Kløgtigt Købmandskab eller kølig kommunalpolitik - Danske Ældreråd

danskeaeldre.launch.it.dk

Kløgtigt Købmandskab eller kølig kommunalpolitik - Danske Ældreråd

,67( 29(5 ),*85(5

FIGUR 1. ARGUMENTER FOR, AT ÆLDRERÅD HAR INDFLYDELSE ..................................................................................11

FIGUR 2. ARGUMENTER IMOD, AT ÆLDRERÅD HAR INDFLYDELSE................................................................................11

FIGUR 3. VARIABLE DER KARAKTERISERER INDFLYDELSE ...........................................................................................25

FIGUR 4. RELATION MELLEM RESSOURCER, INSTITUTIONER OG INDFLYDELSE.............................................................39

FIGUR 5. HYPOTESERNES INDBYRDES RELATION..........................................................................................................51

FIGUR 6. KARAKTERISTIK AF ÆLDRERÅDENES INDFLYDELSE.......................................................................................66

FIGUR 7. ÆNDRET KAUSALMODEL OG HYPOTESERNES RELATIONER OG BETYDNING ...................................................97

/,67( 29(5 7$%(//(5

TABEL 1 AFDÆKNING AF ARENAER I FASE-FORSTÅELSE ..............................................................................................57

TABEL 2. ÆLDRERÅDENE I ARENA/FASE OPDELING......................................................................................................60

TABEL 3. BETYDNING AF INDIVIDUELLE MAGTRESSOURCER FOR INDFLYDELSE...........................................................72

TABEL 4. BETYDNING AF AT KENDE SPILLET FOR INDFLYDELSE...................................................................................78

TABEL 5. BETYDNING AF VELARGUMENTEREDE FORSLAG FOR INDFLYDELSE..............................................................82

TABEL 6. BETYDNING AF EVNE TIL AT MOBILISERE FOR INDFLYDELSE ........................................................................89

TABEL 7. BETYDNING AF POLITISK IMØDEKOMMENHED FOR INDFLYDELSE .................................................................95

TABEL 8. VARIABLE SPECIFIKATIONER BAG BEVIDST UDVÆLGELSE FOR HVER CASE .................................................120

4

More magazines by this user
Similar magazines