Brande Historie

brandehistorie.dk

Brande Historie

sin Broder, Eskild Gi0e, for dennes Part i T urebygaard.

I 1638 solgte Eskild Gaarden, der da havde 24 Tdr. Hartkorn,

til Herlof Monnand, men denne maatte 9 Aar sen ere

pantscette den til Eskilds Bern: Henrik, Birgitte og Sibylle.

Henrik dede ugift 166R. Birgitte cegtede I--Ienning

Quistz

More magazines by this user
Similar magazines