ZCN DK mu13717 0707.fm - Novenco

novenco.biz

ZCN DK mu13717 0707.fm - Novenco

Indhold

1. Om denne vejledning

2. Anvendelse

3. Håndtering

3.1 Vægt

3.2 Samlede aggregater

3.3 Sektioner

4. Modtagelse på

montagepladsen

5. Opbevaring

6. Leverancens omfang

6.1 Fundament

6.2 Sektioner/Typeskilt

6.3 Tætningsmateriale

6.4 Indvendige sektionssamlinger

6.5 Plastafdækninger

6.6 Håndtag og firkantnøgle

6.7 Emballering af løsdele

7. Opstilling og samling

7.1 Fundamentet

7.2 Opretning af fundament

7.3 Sektioner

7.4 Samling af sektioner, affedtning

og tætning

7.5 Montage af tagplader

7.6 Opstilling af aggregat

udendørs

7.7 Rørføringer

7.8 Elektriske forbindelser

7.9 Kanaltilslutning

7.10 Vandlås

7.11 Prelplade

8. Beskrivelse af

aggregathus

8.1 Panelerne

8.2 Døre

8.3 Rengøring

8.4 Tæthed

8.5 Forhold omkring

aggregatet

9. Spjæld

9.1 Montage af spjældmotorer

9.2 Spjæld i krydsvarmeveksler

9.3 Drejningsmomenter for

spjæld

9.4 Vedligeholdelse

9.5 Spjældmotorer

9.6 Stangtræk

10. Filtre

10.1 Filtervagt

10.2 Filterskift/rengøring

10.3 Levetid

10.4 Anbefalede sluttryktab

for filtre

10.5 Erstatningsfiltre

11. Rotorvarmeveksler

11.1 Drivsystemer

11.2 Kontrol af roterens placering

i rotorhuset

11.3 Justering af rotorens

placering i rotorhuset

11.4 Renblæsningssektor

11.5 Rotorlejer

11.6 Remtræk

11.7 Rengøring

12. Krydsvarmeveksler

12.1 Varmeveksler/spjæld

12.2 Bundbakker

12.3 Demontering af varmeveksler

12.4 Vedligeholdelse

12.5 Rengøring

13. Varme- og køleflader

13.1 Rørtilslutninger

13.2 Rengøring

13.3 Demontering af varmeog

køleflader

13.4 Frostsikring

13.5 El-varmeflade

13.6 Maximumtermostat

13.7 Overophedningstermostat

13.8 Automatik- og sikkerhedsfunktioner

13.9 Kontrol af termostater

13.10 Kontrol af ledningsforbindelser

14. Centrifugalventilatorer

14.1 Opbevaring

14.2 El-tilslutninger

14.3 Før igangsætning

14.4 Startprocedure

14.5 Generel inspektion og

vedligeholdelse

14.6 Demontage af ventilatorenheden

for service

14.7 Remtilspænding og remskift

14.8 Ventilatorlejer

14.9 Udskiftning af lejer

15. Axialventilatorer

15.1 Opbevaring

15.2 El-tilslutning

15.3 Før igangsætning

15.4 Start procedure

15.5 Generel inspektion og

vedligeholdelse

15.6 Demontage af ventilatorenheden

for service og

rengøring

15.7 Demontering af motor

15.8 Montering af motor

15.9 Justering af skovle

15.10 Luftmængdemåler

16. Kammerventilatorer

16.1 Opbevaring

16.2 El-tilslutning

16.3 Før igangsætning

16.4 Startprocedure

16.5 Generel inspektion og

vedligeholdelse

16.6 Demontage af ventilatorenheden

for service

16.7 Luftmængdemåler

17. Motorer til ventilatorer

18. Lyddæmper

17.1 Rengøring

19. Befugter

20. Overensstemmelseserklæring

ZCN 3

More magazines by this user
Similar magazines