastiske materialer

at arbejde med”, siger michael

Høj, ” og helt nye teknikker muliggøre

fremstilling af aluminiumsprofiler med

et meget lille varmetab – den såkaldt U

værdi. Det er faktisk så godt”, fortsætter

michael Høj, ” at disse profiler kan

bruges til selv de mest krævende miljø

byggerier”.

Stensved glas og Aluminium projekterer

og fremstiller selv alle opgaverne

værkstedet i Stensved: Langt det meste

er individuelle løsninger – aluminium

fås i alle farver og størrelser, så det er

kun fantasien, der sætter grænser.

”Når projekt, pris og levering er aftalt

med kunden, så er det bare om at

komme i gang. Vi sætter en ære i at

overholde aftaler, og helt implicit i vores

måde at gøre tingene , er at tage

AHP VIN

• Vinsalg

• Vinfordrag

• Vinsmagninger

• Vinkurser

• Vinrejser

• Vinrådgivning

Vi leverer vine i kommission.

Vi pakker vingaver, gavekurve m.m. efter ønske, og leverer gerne

løbende, så der altid er en vingave ved hånden, når der er brug for det.

Vi leverer vine til enhver lejlighed, både til fi rmaer og private:

Receptioner, Repræsentationer, Jubilæer, Fødselsdage, Fester m.m.

STENSVED

gLAS & ALUmINIUm,

SKoVBrYNET 6,

4773 STENSVED,

TEL: 3120 4880,

WWW.STENSVED-gLAS.DK

et behørigt hensyn til kunden under

arbejdets udførelse. Det betyder også,

at der er ryddet op til fyraften.

Jeg tror i det hele taget , at godt

håndværk, punktlighed og overholdelse

af aftaler er guld værd midt i en

krisetid”.

Søbakken 21, Nyråd • 4760 Vordingborg • tel: 55372050 • 26844827 • ahp-vin@nyraad.net • www.ahp-vin.dk

Erhvervsmagasinet

Erhvervsmagasinet

18 SydNyt

SydNyt

in

fo

19


fantastiC fossils 2010

”Forhistoriske store dræbere har altid

fascineret store såvel som små. Det er

også geoCenter møns Klints erfaring,

da der i sommeren 2007 blev fundet

hele 3 tænder fra den op til 16 meter

lange dræberøgle mosasaurus i Store

Taler skredet. I det hele taget er de fossiler,

man kan finde stranden foran

Klinten utroligt populære hos de op

mod 250.000 årlige gæster møns

Klint” siger direktør Nils Natorp fra

geoCenter møns Klint.

Derfor har vi også brugt vinteren at

lave 2 nye spændende udstillinger, der

nok skal få de besøgende til at undres,

tænke og gispe over det forhistoriske

liv, der bl.a. udfoldede sig i Kridthavet,

hvor Danmarks fundament blev skabt

for 70 mio. år siden.

Expo 1: Explore the Seamonsters

– Dramaer fastlåst i tid

En fossil hajtand er spændende, men

sidder den i rygsøjlen en dræberøgle,

bliver fossilet pludselig et ’Drama

Fastlåst i Tid’. Verdensmesteren i palæontologiske

modeller Esben Horn har

begået en fantastisk udstilling. I store

1:1 modeller genopstår fortidens kampe

mellem dræberøgler, hajer, blæksprutter

og kæmpefisk.

Expo 2: Danekræ – De flotteste fossiler

fra Danmarks kridtundergrund

Sammen med geologisk museum har

vi udvalgt 22 stk. Danekræ – fossilernes

solvogne og guldhorn. Tænder

fra dræberøgler og hajer, armkrogen

fra kæmpeblæksprutten Tuseteuthis

og mange helt utrolige vidnesbyrd,

der dokumenterer det frodige liv, der

udspillede sig under havoverfladen.

Stemningen fortættes af gigantiske

filmprojektioner, der levendegør kampen

om overlevelse!

Velkommen til geoCenter møns Klints

4. sæson. Vi åbner lørdag den 27.

marts og har åben alle ugens 7 dage

frem til den 31. oktober.

in

fo

• geoCenter møns Klint blev

indviet i maj 2007

• Det har kostet 100.000.000 kr.

at etablere

• møn – nu Vordingborg Kommune

– bidrog med 7,5 mio.kr.

• Centret er fuldt finansieret af

forskellige danske fonde,

institutioner og myndigheder

og dermed gældfrit

• Det fortæller den spændende

historie om Danmarks fødsel, idet

møns Klint er den dramatiske østligste

del af det kridtfundament, der ligger

under hele landet.

• I 2007 havde geoCentret 65.000

betalende gæster. I 2008 blev det til

73.000 gæster og i 2009 toppede

besøgstallet med foreløbige

74.000 gæster

• Centret omsatte i 2009 for

15 mio.kr og betalte løn til mere

end 50 ansatte.

Erhvervsmagasinet

Erhvervsmagasinet

20 SydNyt

SydNyt

21


Erhvervsmagasinet

22 SydNyt

Stensved Glas og Aluminium fremstiller

og monterer store som små individuelle

opgaver til erhverv og private. Med

næsten 30 års erfaring med aluminium i

byggebranchen er vi klar til at løse

kundernes ønsker. Vore samarbejdspartnere

samt leverandører lever alle op til

byggeriets krav til kvalitet. Vores primære

produkter er kendte og de mest brugte i

branchen, som kan skræddersyes til ethvert

glas/aluminiums behov. Aluminium

kan fås i alle farver, og bedst af alt: det er

vedligeholdelsesfrit.

Alle typer opgaver løses sikkert og professionelt

med forståelse for helheden i løsningen

og i dialog med kunden. Vore

mange års erfaring er garanti for faglig

ekspertise og håndværksmæssigt korrekt

arbejde.

Sjælland, Fyn, Lolland, Falster og Møn

m.fl. er steder vi monterer. Derudover

leverer vi overalt i Danmark.

Stensved Glas Og Aluminium

Skovbrynet 6

4773 Stensved

Tlf.: 31 20 48 80

www.stensved-glas.dk

info@stensved-glas.dk

Cantine bonaCCHi

2006 Nobile di Montepulciano DOCG

Vino Nobile di montepulciano er en

af Italiens og Toscanas berømteste og

mest historiske vine. Den formodes at

være af etruskisk oprindelse, og den

blev meget anerkendt i renæssancen

af Lorenzode medici (florentinsk

statsmand) og rost af poeten

Francesco redi som ”vinenes

konge”. Betegnelsen Nobile

skyldes antagelig, at vinen var

de adelige familiers yndlingsvin.

Denne meget præstigefyldte vin

var sammen med Brunello, Barolo

og Barbaresco den første i

Italien til at få DoCg, dvs. DoC

+ garantita, den højeste klassifikation

i den italienske vinlov,

som er en af verdens strengeste

et godt råd giver tryghed

Bang / Brorsen & Fogtdal er et af de største advokatfirmaer Sydsjælland

og Lolland-Falster med kontorer i Nykøbing F. og Vordingborg

Vi yder rådgivning og juridisk bistand indenfor alle væsentlige juridiske områder og har udviklet specialer

indenfor en række rådgivningsområder som f.eks.: erhvervslivets retsforhold, boligrådgivning, landbrugets

retsforhold, virksomhedsoverdragelser, skatteret, vindmøller mv.

Lad os hjælpe dig med det juridiske, så du kan koncentrere dig om din kerneforretning.

Vordingborg / Københavnsvej 13b

Nykøbing Falster / Torvet 9

vinlove. Når Vino Nobile er

bedst, er den en af verdens

store vine. Vino Nobile skal

lagres minimum to år fad.

Vinen er produceret lokale

Sangiovese druer, kaldet

Prugnolo gentile samt en lille

del af druerne Canaiolo Nero og

mammolo. Vinen har en flot farve og

er i flot harmoni med en delikat aroma med

fine antydninger af violer. Den har nogle

behagelige tanniner og er frugtrig og velstruktureret.

Bør serveres ved 18 – 20°C.

Årgang 2006 er enestående

og får 5 ud af 5.

SOMMERENS VIN FRA AHP-VIN

- livet er for kort til kedelige vine

Telefon: 8877 8877

in

fo

AF:

ANNIE HoLm PEDErSEN

AHP VIN

SøBAKKEN 21, NYrÅD

4760 VorDINgBorg

TELEFoN 55 37 20 50

moBIL 26 84 48 27

WWW.AHP-VIN.DK

www.BBFadvokater.dk


stYr På dine

ansÆttelseskontrakter

– det kan VÆre dYrt ikke

at HaVe det!

Sagt anden måde: Du kan være sikker , at fagforeningerne har det – og

det har kostet arbejdsgivere helt op til over 100.000 kr., ikke at have deres

kontraktgrundlag i orden.

Den kontrakt, der ligger mellem arbejdstager

og arbejdsgiver er et af virksomhedens

rigtig vigtige dokumenter.

Så længe det går godt – hvedebrødsdagene

forløber næsten altid fint, ja så

er alting jo godt, men når hverdagen

tager over, og forventningerne måske

ikke altid føles indfriet, ja så er det rart

at vide, hvad man egentligt har aftalt.

Derfor laver man en ansættelsesaftale

eller kontrakt, der klart og tydeligt definerer

forholdet – begge parter skriver

under, og alt er godt – tror man da, lige

indtil lavinen ruller, og fagforeningen

banker .

Et stigende antal arbejdsgivere bliver

mødt med krav om at betale ikke

ubetydelige godtgørelser for manglende

eller mangelfulde ansættelseskontrakter

fra tidligere medarbejderes

fagforeninger i forbindelse med afskedigelser

eller jobskifter. Det er set, at

arbejdsgivere er blevet idømt at betale

op til 15 ugers løn (ca. kr. 100.000,-)

fordi kontrakt-grundlaget ikke har været

i orden:

Ærgerlige penge at komme af med – en

slags ”dummebøder”, der kunne have

været undgået med lidt rettidigt omhu.

I Vordingborg Erhvervsforening føler vi

det overordentligt relevant at tilbyde

vores medlemmer et indlæg om de

lovmæssige krav, der er til ansættelseskontrakter,

og hvordan arbejdsgiverne

kan sikre sig, at både nuværende og

kommende medarbejderes kontrakter

lever op til lovgivningen.

Advokatfuldmægtig Malin Lundø Brun

fra Advokatfirmaet Bang, Brorsen

& Fogtdal holder indlæg om blandt

andet:

- Hvad skal en ansættelseskontrakt

som minimum indeholde,

- Hvor tit skal en ansættelseskontrakt

ændres og hvornår skal der

udarbejdes et tillæg til

ansættelseskontrakten,

- Hvad kan der ske, hvis en

ansættelseskontrakt ikke

overholder lovgivningen

- revision af eksisterende medarbej-

deres ansættelseskontrakter

og – som ekstra krydderi, nogle gode

råd om, hvorledes afskedigelser bør

planlægges og gennemføres – og derudover

hvordan man sikrer sig, at de

ansættelsesretlige regler overholdes,

som f.eks.:

- Planlægning af

afskedigelsesprocessen,

- Særligt afskedigelsesbeskyttede

medarbejdere,

- opsigelsesvarsler,

- Andre vilkår der skal iagttages i

forbindelse med afskedigelser

TøV DERFOR IKKE: TILmELD DIg omgÅENDE DETTE NøDVENDIgE TEmAmøDE – DU KAN SPArE

mANgE PENgE FrEmoVEr – For HUSK: HVAD DEr Er SPArET Er TJENT – SPECIELT I DISSE TIDEr

Temamøde tirsdag den 14. september fra 15.00 til 17.00, Marienbergvej 132 I sal, 4760 Vordingborg

Tilmelding senest den 6. september til: Jytte Hansen: 5534 0217, jh@vuet.dk GRATIS

Professionel

VideoPrÆsentation

af din virksomhed - ikke så dyrt, som du måske tror. Mediekompagniets John Pedersen barsler med et nyt spændende

koncept for fremstilling af præsentationsvideo – også til helt små virksomheder.

EasymovieConcept er en ny måde at

præsentere sig selv og sin virksomhed

Internettet eller som en del af

virksomhedens markedsføringsmateriale.

Konceptet gør det muligt for de

fleste, at få fremstillet en flot præsentationsvideo

– uden at det koster en

formue.

John Pedersen siger: ”Vi har typisk en

stille periode over sommeren, hvor

større projekter ligger i ferie-dvale.

Den tid vil vi gerne fylde op. Vi udnytter

en lavsæson og kunden får en

bedre pris. Noget for noget, kan man

godt sige”.

”Præsentationsvideoens spilletid er

Nyt liv til din hjemmeside og markedsføringsmateriale!

Præsentationsvideo med en spilletid 1-2

min med professionel speak, leveret dvd og

klargjort til din internetside. Vi aftaler indholdet

sammen, I forbereder og vi kommer en

optagedag - og klipper derefter videoen færdig.

EasyMovie udføres til en god pris, da opgaven

lægges ind imellem vores andre projekter.

Introduktionspris ved bestilling i maj og juni

EasyMovie Basis kr. 18.000,- ex. moms.

Normalpris for en opgave af dette

omfang er kr. 24.800,- ex. moms.

Film & Mediekompagniet

Skibsværftsvej 4

4900 Nakskov

Tlf. 7022 1520

www.mediekompagniet.dk

1-2 minutter afhængig af emnet og

det forarbejde, som kunden selv gør.

Vi skal måske med en håndværker

job, og det skal hans kunder jo sige ja

til”, fortæller John Pedersen.

En grundpakke med en dags optagelser,

en dags klipning og professionel

speak - passer lige til mindre kunders

reklamebudget. Videoen kan lægges

ind en hjemmeside; bruges til kundemøder,

og som en spændende del

af virksomhedens markedsføringsmateriale

dvd.

Til Easymovie grundpakken kan tilkøbes

flere elementer afhængig af

målgruppe og brug: måske er det

Læs mere vores internetside om

mulighederne med EasyMovieConcept.

Vi producerer også skræddersyede

virksomhedsfilm til dvd og internet,

samt reklamefilm til visning

regionens tv-stationer.

hensigtsmæssigt med en lidt længere

video, en sprogvariant, eller der skal

fremstilles lidt mere materiale.

rigtigt mange virksomheder bruger

internettet som værktøj, når nye leverandører

skal findes. En flot hjemmeside

og en god præsentationsvideo med

speak fra en professionel stemme, kan

være det, der får vægten til at tippe til

din side.

Hvis du vil vide mere, så kontakt John

Pedersen, Film & mediekompagniet

telefon 7022 1520 eller hent pdf’en

”gode råd om virksomhedsfilmen”

www.mediekompagniet.dk

Hent pdf’en

‘Gode råd om

virksomhedsfilmen’

mediekompagniet.dk.

Erhvervsmagasinet

Erhvervsmagasinet

24 SydNyt

SydNyt

25


fra HobbY til VirksomHed –

dansk fitness - mere end bare

en arbeJdsPlads!

Den 1. januar 2003 realiserede Lotte og Henrik Frandsen deres drøm, og startede Motion & Velvære i Vordingborg

i februar 2007 stifter de sammen med 4 andre centerejere Dansk Fitness – og bliver dermed den 3. største motion

og fi tnesskæde i Danmark.

Drømmen om at have foden under

eget bord, er der mange der har. Hvis

drømmen også er at kunne leve af sin

hobby – og måske ligefrem præge andre

til at få et lidt anderledes, sundere

liv – en ny livsstil – ja, så er der mange

ting, der skal gå op i en højere enhed.

For Lotte og Henrik Frandsen var der

dog ingen betænkeligheder, da muligheden

for at overtage et motionscenter

Krondrevet i Vordingborg bød

sig til. Henrik Frandsen er bodybuilder

med en fortid det danske landshold

– og en omfattende uddannelse indenfor

krop og motion.

Lotte Frandsen er uddannet idrætslærer

og gymnasiast, så kompetencerne

var plads, da de 2 startede op for

6 år siden.

bisCa – sund arbeJdsPlads

med dansk fitness i stege

Historien om en virksomhedsordning, der udviklede sig til et regulært motions

og sundhedsprojekt i Vordingborg kommunes største private virksomhed.

Eet er at lave en god, fælles motionsordning

for alle ansatte Bisca – noget

helt andet er at få folk til at bruge

den. Vi kender det fra os selv: Når vi

først er kommet hjem – godt brugte

efter en lang arbejdsdag, så skal der

altså noget til, at suse ned i motionscenteret.

også selv om vi jo udmærket

ved at vi vil have godt af det: For

mange af os med et BmI godt over de

30, så er det i virkeligheden et must,

at få gjort noget ved fedtdepoterne før

Allerede fra den første dag, blev der

arbejdet ud fra et koncept om bredde:

Alle skulle kunne bruge og få personligt

udbytte af at frekventere deres

motionscenter – ja ikke alene det: Der

skulle også være plads til en social dimension,

og derfor er der indrettet en

lille cafe med gratis kaffe, som man

kan sidde og nyde, medens de andre

sveder.

end kroppen siger fra. Bisca og Dansk

Fitness Stege var ganske enige om, at

motivation var og er helt afgørende for

den enkelte til at komme af sted, og

derfor lavede man et projekt, hvor 10

medarbejdere, ganske frivilligt, lagde

krop og tid til 10 uger med motion og

nye kostvaner.

målet var i fællesskab at smide 100

kg – og man nåede knap 150 kg – et

fantastisk godt resultat. TV øst og de

At konceptet er blevet en succes vidner

alene medlemstilgangen om: Fra

250 medlemmer ved opstarten til nu

mere end 800 personer, der ikke alene

motionerer – men som også mødes

kryds og tværs til julefrokoster, fester

og i andre sociale sammenhænge.

I 2007 blev det næste skridt taget med

etableringen af Dansk Fitness, der med

sine 21 centre, er den 3. største motion

og fitness kæde i Danmark. For at blive

optaget i kæden, skal man opfylde

en række strenge krav – ikke mindst i

forhold til ejerskab og regnskab. Dette

for at sikre, at Lotte og Henrik Frandsens

oprindelige koncept afspejles i de

øvrige centre i Dansk Fitness.

øvrige medier fulgte projektet tæt, og

her i det nye år træner mere end 30 %

af Biscas ansatte jævnligt i træningslokalerne.

En af sidegevinsterne ved projektet er

den sociale dimension, hvor medarbejderne

oplever et nyt positivt fællesskab.

Så ud over en sundere krop, så

handler det også om en lidt sundere

sjæl i et godt og positivt arbejdsmiljø.

· Unikt indrettede værelser

· Weekendophold

· Wellness

· Restaurant

Hotel Frederiksminde ligger idyllisk og diskret afskærmet af naturens favntag, kun 50 meter fra strandkanten ved

Præstø Fjord og er den perfekte ramme om ethvert møde eller selskab.

Udsigten fra vores klassiske bygning er enestående. Både inde og ude er alt ført tilbage til den originale romantiske

stil fra 1890’erne. En helhedsoplevelse af mad og vine, serveret i perfekte rammer. Råvarer af ypperste kvalitet.

Havets friske udbud, sæsonens vildt og lækkerier fra små, lokale producenter.

Nyd den skønne ro i vores unikt og elegant indrettede værelser, hold jeres livs selskaber i vores store lokaler som er

udsmykket med antikviteter og klassisk interiør. Eller brug vores historiske hotel til jeres møder og konferencer, hvor

I har alle muligheder for nytænkning, inspiration og de rette omgivelser for vigtige beslutninger.

Vi glæder os til at byde dig velkommen.

· Bryllup

· Kursus og konference

· Selskaber op til 200 personer

· Historiske omgivelser

Klosternakken 8 · DK - 4720 Præstø

Tel: +45 5590 9030 · Fax: +45 5590 9031 · info@frederiksminde.com · www.frederiksminde.com

Erhvervsmagasinet

Erhvervsmagasinet

26 SydNyt

SydNyt

27


i 2010 får stege et Helt

nYt museum

Vordingborg kommune rækker vidt

geografisk - den længste kystlinje og

en fantastisk varieret natur. Sådan er

det også kulturhistorisk set. Kulturhistorien

er som bekendt den del af fortiden,

som mennesket har sat sit præg

- og det er ikke så lidt. Vordingborg

kommune har nogle af landets fineste

stenalder lokaliteter, vikingeboplads

Næs, smukke middelalderkirker

møn, særegen historie om godser

og herregårde, Danmarks bedst bevarede

byport i Stege (der er kun en

mere - den ligger i Fåborg), resterne

af rigets største middelalderborg i Vordingborg,

tidlig industri i Køng, lodseri

Nyord, antonittermunke i Præstø,

samt ø-samfundets historie med livet

i havnene og havet som arbejdsplads

i centrum...

Fortællingen om os

Fælles for alle historierne er, at de

hver deres måde fortæller historien

om, hvem vi er, hvor vi kommer fra og

samtidig giver et indblik i vore forfædres

livsvilkår, der til alle tider har været

givet af klimaets luner og tendenser i

verden udenfor vores lille andegård.

Det er de historier, et nyistandsat kulturhistorisk

hus i Stege skal rumme.

Hele kommunens kulturhistorie samlet

et sted. De smukkeste fund og

de bedste historier samles og nyudstilles

Empiregården i Stege - der for

første gang bliver omdrejningspunkt

for hele fortællingen om oS i Vordingborg

kommune.

Løbende istandsættelse og udvikling

De, der kender til den gamle købmandsgård

i Stege, vil vide, at bygningerne

trænger til en gennemgribende

istandsættelse og at udstillingerne i

nogen grad har behov for en ansigtsløftning.

renoveringen er allerede

igangsat, således at der i sommeren

2010 åbner en helt ny oldtidsudstilling

1. sal i den fredede hovedbygning.

Udover de nye permanente udstillinger,

vil særudstillingerne også få bedre

vilkår. Uudnyttede længer tages i brug

til koncerter, markeder og levende

formidling. Nye formidlingstilbud til

skoler og institutioner er også i støbeskeen.

museet istandsættes løbende

henover de kommende 3 år i samarbejde

med kommune, lokale hånd-

in

fo

KELD møLLEr

HANSEN,

mUSEUmSCHEF,

mUSEErNE

VorDINgBorg

værkere og arkitekter. Det ny museum

står helt færdigt til sæsonstart i sommeren

2013, hvor huset i øvrigt også

kan fejre sit 200 års jubilæum.

museerne Vordingborg vil at det ny

kulturhistoriske hus bliver et væsentligt

aktiv for hele kommunen, men i

særdeles for de, der bor møn. Borg-

centret i Vordingborg er planlagt til at

åbne samme år - så der bliver noget

at se til - både for os, der arbejder

museerne, men også for de tusindvis

af turister der vælger at kigge forbi -

netop vores lille andegård.

fak

ta Museerne Vordingborg

er det statsanerkendte

museum i Vordingborg

kommune. Museet varetager

udvikling og drift

af Danmarks Borgcenter,

Empiregården i Stege, Køng

Museum, Museumsgården i

Keldbylille. Derudover også

en række mindre besøgsteder:

Thorvaldsen Samlingen

Nysø, Økobasen og

De Gule Stalde i Kalvehave

Havn.

More magazines by this user
Similar magazines