zoneconnection denmark Årgang 7 - nr. 4 - 2009 - zcd skolerne

zcd.dk

zoneconnection denmark Årgang 7 - nr. 4 - 2009 - zcd skolerne

z o n e c o n n e c t i o n s e p t e m b e r 0 9

zoneconnection

zoneconnection denmark Årgang 7 - nr. 4 - 2009

Tema: ny og spændende undervisning


Z O N E C O N N E C T I O N Indhold

Zoneconnection denmarks sekretariat: Anette Hansen

Sikavej 25, Ejby, 4623 Lille Skensved. Tlf. 44 99 99 50.

Telefontid: tirsdag og torsdag kl. 10-12

Email: info@zoneconnection.dk Webside: www.zcd.dk

Gironummer: 436 7545

Elevkontingent 325 kr. halvårligt

Terapeutkontingent 575 kr. halvårligt fra 1. juli 2009

RAB-terapeuter 925 kr. halvårligt fra 1. juli 2009

Annoncering - henvendelse til

Zoneconnections redaktør Dorthe Plechinger

Brede Alle 60, 2800 Kgs. Lyngby, tlf. 44 99 99 28

Email: dorthepl@mail.dk

Årgang 7 - 2009:

Blad: Deadline Udkommer

Nr. 5: 18. sept. 8. okt. 09

Nr. 6: 11. nov. 1. dec. 09

zonecolleges

Oplysninger om kurser eller uddannelser på zonecolleges kan gives

ved henvendelse til zoneconnection denmark’s sekretariat eller ved

henvendelse til de enkelte skoler.

Layout: Tao Design (tao.dk)

Tryk: Glumsø Bogtrykkeri

Husk jeres indlæg til næste nummer af bladet,

deadline 1 8 . september 09

B E S T Y R E L S E N I Z C T :

Formand: Anette Hansen

Sikavej 25, Ejby, 4623 Lille Skensved

Tlf. 22 91 02 58

Email: sikavej@get2net.dk

Ansvarsområder:

RAB-ansøgninger, herunder modtagelse af

ansøgninger, ajourføring af klinikliste på hjemmesiden,

internationalt arbejde og bladet.

Næstformand: Dorthe Lambæk

Christoffer den 2. vej 8, 6000 Kolding

Tlf. 50 57 10 50

Email: dorthe.lambaek@adr.dk

Ansvarsområder:

ZCT-hjemmesiden.

Sekretær: Hanne Henriksen

Hammervej 1, Brejning, 7080 Børkop

Tlf. 50 57 03 91

Email: hh@hannehenriksen.dk

Ansvarsområder:

Ansøgninger om godkendelse af RAB-kurser

fra kursusudbydere.

Kasserer: Aase Linnea Pilgaard Christensen

Odensevej 17, 5550 Langeskov.

Tlf. 65 38 35 38

Email: alcfyn@stofanet.dk

Medlem: Heidi Christiansen

Platanalle 14, 6000 Kolding

tlf. 40 56 09 82

Email: heidi.christiansen@mail.dk

2 z o n e c o n n e c t i o n s e p t e m b e r 0 9

Lederen ... side 3

zct ... side 4

Vi skal vide mere ... side -

Tema: Spændende undervisning ... side 8 - 14

Nyt og naturligt ... side 1

På den anden side ... side 1 - 1

Kursustilbud ... side 19 - 23

Zonecolleges:

ZCD - København

zoneterapeut- akupunktur- og

massageskolen

Gl. Kongevej 37, 1. sal,

1610 København V

Skoleleder: Connie Serup Jørgensen

Tlf. 33 22 07 77

E-mail: kbh@zonecollege.dk

www.kbh.zonecollege.dk

ZCD - Holbæk

Holbæk zonecollege zcd

Jernbaneplads 2, 2.,

4300 Holbæk

Skoleledere: Ziggy Gert Willumsen

og Claus Olsen

Tlf. 24 40 40 18

E-mail: info@zcdskole.dk

www.zcdskole.dk

ZCD - Køge

Køge zonecollege zcd

Vestergade 18 B,

4600 Køge

Skoleledere: Ziggy Gert Villumsen

og Claus Olsen

Tlf. 24 40 40 18

E-mail: info@zcdskole.dk

www.zcdskole.dk

ZCD - Odense

Odense zonecollege zcd

Rugårdsvej 46 C, 2. sal,

5000 Odense C

Skoleledere: Ziggy Gert Villumsen

og Claus Olsen

Tlf. 24 40 40 18

Email: info@zcdskole.dk

www.zcdskole.dk

www.helsam.dk

ZCD - Langeskov

Pilelunden

Odensevej 17, 5550 Langeskov

Tlf. 65 38 35 38, fax. 65 38 35 47

E-mail: alcfyn@stofanet.dk

www.pilelunden.dk

ZCD - Kolding

zoneterapeutskolen

Idyl 20 A, 6000 Kolding

Skoleleder: Leif Nielsen

Tlf. 75 50 50 31, fax 75 50 02 31

E-mail: kolding@zonecollege.dk

www.zoneterapeutskolen-kolding.dk

ZCD - Ikast

Alterna

Skolegade 49, 7430 Ikast

Skoleleder: Susanne Genet

Mobil 40 27 03 46

Email: info@s-n-u.dk

www.naturmedicin-snu.com

ZCD - Århus

Logos

Guldsmedegade 25, 8100 Århus C

Skoleleder: Janni Almosetoft

Tlf. 87 46 45 25

E-mail: logos@foaarhus.dk

www.zoneterapiskolen.dk

ZCD - Sindal

Vendsyssel helseskole

Volstrupvej 105, 9870 Sindal

Skoleleder: Ebba Thomsen

Tlf. 98 93 65 97

E-mail:

info@vendsysselhelseskole.dk

www.vendsysselhelseskole.dk

Mere end 5.000 varer til en sund livsstil!

• Nem søgning

• Tilbud og nyheder

• Varebestilling 24

timer i døgnet

• Din egen liste

• Nyhedsbrev på mail

• Find mad uden æg,

mælk, gluten eller

sukker

Tilmeld dig www.helsam.dk


Af Dorthe Plechinger

Skal alting kunne bevises for

at være sandt? Og skal der

være videnskabelig dokumentation

for eller varedeklaration

på, at noget virker,

før det gør? Der er ingen

tvivl om, at der bliver fokuseret

mere og mere på forskningen

i alternativ behandling

og på, om behandlingerne

virker.

I begyndelsen af juni blev

der holdt en spændende

konference på Syddansk Universitet,

hvor forskere i alternativ

behandling og behandlere

var samlet for at diskutere

forskningen på området.

Og her lød det gennemgående,

at når danskerne i

Leder

Bare det virker

den grad strømmer til den

alternative behandling, skal

man også undersøge, om det

virker, så pengene ikke bliver

givet ud i den blå luft. Bl.a.

inden for kræftbehandling,

hvor ca. halvdelen af patienterne

- og især brystkræftpatienter

- bruger det som supplement

til deres behandling.

Alligevel var der jo indirekte

netop også en erkendelse

af, at danskerne faktisk

er ligeglade med forskningen

i, om den alternative behandling

virker - de bruger

den alligevel. Og endda i stadig

stigende grad, viser undersøgelser,

som der i hvert

GIGA

LAseren er klinikkens

nye medarbejder

GIGAlaser arbejder professionelt og

effektivt, mens klinikkens øvrige

behandlere er frigjort til at servicere

andre patienter.

Accelereret naturlig heling

%

100

80

60

40

20

Laserterapi

Naturlig heling

1 2 3 4 5 6 Uger

Opheling efter skade

fald er videnskabeligt belæg

for. Og det havde de vel ikke

gjort, hvis de eller naboen eller

mormoren igen og igen

kunne konstatere, at de ikke

havde fået noget ud af det?

I forbindelse med artikler

her til bladet var jeg så selv i

hænderne på to alternative

behandlere. I det ene tilfælde

havde jeg en øm skade fra

mit lidt for massive træningsløb

i den ene side af

hælen, som behandleren ved

en kombination af kraniosakral-terapi

og såkaldt tensegrity

fik væk i løbet af no time.

I det andet tilfælde fandt

behandleren ved hjælp af

ansigtszoneterapi i løbet af

ingen tid præcist frem til mine

ømme punkter i kroppen,

som vi slet ikke havde talt

om på forhånd. Her var der

ikke tid til så meget behandling,

men selve den præcise

diagnosticering var jeg dybt

imponeret over. Min anbefaling

til kolleger og familie

GIGAlaser arbejder utrætteligt time efter time til

en meget favorabel ”månedsløn” og vil selv med

en moderat belægning generere en betragtelig

indtjening for klinikken.

• Laserterapi er koncentreret energi til den naturlige heling.

• Laserlys trænger dybt ind i vævet, helt ind til den enkelte celle.

• Cellen udnytter energien fra laserlyset og sætter gang i alle

kroppens naturlige reparationsmekanismer.

• Dermed forstærkes helingsprocessen og immunforsvaret styrkes.

• Laserterapi understøtter således kroppens egne naturlige

funktioner og hjælper dem til at ske langt hurtigere.

GIGAlaser har givet exceptionelle resultater ved lidelser som:

• Gigt

• Overbelastningstilstande

• Muskelsmerter

• Sårheling

Vi afholder specialkurser i forretningskonceptet GIGAlaser,

hvor vi snakker ren business.

Kontakt PowerMedic for yderligere information.

PowerLaser

Nye billige modeller af PowerLaser -

ring og hør nærmere!

var derfor bagefter, at det

kun kunne gå for langsomt

for dem med at prøve - med

eller uden videnskabelig dokumentation.

Så hvad er konklusionen:

Er det lige meget, om der er

varedeklaration på en alternativ

behandling eller ej?

Nej, for det ene behøver ikke

udelukke det andet. Der kan

og skal forskes på livets løs i

alternativ behandling, så

endnu flere kan blive overbeviste

om, at her er altså nogle

helt særlige tilbud. Men

måske skal man også lære at

acceptere, at der faktisk

mange gange er ting, som ikke

kan måles eller vejes -

endnu - men som alligevel

bare virker?

Hvad siger du? Mener du, at der

kan og skal forskes i alternativ

behandling? Har du selv nogle

eksempler på, at din behandling

har hjulpet? Så skriv eller ring til

os og vær med til at sætte en debat

i gang: dorthepl@mail.dk

z o n e c o n n e c t i o n s e p t e m b e r 0 9

• Inflammationer

• Sportsskader

• Opheling efter operation

PowerMedic Aps . Gasværksvej 8 . DK-4300 Holbæk . Danmark . T +45 5944 0832 . info@powermedic.dk . www.powermedic.dk

3


Nyt fra bestyrelsen

Ny RAB-procedure

gældende fra 1. september 2009

For terapeuter:

Skal du bevare din RAB-registrering, skal du inden for tre år

have deltaget i og gennemført RAB-godkendte efteruddannelseskurser

på i alt 42 timer.

Du planlægger selv, hvornår du tager de 42 timer i den tre

års periode. Dvs. du kan tage alle 42 timer i starten af den tre

års periode eller i slutningen.

Husk også, at du skal forny dit førstehjælpskursus i den

treårige periode, og at disse timer indgår i de 42 timer.

Det er vigtigt at:

• du sikrer dig, at kurset er RAB-godkendt hos ZCT, inden du

deltager på et kursus. Du kan se listen over godkendte kurser

på www.zct.dk, og hvis kurset ikke står på listen, skal du

kontakte kursusudbyder, som selv skal sørge for at søge om

godkendelse. Ansøgningen skal de sende til bestyrelsesmedlem

Hanne Henriksen, yderligere oplysninger findes

på www.zct.dk

• du ikke indsender nogen dokumenter, før du modtager et

brev/en mail fra ZCT om det. Det sker ca. fire uger, før det er

tid til at fremsende nødvendige kopier/dokumentation.

Efter 1. september 2009 er det kun kurser, der er RAB-godkendte

hos ZCT, der kan opfylde efteruddannelseskravene.

Dine erfaringer kan gøre en forskel!

Akupunktører og zoneterapeuter fra Danmark, England,

Norge, og Sverige indsamler cases fra usædvanligt

positive migræneforløb. Har du lyst til at være

med?

Som tidligere omtalt i Zoneconnection nr. 3-09 er

NAFKAM - Nationalt forskningscenter for komplementær

og alternativ medicin under Tromsø Universitet

i Norge - i gang med at indsamle de gode eksempler

på cases fra migrænepatienter, der enten er blevet

helbredt eller har fået forbedret migrænen betragteligt

ved hjælp af zoneterapi eller akupunktur, og de

har brug for din hjælp.

Har du erfaringer med exceptionelt gode sygdomsforløb

og lyst til at være med til denne forskning, der

både kan udvikle faget og give dig selv god og vigtig

viden, så kontakt enten ZCT’s formand Anette Hansen,

tlf. 22 92 02 58, eller koordinator for zoneterapeuterne,

Leila Eriksen, www.leilaeriksen.dk /koordinator for

akupunktørerne, Birte Nielsen, www.birtenielsen.dk

Se evt. mere om NAFKAM på www.zct.dk og www.nafkam.no

4

z o n e c o n n e c t i o n s e p t e m b e r 0 9

For kursusudbydere:

Det er ZCT’s bestyrelse, der alene vurderer, om et kursus

kan RAB-godkendes. For at kunne få et kursus RAB-godkendt,

skal følgende være opfyldt:

• Kurset eller efteruddannelsen skal indgå i zoneterapiuddannelsen

eller kunne relateres til uddannelsen. Listen over

de kurser, der allerede er godkendte, kan ses på www.zct.dk

under efteruddannelseskrav.

• Alle kursusudbydere SKAL ansøge om at få et kursus RABgodkendt,

også selvom andre kursusudbydere i andre foreninger

har fået kurset godkendt.

• Når der indsendes en ansøgning for at få kurset RAB-godkendt

, skal ansøgningen indeholde: Fuld beskrivelse af kursets

indhold samt antal timer

• Hvis kurset ikke er med i selve zoneterapiuddannelsen eller

kan relateres til den, skal ansøgningen også indeholde en

begrundelse for, hvorfor kurset kan være relevant for en zoneterapeut.

• Kurset er først godkendt, når kursusudbyder har modtaget

en skriftlig godkendelse pr. mail eller post, og først derefter

må ZCT’s eget RAB-logo anvendes

Ansøgningen skal sendes til bestyrelsesmedlem Hanne

Henriksen på: hh@hannehenriksen.dk. Kursusudbyder

skal regne med en behandlingstid på fire uger, så send ind

i god tid!

RETTELSE

I nr. 3 af Zoneconnection Denmark skrev vi om RAB-forretningsgangen,

at alt er i skønneste orden mht. at blive RAB-registreret,

hvis man er uddannet FØR den 1. august 1999. Der

skulle selvfølgelig stå EFTER den 1. august 1999. Hvis man har

uddannelsen EFTER denne dato, opfylder den kravet om de

nødvendige 660 uddannelsestimer.

HUSK!

!AT hvis du vil ses og bruges, skal du melde dig til kliniklisten

hos ZCT - www.zct.dk. Det er her, at klienter og andre kan slå

op, hvis de vil bruge en RAB-registreret behandler i deres område

- f.eks. dig.

Har du indgået aftale med Sygeforsikring "danmark", kan

du henvende dig for at få dette logo med ved dit navn på

kliniklisten.

!AT du skal melde dig til datatilsynet, når du fører og opbevarer

journaler over dine klienter, hvilket du skal gøre. Meld dig

via www.zct.dk eller www.datatilsynet.dk.


z o n e c o n n e c t i o n s e p t e m b e r 0 9


Vi skal vide mere

Mange kræftpatienter - især brystkræftpatienter - bruger alternativ

behandling. Derfor er der brug for at vide, hvad der hjælper og

hvorfor via forskning. Det var den røde tråd i en unik konference

på Syddansk Universitet, hvor det var lykkedes at samle forskere

og alternative behandlere.

Af Dorthe Plechinger

Er det overhovedet muligt at

forske i alternativ behandling

på samme måde som i

andre behandlingsmetoder -

og er der brug for forskningsmæssig

dokumentation, hvis

klienterne føler, at behandlingen

hjælper dem?

Det var nogle af de væsentlige

spørgsmål, der blev

rejst på den meget ambitiøse

konference Dansk Forskning

i alternativ behandling

på Syddansk Universitet i juni,

hvor de forskellige forskningsnetværk

og behandlere

var samlet for at fortælle om

de resultater, der indtil videre

er på området, og diskutere,

hvordan man kommer videre.

Og spørgsmålene blev

på flere måder og af flere

deltagere besvaret med et

”ja”: Det er muligt at lave valide

undersøgelser - det viste

konferencen eksempler på -

og det skal være muligt for

bl.a. kræftpatienter at vide,

hvor de kan gå hen for at få

den optimale hjælp til netop

deres sygdom, mente direktør

i Kræftens Bekæmpelse,

Arne Rolighed, der derfor pegede

på behovet for flere

midler til forskningsområdet.

Hvert år får 36.000 danskere

stillet diagnosen cancer,

og praktisk taget alle vil

tage imod de traditionelle

behandlingstilbud, men cir-

z o n e c o n n e c t i o n s e p t e m b e r 0 9

ka halvdelen vil også søge

supplerende alternativ behandling:

”Derfor er det en

etisk udfordring at sikre solid

viden og information om

effekten”, sagde Arne Rolighed.

Jens Chr. Djurhuus, formand

for bestyrelsen i VI-

FAB, Videns- og Forskningscenter

for Alternativ Behandling,

som bl.a. har til opgave

at koble de almindelige

forskningsmiljøer sammen

med det alternative behandlersamfund,

mente, at det

har været en kæmpe succes

med de to netværk, CCES-

CAM og KUFAB, der er etableret

på hhv. Syddansk og Kø-

benhavns Universitet. De har

fået så stor succes, at de nu

kan konkurrere med den øvrige

forskning.

”Videnscentret er imidlertid

ved stille og roligt at blive

stranguleret pga. manglende

bevillinger. Det ser sort ud,

og det burde ellers være oplagt

at allokere flere penge

dertil”, sagde Djurhuus og

henviste til, at den særbevilling,

som har gjort de to tværgående

forskerprojekter mulige,

nu er sluppet op, og VI-

FAB er derfor nødt til at klare

sig med sin faste bevilling.

Også professor Bobby Zachariae

fra Psykologisk Institut

ved Aarhus Universitet

pegede på behovet for god

forskning på området. Alternativ

behandling nyder stigende

popularitet blandt både

raske og patienter: ”Og

alene af den grund bør der

forskes i, hvad patienterne

får ud af det, så vi bliver kloge

på, hvad vi ikke ved, og får

en kvalificeret viden om effekten

af behandlingen”,

sagde han. Bobby Zachariae

erkendte, at der ofte hersker

uenighed mellem etablerede

forskere og alternative behandlere

om de videnskabelige

metoder, som bør anvendes,

når man evaluerer

effekten.

”Det er en udfordring af


inge forskellige fagligheder

sammen - og hvad skal

vi undersøge, hvilken dokumentation

skal vi kræve”,

spurgte han og pegede på, at

der er uenighed om dokumentationen

for forskningen:

Hvis der kommer et negativt

resultat, bliver det ofte

forklaret med den anvendte

metode. F.eks. anses standardmetoderne

inden for

forskning for uegnede til individuelle

og holistiske behandlingsmetoder.

”Det er

en kompleks situation, hvor

man kan misse en effekt,

som man ikke har inde i sin

metode. Og derfor er det en

udfordring at finde metoder

til at undersøge området”,

sagde han, men mente, at

det kan lade sig gøre.

Forbruget stiger

Christina Gundgaard Pedersen,

phd-studerende ved

Psykologisk Institut ved Aarhus

Universitet har bl.a. sammen

med Zachariae lavet en

ny såkaldt cohorte-undersøgelse

af, i hvor høj grad brystkræftpatienter

har brugt tro

Vi har jo forskning

og alternativ behandling i

deres helbredelse. Man har

fulgt 3.348 danske brystkræftpatienter

i et år, og her

viser de første delresultater

klart, at der blandt denne

gruppe er et meget stærkt

behov for at tage helbredelsen

i egne hænder. Mens 60

procent af befolkningen som

helhed f.eks. bruger troen,

gælder det mere end 82 procent

af de brystkræftramte.

Og mens 45-53 af kræftpatienterne

generelt bruger alternativ

behandling som

supplement til den traditionelle

behandling, gælder det

i særlig grad for de brystkræftramte,

at de på denne

måde forsøger at ”mestre”

sygdommen selv. Ca. 40,1

procent har allerede en måned

efter operationen selv

været ude for at opsøge et alternativt

behandlingstilbud,

og forbruget og efterspørgslen

stiger inden for det år, de

er blevet fulgt i undersøgelsen.

Hele 2/3 svarer, at den

alternative behandling har

haft en effekt på sygdommen.

Det er især stærke kost-

Arne Rolighed, direktør for Kræftens Bekæmpelse, der

selv er med i bestyrelsen for VIFAB, mente, at VIFAB har

vist sig at stimulere interessen for forskningen i alternativ

behandling med ganske få midler bl.a. via de to

forskernetværk CCESCAM og KUFAB. Men måske burde

man satse mere på talentpleje og partnerskaber på

universiteterne, som har ”snorksovet” i mange år:

”Det kunne være en dynamo, at der blev givet et

puljebeløb og udviklet en strategi - ”hvad er det, vi vil

med det her, hvor er Danmark stærke i forskerfeltet”, og

herefter indgå i partnerskab med universiteter”, sagde

Arne Rolighed og nævnte en konkret idé til, hvordan

man kunne komme videre i forskningen. F.eks. ved at

ansætte en eller flere phd’ere, der skulle have til formål

at samle viden om alle de forskningsprojekter, der faktisk

allerede eksisterer i dag. I kræftbehandlingens database

- den såkaldte PubMed - er der inden for klinisk

forskning ca. 1.700 undersøgelser alene af brystkræft

og alternativ behandling fra 1980-2009. Det ville med

andre ord være et kæmpe skridt fremad at få samlet

den viden, mente Arne Rolighed.

og vitamintilskud, der bliver

brugt, men også f.eks. zoneterapi.

”Det er vigtigt at være opmærksom

på, at tro har betydning

for mange brystkræftpatienter,

og at op mod

halvdelen bruger alternativ

behandling. Det kan give os

en større forståelse for patienternes

behov, og dermed

hvordan de bedst kan støttes

i deres behandlingsforløb”,

sagde Christina Gundgaard

Pedersen, der mener, at det

derfor er vigtigt at få undersøgt,

om tro og forskellige

former for alternativ behandling

har betydning for

sygdomsforløb og livskvalitet.

Hvad siger klienterne

Forskning om eller beviser

på virkning eller ej - danskerne

strømmer til den alternative

behandling som aldrig

før, viser undersøgelser.

Mens lidt under halvdelen

har prøvet tilbuddene, gælder

det 22,5 procent inden

for det seneste år, mod ca. 10

procent i 1987. Og det har

lektor Inge Kryger Pedersen,

Sociologisk Institut ved Københavns

Universitet, forsøgt

at undersøge baggrunden

for:

”Vi ville gerne vide, hvorfor

der er så mange i Danmark

og i den vestlige verden,

der bruger alternativ

behandling, når der ingen

beviser er for virkning, og

hvor det koster noget for klienten.

Vi har været interesseret

i, hvad klienterne selv

siger og har fulgt dem for at

høre, hvilke virkninger, de

har haft”, forklarede hun på

konferencen.

Hun har ved en kvalitativ

undersøgelse - dvs. en mere

dybtgående undersøgelse -

blandt 46 klienter spurgt om

deres erfaringer med zoneterapi,

akupunktur og meditation,

og den viser, at alternativ

behandling i høj grad også

bruges til f.eks. at optimere

hverdagen og/eller i for-

bindelse med kroniske sygdomme.

For nogle af brugerne var

det en skepsis overfor kirurgiske

og medicinske behandlinger

a la ”Jeg kan ikke helt

forlige mig med, at jeg skal

tage noget kemisk for at få

det bedre”, der havde fået

dem til at bruge den alternative

behandling. For andre

var det forbundet med velvære.

Under alle omstændigheder

udgør folk, der bruger

det alternative behandlingsformer,

et bredt udsnit af befolkningen,

men er mest

kvinder. Måske skyldes den

øgede brug en større velstand,

en slags erstatning for

religionen - eller en ansvarlighed

og en selvomsorg i

forhold til sit eget helbred,

forklarede Inge Kryger Pedersen.

Klienterne har i dag

større mulighed for at deltage

aktivt i deres egen helbredelse.

Mentalt oplever klienterne

at tænke på deres eget liv

på en anden måde - de får

nye prioriteter, ny glæde og

energi af alternativ behandling.

Andre føler, at de har fået

fjernet eller forbedret deres

fysiske eller mentale problemer.

De fleste oplever

dog, at problemet ikke er

fjernet, men at de har fået en

bedre trivsel. Så virkningen

samlet set er for de interviewede,

at den alternative behandling

har optimeret

kroppens egne ressourcer,

aktiveret kroppen som selvhelende

og dermed genereret

interne gode processer.

”Den alternative behandling

skal måske ses på linje

med kost- og motionsplaner”,

sagde Inge Kryger Pedersen:

”At man f.eks. øger

selvansvarligheden, selvomsorgen

og fremmer følelsen

af kontrol. Dvs. man bruger

den alternative behandling,

selv om den ikke er evidensbaseret,

og viser ansvarlighed

og et initiativ i forhold

til sig selv. Det er gode borgere,

vi har med at gøre”.

z o n e c o n n e c t i o n s e p t e m b e r 0 9


T E M A : S P Æ N D E N D E U N D E R V I S N I N G

”Dit ansigt er din livshistorie…”

… og tårer ER vitterlig guld i Birgitte Iserhorst nye facial-zoneterapi.

De hjælper nemlig til at komme af med alle de ophobede følelser,

som hun slipper ”løs” gennem sin behandling.

Af Dorthe Plechinger

Pludselig vælder tårerne

frem, da Birgitte Iserhorst

stryger og masserer mit

kindben. Jeg ligger der på

briksen, og hun fortæller,

hvad hun gør, og at hun nu

er ved min mave og lunger,

da det sker. Jeg havde ikke

set det komme og er overrasket

over min egen reaktion

og lidt forlegen, da vi holder

en pause. Men Birgitte forklarer,

at de punkter også er

hjemstedet for bl.a. sorgen,

og at min reaktion er meget

normal.

Så mens jeg sunder mig

lidt og får tørret øjnene, giver

det pludselig mening for

mig, hvad hendes behandling

- ansigtszoneterapi -

kan. Mens almindelig zoneterapi,

som hun også er ud-

8 z o n e c o n n e c t i o n s e p t e m b e r 0 9

dannet indenfor, hovedsagligt

tager sig af de somatiske

sygdomme, er ansigtszoneterapi

også velegnet til at behandle

ubalancer i psyken.

Og det er dét, der fascinerer

Birgitte Iserhorst ved denne

terapiform og giver sammenhæng

for hende. Hun har

nem lig ved siden af sine

man ge uddannelser og specialer

i alternativ behandling

arbejdet i en del år inden for

psykiatrien, og for hende

hænger krop, sind og ånd

uløseligt sammen. Iserhorst

har nu videreudviklet ansigtszoneterapien

til et nyt

koncept - facial-zoneterapien

- som hun underviser i på

ZCD-skolerne i Køge, Holbæk

og Odense. Og de kursister,

der går i gang i den nye sæson,

vil blive mødt af denne

holistiske grundholdning

Birgitte Iserhorst har firmaet Face-it Institute i Køge, hvor

hun bl.a. tilbyder ansigtszoneterapi i sin egen form. Ansigtszoneterapi

er en moderne terapiform, hvis rødder strækker

sig mange tusinde år tilbage - både i ægyptiske, orientalske

og indianske samfund. Herhjemme er det dog Lone Sørensen

Lopez, der har samlet teknikkerne og udviklet et samlet koncept.

Ansigtszoneterapien udføres ved manuel stimulering af

zoner og punkter i ansigtet.

Ansigtszoneterapi er et redskab til målrettet behandling af

f.eks. smertelindring, fysiske og psykiske lidelser af voldsom

eller mildere grad, hovedpine, humørsvingninger, overgangsalder,

stress, udbrændthed, angst og koncentrationsbesvær.

Det bruges også til behandling af børn og unge med indlærings

og psyko-sociale problemer samt f.eks. handicaps som

autisme og DAMP.

hos hende: at det aldrig kun

handler om at bruge de somatiske

teknikker, men at

man også må tage resten af

personens liv med samt investere

sig selv i sin behandling.

Derfor skal kursisterne

være mindst lige så forberedte

på en personlig udvikling:

”Det er ansigtszoneterapi,

jeg vil undervise i og tager

udgangspunkt i, men det

nye i min uddannelse til facial-zoneterapeut

er, at der

Grotterne Damanhur, som

Birgitte besøgte i sommer,

beskriver så fint det

holistiske syn, mener hun.

er meget kropsterapi, reflekszoneterapi

og kinesiologi inde

over. Og ud over den manuelle

behandling er der fokus

på det kinæstetiske og

chakrasystemet, så krop,

sind og ånd bliver koblet. Jeg

underviser kursisterne i, at

ansigtszoneterapi er del af

mange ting, så de får bevidsthed

om, at tingene hænger

sammen, og at de selv bliver

bevidste om, hvad de giver

kunden”, tilføjer Birgitte med


sin rolige og milde stemme.

Vi sidder i hendes havestue.

Det er den lyseste plads i

murstenshuset i Køge fra

1956 og det sted, hun er gladest

for. Der er indrettet som

“Mit livs

karma er

åbenbart at

udvikle nyt”

i et hyggeligt opholdsrum

med masser af grønne planter

og et centralt placeret

spisebord, hvor der er bløde

puder i stolene omkring. Det

er også i privaten, at klinikken

- eller rettere behandlerrummet

- ligger, for hun behandler

hjemme og har Face

It Institute.

Birgitte Iserhorst har selv udviklet

konceptet for uddannelsen

og blev herigennem

bevidst om sin baggrund og

den store viden, hun efterhånden

har både inden for

de alternative behandlergrene,

men også via en række

pædagogiske og psykologiske

kurser fra Åbent Universitet

i København og på Roskilde

Universitetscenter, som

hun tog, mens hun arbejdede

i psykiatrien:

”Her fandt jeg ud af, hvor

jeg også har mine kompetencer

fra. Nu forstår jeg

bedre, hvad det er, folk får af

mig. Og det sker da, at jeg

nogle gange får sagt noget

klogt!”, tilføjer hun.

”Mit livs karma er åbenbart

at være med i noget nyt

og udvikle nyt”, siger hun

med et glimt i øjet om sin

nye uddannelse og kan henvise

til, at hun bl.a. var en af

de første, der blev uddannet

social- og sundhedsassistent

herhjemme, hvilket bragte

hende til arbejdet med psykisk

syge i Socialpsykiatrien

samt på Fjorden. Birgitte er

også en af de første, der blev

uddannet i Body-Mind uddannelsen,

der ligeledes har

bekræftet hende i sin tilgang

til behandling om, at krop og

sind hører sammen. Nå ja, og

så var Birgitte Iserhorst en af

de første, der sad på skolebænken,

da de første kinesiologer

blev uddannet herhjemme

- ”men det gav først

mening senere”, siger hun.

Og så er vi ved det egentlige

- det store clue for hende,

nemlig ansigtszoneterapien,

hvor hun bl.a. fandt ud af, at

det var her, hun kunne bruge

kinesiologien. Birgitte Iserhorst

er uddannet hos ansigtszoneterapeut

Lone Sørensen

Lopez, der er bredt

anerkendt over hele verden

for at have samlet konceptet

om denne terapiform. Og det

er også gennem hende, at

Iserhorst er uddannet instruktør.

Igen var hun med i

pilotuddannelsen i Barcelona,

hvor behandlere fra hele

verden lærte, hvordan de

kan instruere forældre til

“Det sker da, at

jeg nogle

gange får sagt

noget klogt”

handicappede i selv at behandle

deres børn, og det var

”kanon”, som hun siger med

overbevisning om den såkaldte

temprana terapi (tidlig

indsats, red.), og et fantastisk

godt redskab, der både

praktisk, følelsesmæssigt og

ikke mindst økonomisk er en

kæmpe hjælp for forældrene.

Dertil er Birgitte Iserhorst

bl.a. også uddannet coach i

Systemisk og Kognitiv terapi.

Og faktisk udgør coaching

halvdelen af hendes behandling,

og er for hende det, der

ofte gør hele forskellen.

Men tilbage til ansigtszoneterapien

- og Birgitte Iserhorsts

facial-terapi: Grundholdningen

i den er, at livet

sætter spor i os, som bl.a. viser

sig i vores ansigt:

”Jeg lægger vægt på, hvad

jeg ser i folks ansigter - hudfarven,

glansen i huden, rynkerne

og den måde, de tegner

ansigtet på - det fortæller

mig alt sammen, hvordan

klienten har det. Ansigtet er

en historie - en livshistorie -

selv om der selvfølgelig også

er spor fra den genetiske

arv”, siger hun og tilføjer, at

hun også er ”klarfølende” -

eller clairvoyant - og derfor

kan bruge sin viden herfra

til at blive klogere på klientens

historie.

Ved ansigtszoneterapi er

der en række faser, Iserhorst

skal igennem som behandler:

de neurologiske punkter

og zoner skal kortlægges.

Ansigtet giver et kort over

kroppen, og man arbejder

med en miniaturemodel i

ansigtet, hvor der sidder 564

punkter i hver side, der repræsenterernervespidspunkterne,

forklarer hun.

Hun fokuserer på de steder,

hvor ubalancerne er: ”og det

er kunsten at give en balanceret

massage på det, der er

vigtigst - ikke for meget og

ikke for lidt. Det er en meget

fin balance, som terapeuten

skal kunne mestre”, forklarer

hun og lægger bl.a. vægt på,

hvor vævet eller huden er

fortykket, om der er en lille

knude eller plamage, der kan

mærkes i huden - som hvis

man har et blåt mærke. Det

forhindrer energien i at

strømme, og det fortæller

Birgitte, hvor hun skal sætte

ind og massere.

Dernæst tager hun fat på

selve massagen, hvor hun

stimulerer nervepunkter:

”Der sker altså noget, ofte

små mirakler”, siger hun.

”Lone Sørensens fortjeneste

er, at hun har samlet et

koncept for ansigtszoneterapien.

Den er genial, og jeg

har sendt mange dybe tanker

til Lone. Det, jeg kobler

”Og der sker

altså noget,

faktisk ofte

små mirakler”

med det, er bevidstheden

om, hvad der er sket, og hvordan

de andre teorier, jeg har,

kan bruges. Dvs. når jeg har

stillet en diagnose, skal jeg

som behandler vide, hvad

det enkelte menneske skal

have af behandling for at

komme i balance. Jeg arbejder

på hele kroppen og har

det hele med i baghovedet”.

Birgitte Iserhorst læner

sig også op ad sin somatiske

uddannelse. Arbejdet med

de psykiatriske patienter har

givet hende en ”dybde i livet”,

som hun siger, der ”gør

mig meget ydmyg, fordi jeg

har fået lov at have det så

godt. Og jeg har en respekt

for, at det er en meget fin balance”.

Så tilføjer hun:

”Jeg har selv været tæt på

at være udbrændt, hvor jeg

var nødt til at sygemelde

mig. Så jeg bruger mig selv

meget i min undervisning

og behandling, og måske er

det derfor, at mange af mine

klienter mener, at jeg er

overbevisende og nærværende,

fordi jeg selv ved, hvor

vigtig balance i livet er. Det

kan jeg give videre til dem

via den behandling og de

metoder, jeg bruger”.

z o n e c o n n e c t i o n s e p t e m b e r 0 9

9


T E M A : S P Æ N D E N D E U N D E R V I S N I N G

Helt elastisk

Kroppen er naturens allerfineste bygningsværk, hvor de elastiske og de

mere stive elementer er afhængige af hinanden. Derfor har selv en lille

ubalance betydning for hele ens velbefindende. Mød Jacob Kongshaug,

der arbejder med den nye metode i kraniosakral-terapien - tensegrity.

Af Dorthe Plechinger

Hos Jacob Kongshaug er

man i gode hænder. Helt

bogstaveligt. Hans hænder

kan nemlig få ens krop til at

makke ret. Eller ”makke”

blød, hvis det er dét, den har

behov for. Ved hjælp af sin

værktøjskasse, der mest består

af hans hænder og hans

efterhånden omfattende viden

om kroppens opbygning

og struktur, er Jacob Kongshaug

i stand til helt præcist

at finde og gå dybt ind på

det eller de områder i kroppen,

som er i ubalance, og

rette op med den metode,

der passer bedst.

Og der er efterhånden

mange metoder i hans værk-

Jacob Kongshaug

bruger tensegrity som et

manuelt redskab, fordi det

skaber mulighed for en

klarere orientering af:

1. Hvilket område, der primært

kræver behandling.

2. Hvilke vævstyper, der er

implicerede i den pågældende

læsion, så han ved,

hvilken behandlingsteknik,

han skal anvende.

3. Og hvilken teknik, han

skal bruge til læsionen -

om han skal forholde sig

fysisk, rytmisk eller energetisk

i behandlingen, så

der er bedre mulighed for

at dosere.

10 z o n e c o n n e c t i o n s e p t e m b e r 0 9

tøjskasse, som han kan gøre

brug af: Ud over bl.a. at være

afspændingspædagog, massør,

psykoterapeut og mestre

Tai Chi’en, arbejder han med

og underviser i kraniosakralterapi

- KST - som han er uddannet

i på Stanley Rosenberg-Institut

- sammen med

det såkaldte tensegrity-system,

som han mener passer

perfekt til KST:

”Jeg har altid arbejdet

med bevægelse og været interesseret

i kroppens funktioner

- at det skal være rart at

være i sin krop. Og jeg synes,

det er dejligt at have den her

rolle, hvor andre spørger:

”jeg har ondt her, ku’ du ikke

lige hjælpe?... og så at kunne

hjælpe og lette”, siger Jacob

Kongshaug i sin lyse og spartansk

indrettede klinik på

Østerbro i København, hvor

det mest er behandlingsbriksen,

der fylder i rummet, og

ellers en enkelt reol langs

væggen med bl.a. to modeller

af dét, han arbejder med:

En model af en rygsøjle og

dens centrale membran i

KST-behandlingen og en såkaldt

tensegrity-model, der

viser, hvad tensegrity er: Den

kan bedst beskrives som det

elastiske molekylelegetøj,

helt små børn elsker at lege

med: Når man taber den på

gulvet, trykkes det sammen,

hopper et par gange og folder

sig så helt ud igen.

Tensegrity er den nye me-

Tensegrity er en opbygning af stive holdere og elastiske led, der

tilsammen skaber balance.

tode, som Jacob Kongshaug

skal undervise i sammen

med KST på ZCD-skolen på

Gl. Kongevej i den nye sæson.

Metoden har navnet,

fordi det er en sammentrækning

af ordene Tensional og

Integrity. Og den er udviklet

af Buckminster Fuller på det

arkitektoniske område, mens

den er overført til det fysiske

område af forsker og phd, dr.

Donald Ingber. Tensegrity er

opbygningen af det elastiske

energisystem i kroppen, der

består af kroppens stive eller

komprimerede elementer,

nemlig knoglerne, og de elastiske

som ledbånd og muskler.

Disse to systemer påvirker

gensidigt hinanden og

skaber tilsammen den nødvendige

stabilitet og balance

i kroppen. Det er i øvrigt også

tilfældet på f.eks. Øresundsbroen,

hvor pylonerne

og vejbanerne sørger for afstivningen

og wirerne for

fleksibiliteten, så broen ikke

knækker ved et hårdt tryk eller

pres, men bevæger sig og

finder tilbage til en balance

igen.

Hvis der kommer et slag,

tryk, vrid, stræk eller en rystelse,

der påvirker kroppen,

forplanter denne kraft sig

igennem hele dette elastiske

og sammenhængende netværk.

Jo mere elastisk og

fleksibelt systemet i kroppen

er, des lettere vil det kunne

absorbere en stærk påvirkning

udefra, men hvis et område

eller et stykke væv bliver

beskadiget i kroppen, vil


kraften standse ved det beskadigede

område. Det ender

dermed med at blive endestation

for trykbølgen - dvs.

hele kraften koncentreres og

låses fast i det område. Hvis

trykket, slaget eller vridet

fortsætter, starter ofte en

ond cirkel, hvor det svækkede

område igen og igen bliver

endestationen for trykbølgerne.

F.eks. hvis vi sidder

uhensigtsmæssigt ved computeren

og låser overkroppen

fast i en forkert stilling.

Tensegrity-systemet i kroppen

forsøger at genoprette

elasticiteten og fleksibiliteten

og prøver derfor at kompensere

for f.eks. en forkert

stilling - hvilket ofte resulterer

i, at hele systemet svækkes

eller kommer i ubalance

ved at smerten måske opleves

et andet sted end der,

hvor ubalancen er..

Kongshaug mener, at KST

og tensegrity er nært beslægtede,

og derfor arbejder

han med begge metoder: De

tager begge udgangspunkt i

kroppens øjeblikkelige tilstand,

fokuserer på manglende

fleksibilitet og bevægelighed

i kroppen og arbejder

med meget blide berøringer.

De støtter og

forstærker hinanden, så behandleren

kan arbejde dybere

og mere sikkert i sin dosering

af behandlingsgrebene.

Jacob Kongshaug sammenligner

tensegrity med et løg,

hvor man skræller lag efter

lag af, indtil man når indtil

”kernen” - altså der, hvor problemet

er:

”Tensegrity tolker, hvilken

vævstype, det giver mest

mening at behandle på. Man

får en større frihed til at behandle

på enten f.eks. knogle-,

muskel-, nerve- eller organvæv.

Metoden fortæller

også, hvor meget eller hvor

lidt, man skal påvirke for at

genoprette balancen i vævet.

Det er nemlig meget vigtigt

at dosere, hvor lang tid, man

skal behandle den enkelte

ubalance. Det giver en præcision

i arbejdet, og det er afgørende

i den nye form for

KST”, siger Jacob Kongshaug.

Tensegrity er altså simple,

men meget kraftfulde teknikker,

og nyere forskning peger

på, at systemet eksisterer

helt ned på celleniveau - dvs.

at de enkelte kropsceller hver

især er et lille komplet tensegrity-system

af komprimerede

og elastiske forbindelser,

der er afhængige af hinanden.

Disse celler indgår i større

og større tensegritysystemer

i kroppen, så tensegritybehandling

ender med at arbejde

med hele korpusset.

Dr. Donald Ingber arbejder

med teorien om cellernes

opbygning, og hans teori

er, at kommunikationen mellem

cellerne ikke kun er biologisk

og kemisk bestemt,

men at de også forstår ”mekanisk”

sprog. Dvs., at man

kan ændre eller genoprette

balancen ved hjælp af pres,

tryk, vrid og bøj. Og det giver

selvfølgelig perspektiv for en

behandler, hvis cellerne kan

påvirkes ved mekanisk berøring:

”Så giver vores behandling

en dybere virkning, end

naturvidenskaben hidtil har

kunnet forklare”, som Kongshaug

siger.

Og så demonstrerer han

sin behandlingsteknik på

undertegnede:

Først får han mig til at

slappe helt af på briksen ved

at holde mig lige så forsigtigt

ved fodhaserne, der bliver

løftet lidt i vejret, og

langsomt bevæger han sig

via dem op igennem min

krop ved små, umærkelige

strøg for at få mig til at slap-

pe af. Hver gang han mærker

modstand eller ubalance et

sted, standser han og holder

et minimalt pres… ”sådan”,

siger han og fortsætter så.

Ind imellem beder han mig

trække vejret ned til et bestemt

område, der ikke lige

vil løsne sig. Og efterhånden

ligger jeg dybt, tungt og afslappet

i hele kroppen på

briksen. ”Jeg kan mærke de

områder i kroppen, som er

komprimeret”, har han for-

z o n e c o n n e c t i o n s e p t e m b e r 0 9

11


T E M A : S P Æ N D E N D E U N D E R V I S N I N G

klaret, og nu tror ham gerne.

Så går han i gang med at

behandle mit korsben, hvor

han kan mærke en ubalance,

og ved hjælp af små, nærmest

rytmiske bevægelser

på hofterne, føles det, som

om de går en smule i selvsving

og umærkeligt rokerer

på plads. Dernæst får min

ene fodhase, hvor der er en

smerte på siden pga. for intensiv

løbetræning, en behandling

med det, han kalder

blide, ”respekterende”

berøringer. De bruges i både

KST og tensegrity’en og kan

næsten ikke mærkes, fordi

de kun har samme tryk - eller

vægt - som et ark A4-papir.

Men virkningen derimod

mærkes prompte - smerten

opløses næsten med det

samme. Herefter giver han

samme behandling i nakkeregionen,

som også er låst

fast i myoser, før han slutter

af med KST. Det virker først

Med krumme tæer

Visuel fodanalyse er både et udfordrende og spændende supplement til

zoneterapien, fordi føddernes stilling kan afsløre meget om klienten

- og om folk i al almindelighed. Læs Allan Dreslings sjove gennemgang.

Så står man der med sin velkomstdrink

og krumme tæer i skoene til fætter

Carls 60-års fødselsdag. Man kender ikke

rigtig nogen endnu, er ikke faldet i

snak, men ved man noget om visuel

fodanalyse, kan det alligevel være helt

fornøjeligt at se på gæsternes fodstillinger,

som de nu står der. For selv om fødderne

er pakket godt ind i pæne strømper

og sko, er der meget at ”aflæse” ud

fra føddernes stilling. En aflæsning som

man senere kan bringe frem med fine

12 z o n e c o n n e c t i o n s e p t e m b e r 0 9

så voldsomt, at kvalmen

pludselig overmander mig,

men den fortager sig hurtigt,

og et dybt velvære får mig i

stedet til at glide hen flere

gange. Efter en intensiv behandling

er det måske ikke

et helt nyt menneske, der

hopper ned af briksen, men

det er klart en mere elastisk

og balanceret udgave af arten!

Og den stærke fornemmelse

af at være i sin krop

igen holder sig.

”Jeg får mange med fald-

og slagskader, men også folk

med kroniske sygdomme,

som har været hos Gud og

hvermand uden at få hjælp.

Når jeg går i gang med min

behandling, kan jeg mærke,

hvor lettede de bliver: ”Hvad

sker der her?”. Jeg tror, at det,

at jeg altid får folk til at føle

efter i sig selv undervejs,

hvad de kan mærke, og så relatere

det til de forskellige

behandlingsformer, jeg kan

diskussioner til følge.

Da jeg i sin tid blev uddannet til zoneterapeut

på skolen i Kolding, var vi så heldige

at vores zoneterapilærer, skoleleder

Leif Nielsen, interesserer sig for og

ved enormt meget om visuel fodanalyse.

Leif har en imponerende samling

farvebilleder af fødder. Billederne blev

brugt som eksempler i de - alt for få -

timers undervisning, vi fik i emnet. Det

engagerede os helt vildt, og da Leif

spurgte, om der var en, der vovede at la-

Hvordan arbejder

KST og Tensegrity sammen:

Tensegrity kan bruges til at "tale med/lytte til" kroppens

mange forskellige strukturer. Det er muligt at få en hvilken

som helst vævstype eller struktur i tale ved at trække,

presse, bøje og vride.

Kommunikationen er baseret på mekaniske påvirkninger

og viser præcist, hvor kroppen er i ubalance i forholdet

mellem komprimerede og elastiske vævstyper.

KST er mere specifikt orienteret mod at fremme cerebrospinalvæskens

gennemstrømning, dels via fokus på hjerne/ryg-membranerne

(meninges), dels via fokus på knoglestrukturens

fleksibilitet og bevægelighed. Når cerebrospinalvæskens

gennemstrømning forbedres, bliver forholdene

for nervesystemet bedre, og det betyder større vitalitet

og flere ressourcer.

Ved at kombinere Tensegrity med KST får behandleren

mulighed for en mere præcis og nænsom behandling af

kranie, rygsøjle og bækkenstrukturen.

tilbyde, hjælper så effektivt”:

”Men jeg er ikke psykolog.

Jeg arbejder med det sensoriske

felt og får først og frem-

mest folk til at mærke sig

selv og deres krop, og hvordan

smerterne opleves”, understreger

Jacob Kongshaug.

de sig analysere, ja, så var vi 21, der sagde

ja - vi kendte hinanden godt og ingen

løb med sladder! Det var rent ud

sagt overbevisende, hvad vi oplevede.

Enkelte gange passede analysen ikke

helt med de faktiske forhold, og en vis

irritation sporedes hos Leif, men det understregede

blot, at der i alt analysearbejde

er grænsetilfælde, hvor der kan

opstår en vis usikkerhed…

Jeg ved ikke, om der undervises i visuel

fodanalyse på alle zoneterapisko-


lerne, men jeg er sikker på, at mange

zoneterapeuter har haft en positiv oplevelse

ved at lære om det.

Jamen, vi sidder jo der og ser

Når vi giver zoneterapi, sidder vi ret

lang tid og ser på fødderne, og da vi jo

mange gange kender vores klienter lidt

udover de ubalancer, som zoneterapibehandlingen

skal rette op på, ja, så kan

en viden om, ”hvad fødderne i øvrigt

fortæller os”, være meget nyttig. Hvis

klienten tillader det - vi skal jo overholde

fuld fortrolighed om deres forhold -

kan vi også fotografere fødderne, for på

den måde at dokumentere vores egne

erfaringer med billeder.

Man lærer sig ikke visuel fodanalyse

på fem minutter, det kræver mindst et

weekend-kursus (sådan nogle afholdes

heldigvis) eller også læsning i bøger

samt selvfølgelig en masse erfaring fra

den daglige praksis. Men for at give et

lille indtryk af, hvad man kan få ud af

en sådan analyse, skal der her gives

nogle eksempler fra Renée Tanners bog

(se box).

Hvad fodstillinger kan afsløre

Klienten ligger afslappet på briksen, og

vi ser mod fodsålerne:

Højre fod er i opret stilling, venstre fod

hælder ind mod den højre, viser:

• Der er ved at ske ændringer i livet.

• Vedkommende kan slås med aktuelle

følelsesmæssige vanskeligheder.

• Er kommet igennem problemer fra

fortiden.

• Har stor forståelse for andre og deres

følelser.

• Vil være der, hvis det er nødvendigt,

spørg bare.

• Har en stærk skulder for andre at

græde ud ved.

Der er ikke kun fodstillinger, der fortæller

os noget. Fra Tanners bog skal nævnes

en række andre iagttagelsesområder,

så man kan få indtryk af, hvor omfattende

visuel fodanalyse er:

• Hvordan går og står man - på flad

fod eller på tæerne?

• Hvordan er fodens overside - 13 forhold,

bl.a. farven, sladrer om personen.

• På fodsålen er der seks forhold, der siger

noget om vedkommende og

• på hælen - 10 forhold.

Bøger om visuel fodanalyse:

Desværre findes der, så vidt jeg ved, ingen bøger på dansk om visuel fodanalyse.

I stedet må man ty til udenlandsk litteratur, hvor jeg her nævner engelske og en

enkelt tysk bog. De tre første kender jeg, og de er forholdsvis let tilgængelige

med masser af tegninger og billeder:

1. Chris Stormer: Language of the Feet - what feet can tell you.

Hodder & Stoughton, UK 1995

2. Renée Tanner: Foot Reading - Secrets of the feet revealed.

Douglas Barry Publications, UK 2001

3. Shanti C. Wetzel: Feet-reading - Neue Diagnostik.

BIO Ritter Verlag, Tyskland 2003

4. Jane Sheehan: The Foot Reading Coach.

Jane Sheehan, UK 2008 (har fået gode anmeldelser).

Højre fod i opret stilling, venstre fod

hælder væk fra den højre, viser:

• Vedkommende kan have svært ved at

udtrykke følelser.

• Har muligvis gemt tidligere problemer

sikkert væk.

• Kan muligvis klare sig i livet uden at

have sjælen med.

• Kan være involveret i eller har/have

forladt et mindre tilfredsstillende forhold.

• Hvad andre synes, bekymrer ikke ejeren

af disse fødder.

• også inder- og yder-ankler fortæller

om personen, og tæerne - en ad gangen

på først venstre, så højre fod -

sladrer. F. eks. er der alene på højre

fods storetå 22 forhold, der fortæller

om vedkommende, og også tæernes

indbyrdes stilling fortæller en del.

Denne liste er ikke helt fyldestgørende,

men den viser, at der virkelig kan aflæses

meget af vores fødder bare ved at se

på dem. Grib et spejl og se på dine egne

fødder, og se så på dine klienters fødder,

hvor forskellige fødder er.

Begge fødder vender udad, viser:

• Vedkommende må være ude på et sidespor.

• Bestemmer ikke nødvendigvis selv.

• Ser ud til at følge i en eller andens

fodspor.

• Kan være domineret hjemme eller på

arbejdspladsen.

• Følger konstant instruktioner.

• Er en medgørlig person.

z o n e c o n n e c t i o n s e p t e m b e r 0 9

13


T E M A : S P Æ N D E N D E U N D E R V I S N I N G

Nyt og vitalt

skoletilbud

Zoneterapeutskolen Alterna flytter til Ikast og bliver

del af Skolen for Naturmedicinske Uddannelser

(SNU) - en ny skole med Hans-Henrik Nielsen fra

StressAkadmiet som daglig skoleleder. Her vil en

helt ny uddannelse til Vitalguide blive udbudt. Det

er en overbygningsuddannelse til uddannede alternative

behandlere, bl.a. zoneterapeuter, massører,

akupunktører m.fl. på 90 timer med i alt seks moduler,

hvor kursisterne efterfølgende kan kalde sig

kursusudbydere.

”Det er en ny, spændende og intensiv uddannelse,

hvor kursisterne bl.a. vil komme langt dybere

ned i områder som kost, vitaminer, mineraler og

fedtsyrer. De vil lære om urter og deres indflydelse

på kroppen og helbredet, homotoksikologi - helbredelsens

seks faser, at kunne genkende, takle, forebygge

og bearbejde stress hos klienterne. De vil også

lære om brugen af naturmedicin ved forskellige

sygdomsbilleder samt få et praktisk stykke værktøj

i klinikken i form af posturologi. Vi kan byde på

landets bedste undervisere”, forklarer skoleleder på

Alterna, Susanne Genet, og oplyser, at Vitalguideuddannelsen

er et kvalitetsstempel i branchen for i

forvejen RAB-godkendte deltagere, der giver kursisterne

et ”superredskab”.

Kursisterne vil blive introduceret for nye specialkonstruerede

brikse - FutureWave - med lydbølger,

der har vist sig at have stor effekt for helbred, blodcirkulation,

stress m.v. En lang række internationale

virksomheder og sportsklubber har allerede taget

disse brikse i brug for at forebygge langvarige sygemeldinger.

Nu bliver de altså også introduceret i

Danmark i de nye lokaler i Skolegade.

Nærmere oplysninger om den nye skole og de

nye tilbud fås ved at kontakte Susanne Genet på tlf.

40 27 03 46. Du kan også maile på info@s-n-u.dk

Læs mere om uddannelsen på ww.naturmedicin-snu.com.

Har du oplevet spændende undervisning og evt.

nye metoder, som du har lyst til at dele med andre,

så skriv eller ring til os på dorthepl@mail.dk

eller 44 99 99 28.

14 z o n e c o n n e c t i o n s e p t e m b e r 0 9

Det naturlige

valg ved

forkølelse!

For yderligere oplysning:

Tlf. 8770 8750 • www.avogel.dk

Forhandlere: Apotek, Matas og helsekost

Echinaforce® Orale dråber (udtræk af purpursolhat). Læs omhyggeligt indlægssedlen. Indikationer:

Naturlægemiddel til lindring af lettere forkølelsessymptomer. Styrker kroppens

immunforsvar og øger derved modstandskraften overfor forkølelse. Dosering: Voksne: 30

dråber i et glas vand 3-5 gange dagligt i højst 8 uger. Må kun efter aftale med læge

anvendes til gravide, ammende eller børn under 12 år. Særlige advarsler og forsigtighedsregler

vedrørende brugen: Kontakt læge ved forværring af symptomer eller høj feber. Allergiske

patienter skal kontakte lægen inden brug. Præparatet indeholder ethanol (65 %Vol.)

og må derfor ikke anvendes hvis du er i behandling med Antabus eller metronidazol (medicin

mod svampeinfektion). Der er ingen kendskab til, om forsigtighed bør udvises ved nedsat

lever- eller nyrefunktion eller anden særlig sygdom. Kontraindikationer: Overfølsomhed

over for planter af kurvblomstfamilien eller øvrige indholdsstoffer. Tuberkulose, leukæmi,

bindevævssygdomme og andre autoimmune sygdomme. Dissemineret sklerose. HIV infektion,

anden nedsat funktion eller undertrykkelse af knoglemarven. Sygdomme relateret

til hvide blodlegemer. Bivirkninger: Sjælden – meget sjælden: Overfølsomhedsreaktioner

i form af udslæt, kløe, hævelser i ansigtet, vejrtrækningsbesvær, astma og anafylaktisk

shock, svimmelhed og lavt blodtryk. Hyppighed ukendt: Mangel på hvide blodlegemer kan

forekomme ved brug over mere end 8 uger. Forkortet produktinformation er baseret på

produktresumé dateret 18. juli 2008, som kan rekvireres hos Bioforce Danmark AS på tlf.

87708750. Pakningsstørrelser: 50 ml, 100 ml og 200 ml.


Nyt og naturligt

Kom til hægterne igen

Chisan er et nyt flydende energi-tilskud, der forøger den

fysiske og psykiske præstation, modvirker træthed og

stress samt letter udmattelse efter sygdom. Dvs. Chisan

kan både bruges som kur ved forbigående træthed efter

f.eks. influenza, eller hvis kroppen blot trænger til et skud

energi. Chisan fra Anjo indeholder en synergistisk sammensætning

af rosenrod, russisk rod og schizandra.

I videnskabelig sammenhæng kaldet Adapt 232.

Indhold: 300 ml - anbefalet dosering er 15 ml ved behov.

Fås i Matas og helsekostforreninger 99 kr.

Læse-vitaminer!

Når humøret svinger

Alle kan være ”lidt deprimeret”, og for nogle kan det udvikle sig til en behandlingskrævende

tilstand. I begge tilfælde kan perikonpræparater være en hjælp -

enten som midler mod lettere former for nedtrykthed eller tristhed, eller som

tilskud til en antidepressiv medicin. Og de kan også med fordel bruges forebyggende.

To nye undersøgelser har bekræftet, at perikon er egnet til længerevarende

behandling af mild til moderat depression uden betydende bivirkninger - og

at der er færre tilfælde af tilbagefald. Velzinakapsler fra www.mezina.dk kan fås

hos Matas, helsekostforretninger og på apoteker.

Med kapslerne kommer også et såkaldt ”humørbarometer”, hvor man kan registrere udviklingen

i sit humør dagligt. 30 stk. 89 kr., 90 stk. 189 kr.

Du ved sikkert, at te fra mælkebøtterod og artiskok renser leveren, eller at

mange af de konventionelt dyrkede salater, agurker og tomater, vi spiser

som salat, ikke giver hverken vitaminer eller mineraler. Men ellers er der

masser af ny viden i biopat og psykoterapeut Henrik Dillings bog ”Lev sundt

med vitaminer og mineraler”. Bogen indeholder bl.a. en grundig gennemgang

af alle vitaminer, mineraler, fedtstoffer og antioxidanter, den har også

tests, hvor du kan tjekke din egen krops tilstand og få råd om, hvad du skal

spise, og hvordan du skal tilberede det for at få de nødvendige vitaminer og

mineraler, der både forebygger de små daglige sygdomme og de store livsstilssygdomme.

Bogen skulle ifølge Henrik Dilling give os mere overskud,

større sexlyst, bedre humør og et længere liv.

”Lev sundt med vitaminer og mineraler” af Henrik Dilling, 272 sider, 299 kr.

Lindhardt og Ringhof.

z o n e c o n n e c t i o n s e p t e m b e r 0 9

1


På den anden side........

ZCD - Kolding

Zoneterapeuter uddannet sommer 2009:

Øverst fra venstre: Esther Fuusgaard, Janne

L. Seiersbøll, Charlotte Jakobsen, Gerda

Jørgensen, Natasja Doeve, Trine Matthiesen,

Jan Rasmussen, Lykke B. Jensen, Bente F.

Hansen, Helle Lisberg, Britt Kjær, og

Hanne Christensen.

Nederst fra venstre: Stine Damgaard, Jonna

Løhde, Charlotte S. Mikkelsen, Lone Bækhøj,

Marianne Z. Kofoed, Charlotte Svendsen,

Dorte Knudsen, Gitte Haahr og Bodil Jensen.

Skoleleder Leif Nielsen ligger ned (og her ligger

han jo godt). Tillykke med det fine resultat!

I bestod alle 21 den sidste og fjerde eksamen.

Held og lykke til jer fremover og velkommen

ind i ZCT. Kærlig hilsen ZCD - Kolding.

ZCD - København

Zoneterapeuter uddannet juni 2009:

Fra venstre: Mette Herulff, Maj-Britt Strandgaard (underviser), Charlotte

Schultz, Michaela Kofoed, Inger Louise Østergård, Kim Nielsen og

Lone Jensen. Desuden bestod Jørn Sinkbæk Jacobsen.

Zoneterapeuter færdiguddannet juni 2009:

Fra venstre: Susanne Paulsen, Charlotte Heldtberg, Bo Duncan, Ziva

Larsen, Mette Seeberg Erlund, Benedicte Stage Christensen, Susannemaria

Wilde. Desuden bestod Lisbeth Aaes.

ZCD - København Gl. Kongevej Zonecollege

ønsker jer alle tillykke med eksamen. I ønskes held og lykke

fremover. Kærlige tanker fra Connie.

1 z o n e c o n n e c t i o n s e p t e m b e r 0 9

ZCD - Aalborg

Zoneterapeutskolen i Nordjylland uddannede

den 20. juni 2009 sit sidste ”kuld” zoneterapeuter.

Alle bestod.

fra højre: Lisbeth Juhl Andersen, Lotte Thomsen,

Pia Hundahl, Helle Søndergaard Sørensen, Anja

Brøndberg Dahl, Tanja Bergmann, Vibeke Haugaard

Kjeldsen, lærer Sanne Andersen.

ZCD - Herlev Zoneterapeuter uddannet 26. og 27. juni 2009:

Fra venstre: Heidi Jordan, Ulla Dalby, Lene Withen, Finn Kejlberg

Hansen, Berit Simonsen, Leena Schmidt (underviser), Mette Pedersen,

Jennifer Bjørnbak.

Siddende: Mette D. Østergaard, Liselotte Stage og Nada Honoré .

Desuden bestod Anne Gottorp.

ZCD - Herlev ønsker jeg alle tillykke med eksamen. I ønskes held

og lykke fremover.


Hjertelig tillykke

Til alle nye zoneterapeuter fra Zoneconnection

Fire skønne færdiguddannede zoneterapeuter fra

Alterna i Skive:

Fra venstre: Tove S. Kristensen, Janice Fruergaard,

Helle Nielsen og Hanne Ramsdal.

Et STORT tillykke fra skoleleder Susanne Genet.

Symbiolactis

– din genvej til en glad mave

TIL BÅDE

UNGE OG

ÆLDRE

Symbiolactis er en probiotisk tyggetablet med

vaniljesmag og hele 5 forskellige mælkesyrebakterier,

som kan hjælpe dig til at genoprette og

vedligeholde den naturlige bakteriefl ora i tarmen.

Tyggetablettens mælkesyrebakterier er syreresistente,

så de ikke angribes af mavesyren. Det giver dig sikkerhed for, at alle

bakterierne når helt ned i tarmen, hvor de skal gøre godt.

Fås hos Matas, i helsekostbutikker og på www.dkpharma.dk


DK_Q10_Gold_Ad_Zoneconnection_0109_85x260 100

mg Q10 – med høj optagelighed

Det er aldrig for sent at få...

MERE ENERGI!

Oplever du energiløshed og træthed? Så kan det

være en fordel at forsyne kroppen med ekstra Q10.

Normalt producerer kroppen nok Q10 til at dække

cellernes behov, men under særlige omstændigheder

som f.eks. sygdom kan kroppens egenproduktion

af Q10 blive utilstrækkelig.

Bio-Quinone Q10 GOLD – det første produkt på

det danske marked med 100 mg Q10 pr. kapsel.

Produktet indeholder en unik blanding af vegetabilsk

olie og coenzym Q10, der giver en god og

dokumenteret optagelighed.

Spørg efter Bio-Quinone Q10 GOLD på dit lokale

apotek, hos Matas eller i helsekostforretninger.

Kan ikke købes i supermarkedet.

Prøv Bio-Quinone Q10 GOLD

– kroppens egen energikilde.

Pharma Nord er blandt Europas førende producenter af forebyggende lægemidler

og kosttilskud, og de sælges i dag i mere end 45 lande verden over. I Danmark kan

produkterne kun købes i helsekostforretninger, hos Matas og på apoteket.

z o n e c o n n e c t i o n s e p t e m b e r 0 9

1


ESKIMO-3

- den rene naturlige eskimo-olie og ikke andet !

Danske lægers opdagelse af betydningen af eskimoernes diæt for deres sundhedstilstand

inspirerede svenske forskere til at fremstille en fiskeolie så lig indholdet i eskimoernes

kost. Resultatet blev Eskimo-3.

Eskimo-olien er 100% naturlig – ikke kemisk opkoncentreret eller ændret fedtsyresammensætning

– bare som naturen har bestemt.

Ved rensning af olien går vigtige antioxidanter

i fisken tabt. Gennem en speciel kombination

af antioxidanter (Pufanox) er

eskimo-olien stabiliseret, så fedtsyrerne ikke

harskner, danner frie radikaler og forbruger

kroppens egne antioxidanter . Endvidere

indeholder eskimo-olien F – fedtsyrer (enkeltumættede

fedtsyrer) som tillige har betydning for oliens

stabilitet. Hver eneste batch analyseres for perioxid- samt

anisidin-værdi. Eskimo-3 oliens høje stabilitet har i en lang

række undersøgelser vist sig at give en bedre effekt.

Eskimo-olien er renset for tungmetaller, pesticider m.v.

og er i flere nordiske undersøgelser kåret som den reneste.

Bl.a. derfor valgte danske forskere Eskimo-3 i undersøgelse

på små børn.

Eskimo-olien er renset for tungmetaller,

pesticider m.v. og er i flere nordiske undersøgelser

kåret som den reneste.

Kåret som den reneste i 5 ud af 5

undersøgelser.

Yderligere produktinformation: ANJO - tlf.: 38191889 - anjo@anjo.dk

18 z o nForhandles e c o n n e c t i o n s e ppå t e mapoteket, b e r 0 9 Matas og i helsekostforretninger


Z O N E C O L L E G E D E N M A R K

ZCD - København zoneterapeut-

akupunktur- og massageskolen

Gl. Kongevej 37, 1. sal, 1610 København

Tlf. 33 22 07 77

www.kbh.zonecollege.dk

Kraniosakral-terapi/ KST

- NYHED

Underviser: Jacob Kongshaug

Kursus 1 er på i alt fire dage.

man. d. 7. og tirs. d. 8. september samt

man. d. 28. og tirs. d. 29. september, eller

man. d. 30. november og tirs. d. 1. december

samt man. d. 7. og tirs. d. 8. december 2009.

Pris: 4.200 kr.

Kursus 2 bliver i foråret år 2010

På kurserne vil der blive gennemgået teori

om kraniepuls, om kranie og rygknoglernes

indbyrdes bevægelsesakser, samt teori om

det autonome nervesystems reflektoriske afbalanceringsfunktion.

Sideløbende med den

teoretiske del vil der være praktiske øvelser

og træning af manuelle færdigheder og teknikker,

der munder ud i en samlet behandlingsprotokol

af tekniske og teoretiske færdigheder.

Kurserne sigter på at tilfredsstille

den enkeltes behov for teori og praksis, så du

som kursist har et klart og tydeligt overblik

over emnets omfang.

Kinesisk Øreakupunktur 1

Underviser: Jan Almskou

Startdato: 8. - 9. oktober 2009

Pris: 1.600 kr. + 100 kr. til materiale og palperstav,

nåle mm.

Resten afregnes fem uger før kursusstart.

Tilmeldingsfrist: først til mølle-princippet.

M ålrettet mod erhverv og sportsmassage,

behandling med trigger- og akupressurpunkter,

der undervises desuden i mobilisering af

led samt skadebehandling og genoptræning.

Du lærer en fuld kropsmassage med korrekte

arbejdsstillinger, skånetag for aflastning af

dig selv, håndtering af psykologiske reaktioner,

afspænding af muskler og afprøver på

klienter udefra.

Johnny Vilsterup er uddannet massør og ZCD

zoneterapeut. Han er i dag ansat i virksomheder

og har stor erfaring som underviser.

Johnny er tidligere professionel fodboldspiller

i udlandet og har speciale i sportsmassage,

derfor masserer han bl.a. fodboldspillere

fra landsholdet. Ønskes yderligere informationer,

kontaktes Johnny på 60 92 38 15.

Medicinsk Qi Gong

Underviser: Karen Bro

Startdato: 24. - 25. oktober 2009

Pris: 1.500 kr. i nkl kompendium og cd.

Medbring løstsiddende tøj.

En af den traditionelle kinesiske medicins

fem grundsøjler. Qi gong er et holistisk bevægelsessystem

til selvbehandling, som

hjælper dig med at styrke og bevare din

energi. Biyun metoden er en unik kombination

af enkle kropsøvelser, afspænding, fokuseret

bevidsthed, visualisering og massage.

Dette trænes til musik, og cd medfølger med

guidet træning. Qi gong opbygger krop og

energi, så du kan afgrænse og bevare dig selv

i arbejdet med andre mennesker.

Klik ind på www.zcd.dk og se flere detaljer

samt flere kurser og uddannelser

kan. Dagen er ikke kun rettet mod zoneterapeuter.

Alle med fysisk kontakt i deres behandling

vil kunne få inspiration af dagen.

Bach Blomstermedicin

Underviser: Margit Hansen

Startdato: 26. - 27. november 2009

Pris: 2.050 kr. inkl. materialer, kursusbevis, kaffe

og te.

Giver 16 RAB-point.

Fremtidens medicin : Bach Blomsterremedier

er et helbredelsessystem, der består af 38

forskellige plante- og blomsterbaserede remedier,

som afbalancerer følelsesmæssige

konflikter og aktiverer de selvhelbredende

kræfter. Trin 1 er et introduktionskursus, som

giver kendskab til de 38 Bach Blomsterremedier.

Her lærer du om, hvordan remedierne

kan bruges i hverdagen. Kurset er det første

trin i Den internationale Bachterapeut uddannelse,

der består af tre trin.

Akupunktur-uddannelsen

Undervisere:

Nigel Ching og Vibeke Bergfoss

S tart d. 19. februar 2010, weekender kl. 8- 16.30

Pris: 60.000 kr. Rater 2.400 kr. pr. måned.

Depositum 2.400 kr.

Krav: uddannelse i Anatomi/fysiologi og Sygdomslære.

Øreakupunktur er en selvstændig behand-

To-årig akupunkturuddannelse: En af de

mest omfattende i Danmark med nogle af

lingsform, der kan bruges til at forstærke di-

landets mest kvalificerede lærere. Formålet

ne zoneterapibehandlinger og samtidig afla-

er at uddanne kompetente akupunktører

ste dine hænder, uden at det går ud over be-

med et højt fagligt niveau. Uddannelsen er

handlingsresultaterne. På kurset lærer du at

overføre den viden, du har, om zonerne på De sansende hænder

bygget op omkring weekendundervisning,

ca. en gang om måneden med ialt 500 timer,

fødderne, til de tilsvarende områder i øret. Underviser: Jan Almskou

der må påregnes ca. 100 timer til hjemmeop-

Du lærer, hvordan du kan stimulere punkterne

med forskellige teknikker, og hvordan du

kan benytte øret som et ekstra diagnoseredskab.

Kurset sigter på, at deltagerne umiddelbart

bagefter vil kunne bruge den nye be-

d. 26. oktober 2009 kl. 9.30 - 16.30.

Max. antal deltagere 16.

Tilmelding via skolernes telefon eller e-mail.

Pris: 950 kr.

gaver og 50 timer til klinisk praksis. Uddannelsen

vil gøre eleven i stand til at blive RABregistreret

og give mulighed for optagelse

hos Praktiserende Akupunktører.

Skolen er godkendt af PA (Praktiserende Akuhandlingsmetode

til bl.a. smertebehandling, E n inspirationsdag, hvor målet er at bevidstpunktører). Se mere på www.aku-net.dk

rygeafvænning og appetitregulering. Der udstedes

kurusbevis for velgennemført kursus.

Massageuddannelse

Underviser: Johnny Vilstrup

Datoer: 18. oktober, 8. 15. 21. 22. 28. og 29. nogøre

og intensivere følesansen, så dine hænder

bliver mere sansende og mindre mekaniske.

Dagen vil være sammensat af teori, inspirerende

sanseøvelser for både hænder og

hjerne, lettere meditation samt workshop

med vægt på øvelser, der kan bruges dagligt.

Fundamentet for at give en god behandling

Underviser Nigel Ching er uddannet i Kina,

Sri Lanka, Lyon og York. Nigel underviser også

i England og har udgivet bogen, Akupunktur

og sygdomsbehandling. Læs mere om vores

spændende underviser på www.ching.dk


vember samt 6. december 2009.

vil altid være vores evne til at føle, mærke og

Pris: 9.000 kr.

sanse med hænderne. Når vi styrker sanse-

Depositum 1.000 kr. v/tilmelding.

Y

ligheden, bliver vi bedre til alt det, vi allerede

Y

Alle kan deltage i samtlige kurser. RAB betyder, at dette kursus er godkendt som opdateringskursus for RAB terapeuter.

z o n e c o n n e c t i o n s e p t e m b e r 0 9 19


ZCD - Køge

Køge zonecollege zcd

Vestergade 18 b, 4600 Køge

Tlf. 24 40 40 18

www.zcdskole.dk

Psykologi 0 timer

Underviser: Mogens Gaardbo

Fra d. 7. september til d. 7. december 2009

Pris: 3.500 kr.

T ilmeldingsgebyr: 1.000 kr. + 250 kr. til bøger

Formål:

At eleven får kendskab til grundlæggende

psykologiske/pædagogiske teorier og teknikker,

der kan anvendes i forhold til den enkelte

klient. Elever får desuden forståelse for menneskets

reaktioner og samspillet mellem

mennesker i samfundet. Et vigtigt formål

med dette fag er desuden at få kendskab til

faktorer, der påvirker forholdet mellem klient

og behandler. Eleven skal have forståelse for

psykologiske faktorers indflydelse på sygdomsudviklingen.

Behandling af barnløse

Underviser: Filippa Gårdbo

Startdato: 18. - 19. september 2009

Pris: 2.200 kr. betales v/tilmelding

Tilmeldingsfrist: 4. september 2009

Vi gennemgår fysiologien bag menstruationscyklussen,

de mest almindelige kvindesygdomme

og de antihomøostatiske faktorer,

der kan være årsag til barnløshed. Herefter

undervises der i massageteknikker, der

kan rette op på og løsne skævheder og spændinger

i bækkenet.

Pulsdiagnose

Underviser: Claus Sørensen

Fra d. 19. september til d. 31. oktober 2009

Pris: 4.400 kr.

Lær at læse klientens ubalancer via puls.

Nu tilbydes igen undervisning i Shen-Hammer

Puls-systemet. Består af et miks af teori

og praksis, hvor den praktiske del vil indeholde

tæt supervision af den enkelte deltager. Vi

gennemgår bl.a. de tre dybder på pulsen på

den samlede puls og på de seks hovedpositioner

samt de vigtigste puls-kvaliteter.

Øreakupunktur-I

Underviser: Lars Johansson

Startdato: 3. - 4. oktober 2009

Pris: 1.700 kr. betales v/tilmelding

Øreakupunktur er en selvstændig behandlingsform,

der kan bruges til at forstærke dine

zoneterapi- og/eller massagebehandlinger

og samtidig aflaste dine hænder, uden at

det går ud over behandlingsresultaterne. På

kurset lærer du, hvordan du kan stimulere

20 z o n e c o n n e c t i o n s e p t e m b e r 0 9

punkterne i øret med forskellige teknikker,

og hvordan du kan benytte øret som et ekstra

diagnoseredskab. Kurset sigter på, at deltagerne

umiddelbart bagefter vil kunne bruge

den nye behandlingsmetode til blandt andet:

Smertebehandling, rygeafvænning og

appetitregulering

Der udstedes kursusbevis efter velgennemført

kursus.

Zoneterapiuddannelsen

- daghold

Underviser: Claus Olsen

Fra d. 19. oktober 2009 til d. 3. april 2011

Pris: 51.950 kr. ekskl. bøger, eksamen og

1. semester zcd studiekontingent 3.500 kr.

D er undervises fast hver mandag samt enkelte

weekenddage. Herudover er der Anatomi/fysiologi

samt Sygdomslære sideløbende

om onsdagen.

Anatomi/fysiologi

- dag 200 timer

Fra d. 21. oktober 2009 til d. 25. august 2010

Pris: 8.325 kr. ekskl. bøger/mat. 1.118 kr.

Tilmeldingsgebyr: 2.500 kr.

Undervisningens mål er at give dig en solid

forståelse af den menneskelige organismes

opbygning og funktion, så du senere som

zoneterapeut vil være i stand til at vejlede

kommende klienter i sundheds- og helseanliggender.

Fagets indhold er i store træk som

i sygeplejerskeuddannelsen, men efter lærebøger

for alternative behandlere.

Der er skriftlig eksamen i dette fag.

Zoneterapiuddannelsen

- aften

Fra d. 28. oktober 2009 til d. 18. februar 2012

Pris: 51.950 kr. ekskl. bøger, eksamen og

1. semester zcd studiekontingent 3.500 kr.

Der undervises en fast ugedag torsdag samt

enkelte weekenddage. Anatomi/fysiologi

samt Sygdomslære er en del af uddannelsen

Tankefeltterapi

- grundkursus

Underviser: Lars Mygind

Startdato: 7. - 8. november 2009

Pris: 1.950 kr. betales v/tilmelding

Tilmeldingsfrist: 26. oktober 2009

Tankefeltterapi er oprindeligt udviklet af den

amerikanske psykolog Roger Callahan. Ifølge

hans metode skal man banke forskellige algoritmer

(rækkefølger) af meridianpunkter

afhængig af diagnosen. Det, som er unikt

ved dette grundkursus, er, at du lærer både

tankefeltterapi og emotionel frihedsteknik.

Kurset afsluttes med certificering i grundkurset.

Medicinsk Qi Gong

Underviser: Mette Gjerløff Olsen

Startdato: 13. - 14. november 2009

Pris: 1.750 kr. betales v/ tilmelding

En hjælp til dig som behandler - en metode

til aktivt og bevidst at forny kroppens livskraft

og energi.

Qi Gong er en klassisk kinesisk helbredelsesmetode

med 5000 år gamle rødder. En metode

til aktivt og bevidst at forny kroppens livskraft.

Qi Gong er en af grundpillerne inden

for TKM. Den bygger på samme medicinske

og filosofiske tænkning som akupunktur,

men med den forskel, at man med Qi Gong

behandler sig selv og dermed sørger for, at

man selv er fyldt op med energi (Qi).

Massageuddannelsen

- aften

Underviser: Claus Olsen

Fra d. 16. marts 2010 til d. 9. april 2011

Pris: 38.500 kr.

Læs mere på hjemmesiden omkring betaling

Massageformen er døbt Terapeutisk massage,

idet den inddrager det hele menneske,

kroppen, hvor alle ubearbejdede oplevelser

gemmer sig, tanker og følelser, der styrer vores

handlinger, det spirituelle element, hvorfra

vi kan hente støtte og inspiration.

Praktisk gives og modtages massage med

særlig opmærksomhed på de udvalgte meridianer,

akupressurpunkter og muskler, og du

lærer, hvordan disse muskler masseres med

forskellige massageteknikker samt strækkes

og løsnes på anden vis. ❑

ZCD - Holbæk

Holbæk zonecollege zcd

Jernbaneplads 2, 2. sal, 4300 Holbæk

Tlf. 24 40 40 18

www.zcdskole.dk

Behandling af gravide,

spædbørn og børn

Underviser: Filippa Gårdbo

Startdato: 2. - 3. oktober 2009

Pris: 2.200 kr.

Tilmeldingsgebyr 1.000 kr.

Tilmeldingsfrist: 15. september 2009

På kurset lærer du at behandle gravide med

zoneterapi og akupressur, så du kan afhjælpe

de problemer, dine gravide klienter kan have.

Desuden skal du lære nogle grundteknikker

til at sætte en fødsel i gang. Herefter vil du

blive undervist i behandling af spædbørn og

de mest almindelige lidelser (herunder kolik),

Y Y Y


du kan komme ud for i den forbindelse.

Derudover undervises i de mest almindelige

lidelser hos lidt større børn: mellemørebetændelse,

allergier og fordøjelsesproblemer.

Vi arbejder med zoneterapi, akupressur og

moxa hele weekenden, og kurset veksler

mellem teori og praksis.

Massageterapeutuddannelsen

- aften

Underviser: Jens Dybdal

Fra d. 22. oktober 2009 til d. 13. november 2010

Pris: 38.500 kr.

Depositum: 4.200 kr. v/tilmelding

A t blive uddannet til massageterapeut inddrager

det hele menneske:

Kroppen, hvor alle ubearbejdede oplevelser

gemmer sig.

Tanker og følelser, der styrer vores handlinger.

Og det spirituelle element, hvorfra vi kan

hente støtte og inspiration.

Indhold: Grundlæggende teknikker og arbejds

gang. Stræk af led og muskler. Anatomi

og funktion. Anatomi og psyke. Bindevævsmassage.

Bindevævsteknikker. Kraniosakrale

teknikker. DNA-teknikker. Nutidsspændinger.

Karakterspændinger. Krop og psyke. Åndedrætsteknikker.

Meridianstrygninger. Arbejdsstillinger.

Tankefeltterapi

- grundkursus

Underviser: Lars Mygind

Startdato: 24. - 25. oktober 2009

Pris: 1.950 kr.

Tilmeldingsfrist: 12. oktober 2009

Tankefeltterapi er oprindeligt udviklet af den

amerikanske psykolog Roger Callahan. Ifølge

hans metode skal man banke forskellige algoritmer

(rækkefølger) af meridianpunkter

afhængig af diagnosen. Det, som er unikt

ved dette grundkursus, er, at du lærer både

tankefeltterapi og emotionel frihedsteknik.

Kurset afsluttes med certificering i grundkurset.

Anatomi og fysiologi

- aften

Fra d. 9. november til d. 9. oktober 2010

Pris: 8.325 kr. bøger + materialer 1.118 kr.

Tilmeldingsgebyr 2.500 kr.

Undervisningens mål er at give dig en solid

forståelse af den menneskelige organismes

opbygning og funktion, sådu senere som

zoneterapeut vil være i stand til at vejlede

kommende klienter i sundheds- og helseanliggender.

Fagets indhold er i store træk som

i sygeplejerskeuddannelsen, men efter lærebøger

for alternative behandlere.

Der er skriftlig eksamen i dette fag.

Y

Sygdomslære

- aften

Underviser: Torben Desler

Fra d. 9. december 2009 til d. 8. maj 2010

Pris: 4.000 kr. Bøger+materiale: 988 kr.

Deposition: 2.500 kr. v/tilmelding

Samme niveau som sygeplejerskeuddannelsen,

men mindre omfang, efter lærebøger for

alternative behandler. Der vil bliver undervist

i de mest almindeligt forekommende sygdomme,

f.eks. lungebetændelse, blodprop i

hjertet, blodsygdomme, allergi og epilepsi .


ZCD - Odense

Odense zonecollege zcd

Rugårdsvej 46 C, 2. sal, 5000 Odense C

Tlf. 24 40 40 18

www.zcdskole.dk

Zoneterapiuddannelsen

- aften

Underviser: Ziggy Willumsen

Fra d. 31. august 2009 til d. 31. marts 2012

Pris: 51.950 kr. ekskl. bøger, eksamen og 1. semester

zcd studiekontingent 3.500 kr.

D er undervises en fast ugedag mandag samt

enkelte weekenddage. Anatomi/fysiologi

samt Sygdomslære er en del af uddannelsen.

Tankefeltterapi

- grundkursus

Underviser: Lars Mygind

Startdato: 10. - 1 1. oktober 2009

Pris: 1.950 kr.

Tilmeldingsfrist: 28. september 2009

Tankefeltterapi er oprindeligt udviklet af den

amerikanske psykolog Roger Callahan. Ifølge

hans metode skal man banke forskellige algoritmer

(rækkefølger) af meridianpunkter

afhængig af diagnosen. Det, som er unikt

ved dette grundkursus, er, at du lærer både

tankefeltterapi og emotionel frihedsteknik.

Kurset afsluttes med certificering i grundkurset.

Orientalsk diagnose

1 timer

Underviser: Susanne Andersen

Startdato: 30. - 31. oktober 2009

Pris: 1.850 kr. betales v/tilmelding

Ansigtsdiagnose, hvor du i ansigtet kan se diverse

ubalancer og sygdomme m.m: Alle tilstande

aflæses i ansigtet. Det være sig fysiologiske

som psykologiske ubalancer.

Lær at læse disse tegn, der er et værdifuldt

værktøj/en nøgle til at kunne gennemskue

klientens problem/tilstand.

Y

Alle kan deltage i samtlige kurser. RAB betyder, at dette kursus er godkendt som opdateringskursus for RAB terapeuter.

Psykologi 0 timer

Underviser: Mogens Gaardbo

Fra d. 8. november 2009 til d. 25. april 2010

Pris: 3.500 kr. Bøger: 250 kr.

Tilmeldingsgebyr: 1.000 kr.

E leven får kendskab til grundlæggende psykologiske/pædagogiske

teorier og teknikker,

der kan anvendes i forhold til den enkelte klient.

Elever får desuden forståelse for menneskets

reaktioner og samspillet mellem mennesker

i samfundet. Et vigtigt formål med

dette fag er desuden at få kendskab til faktorer,

der påvirker forholdet mellem klient og

behandler. Eleven skal have forståelse for

psykologiske faktorers indflydelse på sygdomsudviklingen.

Anatomi og fysiologi

200 timer

Underviser: Ida Jespersen

Fra d. 16. november 2009 til d. 9. oktober 2010

Pris: 8.325 kr. ekskl. bøger.

Depositum: 2.500 kr. v/tilmelding.

Pensum er stort set på niveau med sygeplejerskeuddannelsen,

og omfatter bl.a. cellelære,

vævslære, nervesystemet, kredsløbet, muskellære,

knoglesystemet og de indre organers

funktioner.

Sygdomslære 100 timer

Underviser: Ida Jespersen

Fra d. 5. januar til d. 29. maj 2010

Pris: 4.000 kr. ekskl. bøger som udgør 988 kr.

Depositum: 2.500 kr. v/tilmelding.

Sygdomslære giver en gennemgang fra lægelig

synsvinkel omkring sygdomme og lidt

farmakologi. Der undervises i de mest kendte

almindelige sygdomme, der gives indblik i

hvordan smittekilde, årsagssammenhænge,

symptomer og komplikationer udarter sig, så

kendskabet giver tryghed for klienten og

zoneterapeuten. ❑

z o n e c o n n e c t i o n s e p t e m b e r 0 9

21


ZCD - Kolding

zoneterapeutskolen

Idyl 20 A, 6000 Kolding

Tlf. 75 50 50 31

www.zoneterapeutskolen-kolding.dk

Anatomi og fysiologi

200 timer

Underviser: Elisabeth Elkjær

Fra 8. september 2009 til 1. juni 2010

Tirsdag aften kl. 17 - 22

Pris: 10.316 kr. Betales ved tilmelding

Tilmeldingsfrist: 8. september 2009

Lær om kroppens opbygning og funktion.

Førstehjælp

med hjerte lungeredning

Underviser: Else Højsager

Weekend: 12. - 13. september 2009 kl. 9 - 15

3 timers opfølgning altid lørdage kl. 12

Pris: 750 kr. Betales ved tilmelding

Tilmeldingsfrist: 10. september 2009

Førstehjælp er en naturlig del af uddannelsen

til zoneterapeut, som kan ruste dig til at

kunne yde førstehjælp på klinikken og ude i

samfundet. Faget er kompetencegivende i

erhvervslivet.

Øreakupunktur

(auriculoterapi)

Underviser: Kenn Øhlenschlæger

Datoer: d. 17. september, 1. og 22. oktober,

12. og 26. november kl. 17 - 22

Pris: 4.990 kr.

D epositum: 500 kr. v/ tilmelding.

Minimum 16 deltagere maks. 24 deltagere.

Tilmeldingsfrist: 17. september 2009

Kurset henvender sig til zoneterapeuter, der

gerne vil udvide deres arbejdsfelt med øreakupunktur

og tilhørende teknikker. Øreakupunkturen

er et effektivt og let overskueligt

akupunktursystem, der er nemt at anvende.

Du behøver ikke en fuld akupunkturuddannelse

for at få glæde af akupunkturen i din

klinik. Øreakupunkturen har en kinesisk og

en fransk udviklet variant. Begge teknikker

gennemgås på kurset. Øreakupunkturen kan

både stå alene som behandling og samtidig

understøtte din zoneterapi.

Fødsel-, kolik- og

spædbørnzoneterapi

Underviser: Jeanette Bille Kjeldsen

Weekend: 19. - 20. september 2009 kl. 10 - 16

Pris: 2.495 kr.

Depositum: 500 kr. v/tilmelding

Tilmeldingsfrist: 19. september 2009

På kurset lærer du at behandle gravide med

zoneterapi og akupressur, så du kan afhjælpe

de problemer, dine gravide klienter kan have.

Desuden skal du lære nogle grundteknikker

22 z o n e c o n n e c t i o n s e p t e m b e r 0 9

til brug under fødsler bl.a. til smertelindrende

behandling. (Disse teknikker kan også

bruges til andre slags smerter) .

Barnløshed og

fertilitetsproblemer

Underviser: Filippa Gårdbo

Weekend: 31. oktober - 1. november 2009

lørdag kl. 10 - 16 og søndag kl. 9 - 15

Pris: 2.495 kr.

Depositum: 500 kr. v/tilmelding

Tilmeldingsfrist: 30. oktober 2009

Biopati

Underviser: Pernille Lund

Weekend: 7. - 8. november 2009 kl. 10 - 17

Pris: 1.995 kr.

Kurset betales på en gang ved tilmeldingen

Tilmeldingsfrist: 5. november 2009

En biologisk terapi har til formål at styrke og

frigøre kroppens eget potentiale til at helbrede

sig selv. Sundhed handler også om velvære

og retten til at vælge sin egen livsform .

Holistisk zoneterapi

og fodanalyse

Underviser: Leif Nielsen

Weekend: 14. - 15. november 2009 kl. 9 - 16

Pris: 2.495 kr.

Depositum: 500 kr. v/tilmelding

Tilmeldingsfrist: 12. november 2009

Hvad fødderne skjuler og fortæller : I zoneterapien

er hele kroppens anatomi kortlagt

som punkter på fødderne. Men fødderne fortæller

meget mere. I den visuelle diagnose

kan udseendet på de forskellige områder på

foden fortælle noget om den ubalance, der

er tilstede. Et spændende kursus, der styrker

og udbygger terapautens diagnose-redskaber.

Se kursusbeskrivelse på skolens hjemmeside.

TCM Akupunkturuddannelsen

Undervisere: Svend Senius,

Kenn Øhlenschlæger og Lone Kongsted

Startdato: 11. september 2010 - 26. maj 2013

E n weekend om måneden i 2 V år.

Afsluttende eksamen: lørdag d. 26. maj 2013

21 dages tur til Kina er planlagt til april 2009

og til april 2013, flere detaljer følger.

Pris: 54.995 kr.

Depositum: 2.000 kr. v/tilmelding

Rest i otte rater over 2 V år.

Tilmeldingsfrist: 10. september 2010

TCM Akupunkturuddannelsen er på 812 timer.

Skolen har naturligvis en gennemarbejdet

pensumbeskrivelse. Du får en grundig

gennemgang af teorien bag akupunkturen.

Du lærer også punktlæren, dvs. lærer at stikke

nålene helt præcist i for at behandle rig-

Y Y

tigt. I uddannelsen indgår 60 timers alternativ

sygdomslære: herunder bl.a. øreakupunktur,

kinesisk urtemedicin og kostforståelse.

Se flere detaljer på skolens hjemmeside. ❑

ZCD - Sindal

Vendsyssel helseskole

Volstrupvej 105, 9870 Sindal,

Tlf. 98 93 65 97

www.vendsysselhelseskole.dk

Kinesiologi

- grundkursus 4 timer

Underviser: Ebba Thomsen

Startdato: 19. september 2009

Modulet er del af både Massageuddannelsen

og Helhedskinesiologi-uddannelsen, men kan

også bruges som selvstændigt kursus.

Pris: 6.900 kr.

Lær at kommunikere med kroppen.

Få en grundlæggende viden om dette fantastiske

redskab, som du løbende via overbyggende

kurser kan få mere og mere indsigt i.

Du kan ende med en hel uddannelse som

Helhedskinesiolog.

Zoneterapi-modul

38 timer

Undervisere: Ebba Thomsen og

Claudia Knøpper

Startdato: 7. januar 2010

Pris: 43.587 kr.

Nyt forløb fra januar 09 til juni 2010

Lær et fantastisk redskab til at støtte mennesker

i hjælp til selvhjælp til et liv med så få

begrænsninger som muligt

Massagemodul

2 0 timer

Undervisere: Henrik Hansen ,

Ingrid Svendsen og Ebba Thomsen

Startdato: 10. januar 2010

Undervisning to lørdage hver måned.

Indhold: Fysiurgisk massage, erhvervsskader,

triggerpunkter, healing, bindevævsmassage,

meridianlære m.m.

Pris: 33.000 kr.

En massageuddannelse, der bygger på en

helhedsvurdering af det enkelte menneske.

Vi indrager meridianlæren, akupunktur

punkter, healing, sportsmassage, bindevævsmassage

m.m.


ZCD - Århus

Logos

Guldsmedegade 25, 8000 Århus

Tlf. 87 46 45 25

www.zoneterapiskolen.dk

Sportskadezoneterapi

Underviser: Jeppe Sindal

Startdato: 4. - 5. september 2009

fredag kl. 9 - 16.30 lørdag kl. 9 - 16.30

Pris: 2.000 kr.

Der medbringes: løstsiddende bomuldsbehandlertøj,

tre store ensfarvede håndklæ der eller

lagner. Det er en god ide at kigge på ana tomien

og fysiologien vedr. bevægeapparatet.

Zoneterapi

på en anden måde

Underviser: Christian Højlund

Startdato: 25. - 26. september 2009

Tilmelding: www.zoneterapiskolen.dk

Telefon:87 46 45 25

Tidspunkt: fredag 14. -20 lørdag 10 -18

Pris: 2.000 kr.

Tilmeldingsfrist: 1. september 2009

F ormålet med kurset er at vise, hvordan man

i praksis bruger og aktiverer sine meridianer,

organrelaterede muskler, organzoner og nervebaner,

så 5-element bliver mere end teori.

Teknikken har sin effekt under selve behandlingen,

så man løbende kan se, om man er på

rette spor. Der bliver lagt stor vægt på teknikker,

hvor der behandles på to zoner samtidig,

hvilket giver et effektivt resultat.

Børneernæring

Underviser: Anette Gammelgård

Lørdag d. 31. oktober 2009 kl. 9.30 - 15.30

Pris: 700 kr.

Tilmeldingsfrist: 15. oktober 2009

Anette Gammelgård vil undervise i ernæring

til børn, alle kan deltage.

Face-reading

Underviser: Anette Gammelgård

F redag d. 6. november 16 - 21

Lørdag d. 7. november 9.30 - 15.30

Fredag d. 27. november 16 - 21

Pris: 3.000 kr.

Tilmeldingsfrist: 16. oktober 2009

At se på et ansigt med dets landskab af linjer,

fuger, rynker, farver, hævelser, ansigtsform

etc. giver dig mulighed for at danne dig et

indtryk af personen i forhold til sundhed,

livsstil, indre kropsfunktioner samt personlighed.

Dette kombinerer vi med behandling

direkte på ansigtet, så du kan sætte en

helende proces igang og mærke/fornemme,

hvor ubalancerne befinder sig, og hvilke organer,

der er involveret. Vi benytter os af den

kinesiske filosofi og meridianlæren, så kend-

Y

skab til dette er en fordel. Behandlingen er

meget blid - den virker dybdeafspændende

og giver ansigtsløftning som sidegevinst.

Sportskadezoneterapi

Underviser: Jeppe Sindal

Startdato: 8. - 9. januar 2010

Pris: 2.000 kr.

Tilmeldingsfrist: 1. januar 2010

Der medbringes: løstsiddende bomuldsbehandlertøj,

tre store ensfarvede håndklæ der eller

lagner. Det er en god ide at kigge på ana tomien

og fysiologien vedr. bevægeapparatet.

Organisk Massageterapeut

tre moduler

Underviser: Jeppe Anker Sindal

Kurset har tre moduler:

modul 1) d. 4. - 5. februar 2010

modul 2) d. 4. - 5.marts 2010

modul 3) d. 8 - 9. april 2010

Tid: torsdage 10 - 18.30 og fredage 9 - 17

Maks. 12 deltagere

Pris for tre moduler: 8.400 kr.

Depositum: 2.800 kr. v/tilmelding resten ved

kursusstart

Tilmeldingsfrist: 1. januar 2010

Du kan gå til eksamen i Organisk Massageterapi,

så er du Organisk Massageterapeut. Eller

få en dokumentation på, at du har deltaget

Massageterapeutisk efteruddannelse for terapeuter:

Kort, simpel og erhvervsrettet.

Hvem kan blive Organisk Massageterapeut?

Det kan alle. Har du bestået Anatomi/fy siologi

samt Sygdomslære, kan du starte på uddannelsen.

Den giver dig hurtigt en mulighed

for at etablere dig som massør som en

start. Se mere på vores hjemmeside:

www.zoneterapiskolen.dk

Detox-foryngelse

Underviser: Anette Gammelgård

Startdato: 27. marts 2010

Pris: 800 kr.

Du er tilmeldt, når der er betalt

Tilmeldingsfrist: 6. marts 2010

Vores krop afgifter kontinuerligt helt naturligt.

Det er i de tilfælde, hvor vores afgiftningsmekanismer

bliver overbelastede, at

evnen til at udskille affaldsstoffer bliver mindre

effektiv og symptomer opstår. Affaldsstoffer

kommer både udefra og indefra. Forurening

eller pesticider i vores råvarer påfører

vores afgiftningsorganer, især nyrer og lever,

unødig stress, dårlig fordøjelse og ubalanceret

tarmflora giver indre toksiner, som

ligeledes forhindrer sundhed og fremmer

ældning. Symptomer, som kan løses ved afgiftning,

kunne være: Fordøjelsesbesvær, irritabilitet,

hovedpine, ledsmerter, dårlig ånde,

træthed, kløende irriteret hud, manglende

evne til vægttab, dårlig koncentration. Opnå

ved effektiv afgiftning: Anti-aldrings effekt,

Y

Alle kan deltage i samtlige kurser. RAB betyder, at dette kursus er godkendt som opdateringskursus for RAB terapeuter.

øget energi, vægttab, ren hud og klare øjne,

reduktion i allergiske symptomer, mere overskud

og kreativitet, færre smerter. Udrensning

er det mest spændende værktøj i naturmedicinen,

det er enkelt, billigt, og der er

overlegne terapeutiske resultater. Fysisk og

åndelig udrensning? kom og lær hvordan !

Humør og hormoner

Underviser: Anette Gammelgård

Startdato: 24. april 2010

Pris: 800 kr.

Du er tilmeldt, når der er betalt

Tilmeldingsfrist: 3. april 2010

Vidste du at dit humør blandt andet styres

af, hvilken mad du spiser: PMS, humørsvingninger

i klimakteriet (overgangsalderen), depressioner,

deprimeret, sure og irritable teenagere.

Den mad, vi spiser, påvirker hormonsystemet,

som er det system, der bestemmer,

hvilket humør, vi har. Får du de næringsstoffer,

der skal til, for at have et velfungerende

hormonsystem via din kost, eller har du også

brug for kosttilskud? Lær hvordan du sammensætter

din kost og få et bedre humør !


ZCD Zoneterapeutskolen

Ikast

Skolegade 49, 7430 Ikast,

Tlf. 40 27 03 46

Email: info@s-n-u.dk

Vitalguide

Bliv zoneterapeut og få kendskab til

holistisk kropsmassage

Startdato: 5. september 2009 - 11. april 2010

Pris: 14.000 kr.

Tilmeldingsfrist: 31. august 2009

Nye lokaler i en ny by og helt nye tilbud: ZCDskolen

Alterna flytter fra Skive til Skolegade

49 i Ikast. Skolen for Naturmedicinske Uddannelser

(SNU)® er en nyopstartet skole

med Hans-Henrik Nielsen fra StressAkademiet

som daglig skoleleder. Her vil et nyt hold

af zoneterapeuter blive budt velkommen i

midten af august, men skolen vil også introducere

et helt nyt uddannelsestilbud og -

som noget nyt i Danmark - arbejde med såkaldte

FutureWave-brikse, oplyser Susanne

Genet, der stadig er skole leder af Alterna.

Den nye skole vil udover sin sædvanlige anerkendte

zoneterapeutuddannelse tilbyde en

spritny uddannelse i Danmark til Vital-

Guide®, der er en 90 timers overbygning, ialt

seks moduler til uddannede alternative behandlere,

hvad enten de er zoneterapeuter,

massører, akupunktører eller har en anden

alternativ uddannelse.

se kursusprogram, der er mange spændende

undervisere og læs mere på

www.naturmedicin-snu.com .

z o n e c o n n e c t i o n s e p t e m b e r 0 9 23


Calcium & Magnesium

– med 25mcg Vitamin D

Letoptageligt, organisk

calcium & magnesium

til dine knogler

• Magnesium er vigtig for calcium -

transporten.

• Cal-Mag 1:1 Citrate er et specielt fremstillet

produkt, der hurtigt og effektivt

påvirker Calcium-Magnesium balancen.

• Citratformen giver en optimal

optagelse for alle aldersgrupper.

– købes i din lokale Matas

og Helsekostbutik

Solaray står for kvalitet indenfor kosttilskudsprodukter. Kun rene

og potente råvarer bruges i produktionen, der baseres på den

seneste forskning. Solaray tilbyder et sortiment af letoptagelige

vitaminer, mineraler, olier, mælkesyrer og urteprodukter.

3450 Allerød

More magazines by this user
Similar magazines