(Master of Music) tonespace - Danmarks Akkrediteringsinstitution

akkr.dk

(Master of Music) tonespace - Danmarks Akkrediteringsinstitution

1 Indstilling for bacheloruddannelsen

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført

en akkrediteringsvurdering af bacheloruddannelsen i musik (BMus), tonespace, ved Syddansk

Musikkonservatorium & Skuespillerskole.

EVA indstiller uddannelsen til:

Positiv akkreditering

EVA’s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af, om kriterierne for relevans og kvalitet

samlet set er opfyldt. (Se herunder for en kort oversigt over kriteriernes vurdering. Den detaljerede

vurdering af de enkelte kriterier findes i kapitel 5). Indstillingen bygger desuden på en vurdering

af antallet af problemer og deres karakter, om de er forbundne, og i hvilken grad institutionen

har iværksat tiltag med henblik på at løse problemerne.

Ekspertpanelet og EVA vurderer, at kriterierne for kvalitet og relevans samlet set er opfyldt. Uddannelsens

indhold og tilrettelæggelse sikrer, at uddannelsen er på rette niveau, og at det er

muligt for de studerende at nå målene for læringsudbytte. På baggrund af dimittendernes karakterer

og censorudtalelser vurderer ekspertpanelet, at det læringsudbytte, dimittenderne opnår, er

i overensstemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte. Ekspertpanelet vurderer desuden,

at uddannelsens kontakt til aftagerfeltet og uddannelsens dimittender er med til at sikre, at uddannelsen

opnår viden, der kan bruges til at sikre uddannelsens relevans. Uddannelsens videngrundlag,

som er baseret på kunstnerisk udviklingsvirksomhed og viden fra faglig praksis, er

dækkende i forhold til uddannelsens opgave og formål som beskrevet i lovgrundlaget. Samtidig

er det kunstneriske miljø, som hører til uddannelsen, af en høj kvalitet, og undervisergruppen har

gode kompetencer og kvalifikationer. Uddannelsen gennemfører tillige systematisk kvalitetsarbejde,

fx undervisningsevalueringer i hvert fag i midten og slutningen af hvert semester, som bruges

til at indhente viden, der kan bidrage til at udvikle uddannelsen.

Ekspertpanelets vurdering af de enkelte kriterier ser i oversigtsform sådan ud:

Opfyldte kriterier

Ekspertpanelet vurderer, at uddannelsen opfylder kriterierne om:

• Relevans (kriterium 1)

• Beskæftigelse (kriterium 2)

• Kvalifikationsramme (kriterium 3)

• Opbygning og indhold (kriterium 4)

• Undervisnings- og arbejdsformer (kriterium 5)

• Bedømmelsesformer (kriterium 6)

• Internationalisering (kriterium 7)

• Faciliteter og materielle ressourcer (kriterium 8)

• Kunstnerisk udviklingsvirksomhed, viden fra faglig praksis og forskning (kriterium 9)

• Undervisere (kriterium 10)

• Systematisk og løbende kvalitetsarbejde (kriterium 11)

• Optagelse og gennemførelse (kriterium 12)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus), tonespace, og uddannelsen til cand musicae (Master of Music),

tonespace, ved Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole

4

More magazines by this user
Similar magazines