Cargo Partner Logistics her - Elbek & Vejrup A/S

elbek.vejrup.dk

Cargo Partner Logistics her - Elbek & Vejrup A/S

RefeReNCehistoRie CARgo PARtNeR LogistiCs ˚/ effektiViseRiNg Af foRRetNiNgeN MeD MiCRosoft DyNAMiCs NAV

“Det sender et stærkt signal om

professionalisme, at vi er i stand til

at give meget detaljerede oplysninger

om enhver transport.”

århus

esbjerg

brøndby

herning

vejen

rAnders

Tlf. + 45 7020 2086

elbek-vejrup.dk

ev@elbek-vejrup.dk

Carsten Riis

Adm. direktør

Cargo Partner Logistics

sikker sagsstyring sikrer indtjeningen

Cargo Partner Logistics har effektiviseret forretningen med en

sagsstyringsløsning baseret på Microsoft Dynamics NAV

I en speditionsbranche med små indtjeningsmarginer er overblik og fejlfri styring

af hver eneste ordre afgørende for succes. Det ved man hos Cargo Partner Logistics

i Århus, hvor man har sikret succesen gennem et sagsstyringssystem.

Løsningen, der er udviklet og implementeret i samarbejde med Elbek & Vejrup A/S,

er baseret på Microsoft Dynamics NAV og har afgørende betydning for Cargo Partner

Logistics’ forretning. Systemet holder styr på alle relevante informationer om

hver eneste speditionssag; og det giver enorme muligheder både internt i virksomheden

og i forhold til de eksterne forretningsforbindelser.

Afgørende for forretningen

Cargo Partner Logistics’ forretning baserer sig på dør til dør-levering af primært fliser,

klinker og træ fra Sydeuropa til danske kunder ved hjælp af togtransport. Som

i enhver anden speditionsforretning er nøglen til overskud en maksimal udnyttelse

af den nuværende kapacitet. Det sikrer løsningen fra Elbek & Vejrup A/S, fordi den

giver overblik over den eksakte belægning af hver eneste togvogn, som Cargo

Partner Logistics disponerer over. „Vi skal hele tiden vide, hvilke vogne der kører

med hvad og hvorhen. Samtidig skal vi kende den omsætning og det overskud, de

enkelte transaktioner genererer. Disse fundamentale ting klarer sagsstyringssystemet,

der på den måde er helt afgørende for vores forretning“, forklarer Carsten Riis,

administrerende direktør i Cargo Partner Logistics, Århus.

ProfessionAlisme

Udover at give Cargo Partner Logistics’ speditører overblik over de aktuelle sager

hjælper løsningen med til håndteringen af selskabets budgetter og regnskaber.

Det er koblet direkte sammen med det centrale økonomisystem, så hver eneste

ordre automatisk kan holdes op mod de lagte budgetter. Endelig giver sagssty-

˚/ 1


RefeReNCehistoRie CARgo PARtNeR LogistiCs ˚/ effektiViseRiNg Af foRRetNiNgeN MeD MiCRosoft DyNAMiCs NAV

århus

esbjerg

brøndby’

herning

vejen

rAnders

Tlf. + 45 7020 2086

elbek-vejrup.dk

ev@elbek-vejrup.dk

ringssystemet mulighed for at udskrive fakturaer, fragtbreve, fortoldningspapirer

og labels automatisk, ligesom det kan generere logistikrapporter, der automatisk

sendes til leverandører og kunder som pdf-filer vedhæftet en e-mail.

„Med løsningen kan vi udarbejde en række dokumenter, der giver vigtig information

til vores forretningsforbindelser. Det sender et stærkt signal om professionalisme,

at vi er i stand til at give meget detaljerede oplysninger om enhver transport,

præcis når en forretningsforbindelse måtte ønske det“, konstaterer Carsten Riis.

sPArer to fuldtidsstillinger

Han vurderer, at den effektivitet, som løsningen har medført, sparer Cargo Partner

Logistics for to fuldtidsstillinger i forhold til tidligere, hvor sagsstyringen skete

manuelt. Dengang bestod arbejdsdagene af 14 timers registrering på papir, og så

var der ikke engang sikkerhed for informationernes rigtighed.

„I dag kan vi håndtere en betydeligt større omsætning på langt mindre tid, takket

være sagsstyringssystemet. Samtidig har løsningen en række indbyggede kontrolfunktioner,

der sikrer, at alle informationer er korrekte. Så på mange måder er

løsningen afgørende for, at vores forretning kører og giver overskud“, fortæller

Carsten Riis.

godt sAmArbejde

Cargo Partner Logistics har været meget glade for samarbejdet med Elbek & Vejrup

A/S i forbindelse med udviklingen og implementeringen af sagsstyringssystemet,

der løbende er blevet udvidet med ny funktionalitet. „Samarbejdet har været helt

i top, og vi har især været glade for den store fleksibilitet, som Elbek & Vejrup har

udvist. Det er efterhånden sket en del gange, at vi har fået behov for udbygninger

af systemet, og hver gang har vi fået præcist, hvad vi ønskede“, afslutter Carsten

Riis.

˚/ 2

More magazines by this user
Similar magazines