Godt Nyt 2010 Marts - Roskilde Frikirke

roskilde.frikirke.dk

Godt Nyt 2010 Marts - Roskilde Frikirke

Solveig Møller fylder 85 år

den 10. marts.

Vi ønsker dig hjerteligt til

lykke med dagen, og ønsker

dig Guds rigeste velsignelser

over dit liv fremover!

Temaet for 2010 er:

”Alt levende - Pris Gud”

I år finder mødet sted hos Frelsens

Hær, Bredgade 20.

Dato: fredag 5. marts

Tidspunkt: kl. 19.30

Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2


Af Marleen Frost

Jeg kigger ud af vinduet og ser på

vores snedækkede have. Det er nu

flere måneder siden, jeg har set den

bare jord. Jeg er træt af sneen. Hvor

længes jeg efter forår! Efter

kalenderen er den snart her, men

efter termometeret er den langt væk.

Det ser dog flot ud med det, endnu

engang, nyfaldne sne i solskinnet.

Fuglene flyver frem og tilbage

mellem mejseboldene i træet og

foderbrættet med solsikkekernerne

og æblerne. Jesus sagde: ”Se på

fuglene! De hverken sår, høster

eller samler forråd, men jeres

himmelske Far sørger for dem. Er I

ikke mere værd end dem?” (Matt

6:26)

Jeg er mig bevidst om, at mange

fugle ville bukke under i denne

lange, kolde vinter, hvis ikke vi

mennesker sørgede for mad til dem.

Hvordan hænger det sammen? Har

Gud ikke lovet at sørge for dem?

Den mægtige Gud kan udmærket

sørge for fuglene uden min

indblanding. Da Jesus holdt sit

indtog i Jerusalem palmesøndag,

ville farisæerne ikke have at

folkemængden jublede, men Jesus

svarede: ”Hvis de tier, vil stenene

råbe” (Luk. 19:40). Jesus skulle

ophøjes uanset hvad. Selv stenene

kunne Han bruge.

Gud har ikke brug for os

Jeg indser at Gud ikke har brug for

os, til at gøre Hans gerninger på

jorden, men… Han har valgt at gøre

sig afhængig af os. Vi ærer Ham

ved at gøre Hans vilje. Det vi gør

for en af de mindste i Guds rige, gør

vi for Ham.

Vi er skabte i Hans billede og har

Hans Ånd og kærlighed i os, når vi

har givet Ham vores liv. Så bliver

det en selvfølge, at være Hans

hænder, fødder, hjerte og mund på

denne jord. Folk behøver ikke at

være klar over det.

Hoseas 11:3 siger: Jeg lærte Israel at

gå og tog ham op i mine arme. Men

han forstod ikke, at det var mig,

som hjalp ham.

Genkender vi Gud i de ting, der

sker omkring os – i de mennesker

der glæder os?

Marts 2010 Side 3


Marts 2010

Fredag 5 19:30 Kvindernes Internationale Bededag Bredgade 20

Søndag 7 10:30 Cafégudstjeneste

Tirsdag 9 19:00 Kvindemøde

Lørdag 13 11:00 AGLOW. Kun for kvinder Vindingevej 32

Søndag 14 10:30 Gudstjeneste med nadver

Søndag 21 10:30 Cafégudstjeneste

Søndag 28 10:30 Gudstjeneste

April 2010

Søndag 4 10:30 Cafégudstjeneste (Påskedag)

Tirsdag 6 19:00 Kvindemøde

Lørdag 10 11:00 AGLOW. Kun for kvinder Vindingevej 32

Søndag 11 10:30 Gudstjeneste med nadver

Søndag 15 10:30 Cafégudstjeneste

Søndag 18 10:30 Gudstjeneste

Søndag 25 10:30 Gudstjeneste

Faste arrangementer

Hedegade 29:

Bøn for gudstjenesten: Søndage kl. ca. 10:10

Fyraftensbøn: Torsdage kl. 17

Time-Out: Onsdage kl. 19:00

Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 4


Taler / mødeleder

Tema: Alt levende - Pris Gud. Sted: Frelsens Hær, Bredgade 20

Lis Molin /H3 Marleen Frost

Efter gudstjenesten er der menighedsmøde

Vi får besøg af sexologen Mette Duch Olesen

Tilmelding nødvendig pga. servering (50 kr)

Henrik Friberg / Lis Molin

Daniel Østergaard / Miriam Frost

Henrik Friberg / Hanne Friberg

Taler / mødeleder

Lis Molin

Marleen Frost taler om discipelskab

Tilmelding nødvendig pga. servering (50 kr)

Simon Holtti, Åbne Døre

Kommende arrangementer

Uge 28: Årets stævne i Kolding

3. – 5. september: Menighedslejr

Generøsitet

Heling

Vækst

Marts 2010 Side 5


Gudstjeneste – hver søndag kl. 10.30 (se planen)

Bøn for gudstjenesten kl. ca. 10:10

Cafégudstjeneste første og tredje søndag i måneden – vi

starter med at spise sammen

Fyraftensbøn – hver torsdag kl. 17 – 18

Børnekirken ’Boblen’

De fleste søndage er der børnekirke, mens de voksne

har gudstjeneste. Nogle gange er gudstjenesten tilrettelagt,

så børnene er involverede.

Kvindemøder

Ca. 1 gang om måneden indbydes alle kvinder til

samlinger, hvor der er samtale, undervisning og hygge

Netværksgrupper

Spørg din gruppeleder – eller én fra kirkens ledelse –

hvor og hvornår man mødes, og hvor du passer bedst ind

AGLOW

Møderne afholdes i Baptistkirken, Vindingevej 32.

Tilmelding nødvendig pga. servering,

til Ulla Nielsen, tlf. 4636 4105

Seniorkredsen

mødes i Baptistkirken, Vindingevej,

første og tredje onsdag i måneden.

Som regel kl. 14

Få en oversigt af Lis Duch

Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 6


Kirken:

Hedegade 29, 4000 Roskilde

Kirkens præst: Henrik Friberg Tlf. 6616 5654

Mobil 4241 4808

Email: friberg@apostolic.dk

Træffetid: Efter aftale

Lederteam:

Lederteam:

Henrik Friberg

Hanne Lis Molin og Henrik Friberg

Marleen Mark Thomsen og Mogens Frost

Tlf. 6616 5654

Tlf. 6616 3510 5654 4918

Mobil Tlf. 4638 2299 4698 9227

Kasserer: Marleen og Mogens Frost Tlf. 4638 4698

Kasserer: Steen Thomsen

Email Steen Nielsen kasserer@roskilde-frikirke.dk

Kirkens Email giro-/bankkonto kasserer@roskilde-frikirke.dk

(Danske Bank, Kolding)

Kirkens giro-/bankkonto (Danske Bank, 1569 Kolding) – 5 31 66 26

Pedelpar:

1569 – 5 31 66 26

Pedelpar: Mark Thomsen Mobil 2299 9227

Lise Mark Hjørnholm Thomsen Thomsen Mobil 2296 2299 8077 9227

Huskoordinator:

Lise Hjørnholm Thomsen Mobil 2296 8077

Huskoordinator:

Sven Molin

Sven Molin

Tlf. 3510 4918

Mobil Tlf. 4032 3510 0329 4918

Mødeværter:

Mobil 4032 0329

Mødeværter:

Lis Duch Tlf. 4632 1135

Ungdomsgruppen Lis Duch (sammen med Baptistkirken):

Tlf. 4632 1135

Netværksgruppeledere:

Mark og Lise Thomsen (tlf: se under pedelpar)

Netværksgruppeledere:

Lis Duch Tlf. 4632 1135

Lis Hanne Duch og Henrik Friberg Tlf. 4632 6616 1135 5654

Hanne Marleen og og Henrik Mogens Friberg Frost Tlf. 6616 4638 5654 4698

Marleen Lis Molin og Mogens Frost Tlf. 4638 3510 4698 4918

Lovsang:

Christine Christina Krogstrup Tlf. 3644 7454

Hjerteligt velkommen!

Børnekirken Boblen:

Hanne Eva Østergaard Friberg Tlf. 5331 7601 Tlf. 6616 5654

Forbøn: Email bornekirken@roskilde-frikirke.dk Godt Nyt - kirkens menighedsblad

Forbøn:

Oplag ca. 100 eksemplarer

Lise Jensen Tlf. 4636 1186

Lise Jensen Tlf. 4636 1186

Ansvarshavende redaktør

Kontakt kan ske via hjemmesiden

Mogens Frost Tlf. 4638 4698

AGLOW: Kontakt via hjemmesiden

Fotos: Mogens Frost, hvis ikke andet nævnes

AGLOW: Ulla Holmgreen Nielsen Tlf. 4636 4105 Stof til bladet mailes senest den 20. i måneden før, til

Lektiecafé Ulla Holmgreen og ’Hakuna Nielsen Matata’: 4636 4105

godtnyt@roskilde-frikirke.dk

Lektiecafé Miriam Frost og ’hakuna matata’: Tlf. 4635 5220 Kirkens hjemmeside: www.roskilde-frikirke.dk

Miriam Frost 4635 5220 Webmaster Mogens Frost

Marts 2010 Side 7


Uddrag af hilsen fra Cecilie og

Daniel Noer, der lige nu er i gang

med at forberede en musical i og

om Masada i Israel (se Godt Nyt

fra januar):

Vi ville lige sende en lille hilsen

herfra. Så ved I, vi stadig lever.

Ja så er vi i Israel og ikke bare

Israel, men i den golde ørken,

hvor havet ikke kommer, fordi

faren for at blive opsuget af

den uendelige tørke, er betydelig

stor.

Vi er installeret i en cirkusvogn,

som har et virkelig hyggeligt

køkken, med søde små vinduer.

Udsigten er utrolig smuk – fra

man står op om morgenen til

man går i seng om aftenen. Der

er ørken, kun ørken og så

bjerge. Men så smukt er det, at

man ikke savner udsigten på

bøgevej over til de 2 villaer på

den anden side af vejen.

- - -

Livet hernede i anderledes. Der

går ikke mange nætter imellem

at hundene gør om natten, så

flere må tage lommelygter med

beduin skulle være i nærheden.

Igår kom så en beduiner fordi,

der lige skulle ha opladet sin

mobil, og i mellemtiden gik han

rundt og observerede lejrens

skattekamre (værktøj,

elektronik osv). Han var

synderlig betaget af det og var

ikke bleg for, selv at snuse

rundt. Det skal siges at beduiner

stjæler - fordi de tror på, at

tyvekoster er en gave fra Gud.

Derfor var der ekstra beredskab

i nat og hundene var lænket

fast til lejrens scene og værkstedsafdeling.

Hehe.. Det er lidt sjovt. Vi

regner med at en beduin

indenfor den næste uge dukker

op og vil stjæle noget af alt det,

han har set. Ja sådan er livet

hernede. Efter sigende skulle

disse beduiner dog ikke være

blodtørstige, så pyha for det.

(Resten af det spændende brev kan

læses på opslagstavlen i kirken)

ud, for at se om en stjælende Luca ser ud til at nyde varmen

More magazines by this user
Similar magazines