Brugs- og monteringsanvisning Køleskab med ... - Hvidt & Frit

hvidtogfrit.dk

Brugs- og monteringsanvisning Køleskab med ... - Hvidt & Frit

Dette køleskab overholder de foreskrevne

sikkerhedsbestemmelser.

Uhensigtsmæssig brug kan dog

medføre skader på både bruger og

køleskab.

Læs venligst brugsanvisningen

grundigt, inden køleskabet tages i

brug. Den indeholder vigtige anvisninger

om opstilling, sikkerhed, brug

og vedligeholdelse. Derved beskyttes

både personer og køleskab.

Gem venligst brugsanvisningen, og

giv den videre til en eventuel senere

ejer!

Råd om sikkerhed og advarsler

Retningslinjer vedrørende brugen

~ Brug kun køleskabet i en almindelig

husholdning til køling og opbevaring af

madvarer.

Al anden anvendelse er på egen risiko

og kan være forbundet med fare.

Producenten kan ikke gøres ansvarlig

for skader opstået på grund af forkert

brug eller betjening.

~ Personer, som på grund af begrænsninger

i fysisk eller psykisk formåen

eller på grund af manglende erfaring

eller uvidenhed ikke er i stand til

at betjene køleskabet sikkert, må ikke

anvende det uden opsyn eller vejledning

fra en ansvarlig person.

Børn i huset

~ Børn må kun bruge køleskabet uden

opsyn, hvis de er informeret om dets

funktioner, så de kan betjene det korrekt,

og hvis de forstår de farer, der kan

opstå ved forkert betjening.

~ Hold altid øje med børn, der opholder

sig i nærheden af køleskabet. Lad

dem aldrig lege med køleskabet eller

hænge på døren.

7

More magazines by this user
Similar magazines