En beretning i billeder - NNF

nnf.dk

En beretning i billeder - NNF

Fødevareforbundet NNF

2008 -2012

En beretning i billeder

... ansvar for fremtiden


Kære medlem

25.-28. september holder Fødevareforbundet NNF kongres i Aalborg. Vi har

skrevet en grundig kongresberetning, som du finder på nnf.dk.

Nogle af hovedbudskaberne derfra har vi samlet til dig i et strejftog i 19 billeder,

som opridser lidt af medlemmernes og organisationens virkelighed i kongresperioden

2008-2012.

God bladrelyst!

Ole Wehlast

Forbundsformand


2008-2012


Periodens største udfordring har været DEN SOCIALE DUMPING. Tusindvis af

vores kolleger har mistet deres job, fordi den tyske slagterisektor er blevet et

WILD WEST, hvor især østeuropæere arbejder under langt dårligere vilkår

og til langt, langt lavere lønninger, end vi gør i Danmark.

Vi har sat den sociale dumping øverst på vores agenda. Blandt andet med en HØRING

I EU-PARLAMENTET og møder med den tyske arbejdsminister, EUs beskæftigelses-

kommissær og medlemmer af Folketinget og EU-Parlamentet. Og vores

forbundsformand Ole Wehlast har som præsident for de 1,5 millioner europæiske

fødevarearbejdere i EFFAT formået at skabe stor opmærksomhed omkring problemet.

Men KAPLØBET MOD BUNDEN er startet. Og forsømmer vi at bakke stærkt

op om vores tillidsfolk og vores overenskomster, BLIVER OGSÅ VORES JOB

OVERTAGET af folk fra trange kår.

4 FØDEVAREFORBUNDET NNF 2012


2009:

Næstformand Jens Peter Bostrup ved vores demonstration mod, at knap

9 millioner smågrise og slagtesvin hvert år bliver eksporteret til

Tyskland i stedet for at blive slagtet i Danmark.


Mums! Medlemmerne af Fødevareforbundet NNF producerer en bred vifte af

velsmagende kvalitetsprodukter. Det fik vi Den Skaldede Koks

ord for i 2010, hvor han i et stort tema i vores fagblad Substans

tilberedte, smagte og kommenterede nogle af produkterne.

Den Skaldede Kok alias Carsten Olsen er en af frontkæmperne for

det gode danske køkken. Han forstår om nogen at værdsætte

god kvalitet. Og kvalitet er sammen med innovation de vigtigste

nøgleord for vores branchers fremtid. Vi skal kunne udvikle de særlige

produkter, som lever op til kravene fra fremtidens kunder

på fremtidens markeder.

2012 FØDEVAREFORBUNDET NNF 7


Digital A-kasse: Ledige medlemmer kan i

dag indtaste ydelseskort, ledighedserklæringer

og feriepengeansøgninger digitalt.

Digitaliseringen både letter hverdagen for den

ledige og frigør ressourcer til mere individuel

service. Som her, hvor konsulent Kimmie Boas

Thomsen og vicekasserer Esben Birkesholm

i 2012 forbereder projekt Den gode samtale,

der skal sikre mindre kontrol og mere sparring

i lediges samtaler med A-kassen.

8 FØDEVAREFORBUNDET NNF 2012


Bygning af spaghettitårne. Selvudvikling på

pipfuglekurser. Vi protesterede højlydt mod

den meningsløse aktivering af ledige.

Men den borgerlige regering var ligeglad.

Lige indtil vi i 2010 gik i medierne med historien

om vores kvindelige medlem, der blev sendt

i virksomhedspraktik på et bordel. Da måtte

beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V)

bøje sig og iværksætte en kulegravning af

aktiveringen af de arbejdsløse.


Danske oste klarer sig fremragende internationalt.

Ved VM i ost i 2012 høstede danske oste fire gange guld, fire

gange sølv og to gange bronze. Og den vesterhavsluftede solgule ost fra

Thise Mejeri får kunder fra hele verden til at stå i kø.

10 FØDEVAREFORBUNDET NNF 2012


2009:

Forbundssekretær John Sørensen lyttede intenst til medlemmernes

bekymringer som optakt til OK 2010.


Dialogen med medlemmerne på vores OK-busture rundt i landet giver os

uvurderlige input i forberedelserne til overenskomstforhandlingerne.

For eksempel undgik vi i 2012, at afspadseringsmuligheden blev afløst af

tvungen udbetaling af merarbejde over 37 timer, som eksempelvis CO-

industri havde fået ind i sine overenskomster. Det havde vores medlemmer

fortalt os meget tydeligt, at vi skulle kæmpe imod. Og deres tydelige ud-

melding gav styrke ved forhandlingsbordet. En styrke,

der har været hårdt brug for i en kongresperiode, der i den grad har

stået i finanskrisens og den sociale dumpings tegn.

2012 FØDEVAREFORBUNDET NNF 13


Forbrugerne skal kunne have tillid til

danske fødevarer. Derfor arbejder vi for,

at fødevarearbejdere, der anmelder svindel

med fødevarer, får både vidnebeskyttelse

og større beskyttelse i ansættelsen.

Men indtil det sker, beskytter vi vores

medlemmer. Præcis som vi gjorde, da

Super Best i 2009 beskyldte ansatte for

kædens omfattende madfusk og ville fyre

dem. Da vi kom på banen, blev fyringerne

trukket i land.

14 FØDEVAREFORBUNDET NNF 2012


Vi bruger medierne til at få vores budskaber

igennem. Vi har fået masser af omtale.

For eksempel om social dumping, lediges

vilkår og fødevarepolitik. Også udenlandske

journalister vil høre vores mening. Her fastgør

for bundssekretær Tage Arentoft mikrofonen

til et interview med den tyske tv-station

Radio Bremen om Toms køb af den tyske

chokoladeproducent Hanseatische

Chocolade i juni 2012.


På uddannelsesfronten er det lykkedes os at sætte fokus på faglighed

og kvalitet. Ikke mindst i forbindelse med DM i Skills

- Danmarksmesterskaberne i håndværk, hvor cirka 200 elever fra

36 forskellige fag konkurrerer om at blive danmarksmester

inden for hvert deres felt. Heriblandt vores unge slagtere,

bagere og konditorer.

De unge talenter har skyhøje faglige ambitioner og deres

faglige passion skærper ikke bare det generelle faglige niveau

på uddannelserne. Det markedsfører også erhvervsuddannelserne,

så de bliver et attraktivt uddannelsesvalg for

grundskoleeleverne.

16 FØDEVAREFORBUNDET NNF 2012


2012:

Konditorelev Chalotte Nielsen vandt DM i Skills i 2012.

Nu hedder ambitionen at vinde DM i Skills 2013

og gå videre til World Skills.


Lovsjusk er ordet for den borgerlige

regerings madafgifter, som i 2011 skulle

rette op på danskernes sundhed.

Selvom både vi, arbejdsgiverne og

kosteksperter kæmpede imod, fik vi en

fedtafgift, der gør det billigere at give

børnene hvidt brød med syltetøj i madkassen

end rugbrød med magert kødpålæg.

Og danske arbejdspladser er gået tabt,

fordi afgiften har fordyret danske fødevarer.

Nu afventer vi spændt, om også den

urimelige sukkerafgift bliver en realitet.

18 FØDEVAREFORBUNDET NNF 2012


Den nye arbejdsmiljølov fra 2010 ændrede

virksomhedernes måde at arbejde med

arbejdsmiljø på. Det gav arbejdsmiljørepræsentanterne

nok at se til. Men

arbejdsmiljø handler også om at passe

på dig selv, så du kan holde til et langt

arbejdsliv. Det erfarede 188 tillidsvalgte

i 2011 på vores sundhedsfremmekonference

med sund kost, vand, kolesterol-

og konditalsmålinger og temaer som

intelligent motion og åndelig sundhed.


Fødevareforbundet NNF var med, da fagbevægelsen den 8. juni

2010 markerede sin utilfredshed med den daværende regerings

og Dansk Folkepartis såkaldte genopretningspakke. En politisk pakke,

der blandt andet halverede dagpengeperioden fra

fire til to år og skar i støtten til voksenuddannelse. Pakken var en åbenlys

krigserklæring mod fagbevægelsen, hvad der blev tydeligt

med nedskæringen i fradrag for faglige kontingenter.

Forbundsformand Ole Wehlast gik med i front for demonstrationen, som

var arrangeret af LO og FTF og endte på Christiansborg

Slotsplads, hvor der ifølge tal fra LO var samlet 80.000 mennesker.

2012 FØDEVAREFORBUNDET NNF 21


Trods lovning om det modsatte lod Lars Løkke Rasmussen helvede brage løs

i sin nytårstale den 1. januar 2011. Han og den borgerlige regering ville

afskaffe efterlønnen for alle, der var under 45 år på det tidspunkt,

og hæve folkepensionsalderen til 67 år fra 2022.

Fødevareforbundet NNFs medlemmer er blandt dem, der har allermest brug

for at kunne trække sig lidt tidligere fra arbejdsmarkedet. Vi ser flere

og flere nedslidningsskader – ofte allerede omkring

40-års-alderen. Og i en undersøgelse i vores webpanel var

74 procent helt eller delvist imod regeringens initiativ. Derfor

kastede vi os i samarbejde med 3F og FOA ud i en intens kamp

for at bevare efterlønnen. Vi førte en massiv presseindsats,

demonstrerede og delte løbesedler ud som her på Københavns Hovedbanegård.

22 FØDEVAREFORBUNDET NNF 2012


Et alvorligt angreb på tillidsmandssystemet

så vi i 2012, da Arla Foods pressede to

medarbejderrepræsentanter ud af

koncernens repræsentantskab og

bestyrelse efter en – ud fra vores og LOs

vurdering – helt ubegrundet beskyldning

om brud på tavshedspligten. Den ene er

medlem hos os, den anden hos 3F.

Og LO kører nu den principielle sag mod

Arla for os. En meget beklagelig sag.

Også fordi vi normalt har et godt

samarbejde med Arla.

24 FØDEVAREFORBUNDET NNF 2012


Arla er både innovativ og investeringsvillig.

Via fusionen med britiske Milk Link i 2012

blev virksomheden Storbritanniens største

mælkeproducent. Og i 2011 blev Arlavirksomheden

Esbjerg Mejeri tildelt

LO og SALAs samarbejdspris, fordi den

samarbejdsorienterede ledelse inddrog de

forandringsparate medarbejdere i processerne

omkring mejeriets investeringer, der lå på

omkring 100 millioner kroner det år.


Tillidsrepræsentanterne er heltene i vores organisation.

De har fingeren på arbejdspladsernes puls og kæmper for

deres kolleger. Både i hverdagens små slag og i de seje kampe.

Derfor blev de i perioden sikret plads i Hovedbestyrelsen, hvor de med deres

viden om udfordringerne på arbejdspladserne nu er med til at lægge

Fødevareforbundet NNFs linje.

Vores tillidsfolk er også velinformerede. Blandt andet via stormøder

som dette i 2012, hvor vi forud for trepartsforhandlingerne

gik i dialog med beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og LO-formand

Harald Børsting. Forhandlingerne blev siden afblæst. Og det var

under al kritik. Regeringen burde have kæmpet hårdere for

at sikre en fornuftig aftale, der kunne gavne

det danske samfund og arbejdsmarked.

2012 FØDEVAREFORBUNDET NNF 27


Fødevarefagenes faggrænser bliver mere og mere flydende.

Det så vi også ved DM i Skills, hvor slagterne nærmest agerede kokke

og tilberedte hele måltider i konkurrencerne. Hos Gourmandiet

på Østerbro i København har slagtermester Peter Steen taget tanken

et skridt videre. Han har smeltet delikat slagterbutik og

restaurant sammen. Med så stor succes, at Gourmandiet

fik tildelt Slagterprisen 2011.

28 FØDEVAREFORBUNDET NNF 2012


Konfliktkortet trækker vi kun nødigt.

Men under forhandlingerne med

Arbejdsgiverforeningen Bager, Konditorer

& Chokolademagere (AKBC) i 2010 så vi

ingen anden udvej. Efter en nytteløs tur

omkring Forligsinstitutionen iværksatte

vi aktioner udvalgte steder som ved denne

bagerbutik i Esbjerg. Og da LO varslede

en sympatikonflikt, som ville lamme

leverancerne til bagerierne, fik vi AKBC

tilbage til forhandlingsbordet.

30 FØDEVAREFORBUNDET NNF 2012


Følelserne fik frit løb, da de sidste af

de i alt 460 medarbejdere på House of Prince

den 10. oktober 2010 forlod arbejdspladsen

for sidste gang. Arbejdspladser forsvandt,

og et kapitel i dansk industrihistorie sluttede.

Men tillidsrepræsentanternes forbilledlige

nedlukningssamarbejde med koncernejeren

BAT sikrede blandt andet de ansatte ubegrænset

adgang til uddannelse og en månedsløn

per ansættelsesår.


REDAKTION

Kommunikationschef

Poul Damgård

Maria B. Svejstrup

PROJEKTSTYRING

Maria B. Svejstrup,

Kommunikationshuset

Reflekt/Mixerpulten

DESIGN OG LAYOUT

Jari Bo Leander,

Hello Media

FOTOS OG

ILLUSTRATIONER

Søren Zeuth, Jens

Bach, Kjeld Hammer,

Mads Kristoffersen,

Harry Nielsen, Lars-

Ole Nejstgaard,

Poul Anker Nielsen,

Claus Haagensen/

Chili, Helene Bagger,

Christer Holteog

Robert Attermann

Budskaberne i denne beretning er uddrag

BEARBEJDNING AF

HISTORISKE FOTOS

Søren Zeuth

TRYK

PE Offset

OPLAG

27.000

af Fødevareforbundet NNFs skriftlige

kongresberetning 2008-2012.

Find beretningen i sin helhed på nnf.dk.

More magazines by this user
Similar magazines