speciale her - SocialSemantic

blog.socialsemantic.eu

speciale her - SocialSemantic

THE FUTURE IS NOW!!!

kapitel3/genstandsfelt

Med udgangspunkt i internettets evolution vil vi i dette afsnit gengive, hvordan internettet

ser ud i dag og karakterisere internettet som et socialsemantisk internet. Det er således

vores overbevisning, at mange af de elementer, som er karakteristisk ved web 3.0 i større

eller mindre grad er en realitet i dag, hvilket vi søger at argumentere for i dette afsnit samt

det følgende afsnit om Facebook.

WEB 2.5?

Ideen med det semantiske internet, som Berners-Lee mfl. allerede formulerede i 2001

(Weller, 2010) begynder at få luft under vingerne, hvis man kigger på, hvad

internetgiganter som Google og Facebook har foretaget sig i løbet af den seneste tid.

Virksomheden Google, som er porten til internettet for mange mennesker i verden, har i

maj 2012 udvidet deres søgemaskine med en såkaldt Knowledge graph 16 som er en

database, der udgør: ”(…) more than 500 million objects, as well as more than 3.5 billion

facts about and relationships between these different objects” (Googleblog.blogspot.dk,

kilde 1). Ifølge Google, fungerede en søgning tidligere ved at finde et match til et søgeord i

forespørgsler. Nu foregår søgninger også ved hjælp af knowledge graph, hvor

søgemaskinen forstår, at ord har en dybere mening i verden og repræsenterer objekter, der

også har relationer til andre objekter eller subjekter. For eksempel i en søgning efter Marie

Curie (bilag 12), forstår Google, at dette navn relaterer sig til en person, nobelpristager og

viser med det samme hendes biografi, billeder mm i et specielt vindue. Yderligere kender

knowledge graph til andre personer (fx forskere), der relaterer til Curie og viser dem som

supplerede søgeresultater. Måden Google ved hvilke fakta, der er værd at fortælle om

objektet Marie Curie er gennem en analyse af andre menneskers søgninger og opførsel på

internettet (Googleblog.blogspot.dk, kilde 1).

Et andet eksempel er en søgning, vi selv har foretaget efter det franske musikband, Justice.

Resultatet (bilag 13) viser ”Justice” som musikband med supplerende informationer som

beskrivelse af bandet, oprindelsessted, diskografi, billeder, medlemmer og sange af Justice.

16 Se evt. mere http://googleblog.blogspot.dk/2012/05/introducing-knowledge-graph-things-not.html NB: Knowledge graph har

siden maj kun fungeret på den amerikanske version af Google (google.com) og efter den 8. august er den blevet tilgængelig for

andre engelsktalende lande http://googleblog.blogspot.dk/2012/08/building-search-engine-of-future-one.html

41

Similar magazines