SPEJDERNES AVIS - Stavanger 2013

stavanger2013.no

SPEJDERNES AVIS - Stavanger 2013

SPEJDERNES

AVIS

Tirsdag, 24. juli

Frede sover ude

året rundt Side 13

Prinsessen

på besøg Side 11

Dyt, dyt,

skal vi byt’...? Side 4

Maj Spejdernes Lejr 2012 1


H.K.H. Prinsesse Benedikte besøgte i går Spejdernes Lejr 2012.

H.R.H. Princess Benedikte visits Jamboree Denmark 2012 yesterday. Foto: Troels Mikael Lund

Det er vores lejr!

Af Søren Bligaard Christoffersen

Denne avis er fyldt med artikler om politikere og

prinsesser, der var på besøg i går. Sådan nogle

elsker at sankke, og de elsker at komme i avisen.

Det er defor, de er her på Spejdernes Lejr.

Men det er ikke derfor I er her. Og det er ikke

derfor lejren er her.

Lejren er her for jer. Det er jeres lejr.

Det er jeres forventninger, der bliver til virkelighed

nu. Det er jeres oplevelser. Det er jeres

minder.

Det er jeres bål, det er jeres telte og det er jeres

sange.

Det er jeres vabler, jeres skrabede knæ og jeres

vandkampe.

Spejdernes Avis 2012

Udgiver: Spejdernes Lejr 2012

Arsenalvej 10

1436 København K

Trykt ved: Berlingske Avistryk A/S

Fælledvej 12

7600 Struer

Oplag: 36.000 stk

Redaktion: Anders U. Flegum

Anne Birch Bech-Larsen

2 Spejdernes Lejr 2012 Tirsdag

Det er jer, der farer vild på hiken. Det er jer, der

har brugt alle pengene på slik på lejrens første

dag, og har fået mavepine. Det er jer, der finder

nye venner i nabolejren.

Det er jer, der brænder maden og gryderne på.

Det er jer, der falder i fedtfælden og får havregrød

i støvlerne. Det er jeres telte, der blæser væk om

natten, fordi I ikke gad stormsikre dem.

Det er jeres sangbøger, der kommer med hjem

med beskeder fra nye og gamle venner.

Det er jer, der vil huske lejren om et år. Om fem

år. Om ti år, om 20 år og om 50 år.

Det er jeres lejr. Spejdernes Lejr.

Og læg så den avis og kom i gang!

Grafikere: Hans Henrik Jørgensen

Lars Pedersen

Louise Koch Hansen

Lynge Nielsen

Niklas Brännäng

Sara Kjær Rasmussen

Tor-Salve Dalsgaard

Forsidefotos: Anders Kongsted

Jens F. Riss

Troels Mikael Lund

Lene Ørnbøl Larsen

I denne udgave kan

du blandt andet

læse om....

Vi forandrer verden

- smag på det side 3

Dyt, dyt, skal vi byt...? side 4

NØRD med familien side 5

En statsminister kom på besøg side 6

And the world

would be as one! side 7

Billedcollage side 8-9

Den dag lejrpladsens

indbyggertal fordobles side 10

Prinsessebesøg

med vind i håret side 11

Pandekage-pandesvingende

borgmester side 12

Hardcore 11-årig

dreng sover i telt året rundt side 13

Around the World in

80 Campsites (English) side 14

Madsiden side 15

Bagsiden side 16

Vejret

I dag:

Solrigt, ca. 23 gr. og let til jævn vind

I morgen:

Solrigt, ca. 24 gr. og svag til let vind

Dagens UV indeks: 6,2

Husk solcreme!

Kilde: dmi.dk


Gå ikke glip af...

Tirsdag

Bob-turnering. Tilmelding: Nej. Sted. Scout

Park & Entertainment. Tid: 9.00 – 16.00

Kulturworkshop. Tilmelding: Nej. Sted: Spejdertorvet.

Tid: 09.00 – 20.00

JOTA/JOTI. Tilmelding: Nej.

Sted: Langemett evej 4. Tid:13:00 – 17:00

USB - Urban Scout Batt le. Tilmelding: Nej.

Sted: AKT04. Tid: 15.00 – 03.00

Spejderrejser. Tilmelding: Nej. Sted: AKT04.

Tid: 15.00 – 22.00

Oplev et rejseeventyr – og start dit eget.

Tilmelding: Nej. Sted: Akti vitetsteltet i

Kortrup, Dalen. Tid: 19.30

Godnathistorier. Tilmelding: Ja. Sted: På

lejrpladsen. Tid: 20.00, 20.45 og 21.30

Onsdag

Scout Players. Tilmelding: Nej. Sted. AKT02.

Tid: 8.00 – 9.00, 13.00 – 14.00 og 19.00 –

20.00

John - the free evoluti on. Tilmelding: Nej.

Sted: Rygsækstrup Tid: 9.00 – 16.00

Fjeldgruppens Basecamp. Tilmelding: Nej.

Sted: AKT03. Tid: 9.00 – 12.00 og 13.00 –

17.00

Rundbold på Hvalsømanér. Tilmelding: Nej.

Sted: AKT03. Tid: 10.00 – 12.00 og 14.00 –

16.00

Danmarks første bloddonor. Tilmelding: Nej.

Sted: Spejdertorvet. Tid: 10.00– 16.00

Jamboree - Swap Market 2012. Tilmelding:

Nej. Sted: AKT03 Tid: 10.00 – 20.00

Kreati vt Værksted 18+. Tilmelding: Nej.

Sted: Båltrup. Tid: 13.00 – 16.00

Ludwids Kærligheds Basun. Tilmelding: Nej.

Sted: AKT04. Tid: Tid: 15.00 – 03.00

Dagens

gerning

Udvælg én fra din gruppe,

som du normalt ikke har så meget med at gøre,

som du skal gøre mindst én god ti ng for.

Vi forandrer verden

– smag på det!

Af Christi na Plum

Fotos: Lars Feodor Frederiksen

Frivilligt spejderarbejde blomstrer i Bhutan. Det

Danske Spejderkorps har de seneste år samarbejdet

med det bhutanesiske spejderkorps om

at oprett e frivillige spejdergrupper, hidti l har al

spejderarbejde været en del af skoleskemaet,

men nu tager de selv initi ati v og gør en forskel

på egen hånd. Tænkedag har udviklet en række

materialer, som er med ti l at øge spejdernes

viden og forståelse for kulturen i Bhutan. Det er

meningen, at materialet skal sætt e vores hverdag

og værdier i relief, fortæller Marti n Steenstrup

fra Bhutan cafeen. Vi kan være med ti l at udvikle

deres spejderkorps, men vi kan også bruge en del

af deres værdier, f.eks. er spejderkorpset en del af

ministeriet for sport og karriere, og de bhutanesiske

spejderhuse er åbne hele ti den, forsætt er

han. Du kan lære mere om Bhutan i cafeen på

Kortrup torv.

Volunteer scouti ng is blooming in Bhutan. The

Danish Guide and Scout Associati on has worked

together with the scouts of Bhutan to start volunteer

scouti ng groups. Unti l now scouti ng has

been part of the school curriculum, but now they

are making a diff erence on their own. As part of

Thinking Day materials have been developed to

give Danish scouts knowledge and understanding

of the Bhutan culture.

- I want the material to put our daily life and values

into relief, Marti n Steenstrup explains at the

Bhutan Café.

- We can help develop their scouti ng associati on,

but we can also use part of their values, for example

the scout associati on is under the Ministry

of Sport and Careers, and the Bhutanese scout

houses are always open, he conti nues. You can

learn more about Bhutan in the Café at Kortrup

Town Square.

Spejderhjælpen rykker i Burma. Spejderhjælpen

er en fond, der støtt er projekter i den 3. verden.

I Burma Village kan du i caféen slappe af og få

mere informati on om projektet i Burma, hvor

spejderhjælpen hjælper med at få uddannet unge

burmesere. Her kæmper de unge for at få en

uddannelse, mens militærjuntaen brænder deres

skoler ned. I Burma Village kan du også deltage

Burmaspillet, hvor du har mulighed for at være en

del af et samfund, der kæmper med en styreform,

som ikke er demokrati sk, og som hver dag

rammes af nye katastrofer, fortæller Rikke Sofi e

Petersen og Louise Hvenegaard. Du kan opleve

Burmaspillet i AKT01 kl.09.00 og 13.00, Burma

Village har åbent fra 09.00 – 16.00.

The Scout and Guide Foundati on makes a diff erence

in Burma. The Foundati on supports 3. World

projects. In Burma Village you can relax in the

café and get more informati on about the Burma

project, where the Scout and Guide Foundati on

helps educate young Burmese. Here the young

people struggle to get an educati on while the

military Junta burns down their schools. You can

also parti cipate in the Burma Game, where you

can be part of a society that struggles with an

undemocrati c government and is daily struck by

new disasters, Rikke Sofi e Petersen and Louise

Hvenegaard explain. You can experience the

Burma Game at AKT01 at 09.00 and 13.00. Burma

Village is open from 09.00 – 16.00

Tirsdag Spejdernes Lejr 2012 3


Så har du en købmand gemt i maven og masser af mærker, skal du gå forbi Jamboree - Swap Market og få sti llet din bytt elyst

Do you feel the need to bargain and do you have some badges to trade, come see the Jamboree – Swap market and trade all you want.

Dyt, dyt, skal vi byt’..?

Af Mett e Svendsen

I teltet Jamboree -Swap Market, skal du fi nde

din indre krejler frem. Her bytt es mærker og

tørklæder i stor sti l. Og i et hjørne af teltet er

der gang i de engelske gloser. Her står Josuha og

Richard fra England og bytt er med Aya, Victoria

og Clara fra Slangerup gruppe. Pigerne er glade

for deres bytt ehandel, de fi k fat i fi ne mærker,

men to af pigerne scorede sig også et engelsk

tørklæde. Slangerup gruppe har hjemme fra, fået

lavet mærker og tørklæder specielt ti l lejren og

pigerne håber at netop deres mærker kan komme

i høj kurs.

Idéen ti l at lavet et swap market på Spejdernes

Lejr, fi k seniorer og rovere fra Holbæk og

Odsherred, på Jamboreen i Sverige i 2011,

fortæller Patrick Frederiksen. Han har sammen

med en kammerat udviklet en hjemmeside ti l

smartphones. -Når der bytt es mærker, forsøger

vi at tage billeder af så mange som muligt, så kan

4 Spejdernes Lejr 2012 Tirsdag

man sidde nede i sit telt og følge med i, i hvor høj

kurs ens mærker er kommet, siger Patrick.

Så frem med dine spejdermærker og tjek ud, om

det kunne være vejen ti l en helt særlig souvenir

med hjem fra Spejdernes Lejr.

Du kan, på din smartphone, tjekke kursen på dine

mærker på: WWW.JSM2012.DK

Foto: Lene Ørnbøll Larsen

Foto: Lene Ørnbøll Larsen


Oplev Spejdernes Lejr

med hovedet nedad, hvis du tør

Af Morten Svendsen

Er du en ægte Spiderman - eller mere en Gummi-

Tarzan? Lyder den spændende udfordringen fra

den tværkorpslige fj eldgruppe. Kan det virkelig

passe, at Fjeldgruppen udfordrer ALLE spejderne

på om de enten er seje edderkopper eller

slaskede unge i underhakkere?

Det skal undersøges, akti viteten Bouldervæggen

skal besøges.

Bouldervæggen går simpelthen ud på, at komme

igennem den lave klatrevæg fra venstre mod

højre. Der er forskellige sværhedsgrader, så alle

kan være med, fortæller Morten Hyhegn fra

Fjeldgruppens bestyrelse, som er med-arrangør af

akti viteten. Fjeldgruppen er for de spejdere, der

synes det er fedt, at komme ud i vildmarken og

opleve naturen på tæt hold, om det er i Kano, på

stejle fj eldsider eller med vandrestøvlerne på.

På Bouldervæggen her på Spejdernes Lejr klatrer

man simplethen rundt på en lav klatrevæg uden

seler og sikringsreb, og uden at der står en og skal

sikre dig. Der er dog både puder og en opmærksom

hånd, hvis det skulle smutt e, og man styrter

mod jorden!

At man ikke skal sikres og at det at klatre fra

venstre mod højre, giver en fed frihed ti l prøve

sig frem, og der er ti d ti l, at placere sig ordentligt,

synes Emil Danielsen fra DDS gruppen

– Peter Lassen i Farum.

Af Rasmus Caspersen

Familie NØRD er en akti vitet for alle NØRDer,

der vil udforske den forunderlige verden,

tålmodigheden og kreati viteten. Her kan alle, der

har lyst, komme fobi og bygge super-rumraketer,

jetbåde, hjuldampere, elasti kpistoler, kogekar af

papir og sæbeboble-monstre. Desuden kan der

bages snobrød med chokoladeknapper, laves

popcorn over bål, og der er kaff e ti l de voksne.

Akti viteten har allerede haft rigti gt mange

besøgende, der har prøvet kræft er med de mange

opgaver. I går formiddag var mere end 100 børn,

ledere, forældre og gæster igennem NØRD

akti viteten - der var hekti sk akti vitet, men plads ti l

alle. Raketerne fl øj om ørene, og der lød det ene

drøn eft er det andet, når raketerne fl øj ti l

himmels. Børnene, medbragte selv en tom

sodavandsfl aske ti l at bygge raketen af. Når

raketen att er var landet, susede børnene ti lbage

ti l raket værkstedet, så de kunne forbedre den før

næste aff yring - måske den kommer endnu

Han har prøvet klartevægge før, men der skulle

man klatre op ad. Den vandrett e klatrevæg er

sjov og udfordrende på en helt anderledes måde

synes Emil.

Så hvis du har lyst ti l at få muligheden for at se

lejren fra en anden vinkel og mærke armene syre

ti l, så skal Bouldervæggen besøges. Den fi ndes på

pladsen AKT03 og har akti vitetsnummer F1386,

og der er ingen ti lmelding, så man møder bare

op.

NØRD med familien

længere op. 10-årige Mikkel Thor Hansen fra

Ullerslev gruppe byggede en super raket ud en

sodavandsfl aske, liggeunderlag og gaff atape, der

kom hele 10 meter op. Mikkel syntes at det var

en fed akti vitet. Han havde planer om at nå rundt

ti l alle de andre NØRD opgaver, men nåede kun

at bygge en raket, da den skulle igennem mange

forbedringer, før han kom op på 10 meter. Før

han fi k set sig om var formiddagen fl øjet afsted

og det var ti d ti l at gå hjem, få frokost og ud på

akti viteter igen.

Mikkel har bygget en raket af en fl aske,

liggeunderlag og gaff atape. Før raketen fyres af,

fyldes der lidt vand i fl asken. Med en cykelpumpe

pumpes luft i raketen ti l den med et drøn stryger

ti l himmels. Fotograf: Lene Ørnbøl Larsen

Emil Danielsen svingede sig rundt som en anden

Spiderman, så han er helt klart ikke en Gummitarzan,

synes han selv. Det var en fed oplevelse at

klatre rundt på Fjeldgruppens Bouldervæg.

Emil Danielsen swung around like Spiderman.

It was cool to climb the Boulderwall.

Fotograf: Lene Ørnbøl Larsen

Tirsdag Spejdernes Lejr 2012 5


En statsminister

kom på besøg…

Af Christina Plum

En hektisk dag. Lejren er i fuld gang, og

statsminister Helle Thorning-Schmidt kommer

på besøg. Hun har aldrig selv været spejder, men

alligevel betyder det meget for hende at besøge

lejren. Hun får et indblik i nogle af de store

aktiviteter, og får talt med en masse unge

Statsminister Helle Thorning-Schmidt besøger spejdere fra hjembyen Ishøj, hvor der også er tid et fælles

foto med de spændende spejdere.

Prime minister Helle Thorning-Schmidt visits scouts from her hometown Ishøj, where there also is time for a

picture with the exciting scouts. Foto: Anders Kongsted

6 Spejdernes Lejr 2012 Tirsdag

spejdere på hendes tur rundt på lejren.

Det summer af liv. Flokken af pressefolk gør sig

klar til dagens store begivenhed. Forventningerne

er høje, og panikken breder sig let, da en række

biler blokerer vejen. Dette er en unik måde at

opmærksomhed og fokus på spejderarbejdet,

fortæller lejrchef Erling Birkbak, KFUM-Spejderne.

Udover Erling bliver Helle Thorning bliver

modtaget af borgmester H.C. Østerby og lejrchef

Miriam Madsen, De grønne pigespejdere.

På Forsøgsstationen blomstrer aktiviteten. Helle

Thorning overværer interesseret et forsøg med

dåse-sodavand, og taler ivrigt med de mange

spejdere. Hurtigt flokkes mange om Helle

Thorning. Der er tid til autografer, kram og hilsner.

Selv to norske piger skal hen og have en autograf.

For Mia Vad Nielsen, Vesterbjerg Gruppe er det

en hel speciel oplevelse at møde sit store

forbillede. Hun oplever Helle Thorning som meget

interesseret og engageret i spejderarbejdet. Helle

Thorning har ikke selv været spejder, men har

kendskab til foreningslivet gennem hendes mor

og søster, og datteren har været søspejder i en

årrække. Hos hjembyens spejdere i Ishøj lærer

Mads Christensen, Ishøjerne KFUM-spejderne

Helle Thorning at binde et råbåndsknob.

Undervejs gør H.C. Østerbv gør status på dagen,

det går helt fantastisk. Solen skinner og alle

aktiviteter er i gang. Det er en ”out standning

uge” smiler H.C. Østerby. Han er sikker på at

alle disse store besøg vil gavne spejderarbejdet

fremover, det er ubetaleligt. Lejren har ikke kun

fokus på fede aktiviteter, men også en forandring

og dialog i verden. Helle Thorning møder i Land

og Dialogue unge tunesiere, smager lokal kaffe og

oplever, hvordan unge kan lære om demokrati.

Aktiviteten sprudler af liv. Helle Thornings besøg

slutter hos Madtropperne, her får hun smagt på

smørrebrød lavet en patrulje. Det er næsten ikke

til at komme rundt på pladsen, unge spejdere

flokkes om Helle Thorning for at en autograf eller

et kram.

Det er nok ikke sidste gang, at Helle Thorning har

været på spejderlejr. Helle Thorning fortæller, at

besøget har været en rigtig sjov oplevelse. Hun er

positiv over al den glæde og det gode humør, som

hun har mødt, og hun er imponeret over hvordan

organisationen bag lejren fungerer.

Statsminister Helle Thorning-Schmidt får smagt

på spejdernes smørrebrød hos Madtropperne.

Prime minister Helle Thorning-Schmidt tastes the

scout’s open sandwiches at the Food Troops.

Foto: Anders Kongsted


And the World

would be as one!

Russisk spejdersang fremføres af spejderne fra Sankt Petersborg.

A Russian scout song is presented by the scouts of Saint Petersburg Foto: Lars Blomgren Andersen

Jagten på den forsvundne tropleder

Kapitel 2: Langt ude

Resume:

Jakob og hans bedste ven, Kristian skal

afsted på sommerlejr sammen med resten

af deres patrulje, Egern og deres tropleder,

Johnny.

Af Søren Bligaard Christoffersen

Fem minutter før bussen skulle køre kom

Buller løbende med fire plasticposer i

hænderne og en rygsæk på ryggen.

- Hvorfor har du pakket i fire plasticposer, og

taget en tom rygsæk med?, spurgte Rune.

- Havde det ikke være nemmere at pakke

det hele i rygsækken bare?

- Nåe ja, sagde Buller og skyndte sig op i

bussen med alle sine ting.

- Hvor mon vi skal hen?, sagde Kristian til

Jakob, da bussen begyndte at trille.

- Det ved jeg ikke, sagde Jakob.

- Vi skal til Kina, sagde Johnny.

Det viste sig, at de ikke skulle helt til Kina,

men kun til Langeland.

Malene sørgede for, at de hurtigt kom i

gang med at bygge en lejrplads. Amalie

knækkede en negl, da hun skulle samle en

teltstang, og hun satte sig derfor i et hjørne

og sagde, at hun ville ringe til sin far og blive

hentet.

- Vi skal have tændt et bål, så vi kan lave mad,

råbte Malene, hvem gør det?

- Mig, mig, mig!!, råbte Jakob, Kristian og

Buller i munden på hinanden.

Det første Malene havde gjort, da de kom

til lejren, var at bede Buller om at hente

brænde.

- Hvordan har du tænkt dig at få ild i det der?,

spurgte Amalie.

- Det skal vi snart få at se, sagde Buller igen.

Han gik ind i teltet, og lidt efter kom han

igen med en flaske med en klar væske. Han

hældte det over bålet, og før Malene kunne

stoppe ham, havde han smidt en tændstik ind

i det, og der stod en to meter høj stikflamme

fra bålet.

VrrrRØV!!!!, sagde bålet.

- Hihihihihi, grinede Kristian.

Jakob skulle også lige til at bryde ud i latter,

da han blev væltet af Rune, som pludselig

kastede sig over ham.

- Hvad laver I?, spurgte Jakob.

- Der gik ild i dit hår, sagde Malene, du stod

vist for tæt på bålet, da pyromanen derovre

gik amok. Hun pegede på Buller.

Af Peter Skov Jørgensen

I den dalende sols sidste varme stråler, mødte

4000 i lejrdeltagere hinanden gennem sang og

dans ved Knobstrups stemningsfyldte internationale

lejrbål, hvor 6 gæstende nationer, med 9

indslag, stod for underholdningen .

Lejrbålet blev indledt med “I got the BP spirit”

hvorefter vi på lidt over en times tid kom igennem

moderne østrigsk dans og sang, traditionelt og

moderne ukrainsk, russisk, norsk og engelsk folklore,

sange med fagter på engelsk og uden ord,

samt en enkelt sang om den store kærlighed.

De mange fine indslag blev - selvfølgelig - belønnet

med sjove lejrbålsråb, hvis betydning let

kunne forstås for de udenlandske gæster!

Imellem indslagene var der fællessang, hvor et

lille kor sang flot for.

Lejrbålet blev på traditionel dansk vis sluttet af

med “Nu flyver mørkets fugle ud” som i den internationale

anledning blev flettet sammen med

“Should auld acquaintance be forgot” - og den

hjemmestrikkede sangs vers blev nynnet af de

4000 internationale strofer mens højre arm blev

lagt over venstre arm og rakt til sidemanden som

tak for en flot aften.

Det gjorde Jakob. Oppe i hytten fandt han

røde pølser, kartofler, løg, tomatpuré og

mælk, som han tog med ned.

Efter maden og opvasken spurgte Malene

igen, om nogen havde set Johnny.

- Gå dog selv ned og se, afbrød Amalie.

- Hvis han ikke er andre steder, så er han vel

der.

- Det er da også rigtigt, sagde Malene, så er

han nok der.

Til sidst blev de enige om, at der nok ikke

var andet at gøre, end at gå ned og kigge

efter Johnny i lederteltet. Det var trods alt

lidt mystisk, at han ikke havde vist sig siden

de slog lejr op.

Da de kom frem til lederteltet, var der helt

mørkt.

- Hallo, sagde Rune, Johnny er du der?

Stadig ikke en lyd.

Ingen af spejderne sagde noget. De så på

hinanden. Amalie lynede teltet op.

Midt i teltet lå der en lille hvid seddel.

RTHVZ TOQ LVSCOØ VONOØ-XKZZOA, stod

der.

Efter tre sekunder fortalte Kristian dem

løsningen, og de andre så måbende på ham.

Det der stod, var så chokerende.

Tirsdag Spejdernes Lejr 2012 7


Lejren får besøg


Den dag lejrpladsens

indbyggertal fordobledes

Af Louis S. Liengaard

Mandag var store besøgsdag på Spejdernes Lejr.

I Øksens Kvarter fi k Ishøj både besøg af byens

borgmester og bysbarnet Helle Thorning Schmidt.

Spejdernes Avis gik i hælene på Cecilie Juhl

Taarup for at opleve, hvordan det føles, når to

politi kere og en bunke pressefolk invaderer ens

lejrplads.

5.30: Solen er knapt nok på himlen, før Cecilies

leder, Lissi, står op for at lave havregrød, te, kaff e

og hente proviant ti l de endnu sovende FDF’ere.

7.00: Morgenmaden påbegyndes gradvist, eft erhånden

som Cecilie og hendes venner får øjne.

Cecilie har knapt nok sunket sin yoghurt med

cornfl akes før TV2’s sendevogn står parkeret ude

foran indgangsportalen. Dett e er blot begyndelsen

på den massive mediedækning, Ishøjs

lejrplads vil opleve i de næste ti mer.

8.30: Selv for gruppens sløveste spejdere er

morgenmaden nu overstået og forskellige tjanser

påbegyndes; Cecilie vasker op og ordner

spisebordets presenning, der er medtaget eft er

mødet med Vestjyllands kraft ige blæst.

9.30: TV2’s rapportere har været i gang længe, og

journalister fra andre medier begynder også at

dukke op på lejren. Tranegilderne virker temmelig

urørte af disse fremmede og den forestående

begivenhed. Cecilie får smurt noget solcreme

Cecilie Juhl Thaarup tog imod dagens gæster som

en god vært. Her bliver Ishøjs borgmester, Ole

Bjørstorp budt velkommen ti l Øksens Kvarter.

Foto: Jakob Vibe

10 Spejdernes Lejr 2012 Tirsdag

Det kunne godt være svært at møve sig gennem randen af pressefolk, men Cecilie nåede at hilse på

Helle Thorning Schmidt før sværmen bevægede sig videre.

It was diffi cult to get through the mass of reporters but Cecilie managed to say Hello before the herd moved on

Foto: Anders Kongsted

på huden, for selvom vinden køler, bager solen

stadig ned over lejren.

9.45: Ishøjs borgmester, Ole Bjørstorp, ankommer

ti l lejren og Cecilie får sagt pænt goddag ti l den

lokale toppoliti ker. Hun er ikke så interesseret i

politi k, men synes alligevel, at det er spændende

med de mange mennesker – så længe det ikke

sker hver dag.

10.10: Den pludselige, store skare af mennesker

vidner om, at landets statsminister er nået ti l

Øksens Kvarter. Cecilie og veninden når lige at

sige hej, før klumpen af mennesker med Helle

Thorning Schmidt i midten bevæger sig videre

rundt i lejren. Bageft er betragter de hende på

afstand og konkluderer, at hun må føle sig

indelukket dér i mængden.

10.22: Nu har statsministeren og hendes følge

forladt området. Indbyggertallet er att er på et

tåleligt niveau, de formelle skjorter hives af og

projekt ’skaf-strøm-ti l-musikanlæg-via-solceller’

påbegyndes.

12:00: Cecilie snupper sig en sandwichbolle og

nogle rugbrødder ti l frokost. Eft er maden

Cecilie Juhl Taarup, 16 år, er nyt medlem af

FDF Tranegilde fra Ishøj. Bag sig har hun 6 års

erfaring i spejderbevægelsen. Gruppen deler

lejrplads i Båltrup med spejdere fra Ishøj og

Vallensbæk.

forsvinder også borgmesteren, men først bliver

han lige ekstra populær ved at give en omgang

fl ødeboller ti l hele lejren.

13:15: Alle mediefolk er væk, og lejren ligner igen

sig selv. Tranegildernes eft ermiddagsakti vitet er

afl yst. I stedet tager de ti l Holstebro for at komme

sig eft er dagens hekti ske besøg og for at skaff e

mere snolder.

Solcreme skal der ti l, når man er udenfor hele

dagen – også selvom det blæser en halv pelikan.

Cecilie holder sig i hvert fald solsikker.

Foto: Anders Kongsted


Prinsessebesøg

med vind i håret

Af Elmer Schelde Thomsen

Med tamburkorps i ankomstf ormati on og en sød

lille blomsterpige var alt klar ti l at HKH Prinsesse

Benedikte skulle komme og besøge Spejdernes

Lejr. En mørk kronebil ankom kl. 11 med

prinsessen i en turkis spadseredragt og

lejrens røde tørklæde. Eft er musik og blomsteroverrækkelse

gik turen rundt i lejren og på vejen

kom hun forbi Snejbjerg og Fasterholt gruppe

som begge er KFUM-spejdere. Her ville

Prinsessen hilse på spejdere som opholdts sig på

deres lejrpladser og overraske dem med et

impulsivt besøg.

Så gik turen ti l en lejrplads med Ukrainske

spejdere, pyntet med blomsterkranse. For at de

kunne deltage på Spejdernes Lejr har man i

Holstebro haft en indsamling ti l økonomisk støtt e.

Eiff eltårnet var nu næste punkt som i dag også

ligger i Ribe/Hviding gruppe. Her har KFUM-

Spejderne bygget en kopi dog i mindre format af

Eiff eltårnet. Udsigten skulle nydes med Prinsessen

og Holstebros borgmester der fortalte om hvad

der kunne ses herfra.

Sulten begyndte at melde sig, så nu skulle der

smages på mad fra Madtropperne. Først gik

prinsessen en tur i den imponerende krydderhave

med duft og smag af den danske sommer og så

over ti l bageovnene med friskbagt brød.

Prinsessen blev ti lbudt smagsprøver på hjemmelavet

smørrebrød af særdeles høj karakter som

hun tog sig ti d ti l at smage på med spejder maner,

dvs. med fi ngerne.

Eft er frokost nydt i Gourmet restauranten på

spejdertorvet med lejrens bestyrelse, gik turen

ned i Bydelen Rygsækstrup hvor både DDS

Prinsessen hilste på mange spejdere i løbet af dagen.

The Princess said hello to many scouts during the day.

HKH Prinsessse Benedikte med lejrens røde

tørklæde og vind i håret

HRH Princess Benedikte with the red scarf of the

camp and windswept hair

Foto Troels Michael Lund

grupperne fra Bredsten og Middelfart fi k et lille

royalt visit af prinsessen. Også hos Løsning

Spejderne blev prinsessen budt indenfor ti l en

lille snak med spejdere og ledere.

Prinsessen skulle også møde lejrdeltagere, som

ikke var spejdere så derfor mødte hun Skamling

Eft erskole der deltager med akti viteten Adventure

X. Her var klatring i lav højde på programmet, og

det gav en masse at se på for både prinsessen og

alle andre.

På Cafe Europa ti l en internati onal sammenkomst

omhandlende spejdere fra Østeuropa og så i bil

ti l akti vitetsområde Økuller. Til slut en recepti on

med erhvervskomiteen, og eft er sådan et

program må Prinsessen have fået sig en god

oplevelse på Spejdernes Lejr 2012 med vind i

håret.

Foto: Jon Kristensen

Fakta og gode råd om

”Vi møder hinanden”

Få nye venner, hør om andre traditi oner og

fortæl om dig selv.

GRIB muligheden! Få en snak med nabogruppen,

og byd dem ind ti l en kop kaff e og spejderhygge.

“We are meeting each other”

Make new friends, fi nd out about other traditions

and tell about yourself.

“Take the opportunity! Have a chat with the neighbour

group, and offer them a cup of coffee and

scout home hospitality.

Gudstjeneste

Kom og deltag I den store lejrgudstjeneste på

den store scene onsdag kl. 10.00 sammen med

tusindvis af andre spejdere fra forskellige korps

og lande. Lejrbandet spiller, og spejderkoret

synger moderne salmer.

Religious Service

Take part in the main religious service on the

main stage Wednesday at 10 am together with

thousands of other guides and scouts from many

different countries. The jamboree band will be

playing and the guide and scout choir will be

singing modern hymns.

Det bliver varmt så husk at drikke nok!

Det er vigti gt at få nok at drikke, når I er

udendørs hele dagen. Det bliver både varmt og

blæsende de næste dage, og så mister vi meget

væske, uden at vi rigti gt mærker det. Derfor

skal I sørge for at drikke, også når I ikke føler

jer tørsti ge.

Tag noget at drikke hver halve ti me. I husker

det måske bedst, hvis I sætt er et stopur ti l.

Måske kan I også opfi nde en drikke-vand-leg,

som I kan bruge på lejrpladsen?

Husk drikkedunk og krus, når I tager afsted på

akti vitet. Og husk Solcreme!

The temperature is rising so remember to drink

enough!

It is important to drink suffi cient amounts of water

when being outdoors all day. During the next few

days it will be both hot and windy which can lead

to dehydration without being noticed. Therefore

it is important to drink a lot even when you don’t

feel thirsty. Get something to drink every half hour.

The best way to remember it is to set an alarm

clock, e.g. on your cell phone. Maybe you can

even make up your own “drinking-game” at your

campsite? Also it is important to remember a full

bottle of water and a cup when you are leaving for

an activity.

And remember Sunscreen.

Pas på dine ti ng

Gode råd inden I forlader lejrpladsen: Det er en

god idé at sørge for at cykler og andre ti ng på

hjul, bliver låst. Teltene lynes for at undgå at

de revner i vinden og at det ikke får fremmede

ti l at kigge ind. Pak værdigenstande ned, eller

medbring det. Økser, save og andet værktøj

pakkes ned, så der ikke sker faldulykker eller

lignende.

fortsætt es næste side

Tirsdag Spejdernes Lejr 2012 11


Fakta og gode råd om

Mærk jeres ti ng med navn og gruppe, så

ti ngene kan fi nde ti lbage ti l rett e person, hvis

uheldet er ude. Finder I noget, som ikke er

jeres, bedes I afl evere det i bydelens informati -

onstelt eller på hitt egodskontoret.

Be careful with your things

A few pieces of advice before you leave the jamboree

site: It is a good idea to ensure that bikes

and other things on wheels are locked. The tents

must be zipped down to avoid that the tent is torn

in the wind, and that strangers are not passing by.

Keep you valuable items packed away - or bring

them with you. Axes, saws and other tools must be

stored, so that you can avoid tripping accidents or

similar.

Mark your things with name and group, so that

they can fi nd their way to the rightful owner, in

case of an accident. Should you fi nd something

that does not belong to you please hand it in at

the information tent in the nearest neighbourhood

square or at Lost and found.

Tilmelding ti l frie akti viteter (FAK)

Husk at der ligger en vejledning i, hvordan du

ti lmelder dig en fri akti vitet på htt p://sl12.dk/ -

følg linket “Guide”.

Sign up for Open Activities

Remember to register. On http://sl12.dk you will

fi nd a guide to how to register. Ask Your Danish

Guides and Leaders for help with the registration.

Voksenfest

Onsdag aft en går nogle af de voksne ti l fest -

spørg lige om de har fået fat i en havenisse,

husket hawaii-skørt og skibriller!!

Adult party

Wednesday evening the adult Guiders and Leaders

are invited to an Adult Party – Ask them whether

they have remembered the Hawaii-skirt/Hawaiishirt

and Ski-Goggles!!

Sti l ind på frekvens 90,9 og Spejdernes radio

Det er en god ide at lytt e ti l spejdernes radio,

som sender direkte fra lejren hele døgnet.

Kl. 7.30+8.00 / kl.12.30+13.00:

Nyheder først på dansk og dernæst på engelsk.

(Afl ysninger af akti viteter forsøges bragt i nyhederne)

Kl.19.00+20.00: Godnathistorie

Kig forbi pladsen uden for Mediecenteret når

radioen sender eft ermiddagens og aft enens

program. Her vil være konkurrencer og sjove

indslag.

Tune in on frequency 90.9 and listen to the Jamboree

radio

It is a good idea to listen to the jamboree radio,

which sends directly from the jamboree 24 hours

a day. 7.30 a.m. + 8.00 a.m. and 12.30 p.m. + 1

p.m.: News in Danish followed by news in English

(Cancellation of activities will be announced in the

news, when possible) 6 - 6.30 p.m.: Entertainment

and news in English 7 p.m. and 8 p.m.: Bed time

story (- in English 8.15 p.m.)

Join us at the area outside the Media centre

when the radio sends on afternoons and evening

programmes. There will be competitions and funny

elements.

12 Spejdernes Lejr 2012 Tirsdag

Asger Ren Nordbjerg (th.) og August Emil Borg Ljørring (mf.) hjælper Hans Toft (tv.) med gode råd om

pandekage-bagning og pandekage-vending. Asger og August er ulveunger i Tingvalla Vangede gruppe

hos KFUM-Spejderne og Hans Toft er borgmester i Gentoft e kommune. Borgmesteren var på besøg

mandag for at bage pandekager med Vangede-ulvene.

Asger Ren Nordbjerg (r) and August Emil Borg Ljørring (m) is helping Hans Toft (l) making pancakes. Asger and

August are cup scouts in Tingvalla Vangede Group, YMCA-Scouts. Hans Toft is the Mayor of Gentofte.

The Mayor visited the camp to make pancakes with the cub scouts. Foto: Marti n Ziemer

En pandekage-pande-

svingende borgmester

Af Søren Bligaard Christoff ersen

Tingvalla Vangede gruppe havde fi nt besøg i går.

De fi k nemlig Gentoft es borgmester, Hans Toft , ti l

frokost. Han skulle være med ti l at bage pandekager

over bål sammen med Vangede-ulvene. At

bage pandekager over bål er nemlig noget af det,

ulveungerne fra Vangede er allerbedst ti l.

Både ulvene og deres ledere havde brugt

formiddagen på at lave nogle gode glødebål, så

de var klar ti l pandekage-bagningen. Og så havde

de selvfølgelig tyvstartet lidt og bagt nogle

pandekager, som de kunne smage lidt på.

wBorgmesteren var på rundtur hos fl ere af

Gentoft e-grupperne, før han nåede frem ti l

Tingvalla Vangede.

Den ældre herre i jakkesætt et lignede ikke rigti g

en spejder. Eller en bål-pandekage-bage-mester

for den sags skyld. Så da Hans Toft fi k en

pandekage-pande i hænderne, var ulvene parat

med gode råd.

- Der skal mere smør på, forklarede August Emil

Borg Ljørring, da borgmesteren gik i gang med

den tørre pande.

- Nej, nej, først når den er brun i kanterne, afb rød

Marti n Luu Thiersen, da borgmesteren ville vende

den halvfærdige pandekage.

Borgmesteren fulgte Marti ns gode råd, og da

pandekagen var blevet brun i kanterne, gjorde

han klar ti l en luft vending. Panden med det lange

skaft fi k et svip, så pandekagen lett ede. Den

vendte 180 grader i den klassiske pandekagesaltomortale,

og begyndte sin nedtur ti lbage mod

panden. Pandekagen var dog kommet en anelse

ud af kurs, eller også havde panden fl ytt et sig lidt.

I hvert fald var det kun halvdelen af pandekagen,

der ramte panden igen. Den anden halvdel ramte

kanten af bålet og fi k en masse jord på sig. Og

eft er en kort diskussion blev Vangede-spejderne

enige om, at den mislykkede halvdel mått e en tur

i skraldespanden.

Den vellykkede halvdel af pandekagen kunne

bages færdig. Den blev vendt igen, og ti l sidst blev

den delt mellem ulvene og borgmesteren.

- Al begyndelse er svær, sagde en ti lfreds

borgmester eft er at have smagt pandekagen.

- De små spejdere var gode instruktører, og det

lykkedes uden jord anden gang, sagde han.

Marti n Luu Thiersen havde da også overskud ti l at

rose sin elev.

- Han var god ti l at vende den, men den gik lidt

i stykker, fortalte Marti n om borgmesterens

præstati on.

Og så var Marti n og August og de andre

Vangede-ulve ellers på vej videre. De havde travlt,

fordi de skulle på Lego-akti vitet ti minutt er eft er

borgmesteren var ude af svingdøren.


Hardcore 11-årig spejderdreng

sover i telt året rundt

Frede blev vækket i dag ti rsdag kl. syv og kunne fejre et års overnatning i telt.

Frede woke up to celebrations. He has now slept in a tent every night for a year.

Selv på Fredes fødselsdag - den 27. februar - blev

han vækket i teltet med morgensang i teltet

Fredes birthday – on February 27 – was celebrated

with Happy Birthday in the tent

Foto: Dennis Rasmussen

Frede har taget SNORKY-mærket.

Foto: Jens F. Riss

For at få mærket, skal man sove udendørs

i telt, bivuak, åben shelter eller i hængekøje,

i 365 dage inden for 400 dage.

Af Peter Skov Jørgensen

Da 11-årige Frede Vinther Rasmussen fra

Gyldenløve Gruppe ved Ringsted, slog øjnene op

i morges, var det ikke hvilken som helst sommerlejrmorgen!

Da havde Frede har nemlig sovet

udendørs i telt i et år.

- Jeg fi k lyst ti l at prøve noget nyt, fortalte Frede,

der eft er sommerferien skal i 5. klasse.

Ideen opstod, da Frede og hans far læste nogle

spejderblade. Her læste de en historie om en pige

der havde sovet udendørs i telt i et år. Og så var

der ikke langt fra tanke ti l handling for Frede.

Hans mor og fars 10 år gamle tunneltelt blev slået

op i haven og så tog Frede soveposen med ud

under armen og begyndte at sove hver nat i teltet.

Teltet er løbende blevet lappet med gaff atape

og syet undervejs, men ved juleti d mått e det give

op og der mått e anskaff es et nyt.

- Da det var allermest koldt, sov jeg i to soveposer

iført to trøjer + et sæt bukser, husker Frede, og

jeg mått e banke sne af teltet hver morgen og

aft en.

Fredes mor og far har hele ti den bakket Frede op

i hans projekt

- Når vi nærmer os eft erårsferien er det nok slut,

fortalte Dennis Rasmussen, Fredes far, at de voksne

havde talt om, men Frede tog sin sovepose og

gik ud hver aft en for at sove i teltet.

Frede er ikke i tvivl om, at det giver selvti llid at

sove udendørs i telt i et år.

- Mange spurgte i vinters om jeg stadigvæk sov i

telt, fortalte Frede.

Der har løbende været stor opmærksomhed

omkring Fredes projekt. Hans mor og fars kolleger

har spurgt ti l Frede og Fredes skolelærere og

skoleleder har også spurgt.

- Det er fedt som forældre at se ens dreng har

styrke ti l at gennemføre det, fortalte Fredes stolte

far.

Frede tror ikke han får svært ved at vende sig ti l at

sove indendørs igen og han glæder sig ti l at kunne

sove sammen med kammerater igen - de nætt er

har der ikke været så mange af ude i teltet.

Fredes telt begravet i sne i vinters.

Fredes tent buried in snow

Foto: Dennis Rasmussen

Tirsdag Spejdernes Lejr 2012 13


Foto: Tine Kronborg Andersen

Around the World

in 80 Campsites

By: Ger Hennessy

Have you met someone exotic yet? Maybe you

could learn an Irish dance, throw an Australian

boomerang or try some Alpine yodelling. Here’s

a guide to find scouts from different countries at

the Jamboree, and what to do when you meet

them.

The list below will tell you which countries are

(supposed to be) in which Neighbourhoods.

Remember that they will be sharing with host

Groups, so you can ask the Groups in the neighbourhood

if they know where the country you’re

looking for is camping.

When visiting someone for the first time it’s always

polite to check if they are busy or not. Don’t

just barge in uninvited. Walk up to the entrance

and wait at their gate, maybe say a greeting, until

you are noticed. Then introduce yourself, and if

they are able they will probably ask you to come

in.

If they are not able to invite you in, or there are

not a lot of people around, leave a note for them

telling them who you are and invite them to your

campsite.

14 Spejdernes Lejr 2012 Tirsdag

If they ask you to stay for a while, maybe for a

campfire, or to share a meal, make sure you don’t

stay too long, as it may be difficult for them to ask

you to leave, and also you may be missed at your

own camp.

Most people you meet will be your nearest

neighbours, and people you meet at activities.

It’s always nice to introduce yourself and ask how

everyone is doing.

If you’ve brought little gifts from your country, be

sure to offer them to people you meet, it makes a

good impression, and is a good way of starting a

conversation, or saying thank you for a kind word,

or hospitable welcome.

Knowing your neighbours also helps to prevent

avoidable disagreements. You’re less likely to

argue with the Scouts next door if you are friends

with them, so maybe they will be quiet when it’s

your bedtime, and maybe they can use some of

your water when they are running low.

Remember that different cultures have different

cultures, maybe your neighbours like hugging,

maybe they kiss you on the cheeks, maybe on just

one, or maybe a handshake will do. It’s ok if you

make a mistake, but try to consider how your actions

will be considered by others - a joke to you

may be seen as insulting to them.

As an activity maybe you could visit someone

from every participating country to swap badges

or to sign your camp log.


Ingredienser: (4 pers.)

500 g hakket kalv og flæsk

1 æg

1 dl mælk

1 løg

1 fed hvidløg

salt

peber

4 peberfrugter/store tomater

rasp

Kartoffelsalat:

1 kg kartofler

100 g creme fraiche el. Yoghurt

1 løg

purløg

hvidløg

salt

peber

citron

Af Chalotte Maria Søndergaard

Dagens udfordring fra madredaktionen til grupperne

var at lave mad med forskellige handicaps.

I Nr. Højrup gruppe, KFUM-spejderne, var der

således i aftes både blinde, spejdere med en arm,

et ben osv., der skulle lave gullasch med

kartoffelmos til aftensmad. Pigerne sad ved spisebordet

og skrællede kartofler uden at kunne se, og

som Stine Pedersen udtaler efter skrælningen.

- Det var sjovt at prøve og svært at se, hvornår

man er færdig med kartoflerne”. Mens pigerne

havde været i gang med kartoflerne, var drengene

i gang med at lave gullaschen der skulle spises

sammen med de moste kartofler.

De var alle enige om, at det var sjovt at prøve

noget man ikke plejer at gøre, og det kan klart

anbefales til andre patruljer og grupper at prøve,

for det er skideskægt. Gruppen vil derfor prøve

det igen, på et senere tidspunkt.

Vælg en konge og sæt tiden i gang. Hvilken konge får produceret

mest i sin regeringstid? Når man skal lave mad kan en af

de sværeste udfordringer være at fordele opgaverne i mellem

sig, så hvorfor ikke deles om dem alle sammen? Kongens Efterfølger

gør madlavningen til en sjov konkurrence. Gør tingene

klar, sæt banen op og lad os så se hvilken konge der har den

bedste taktik, når han skal have sine undersåtter i arbejde.

Hold øje med opskriften og tjek hvor tit i skal skifte konge, hvis

I er en patrulje på ca. 8 personer!

Se mere på projektets hjemmeside som er

optimeret til mobiltelefoner og Ipad, så du

altid kan have opskriften med dig:

www.mad.sl2012.dk.

Mad med handicap

Stine Pedersen og Frederikke Balsby Petersen fra

Nr. Højrup skræller kartofler med bind for øjnene

Stine Pedersen and Frederikke Balsby Petersen from

Nr. Højrup are peeling potatoes.

Foto: Heine Dransfeldt

Fyldte peberfrugter/tomater

og frisk kartoffelsalat

Prøv i morgen:

Casu Korinth laver mongolsk mad. Kom og vær

med til at lave en ekstraordinær smagsoplevelse.

”Leg med maden” er et projekt, der skal få

spejdere til at interessere sig for, hvad de

putter i munden. Aktiviteter og lege skal få

madlavningen til at blive en større fornøjelse.

Kasper Bendtsen, fra Nr. Højrup, med bind for øjnene, hælder vand til gullaschen

Kasper Bendtsen from Nr. Højrup, is adding water to the goulash, blindfolded Foto: Heine Dransfeldt

Tirsdag Spejdernes Lejr 2012 15


Bagsiden

Glemmekassen

Af Mett e Svendsen

Foto: Morten Clausen

Soveposen, noget af det vigti gste på

pakkelisten når vi tager på lejr. Den holder os

varme når vinden suser om telthjørnerne og

dagens indtryk skal fordøjes i drømmeland og

derfor kan man undre sig over, at de på

hitt egodskontoret har fået indleveret to soveposer

og et liggeunderlag, for hvor sover de spejdere så

henne..?

Man kunne jo straks få den tanke, at nogen har

scoret sig en lejrkæreste og derfor ikke

længere har brug for soveposen, men ligger der

en tænderklaprende kold spejder som mangler sin

sovepose, kunne den måske fi ndes på lejrens

hitt egodskontor i Spejdertorvets informati onstelt i

åbningsti den 10-18.

Røgvenderservicen

Af Julie K. Christensen

Igen i dag har røgvender-servicen været ude

og lede eft er en røgvender, eft er utallige besøg

i lejrene gik vi forbi spejdersport. Da vi kom ti l

indgangen blev vi ledt ti l kasserne, de fortalte alle

at der ingen forespørgelser havde været mandag

men at der en imellem kommer nogen.

Jeg blev sendt videre ti l spejdersports stand

Ridder af Dannebrog

På en træstub på en lejrplads mødte vi i går

eft ermiddags, Robert Bager-Poulsen, der har

været spejder i en - ja fl ere - menneskealdre.

Han var udvekslingsstudent i England i 1907 og

var med Baden-Powell på Brownsea Island - og

så rejste han det første telt på Ermelundsslett en

ved København da den 2. Verdensjamboree blev

afh oldt i Danmark.

- Ja, der er sket meget siden jeg var på “Øen” med

Baden-Powell, fi losofere den gamle mand.

- Dengang havde vi ikke de her nymodens

oppustelige liggeunderlag. Vi sov på den bare jord

med et uldtæppe over os - og var vi heldige havde

vi to uldtæpper!

Han roder lidt i bålet med sin knortekæp.

- Nu hende Prinsesse Benedikte - så har jeg været

hendes fars tropsleder, fortæller Robert.

Bagsidens udsendte øjner en god historie og

beder ham fortælle.

16 Spejdernes Lejr 2012 Tirsdag

Det mystiske brev

– dag 2 tørrede sig. Men pludselig råbte Sines mor at

Af Emilie S. Christensen

Næste dag mødes de ved åen for at tage en

svømmetur. Så begynde Mumle at sprøjte

med vand og det udviklede sig hurti gt ti l en

vandkamp de gik ti l sidst op ad vandet og

Spejder-portræt

Af Julie K. Christensen

I dag har vi været et smut i Knobstrup og snakket

med DDS-spejderen fra Skørping, Aske Bach

Kristensen på 14, som har cyklet helt fra Skørping

og ti l lejren – i alt 137 km.

Hvor længe har du været spejder? - Fem år.

Hvad laver du her? - Jeg var med på Blå Sommer,

og syntes det var fedt, også ville jeg gerne med på

denne lejr, fordi den skulle være støre også kunne

jeg være

sammen med mine venner og møde nye.

Hvorfor er du spejder?

- Det er sjovt og udfordrende, også kan jeg være

sammen med mine venner og være udenfor i

naturen.

udenfor som vi fi k at vide var eksperter i

røgvender og hvor man indkøber sådanne grej ti l

grupperne. Vi gik ud i boden og de fortalte at de

var udsolgte for i dag men at ti rsdag ville der att er

være håb for de grupper der har glemt deres

røgvender hjemme.

- Han var en glimrende spejder. Jeg lærte ham alt

hvad han kan. Jeg husker, engang vi var på

vinterhike - jeg tror det var i 1912 eller 1913.

Vinden peb os om ørerne, det var mindst 30

graders frost og knæhøj sne. Og dengang gik vi

altså kun i korte bukser! Humøret var højt og vi

sang i vilden sky. Da vi kom frem frem ti l

overnatningspladsen, havde Prinsesse Benediktes

farfar, altså Kong Christi an X, fået en deling

ingeniørsoldater ti l at slå telte op, tænde bål og

fyret op i den store gulashkanon - ja, det er en

stor gryde hvor man kan lave mad ti l fl ere

hundrede

spejdere på en gang. Robert gnækker.

- Da jeg så det, gik jeg hen ti l kongen, gjorde

honnør og sagde: Deres Majestæt - det er

betænksomt af Dem, men spejderne havde

glædet sig ti l at sove i snehytt er og lave deres

egen mad. Og uden at vente på svar,

der var kommet brev, De skyndte sig hjem og

fi k brevet. De tog brevet med ned ti l åen og

åbnede brevet ved vandet, I brevet stod der

”Hej igen jeg håber i har sovet godt for her

kommer jeres anden lede tråd… Jeg kan ikke

fl yve.” De tænkte på de dyr de havde tænkt

på dagen før og så udelukkede de dem der

kunne fl yve. Så sagde Mumle: ” Så kan det

ikke være uglen eller ørnen.” Så var der 8 dyr

ti lbage som var, en bæver, en bjørn, et egern,

en hest, et dådyr, en hare, en mus og en

rott e. De tog en ekstra dukkert og så tog de

hjem ti l Sine og så sov de alle 3 hjemme hos

Sine så de kunne være klar ti l det næste brev.

Tegne konkurrencen

Af Julie K. Christensen

I dag har vi været igennem tegningerne, og

det var syv-årige gamle April Bøtker, som

havde tegnet en ot tegning, og hun vandt

en sød egernbamse fra 55N.

Du kan stadig være med, så kom og a a ever

din tegning i medieteltet, og du har chancen

for at vinde.

kommanderede jeg troppen videre, forbi den

måbende

Majestæt og de mange soldater.

- Vi fi k en pragtf uld tur ud af det, skraldgriner han.

Det var koldt som bare pokker. Og et par dage

senere dukkede der en lakaj op - altså en af

kongens tjenestefolk i det der sjove tøj - der

ti lsagde mig ti l hoff et. Ja det hedder det, så jeg

mått e fi nde en sporvogn i en fart. Min spejderuniform

havde jeg ikke fået vaske, så jeg lugtede

af bål da jeg - meget nervøst - blev vist ind ti l

Kongen.

Med et ryk satt e Robert sig op og kikkede mig

dybt i øjnene: - Majestæten kom mig i møde og

udbrød: Min kære Bager-Poulsen, jeg beklager

hvis jeg blandede mig i deres vinterhike!

Højt grinende slutt er Robert historien af:

- Og det var sådan jeg blev Ridder af Dannebrog

More magazines by this user
Similar magazines