Viborg Y's Men's Club bygger sommerhus på Lundø.

2207.ylokal.dk

Viborg Y's Men's Club bygger sommerhus på Lundø.

Viborg Y’s Men’s Club

I

45 år

1966 - 2011


Viborg Y’s Men’s Club bygger!

Viborg Y’s Men’s Club bygger sommerhus

Lundø.

En stor aktivitet i 1966/67/68, som sammensmeltede

hele klubben.

Klubben havde jo håndværkere, som

medlemmer og de vidste hvordan værktøjet

skulle bruges. Kaj Vinter var også håndværker,

- han var nemlig bagermester, og leverede

brødet til kaffen. Kaffepauserne var guld

vær for hele holdet.

Da huset var færdigt blev det solgt.


Spildopmagerhallen bliver bygget

i 1973/74

Spildopmagerne

omsatte i sidste

halvdel af 1974 - for

Kr. 117.939,32

Af disse penge blev

der et overskud

kr. 66.856,00

Til uddeling efter pointsystemet

blev der et

beløb kr. 49.858,00,

til de deltagende korps

i samarbejdet.


Spildopmagerarbejdet

Hele klubben var med, og havde et

stort arbejde med planlægning, samt:

Indsamling 1. lørdag i hver måned.

Oprydning hver mandag aften efter en

indsamling, - eller efter behov.

Loppemarked hver tirsdag.

Lørdagsvagt for ind- og udlevering.

Og hver salgsafdeling var besat med

en Y’s Men.


Hærvejsmarchen 1974

Klubben var så småt begyndt kontroltjenesten, da jeg

kom med i klubben i 1972, og det var rigtig sjovt.

Klubben havde kontroltjenesten i rigtig mange år.

Det stoppede efter, at de hjælpeorganisationer

der stod ledelsen nærmest, fik penge for deres

arbejde. Vi og de andre organisationer der hjalp

ville også have penge til vores arbejde, men det

sagde ledelsen nej til, og dermed sluttede det.

Vi havde dog i 1986 en rasteplads i Bruunshåb.


Juletræsfester i 70 ’erne

Juletræsfesterne blev afholdt i

Ungdomshusets store festsal.

Det var en rigtig familiefest med børn.

Børnene var spændte, for efter sangene

omkring træet, ville julemanden

komme og dele godteposer ud.

Så var der kaffe til de voksne, og under

kaffen fik vi en god julehistorie.

Og derefter var der leg med børnene

omkring træet og Julemanden førte an.

Det var Erik Nørgaard.


Flere aktiviteter i 70’erne

Telefonbogsomdelinger.

Tombolaudlejning af en

rigtig tombolavogn!

Billedet er fra Nytorvet.

Kørsel med ældre til

altergangs gudstjenester i

samarbejde med FDF

samvirke.

Reklamelodseddel til

fordel for en KFUM/K

konsulent/sekretær i

Viborg og Kjellerup


Bankospil i 1978

Dette var en klubopgave,

og alle var med.

Men vi var en håndfuld Y’s

men, som lavede et meget

stort arbejde.

Bankospil med Banko Karl –

i en stuvende fuld Tinghal.

Vi havde det i flere år, - og et

overskud kr. 50.000 var

ikke ualmindeligt.


Campingtur til Trust i 1979

Tre

campingvogne

var sat mod

hinanden,

og vi havde så

et stort

fællesskab.

Med højt

humør og en

100% opbakning

til turen, –

gjorde at det

hele blev til en

fest.


Kammeratskabsaften 1977

Hærvejsfestkomiteen havde ønsket

flere aktiviteter i forbindelse med

byfesten og marchen.

Vi blev derfor enige om, at lave en alko-

holfri Kammeratskabsaften med Ragna

Tang, som folkedanselærer. Hun var

meget in det tidspunkt.

Vi havde besøg af forskellige orkestre,

bl.a. en stort skoleorkester fra Sande-

fjord, og de gik march fra Domkirken til

Håndboldhallerne.

Jeg tror vi lavede dette arr. 3 år i træk, og hver gang

havde vi en taler , sådan at alle fik et godt ord med

hjem

Og så var der Folke DANS.


Julekalender 1979

1979 Klubben startede op

med aktiviteten og

salget af

Julekalenderen i

1979. Vi havde denne

aktivitet i mange år.

Der blev bestilt ca.

1800 til 2000 stk. pr

år. Vi har dog været

oppe 3500 stk,

men til sidst var vi

nede 1000.

Aktiviteten gav gode penge, - nemlig 10 kr. pr. stk. i overskud.


Vi manglede et

klubbanner i

1979, og derfor

blev det besluttet

at fremstille et.

Selve trykningen

blev klaret en

fabrik i Vejle, og

det lykkedes efter

gentagne forsøg.

- Silken var

levende og svær

at håndtere.

Domkirken blev

tegnet af mig.

Klubbanner i 1979

Så kom syningen, og

her var min mor klar

maskinen. Stoffet skulle

syes sammen og der

skulle syes frynser .

For at få en hård top,

blev der sat en plast

stang ind. Banneret

skulle jo kunne hænge

uden at falde sammen

midten.

Plastbøjlen, - er en af

dem der bruges til at

holde A 4 papirer

sammen.


Her udveksles

der banner

i Bent

Jørgensens

have.

Vores

præsident

Erik Skielboe

tog imod.

Besøg fra USA i 1980

Turleder Bent

Christensen

fortæller om

programmet for

besøget.

Her har vi hele

holdet fra USA.


Besøg fra USA i 1980

Besøget fra USA var et led i en

stor rejse, som gik ud at

deltage verdenskonventet i

Stokholm.

Vi havde glæde af besøget i 3

dage. Vi var forskellige ture,

og en af dem gik til Silkeborg,

hvor vi var sejltur søerne.

Her er vi besøg hos

Henning Kirkfeldt i

Silkeborg.

Nedenfor tager vi afsked

med gæsterne, der skulle

videre til Stokholm.


Spildopmagerne 1980

For ikke at ødelægge klubben blev det besluttet, at

spildopmagerne skulle ændres til en selv-stændig

enhed. Klubbens bare skulle ud af det!

Korpsene overtog så alt arbejdet med salg m.m.

Klubben var ikke længere primus motor.

Klubben havde været primus motor siden starten

Sct. Jørgensvej, sidst i 60’erne.

Klubben beholdte Hallen, og ejer den stadig.

Klubben vedligeholder hallen, og arealet omkring

hallen.

Vi har siden haft en repræsentant med i bestyrelsen,

og har derudover et spildopmagerudvalg.


Flygtninge indsamling 1981

Ideen var, at sælge øloplukkere i et pænt sort

etui, men trykt logo for

indsamlingen.

Ideen var Villy Laursen’s

Der blev solgt alle vegne i

Viborg, - eks. gader,

markedspladsen. Der skulle

blot penge i kassen.

Overskuddet blev kr. 13.587,59 – et meget

pænt resultat, når prisen pr. stk. var kr. 10,00


Campingtur til Trust i 1983

Morgenmaden, frokosten og

middagen blev indtaget i det fri.

Skønt med noget frisk luft.

Poul elskede at lege med vand,

og det gjorde vore børn også.

Han kunne ikke lade være, det

skulle ske noget.

Det var et campingturens

mange højdepunkter.


Besøg fra Uruguay i 1983

Ægteparret var Europabesøg, og kom til København, men

manglede nogle Y’s trekanter. De tog så toget til Viborg, og blev

læsset af uden for vor dør med en taxa. Efter en halv time var de

klar til at blive kørt til toget igen. Jeg kørte dem til stationen.


Båndudvalget

Fremstillede et bånd med

Vestervangs kirkes pigekor

1984 /85/86/87/88

Båndet bestod af julens

glade sange, og hed:

Jul med pigekoret.

Pr. 9/6-1987 havde vi et

overskud kr. 19.669,00

Og heraf fik pigerne del af

overskudet, nemlig

kr. 4.000,00.

Jeg har stadig marsterbåndet

liggende.


Klubbens Jubilæum i 1986

Klubben 20 års

jubilæum. Kirsten

havde syet et flot

emblem, som blev

overrakt vor

præsident

Kaj Bak Johansen

Festen blev holdt

Palæ i Sct,

Mathiasgade.

En rigtig flot fest.

Arne Gadeberg

var en af de

mange der holdt

tale den aften.


Hærvejspostudvalgsmøde

i 1985

Erik Skielboe og Knud Overgaard hos Karen & Jørn


Mads Stage i 1987

Denne aktivitet startede i 1987, og blev fortsat med nye Viborg

tegninger i 1991. De var nummereret og derfor havde de en vis

værdi.


En ny klub ser dagens lys

i 1990!

Extension udvalget tog nu fat igen, nemlig i 1989, da Viborg

havde behov for en klub nr. 2. Poul Malling var primus motor for

denne aktivitet.

Klubben blev en blandet klub, d.v.s. af både kvinder og mænd, -

en klubtype der dette tidspunkt var ret ny i Danmark.

Klubben blev chartret den 8. september 1990, med en meget

højtidelig og festlig handling i Viborg Domkirke. Som præsident

det tidspunkt var det en oplevelse man aldrig glemmer.

Efter højtideligheden var der reception Østre Skole, og stor

fest Salonen.

Klubben fik navnet: Tingstadens Y’s Men’s Club, havde sidste år

20 års jubilæum.

Vi har nu to børn, nemlig Skive - og Tingstadens Y’s Men’s Club.


Præsidievalg den 6. marts

1989

I henhold til punkt 5 stk 2 er følgende valgbare:

Jørn Overgaard Arne Nielsen

Bent Christiansen Niels Chr. Nielsen

Karsten Jeppesen Vagn Nielsen

Arne Justesen Flemming Nüchel

Henning Kjeldsen Erik Nørgaard

Ivan Kjær Knud Bjarner

Poul Malling Erik Skielboe

Torben Kristensen


Ext. Udvalget fortsætter i 1991!

Ext. Udvalget mente nu, at der var behov for en klub

i Tjeleområdet.

Der blev indkaldt til stormøde, og en del mange

mennesker mødte op Tjele gods cafeteria. Poul

der lige havde fået Tingstaden op at stå - var også

primus motor her.

Meget hurtigt kom klubben i gang derude, og klubmøderne

blev holdt hos en af de nye medlemmer,

der havde en gård med gildesal.

Desværre lykkedes det ikke, - så de virkelig interesserede

der var tilbage derude, kom med i den nye

klub Tingstaden.


Operation Glupingen!

En stor aktivitet i 1990/91

Et samarbejde med KFUM og

KFUK om salg af Viborgspillet

GLUPINGEN.

Overskuddet gik ubeskåret til en

KFUM og KFUK sekretær her i

området.

Der blev tegnet annoncer hos de

handlende, og deres logo /

bomærke blev så trykt

spillepladen. Spillet kan

sammenlignes med Matador.


Julehygge i Vranum 1994

Der spises julemad,

der laves dekorationer,

- der hygges

med papirklip – julepynt

og der hygges

med børnene.

Selv rødvinen nydes!


Andre aktiviteter i 90’erne

Besøg af ”Vox Sing” fra Sandefjord, Norge,

med besøg i Domkirken, og koncert i Nordre

Skoles koncertsal den 29. maj 1992

Countryshow i Tinghallen 1994, med bl.a.

Tamra Rosanne og mange flere kendte

country sangere.

Et tidligere medlem sagde engang: Alene det

og møde op til klubmøderne er en aktivitet i

sig selv !!!!!


Bent –

Torben og

Johs. var

vagtholdet

det

tidspunkt.

Et godt

team!

Julemarked i Gravene!

Et rigtigt godt arrangement

i vort

gamle klubtelt.

År 2000

Der var salg af

juledekorationer

og tombola.

FDF’s

nisseorkester

trak folk til

tombolaen.


Nyt Tombolahus i markedet!

Fremstillet mål i 2001.

Pris: kr. 76.000

Udlejning pr. år ca. 40.

En rigtig god og fast forretning

for klubben, som

vi mangler i dag.

Foreningerne stod tit i kø

for at leje en uge.

Billedet er fra klubbens årlige tombola, - den sidste uge inden

jul. Overskuddet kunne de få dage ligge ca. kr. 17.000.

Det var bare festligt at stå der, og handle med alle de juleglade

mennesker, og så se den ene efter den anden købe vore nitter,

men der var også rigtig gode gevinster – der blev trukket.


Konfirmandfest i 2001

Misbrugskonsulent Mads Christensen fra Vejle talte.

Erik Nørgaard var som sædvanligt toastmaster ved disse

arrangementer.

Poul Malling var i 7 år formand for festen.


30 års Jubilæum 1996

Den 28 og 29 september 1996.

Vi mødtes mellem 14 – 16, og kl. 16

havde vi samling i Nordsøstuen.

Kl. 19 var der fest og middag i Restaurant

Nordstjernen, hvor vi resten af

aftenen kunne danse og hygge os.

Den 29 var der morgenmad mellem 8 –

9, og derefter var der flg. Muligheder:

gåture, badeland og kirkegang i Tune

kirke.

Kl. 13.00 var der fælles frokost. Midt

under frokosten blev Arne Justesen bil

hentet af et fejeblad – ja selv familien

matte undvære maden.

Kl. 15.00 skulle alle være ude af deres

lejligheder, og så var det hjem.


Tombolahusets endeligt!

Her pakkes huset ud, for

endeligt at blive skrottet. Der

var ellers gjort alt for at sælge

det, men ingen kunne se ideen

i at overtage det , selv til en

skrotpris.

Nu skriver vi år 2008

Huset blev fjernet fra Sct.

Mathias Markedet i 2003. Var

kun stillet op i godt to år, og

derefter sat lager i byen.

Her hentet fra et lageret, og

kørt til depot i Romlund


40 års jubilæet i 2006

Receptionen blev holdt i

Ungdomshuset og festen i Mønsted

Kulturhus.

En rigtig god dag.


Aftentur den 11. juni 2007

Aftentur fra Aunsbjerg til det skønne Dollerup!


Liv i Birkegården 13. juni 2009

Et flot arrangement i birkegården til

fordel for projekt: Skolealf.

Også her blev der et overskud.


Slut

Redigering, opsætning og produktion

Y’s Studio

v/Jørn Overgaard

2011

©joa

Similar magazines