KORRUPTION - TEST DIG SELV - CASE 1

di.dk

KORRUPTION - TEST DIG SELV - CASE 1

KORRUPTION - TEST DIG SELV -

CASE 2

KONSULENTHONORAET

Efter en udbudsrunde bliver den virksomhed, der har vundet kon-

trakten, afkrævet et konsulenthonorar på ca. fem pct. af kontrakt-

summen som tillægsbetingelse for enterprisen på et større offent-

ligt anlægsprojekt. Pengene skal udbetales til et konsulentfirma,

som i følge den ansvarlige kontraktgiver havde bistået med råd-

givning under udbuddet. Virksomhe-den selv har på intet tids-

punkt gjort brug af bureauets ydelser.

Kan virksomheden tillade sig at acceptere dette krav?

Kontraktgiveren har gjort det klart, at kontrakten afhænger af et

tilsagn om denne betaling. Kontrakten vil sikre firmaet økonomisk

de næste 2-3 år. Hvis ikke den ”kommer i hus”, vil det være nød-

vendigt at skære kraftigt i medarbejderstaben.

Ændrer dette noget?

Det viser sig, at ejeren af konsulentbureauet er bror til den an-

svarlige kontraktgiver.

Ændrer dette noget?

5

More magazines by this user
Similar magazines