Kommunikation - LAK 4-07.pdf - HK

hk.dk

Kommunikation - LAK 4-07.pdf - HK

tema

sTå af

roTTeræseT

føler du dig til tider fanget i en ond

cirkel, hvor den ene dag tager den anden

uden pause? så er du ikke alene. mange er

nemlig så vant til at mangle tid på jobbet,

at kortvarig kedsomhed giver os fornemmelsen

af utilstrækkelighed. men faktisk

er det nu ved at blive trendy

at trække stikket ud og

geare helt ned

6 kommunikation | december 2007

ked diG –

det er nødvendigt

bugnende indbakker og bristefærdige to-do-lister er allemandseje, og vi er lige så afhængige

af nye og spændende arbejdsopgaver, som sukkerjunkies er af cola. men kreative tanker og

komplekse opgaver kræver, at din hjerne keder sig Tekst: louise Tuborgh Foto: gitte Sofie Hansen

›Netsurfing, lange kaffepauser og

højlydt bladren i de samme gamle

papirbunker. Sådan får en del

af den danske arbejdsstyrke dagen til

at gå for at skjule, at de faktisk har tid

til overs. Og fænomenet er nu så velkendt,

at det har fået navnet boreout.

Boreout betyder det modsatte af den

engelske betegnelse for udbrændthed

burnout og kan resultere i manglende

energi, lavt selvværd og i værste fald

depressioner.

Ifølge forskning i stress og arbejdspsykologi

er nældens rod, at vi har en misforstået

opfattelse af kedsomhed, som

vi faktisk burde opfatte som en gave.

- Vores uddannelsessystem og arbejdskultur

har avlet en hær af intellektuelle

adrenalinjunkier, der er afhængige af

det ’kick’, de får af at være travle og lettere

stressede. Og når hjernen én gang

har oplevet suset, vil du hurtigt kede

dig, uanset hvor spændende dit job

er. For ”mere vil have mere”, forklarer

lektor i arbejdspsykologi fra Center for

arbejds- og organisationspsykologi på

Aalborg Universitet Einar Baldursson.

- I gamle dage kedede vi os, fordi vi var

understimulerede, men i dag er problemet

snarere, at vi er overstimulerede,

mener han.

KReaTiViTeT KRæVeR KedSoMHed

Problemet med de hektiske arbejdsdage

er, at du har svært ved at koncentrere

dig, tage komplekse beslutninger og tilegne

dig ny viden, når du er stresset.

- Tomgang og kedsomhed er en nødvendig

forudsætning for kreativitet, selvom

det kan føles som et ulideligt tidsspilde

at lave ingenting. Nogle opgaver kan

umuligt hastes igennem, men kræver

tid og langsommelige overvejelser, og

derfor er det en skam, at vi er tilbøjelige

til primært at hylde de medarbejdere,

der løber projektet over målstregen,

frem for også at rose de mange seje

vandbærere, siger Einar Baldursson,

som derfor råder virksomheder til at

tage et kritisk kig på arbejdskulturen.

- Det er svært for den enkelte at gøre

noget ved problemet, men ledelsen

bør identificere nogle opgaveområder,

som medarbejderne kan tænke over og

udvikle i mindre travle perioder. Og så

skal ledelsen sætte et godt eksempel og

vise og anerkende, at fordybelse er lige

så godt som hurtige resultater, fastslår

lektoren.

Kan VæRe SKadeligT

Men selvom kedsomhed altså faktisk

er en luksus, vi alle burde unde os selv,

kan kedsomheden have store konsekvenser.

- Du bliver langt fra syg af at kede dig,

men oplever du manglende respekt for

dine kompetencer, og at dine kvalifikationer

bliver tilsidesat, kan du blive

både syg og deprimeret, og derfor skal

du søge væk, hvis du i mere end en

måned føler dig overflødig og ubrugelig.

Ellers risikerer dit lave selvværd at

blive en selvopfyldende profeti, og jo

længere tid der går, jo sværere bliver

det at sælge dig selv til en jobsamtale,

pointerer Einar Baldursson, som dog

også mener, at det er i arbejdsgiver-

nes bedste interesse at udnytte deres

ansattes evner.

- Psyken er som en bankrådgiver. Jo

mere spændende du synes, dit arbejde

er, jo større villighed viser din indre

bankrådgiver til at investere i foretagendet.

Synes du omvendt, at dit job

er dybt godnat, lukker bankrådgiveren

ned for alle dine konti, og så betaler din

chef en høj pris for at have dig siddende,

pointerer Einar Baldursson.

Cirkus sTress oG jaG

HK ved, at mange medlemmer har en

hektisk hverdag, hvor det kan være

svært at finde balancen. derfor har de

lavet hjemmesiden cirkus Stress og jag,

hvor du kan få gode råd og teste din egen

balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Se mere på http://hk02.dk/cirkus/.

kommunikation | december 2007 7

More magazines by this user
Similar magazines