Besigtigelse, overdrev, basisregistrering

dalbyhoej.dk

Besigtigelse, overdrev, basisregistrering

Side: 5

Cirsium arvense ager-tidsel A - Relativ upåvirket areal

Cirsium vulgare horse-tidsel A - Relativ upåvirket areal

Linaria vulgaris almindelig torskemund A - Relativ upåvirket areal

Plantago major glat vejbred A - Relativ upåvirket areal

Plantago lanceolata lancet-vejbred A - Relativ upåvirket areal

Vicia hirsuta tofrøet vikke A - Relativ upåvirket areal

Tragopogon pratensis ssp.

pratensis

eng-gedeskæg A - Relativ upåvirket areal

Heracleum mantegazzianum kæmpe-bjørneklo A - Relativ upåvirket areal

Aegopodium podagraria skvalderkål A - Relativ upåvirket areal

Sambucus nigra almindelig hyld A - Relativ upåvirket areal

Senecio vulgaris almindelig brandbæger A - Relativ upåvirket areal

Anagallis arvensis rød arve A - Relativ upåvirket areal

Galium odoratum skovmærke A - Relativ upåvirket areal

Lonicera periclymenum almindelig gedeblad A - Relativ upåvirket areal

Galeopsis hanekroslægten A - Relativ upåvirket areal

Dryopteris filix-mas almindelig mangeløv A - Relativ upåvirket areal

Acer pseudoplatanus ahorn A - Relativ upåvirket areal

Lycium barbarum bukketorn A - Relativ upåvirket areal

Argentina anserina gåsepotentil A - Relativ upåvirket areal

Capsella bursa-pastoris hyrdetaske A - Relativ upåvirket areal

Polygonum aviculare ssp.

aviculare

almindelig vej-pileurt A - Relativ upåvirket areal

Lamium purpureum rød tvetand A - Relativ upåvirket areal

Sonchus oleraceus almindelig svinemælk A - Relativ upåvirket areal

Silene latifolia ssp. alba aften-pragtstjerne A - Relativ upåvirket areal

Stellaria media almindelig fuglegræs A - Relativ upåvirket areal

Ribes uva-crispa stikkelsbær A - Relativ upåvirket areal

Chaerophyllum temulum almindelig hulsvøb A - Relativ upåvirket areal

Valerianella locusta tandfri vårsalat A - Relativ upåvirket areal

Myosotis ramosissima bakke-forglemmigej A - Relativ upåvirket areal

Udskrevet :31-01-2010

Similar magazines