NYHEDSBREV - Johannes Jørgensen Selskabet

johannesjorgensenselskabet.dk

NYHEDSBREV - Johannes Jørgensen Selskabet

store usikre analyser, som ofte kun

kunne bygge pi formodninger. Det

betyder ikke, at det ikke har vreret

muligt at pejle sig ind pi vigtige

trrek i Johannes Jorgensens eksistentielle

udvikling ved at naerlaese

hans boger, men det krevede en evne

til at lrese mellem linjeme og forstA

hans "kodesprog". Og her har

det af og til knebet. Det har rnedfsrt

forkerte slutninger og mytedannende

fonnodninger, som ikke altid har

gavnet digterens eftetmrle eller

oget forstielsen for hans arinde.

Det vil nafurligvis altid vere en

betaenkelig sag at skrive et menneskes

biografi udelukkende ud fra

andenhindsskildrir-rger og uden at

have adgang til de tetteste kilder,

men det har nu altsi vaeret vilkirene.

I 50&ret for Johannes Jorgensens

dsd udkommer si to boger,

som pA hver sin rnide og ad forskellige

veje forsoger at trrenge ind i

digterens univers. Det siger sig selv,

at rned en begraenset tid til at dykke

ned i digterens omfattende arkiver,

har det vreret smit med egentlig eksakte

resultater, men mulighederne

for at komme til forstielse for vigtige

traek i forfatterskabet har nu alligevel

vreret stsrre end tidligere.

Teddy Petersens bog "Et menneske

kommer derhen, hvor det vil" er en

biografi i klassisk forstand med vregten

lagt pA mennesket og hans ydre

liv, som til gengrld har budt pA lidt

af hvert. Johannes Jorgensen Selskabets

bog "FAGERO" forsoger ogsi at

trenge ind i digterens univers men

ved hjalp af litteraturens gider, stilistiske

p6virkninger og indeligt inspirerede

veje. Det er blevet en antologi

med bidrag fra Per Stig Moller, Henrik

Wivel, Stig Holsting, Oluf Sch

More magazines by this user
Similar magazines