Pdf af kirkebladet - Simon Peters Kirke

simonpeterskirke.dk

Pdf af kirkebladet - Simon Peters Kirke

Marts-juni 2013

Simon Peters kirke

Kirkebladet


Nyt fra menighedsrådet

Ved menighedsrådsformand Marianne Jespersen

Så er det nye menighedsråd gået i gang med

arbejdet – og det tegner til at blive en travl

periode, vi går ind i med nye udvalg for

blandt andet aktiviteter, børn og unge og diakoni.

Vi glæder os til arbejdet! Alle i menigheden

inviteres til at tænke med. I kan læse

mere om udvalgene på kirkens hjemmeside.

Vision

Den 26. januar holdt menighedsråd og

medarbejdere en visionsdag, hvor vi arbejdede

med lederskab og projektstyring, og

hvad lede tråden for vores arbejde skal være

fremad. Kurt Nielsen fra KIC inspirerede

med et fremragende oplæg, og vi fik afprøvet

vore talenter for at planlægge i en bold-leg!

Højttalere

Der er opsat nyt højttaleranlæg i kirken – og

det er dejligt, at lydforholdene nu er blevet

langt bedre for alle kirkegængere.

Nytårskur

Nytårskuren på Helligtrekongers søndag

sammen med KFUM spejderne og FDF var

en stor succes – med mange børn, dejligt

2

skuespil og en flot pyntet kirke. Vi håber, at

det bliver en tradition i årene fremover.

De hellige tre konger hos kong Herodes

Tøjcontainer

En anden stor succes er tøjcontaineren ved

kirkegavlen. Den bliver tømt ugentligt af

Frelsens Hær, og folk er glade for den nye

mulighed for at aflevere tøj til gavn og genbrug.

Folkekirkens logo

Folkekirken har fået et logo. Vi synes idéen

er god, og resultatet flot og har besluttet at

bruge logoet på både hjemmeside og kirkeblad,

som det ses på forsiden.

Slå et smut forbi www.simonpeterskirke.dk -

og følg med i nyheder og kalender.

Forside: Lis og Eva i køkkenet til spaghetti og sang

Bagside: Spaghetti og sang, International Christmasparty og konfirmander

Nødhjælpsindsamling

søndag 10. marts

Ved sognepræst Birgitte Molin

Lad os bruge tre timer af søndag

10. marts på at give en hånd til

verdens fattigste. For ”ingen mor

skal se sit barn dø af sult!” Kom

derfor og bliv glad af at gi’!

Bliv indsamler

Sidste år blev vi desværre ikke indsamlere

nok til at dække samtlige ruter i Simon Peters

sogn. Det var superærgerligt, for al erfaring

viser, at det indsamlede beløb er helt afhængigt

af, hvor mange indsamlere vi får ud på

ruterne. Jeg vil derfor opfordre: Kom og bliv

indsamler. Jeg ved godt af egen erfaring, at

vejret kan være koldt og trapperne drøje at gå

op og ned af. Men jeg ved også, hvor mange

sjove, gode og pudsige oplevelser man kan få

undervejs på sin rute og hvor rent ud sagt fed

en fornemmelse det er, når man kommer hjem

til kirken og indsamlingsbøssen vejer godt og

tungt i hånden.

Børn og unge samler ind

Et særkende ved sogneindsamlingen på landsplan

er, at en tredjedel af de 20.000 indsamlere

er børn og unge. Det billede genkendte

vi også hos os: Konfirmanderne stod for

en tredje del af det beløb, vi kunne sende til

Folkekirkens Nødhjælp på 16.721 kr. Søren

og Ulrik på 14 år fortalte: ”Vi havde alletiders

tur, selvom det var skingrende koldt. Vi samlede

i alt 989,50 kr. ind. Det mindste, nogen gav

os, var to 50 ører. Det meste, vi fik et sted, var

130 kr. Et sted fik vi chokolader og et andet

sted fik vi nybagt kage. Det bedste ved det hele

var, at de hele fem steder var forberedt på, at

vi skulle komme og derfor havde pengene klar.

Det er bare det bedste, når folk har det!”

Gudstjeneste, sandwich og

indsamling

Derfor rykker vi ud igen søndag 10. marts.

Dagen begynder med gudstjeneste kl. 10.30.

Herefter byder menighedsrådet på en sandwich.

Kl. 12 giver indsamlingslederne Ole

Christensen og undertegnede en kort introduktion

til indsamlingen. Børn og unge fra

11-17 år skal gå sammen to og to. Børn under

11 år skal gå sammen med en voksen. Alle,

der ønsker at være indsamlere, medbringer

billedlegitimation, der fremvises og kopieres.

Indsamlingen løber af stabelen fra kl. 12.30-

14.30. Efter hjemkomsten optælles pengene,

man får sit indsamlingsresultat, og der bydes

på varm kakao og boller.

Lad os i fællesskab søndag den 10. marts

støtte Folkekirkens Nødhjælps livsvigtige

arbejde!

Meld dig gerne allerede nu som

indsamler på bimo@km.dk

eller 75 52 38 38

Fra sidste

års pengeoptælling

3


De fredelige krigere

Foredrag ved skuespiller og fortæller Caspar Koch

den 13. og 20. marts kl.19-21

Brændkjærkirken og Simon Peters Kirke er gået

sammen om at invitere skuespiller og fortæller

Caspar Koch til Kolding. Caspar Koch vil fortælle

om to fredelige krigere, Dietrich Bonhoeffer og Mahatma

Gandhi, der hver især mødte samtidens vold på

en måde, som har inspireret mennesker lige siden.

Forårets meditative

kirkegang

Ved sognepræst Birgitte Molin

Besøg hos Mariadøtrene

i Mariagården, Kollund

Meditativ bibellæsning

Onsdag 29. maj er vi inviteret på besøg hos

2. april, 7. maj og 11. juni kl. 19-21 fortsætter

vi den fælles lytten og tænksomhed, når det

Mariadøtrene i Kollund.

gælder den kommende søndags evangelie-

Vi afgår fra Simon Peters Kirkeplads i private tekst. Der er ingen tilmelding. Gruppen er

biler kl. 16.45.

åben for enhver, der har lyst til uforpligtende

Alle er velkomne til at deltage. Det er muligt at kigge indenom og se, hvad det er. Om afte-

at modtage en gruppe på max. 24 deltagere. nernes forløb kan læses mere på Simon Peters

Selv skriver Caspar Koch om sine foredrag:

”Lige siden Aristofanes skrev ’Kvindernes

Oprør’ har der været civil ulydighed. Men

I skrift og tale modarbejder han den flodbølge

af fremmedhad, der skyller ind over

den tyske befolkning. Han optages i en

Forventet hjemkomst er kl. 21.45.

Med hensyn til aftensmåltidet giver enhver dét

for måltidet, som man synes.

Kirkes hjemmeside under ”Aktiviteter” og

”Meditativ bibellæsning”.

den civile ulydighed blev først systematiseret modstandsgruppe, som dog splittes fuldstæn-

Vi tænker os, at aftenen vil forme sig således:

og forfinet som et fredeligt våben, da Gandhi digt af Gestapo. Og samtidigt udvikles det

Kl. 18.00 – 19.00 spiser vi aftensmad og

skabte sine teorier om ikke-vold og respekt smukke kærlighedsforhold mellem Bonhoef-

herunder samtaler vi om klosterlivet, som det

for modstanderen. Siden da har verden haft fer og den purunge Maria von Wedemeyer.

leves af Mariadøtrene inden for de nordiske

den mulighed at vælge den risikable, men

fredelige vej ud af konflikter.

GANDHI

folkekirker.

Kl. 19.00 – 19.30 Tid til fri disposition.

Gandhi blev verdenskendt, da han stod i

spidsen for den berømte saltmarch, der blev

begyndelsen til enden på det engelske koloni-

– og hans eksperimenter med sandheden

20. marts i Simon Peters kirke

Kl. 19.30 – 20.30 Mulighed for at deltage i

Stille bøn i Krist-Lovsangen, som er Mariagårdens

bønne-kapel. Her forenes vi i salmeherredømme

over Indien. I Tyskland stod Mohandas K. Gandhi (1868-1948) blev født i

sang, bibellæsning, meditation, stilhed og bøn.

Dietrich Bonhoeffer frem som modstandsmand

på et etisk grundlag. Bonhoeffer blev

hængt og Gandhi likvideret af en attentatmand.

Foredragene kan opleves enkeltvis,

eller i en samlet række.”

DIETRICH BONHOEFFER

Indien, uddannet i England, udviklede sine banebrydende

tanker om sandhed, ikke-vold og

respekt for modstanderne i Sydafrika, og blev

den reelle åndelige kraft bag Indiens store

frigørelse fra England. Det var med rette, han

fik tilnavnet Mahatma – den store sjæl. Han

beklædte aldrig et officielt embede (bortset fra

Tilmelding senest 22. maj til Lene Vinkel pr.

mail: medsr.lene@gmail.com eller telefon

75 59 82 77. Oplys gerne, om du har mulighed

for at være chauffør og gerne, hvor mange

passagerer du har plads til.

Vi glæder os til at besøge Mariadøtrene, som

– tro, kamp og kærlighed

13. marts i Brændkjærkirken

et enkelt år som partiformand). Han var udelukkende

i kraft af sin åndsstyrke en drivkraft

i dannelsen af den nye stat Indien, en reforma-

for godt et år siden var på besøg i Simon

Peters Kirke.

Dietrich Bonhoeffer (1906 – 45) er kendt

som en meget skarp og kompromisløs teolog,

tor for 400 millioner indere, samt en inspirator

for alle fredelige frigørelsesbevægelser i hele

Kolding Natkirke

som har påvirket kirkerne i Tyskland, USA verden – senest i dele af det arabiske forår.

Forårets aftener i Natkirken bliver fredag 22.

og Canada – og også herhjemme.

marts, lørdag 30. marts (Påske-Natkirke),

Mindre kendt er hans politiske virke lige fra Entré på 50 kr. for voksne pr. aften.

fredag 10. maj og fredag 28. juni. Læs gerne

den nazistiske magtovertagelse i 1933. Entréindtægterne vil blive sendt til nødhjælps -

mere om Natkirken ved at gå ind på Simon

arbejde i syriske flygtningelejre via Danmis-

Peters Kirkes hjemmeside under ”Aktiviteter”.

4 sion. Studerende og konfirmander er gratis.

5


Musik i kirken

Ved organist Ejvind Amorsen

Palmesøndagskoncert

Søndag den 24. marts kl. 16.00

Vi indleder den stille uge med fornemt besøg

af Vor Frelsers Kirkes Kor fra Esbjerg. Koret

ledes af Mikkel Andreassen, og har tidligere

gæstet kirken, da de i 2008, som det første

kor i Danmark, sang Sergei Rachmaninovs

Skt. Chrysostomos Liturgi Op. 31.

Koncertens første afdeling lægger op til den

forestående påske med musik af bl.a. Anton

Bruckner, Bernhard Lewkovitch, Thomas

Laub og Carl Nielsen. Koncertens anden del

6

vil byde på Mikkel Andreassens Solkantate

til tekst af Simon Grotrian, for kor, solist og

orgel. ”Solkantate” blev komponeret og uropført

i anledning af Vor Frelsers Kirkes 125

års jubilæum i 2012.

Vor Frelsers Kirkes Kor består af konservatoriestuderende,

uddannede sangere og musikere

samt undertiden tilrejsende korsangere

fra hele Danmark. Koret beskæftiger sig

fortrinsvis med romantisk og nyere musik,

og er ofte fremhævet for dets medrivende og

udtryksfulde fremførelser.

Der er gratis entré og alle er velkomne.

Forårskoncert

Tirsdag den 30. april kl. 19.00

Simon Peters Kirke er den heldige vært for

Kolding Bykors sæsonafslutningskoncert,

og denne foregår efter sigende ikke i stilhed.

Sprudlende toner, glade stemmer og korsang

i kirken er, hvad der venter os. Efterfølgende

venter også oplevelser til både øre, gane og

hals i de tilstødende lokaler.

”Et levende og smilende kor” – sådan omtales

koret, der snart kan fejre 25 års jubilæum,

og er ugentligt midtpunkt for 50 koldingen-

Svenske ”Kongero” på turné

Søndag den 2. juni kl. 19.30

Den populære svenske vokalgruppe ”Kongero”

er på turné og gør holdt i Simon

Peters kirke. Med varme og præcision tager

Kongero tilhøreren med på en sjælden rejse

i folkemusikkens verden. Kor acapella,

iørefaldende skandinavisk folkemusik, sange

sere, der alle brænder for at synge viser, gospel,

spirituals, jazz, salmer og meget andet.

Koret har siden stiftelsen i 1989 været under

ledelse af Jens-Jørgen Hedeskov, og dirigeres

i dag af Inge Hedeskov.

Koncerten i kirken varer en lille time, hvorefter

jazztrioen JJ & Co, dvs. Jens Jørgen

Hedeskov på klaver, bassist Steen Pedersen

og Lars Esmann på trommer, spiller ind med

musikalske indslag i menighedslokalerne.

Menighedsrådet er herunder vært ved en lille

forfriskning.

Der er gratis entré og alle er velkomne.

og egne kompositioner i banebrydende

polyfoniske arrangementer, ja, det er recepten

på succes når det kombineres med de

fire talentfulde Kongero medlemmer: Lotta

Andersson, Emma Bjorling, Lovisa Liljeberg

og Anna Wikenius. Se og hør meget mere om

”Kongero” på kirkens hjemmeside, og endnu

bedre: Kom og hør dem i kirken!

Der er gratis entré, alle er velkomne.

7


Kunsten at leve inderligt

Boganmeldelse ved Bodil Junker Pedersen

Det er sjældent, at der udkommer en så

velskrevet og vedkommende bog om Søren

Kierkegaards filosofi som Ted Harris og Ann

Lagerströms bog Kunsten at leve Inderligt.

Bogen indeholder 3 kapitler, som er navnet

på 3 måder at forholde sig til tilværelsen på:

Sanselighed, inderlighed og åndelighed. For

at bevæge sig ind i inderlighedens og åndelighedens

verden er valget for Kierkegaard det

afgørende. Jo mere man tager livets små og

store valg alvorligt, jo mere evner man at være

til stede i nuet, og det er bl.a. det, der menes

med åndelighed.

Undervejs i bogen foreslås konkrete øvelser,

som kan bruges til at udvikle sindet. Den første,

vigtigste og simpleste øvelse går ud på at

være i nuet ved at fokusere på vejrtrækningen.

En sådan øvelse – bare 15 minutter om dagen

– vil ifølge forfatteren, hjælpe med at skabe

Kolding Kirkehøjskole 16. marts

Kl.10-12: “Kierkegaard og dannelsesbegrebet

– dengang og i dag”

Ved Joakim Garff, lic.theol.; lektor på Søren

Kierkegaard Forskningscenteret fra 1994;

medredaktør af Søren Kierkegaards Skrifter

og formand for Søren Kierkegaard Selskabet

fra 1992 til 1999. Har bl.a. udgivet SAK. En

Biografi (2000).

Kl. 13: “Hin enkelte og folkekirken”

Ved Grete Wigh-Poulsen, provst for Kolding

provsti, formand for styregruppen bag tænketanken

Frit Forum for Folkekirkens Fremtid. I

2010 studieorlovsprojekt om sognets betydning

før, nu og i fremtiden.

8

indre ro og nærvær. Et andet eksempel på en

øvelse handler om evnen til at leve inderligt:

”Begynd med at øve dig i at vælge mellem

enkle og ukomplicerede ting… Det lyder mærkeligt,

men bare efter kort tid vil… du opdage

helt nye ting om dig selv”. Konklusionen på

bogen bliver, at der for det moderne menneske

findes nogle simple teknikker, som viser

vejen væk fra følelsen af tomhed, travlhed og

fortvivlelse.

Bogen adskiller sig fra andre gennemgange

af Kierkegaards filosofi ved at fokusere på

konkrete øvelser til, hvordan man når derhen,

hvor livet giver mening.

Ted Harris & Ann Lagerström

KUNSTEN at leve INDERLIGT

Unitas Forlag, 2010

Tilmelding:

Kirkekontoret Jens Holms Hus

Åbent: Mandag-torsdag kl. 9-13, torsdag

tillige kl. 16-18. Tlf.: 75 52 02 47.

Mail: sanktnicolai.sognkolding@km.dk

Tilmeldingsfrist:

Senest onsdag 13. marts.

Fristen bedes overholdt af hensyn

til lokale- og frokostbestillinger.

Betaling:

Kontant på mødedagene eller ved indbetaling

på konto: 9573-4528101704

Pris: 100 kr.

Yderligere information om dagen:

www.kirkehoejskolen.webbyen.dk

Bøflerne fejrer

50 års jubilæum

Ved spejdermor og menighedsrådsmedlem Lisa Gam

Lige ned til det skønne Lillebælt ligger

KFUM-Spejdernes dejlige hytte Grænseborgen.

Bøflerne, som er navnet på vort sogns

KFUM-spejdergruppe, har valgt at fejre deres

50 års jubilæum på netop Grænseborgen i

weekenden den 31. maj – 2. juni i år.

Bøflerne mødes hver torsdag i Ungdomscenteret

på Islandsvej, som jo er nabo til kirken,

og den består i dag af ca. 35 spejdere og

ledere, fordelt på 3 enheder: Ulvene (1.-4.

klasse), Trop-spejderne (5.-7. klasse) og

Senior-spejderne (8. klasse og op efter). Ved

hvert møde lærer børnene forskellige spejderfærdigheder,

såsom knob-binding, bygge

ting af rafter (pionering), kort og kompas

(pejling), båltænding og at færdes i naturen.

Der bliver naturligvis også plads til at synge

eller lege en sangleg. Derudover lærer børnene

at acceptere hinandens forskelligheder,

da der er plads til alle. Alle møder afsluttes

med Fadervor og der siges pænt ”farvel og

tak for i aften” til alle.

Grupperådet og Bøffel-lederne har flere

spændende aktiviteter i støbeskeen til Jubilæums-weekenden.

Der arbejdes i forskellige

udvalg på at sammensætte et program, der

skal vise spejderlivets mange facetter. Selve

markeringen af 50 års jubilæet foregår lørdag

den 1. juni, hvor ledere, spejdere og deres

familier starter fejringen med en udendørs

andagt ved Michael Markussen. Derefter

afholdes et aktivitetsløb, der foregår omkring

Grænseborgen, både ved vandet og i skoven.

Der skal blandt andet dystes i gamle spejderfærdigheder.

Efter fælles madlavning og

spisning, rundes dagen af med hygge og underholdning.

Mon der kommer en GAMMEL

spejder forbi for at fortælle om spejderlivet

for 50 år siden...? Det vil aftenen afsløre.

Som en del af finansieringen af Jubilæet

vil spejderne i år sælge flere lodsedler end

vanligt. Derfor er sandsynligheden for at

se en sød spejder i døråbningen eller foran

supermarkedet ekstra stor i februar og marts,

så tag godt imod dem.

9


Cross cultural Ministry:

Coming events

By Cross-cultural Worker Elizabeth Padillo Olesen

and International Pastor Michael Markussen

Here are some forthcoming activities, which

you may be interested to join. They are free

and open to all. We meet in a friendly atmosphere

with the purpose of promoting

cross-cultural understanding and building

bridges between people of different ethnic

and cultural backgrounds.

Evening Lecture: “Third Culture Kids”

by Elizabeth Padillo Olesen and Linda

Opiyo. The speakers will present their experiences

of rearing children in two or three

different cultures. Elizabeth will share the

impact of Danish culture on her children and

also talk about influences from Nepali and

Philippine cultures. Linda will give examples

of differences between her Kenyan culture

and Danish culture, taken from her experience

of raising children here in Denmark.

Friday 17 th April, starting with a meal at 6

pm. Venue: Simon Peters Kirke, Kolding.

Organized by Kolding International Congregation

(KIC) and Tværkulturelt Center

(nationwide network for churches).

Family Summer Camp

in Løgumkloster 1 st -5 th July

This may be a good option for you and your

family!

In cooperation with Folkekirkens Tværkulturelle

Center in the Diocese of Ribe and the

Danish Lutheran Mission we host a summer

camp at Løgumkloster Efterskole (boarding

school). The cost is 300 kr. for adults and 800

kr. for families to cover the cost of accommodation

and food. Refugees pay half price.

Volunteers offer activities for young people

and children at different age levels. Leaflets

with more details will be available in February.

Sct Hans aften

Traditionen tro tænder vi bål i

Simon Peters Kirkes æblehave

søndag den 23. juni kl. 18-22.

Læs nærmere på opslag.

Formiddagsklubben

Er åben hver torsdag formiddag

kl. 10-12 for enhver, der

har lyst til en kop kaffe, en

sang og en snak.

Friluftsgudstjeneste

2. pinsedag

Kirkefamilien

Er en mulighed for at mødes i kirken for

familier, der har hjemmeboende børn. Vi

mødes hverdage kl. 17-20 omkring en andagt

i børnehøjde, fællespisning og en aktivitet.

Se program i kirken og på hjemmesiden:

www.simonpeterskirke.dk

Børnetæppet i kirken

Er en fast del af alle gudstjenester i

Simon Peters Kirke. Her kan børnene

ligge ned og læse eller sidde og tegne

en tegning eller bare hygge sig og

slappe af. Velkommen i kirke alle børn!

Day Conference: “Workshop: Successful

integration - what does it mean and how to

get there...? Creative ideas, activities and

models for churches”

Together we will look into the process of

integration among foreigners, refugees and

immigrants in Denmark and the role, which

churches and other organizations can play.

We will hear from refugees/immigrants

themselves, share positive case stories and

highlight creative ideas for action. The

conference is open to all leaders, volunteers,

teachers, priests, church council members

and others interested in cross-cultural work.

Saturday 1

10

Traditionen tro samles provstiets sogne til

fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag 20.

maj kl. 10.30. Der arbejdes på at placere

gudstjenesten i Staldgården ved Koldinghus,

hvor murene genlyder af historie.

Det har inspireret til temaet ”Frihed og

fangenskab”. Alle sejl er sat til med klokkespil,

blæserkvintet og kor, så det bliver

festligt. Læs nærmere opslag.

11

st June from 11.00 am -16.00 pm.

Venue: Simon Peters Kirke, Kolding.

Summer Camp 2012, Dronninglund

Visit our office and pick up a KIC scrum

book, or visit our website: www.kic.dk to see

schedules for summer excursion, worship,

brunch fellowship, Bible studies, language

study and other cultural and religious events

and dialogues.

Søndre Kirkegård fylder 100 år

onsdag den 12. juni

13.30: Åben kirkegård Sdr. Kongevej 15.

Parkering ved Rømøvej.

15.00: Foredrag ved Kim Mikkelsen fra

Koldinghus Museet i Sdr. Kapel.

16.00-17.30: Rundvisning på kirkegården.

Efterfølgende andagt i Sdr. Kapel.

Tilmelding senest dagen før på 75 50 78 70

Danske kirkedage i Aalborg eller info@koldingkirkegaarde.dk

Fra 9.-12. maj forventes 5000 mennesker at

gæste dette overflødighedshorn af en kirkefest, som i alt 60 forskellige kirker og kirkelige

organisationer står bag. Programmet kan ses på www.kirkedage.dk og her kan man

også tilmelde sig (dele af) denne store kirke- og kulturfestival!


Forårets sogneeftermiddage

Tirsdage kl. 14.30-16.30. Fri entré. Kaffe og kage 20 kr.

Tirsdag den 26. februar

Fortælling om det gamle Kolding i ord og billeder

Ved tidl. borgmester Per Bødker Andersen, Kolding

Per Bødker Andersen kommer denne eftermiddag, og fortæller om det gamle Kolding i

ord og billeder.

Tirsdag den 5. marts

Eftermiddag med fællessang

Ved pianist Annelise Kaasgaard

Højskolesangbogen er i centrum, når alle sangglade tilstedeværende synger sig vej gennem

et repertoire, der spænder vidt fra årstidens sange over den enkeltes favoritter til gudstjenestens

salmer.

Tirsdag den 12. marts

Eftermiddag med fællessang

Ved pianist Annelise Kaasgaard

Højskolesangbogen er i centrum, når alle sangglade tilstedeværende synger sig vej gennem

et repertoire, der spænder vidt fra årstidens sange over den enkeltes favoritter til gudstjenestens

salmer.

Tirsdag den 19. marts

Eftermiddag med fortælling

Ved lærer og fortæller Susanne Thode Østergård, Skanderup

Denne eftermiddag skal vi følges ad ind i fortællingen om kærligheden og sorgen, som

begge styrker og til tider omstyrter vores liv. I livet mødes vi skiftevis af milde og hårde

vinde. De milde styrker os. Vi hviler og samler kræfter. Kræfter, som vi kan finde frem,

når de hårde vinde og til tider iskolde storme er ved at vælte os. I fortællingen mødes vi

med genkendelse, styrke, trøst og håb. Håbet om, at livet kan leves trods modvinde.

Tirsdag den 9. april

Fortælling om besættelsestiden i Kolding, set med drengens øjne

Ved Gunnar Ebbesen, Kolding

Denne dag er det netop 73 år siden, at Danmark blev besat af tyskerne. Gunnar Ebbesen

kommer og give en spændende beretning om besættelsestiden i Kolding set med drengens

øjne.

Tirsdag den 16. april

Fremførelse af Kaj Munks skuespil ”Ordet”

Ved tidl. efterskoleforstander Jørgen Nørgaard, Skjern

Denne eftermiddag bliver vi indført i både de personlige og historiske forudsætninger for,

at Kaj Munk skrev det bemærkelsesværdige skuespil ”Ordet”. I skuespillet slår Kaj Munk

fast, at der er et under over dem alle, nemlig opstandelsesunderet. Det er samme under,

som i en prædiken kunne få Kaj Munk til at formulere de kendte ord: ”Lad dem blot spotte

langfredag. Vi lurer dem påskemorgen”.

12

Tirsdag den 23. april

Sangeftermiddag med fællessang

Ved pædagogisk konsulent Niels Rebsdorf, Kolding

Igen kommer Niels Rebsdorf og besøger Simon Peters Kirke. Hver gang får vi noget at

tænke og glædes over i selskab med gode ord og sange fra Højskolesangbogen.

Tirsdag den 30. april

Eftermiddag med fællessang

Ved pianist Annelise Kaasgaard

Højskolesangbogen er i centrum, når alle sangglade tilstedeværende synger sig vej gennem

et repertoire, der spænder vidt fra årstidens sange over den enkeltes favoritter til gudstjenestens

salmer.

Tirsdag den 7. maj

Eftermiddag med fællessang

Ved pianist Annelise Kaasgaard

Højskolesangbogen er i centrum, når alle sangglade tilstedeværende synger sig vej gennem

et repertoire, der spænder vidt fra årstidens sange over den enkeltes favoritter til gudstjenestens

salmer.

Tirsdag 14. maj kl. 9.00-17.00

Forårsudflugt

Ved sognepræst Birgitte Molin

Vi håber på fint vejr, når vi tirsdag 14. maj kl. 9.00 afgår fra Simon Peters Kirkeplads og

sætter kurs mod nordvest.

Første stop er ved Timring kirke og kirkegård. Den nuværende Timring kirke er resultatet

af en total ombygning i 1920, og er et af de smukkeste eksempler på at en 900 år gammel

kirke, bygget af granitkvadre, bliver gjort tidssvarende. Sognets tidligere menighedsrådsformand

vil komme og fortælle os om kirkens liv og historie.

Kl. 12.00 har vi bestilt en lækker frokostbuffet på Vildbjerg Sports- og Kulturcenter.

Kl. 13.30 er de klar på Møltrup Optagelseshjem til at tage imod os. Den gamle hvidkalkede

og stilfulde herregård fra 1700-tallet er absolut ikke nogen almindelig herregård.

Møltrup Optagelseshjem er nemlig et næsten almindeligt hjem for hjemløse mænd i alle

aldre, der ønsker at leve i et alkohol- og stoffrit miljø. Vi vil blive vist rundt på dette særlige

sted, hvor mange hver dag finder en meningsfuld hverdag.

Efter rundvisningen vil vi til slut samles omkring det fælles kaffebord. Forventet hjemkomst:

Tidligst kl. 17.00.

Pris: Kr. 150 for frokostbuffet samt rundvisning og kaffe. Husk evt. frugt til busturen og

småpenge til drikkevarer til frokosten. Busturen er gratis og betales af kirken.

Tilmelding og samtidig betaling finder sted på kirkekontoret efter princippet først-tilmølle.

Eventuelle afbud meldes ligeledes på kirkekontoret. (I tilfælde af afbud senere end

fredag den 10. maj kl. 12 gives indbetalte penge ikke tilbage).

13


Gudstjenester kl. 10.30

– hvor andet tidspunkt ikke er anført

Kirkecaféen er gratis og åben hver søndag efter gudstjenesten

Marts

Søndag 3. Uddrivelsen af dæmonen MM

Sunday 3rd Church Service in Haderslev Cathedral at 2 p.m.

Søndag 10. Gudstjeneste. Frokost-sandwich og Nødhjælpsindsamling. Se s. 3 MM

Søndag 17. Mariæ Bebudelsesdag MM

Søndag 24. Palmesøndag BM

Torsdag 28. Skærtorsdag kl. 19.00 BM

Fredag 29. Langfredag: Korsvejs-andagt BM

Søndag 31.

April

Påskedag – også for den internationale menighed MM

Mandag 1. Anden Påskedag MM

Søndag 7. Tvivleren Thomas. Kirkefrokost BM

Sunday 7th Church Service in English at 1 p.m. EP

Søndag 14. Den gode hyrde BM

Søndag 21. Jesu afsked MM

Bededag 26. Konfirmation af 10 unge fra Munkevængets skole BM

Lørdag 27. Konfirmation af Sct. Michaels 8.x og 8.y hhv. kl. 9.15 og 11.15 BM/MM

Søndag 28.

Maj

Talsmanden MM

Søndag 5. Bøn i Jesu navn BM

Sunday 5th Church Service in English at 1 p.m. EP

Torsdag 9. Kristi Himmelfartsdag. Konfirmation af unge fra Parkskolen MM

Søndag 12. At vidne om Jesus BM

Søndag 19. Pinsedag MM

Mandag 20. 2. Pinsedag. Provstiets fælles friluftsgudstjeneste. Se s. 11

Søndag 26.

Juni

Trinitatis søndag BM

Søndag 2. Lignelsen om den rige mand og Lazarus MM

Sunday 2nd Church Service in English at 1 p.m. MM

Søndag 9. Lignelsen om det store festmåltid BM

Søndag 16. Det mistede får. Juniorkonfirmander medvirker BM

Søndag 23. Om at dømme MM

Søndag 30.

Juli

Peters fiskedræt BM

Søndag 7. Om vrede BM

Sunday 7th No Church Service in English

14

MM: Michael Markussen BM: Birgitte Molin EP: Elizabeth Padillo

Simon Peters Kirke – en åben kirke

Besøg kirken på Islandsvej 12, 6000 Kolding

eller kirkens hjemmeside på www.simonpeterskirke.dk

Kordegne/personregisterførere

Flemming Nissen

E-mail: flni@km.dk

Anne-Vibeke Enné Bæk

E-mail: aveb@km.dk

Telefon 75 53 87 12

Træffes i kirkekontorets åbningstider:

Mandag-torsdag ...... kl. 09.30-13.00

Torsdag tillige ......... kl. 16.00-17.30

Fredag...................... kl. 09.30-12.00

Sognepræster

Michael Markussen

Islandsvej 14, 6000 Kolding

Telefon: 75 52 50 61

E-mail: mima@km.dk

Træffes efter aftale undtagen fredag

Birgitte Molin

Gøhlmannsvej 92, 6000 Kolding

Telefon: 75 52 38 38

E-mail: bimo@km.dk

Træffes efter aftale undtagen mandag

Organist

Ejvind Amorsen

Telefon: 72 14 84 77

E-mail: organist@amorsen.info

Træffes efter aftale undtagen mandag

Kirketjenere

Jørgen Pedersen

Holger Møberg

Telefon: 40 15 55 65

E-mail: jsen@km.dk

Træffes alle hverdage kl. 8-15

Tværkulturel sognemedhjælper

i Kolding Provsti

Elizabeth Padillo Olesen

Telefon: 43 53 53 49 eller 30 45 04 14

E-mail: bethpadillo5@gmail.com

Menighedsrådets formand

Marianne Jespersen, Rødkælkvej 13,

6000 Kolding, Telefon: 21 76 48 49

E-mail: info@mariannejespersen.dk

Dåb

Henvendelse til kirkekontoret.

Konfirmation

Se kirkens hjemmeside.

Vielse

Henvendelse til den præst, hvis medvirken

ønskes.

Begravelse

Henvendelse til den bedemand, man ønsker

at gøre brug af.

Taxatransport til gudstjenesten

Kan bestilles på telefon 75 50 27 00 indtil

senest kl. 9.00 på helligdagen. Oplys ved

bestilling, at der er tale om kirkebil til Simon

Peters Kirke. Hjemtur er ikke inkluderet,

men bestilles gerne af kirketjeneren.

Kirkebladet er trykt på FSC-certificeret papir og

udgives af Simon Peters Sogns menighedsråd.

Ansvarshavende: Sognepræsterne

Redaktion: Kommunikationsudvalget

Layout/illustration: info@mariannejespersen.dk

15

More magazines by this user
Similar magazines