speciale her - SocialSemantic

blog.socialsemantic.eu

speciale her - SocialSemantic

kapitel2/metode

decideret empiri. Spørgeguides til og optagelserne af interviews er tilgængelige som bilag 1

og 2.

Det tredje interview relaterer sig direkte til specialets case og er blevet foretaget med det

formål at indsamle konkret viden om LO som organisation samt brand- og

kommunikationsstrategi på Facebook. I denne forbindelse har vi interviewet Søren

Gisselman, der er ansat hos LO som kommunikationskonsulent og er bl.a. ansvarlig for

kommunikationsstrategier og analyse (lo.dk). Som vi senere vil fremføre er strategisk

kommunikation situationsbestemt. Vi har derfor foretaget dette interview for at forstå LO’s

kommunikationssituation og de beslutninger og aspekter, der knytter sig hertil. I analysen

vil vi derfor anvende dette interview, når en kontekstualisering er nødvendig. Interviewet

anvendes derfor i analysen af forretningsstrategi og branding, hvor de konkrete intentioner

må sættes i relation til den enkelte kommunikationssituation. Dette interview er

transskriberet og indgår i specialet som bilag 3.

EMPIRISK DATA FRA FACEBOOK

Den type af empirisk data, vi har fået indsigt i gennem Insights, har en særlig karakter. Det

særlige består i, at dataet er genereret ud fra nogle præmisser og metoder, som vi ikke selv

har defineret og derfor ikke helt præcis ved, hvordan skal betragtes. De

kommunikationshandlinger, som dataet repræsenterer, er altså ikke påvirket af vores

vidensinteresser. Fremkomsten af data er ikke vores konstruktion men derimod

Facebooks, hvilket betyder, at vi ikke har påvirket udfaldet. Dette ser vi som en styrke i

forhold til empiriens validitet i relation til, hvad vi ønsker at undersøge.

Dataet fra Facebook udgør to forskellige størrelser – kvantitativ og kvalitativ. Det

kvantitative aspekt i data fra Insights består i, at Facebook registrerer og ekspliciterer

mængden af gentagelser af en given handling, der giver et grundlag for sammenligning.

Den kvalitative værdi af Facebooks data består i, at vi er stand til at få indblik i disse

enkelte handlinger og således vurdere og analysere individuelt på posts, kommentarer,

billeder, video osv. Vi har altså data, der, som ifølge Jensen, kan ” (…) establish the

recurrence of events or objects (…)” (Jensen, 2002: 255) og data der giver os mulighed for

at ”(…) explore the singular occurence of meaningful phenomena, but with reference to

their full context (…)” (Jensen, 2002: 255). Da det empiriske data fra Facebook har en

20

Similar magazines