COMMUNICATION Design - Keablogs

keablogs.dk

COMMUNICATION Design - Keablogs

SPECIALEBESKRIVELSE COMMUNICATION Design

COMMUNICATION Design

PROFESSIONSBACHELOR i Design og Business

1. INDHOLD 2

2. INDLEDNING 3

3. UDDANNELSENS OPBYGNING OG PROGRESSION 4

4. PRØVER OG EKSAMENER 4

5. SPECIALET: COMMUNICATION DESIGN 5

6. MODULBESKRIVELSE(R) COMMUNICATION DESIGN 6

6. 1 Storytelling (10 ECTS point) på 5. semester 6

6.2 Mode-­‐ og Trendkommunikation (7,5 ECTS point) på 6. semester 7

6.3 Kampagnekommunikation (10 ECTS point) på 6. semester 8

6. 4 Specialeeksamensprojekt (2,5 ECTS point) på 6. semester – modul 4 9

6.VALGFAG 1 OG 2 9

7. STUDIEFORM 10

8. STUDIETUR 10

KEA 2012 / 2

Similar magazines