COMMUNICATION Design - Keablogs

keablogs.dk

COMMUNICATION Design - Keablogs

6. MODULBESKRIVELSE(R) COMMUNICATION Design

6. 1 Storytelling (10 ECTS point) på 5. semester

COMMUNICATION Design

PROFESSIONSBACHELOR i Design og Business

EMNEOMRÅDE:

Kommunikation, innovation, trendsociologi, skriftlig storytelling, mundtlig storytelling, visuel storytelling

(fotografi, video og illustration), online storytelling

INTRODUKTION:

Storytelling-­‐forløbet handler om, hvordan man effektivt fortæller og vinkler en historie i forhold til en given

modtagergruppe. Her arbejder vi med skriftlig, visuel og online kommunikation. Vi starter med træning i den

mundtlig historiefortælling, herefter er der illustrationsworkshop og en teoretisk og praktisk brug af fotografi.

På studieturen til New York laver de studerende et urbant feltarbejde og arbejder med visuel dokumentation.

Fokus i New York er på afkodning af stilstammer og urbane fænomener. Dokumentationen skal efter turen

omsættes til et trendbrief til et trendbureau. Med udgangspunkt i dette udarbejder de studerende herefter en

montagevideo, som har trendbureauet som afsender.

FORMÅL:

Undervisernes mål med dette modul er:

-­‐ at bibringe den studerende viden om formidling, retorik, innovationsprocesser, teknologi

-­‐ at bibringe den studerende færdigheder i at formidle/understøtte en fortælling visuelt

-­‐ at bibringe den studerende færdigheder til at anvende antropologisk metode på baggrund af research

og databearbejdning

-­‐ at bibringe den studerende færdigheder til at behandle, transformere og formidle viden visuelt

-­‐ give den studerende grundlæggende retoriske og kommunikative færdigheder

-­‐ at træne den studerende i at udfærdige kommunikationsløsninger både skriftligt, mundligt og viralt

-­‐ at give den studerende en forståelse for strategisk viral kommunikationsplanlægning

MÅL/INDHOLD:

Ved afslutningen af dette modul kan den studerende:

-­‐ Skrive en dynamisk tekst

-­‐ Udarbejde et fængende fotografi

-­‐ Udarbejde en simpel video

-­‐ Udarbejde en viral kommunikationsstrategi

EVALUERINGSMETODE

Ved afslutningen af modulet fremlægger den studerende sit projekt, der vurderes som bestået/ikke-­‐bestået.

Læs mere om viden, færdigheder og kompetencer samt forståelsen af ETC Point i KEA, Studiehåndbogen

KEA 2012 / 6

Similar magazines