Udbudsmateriale - EU-udbud på rottebekæmpelse - Udbudsportalen

udbudsportalen.dk

Udbudsmateriale - EU-udbud på rottebekæmpelse - Udbudsportalen

Assens - Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Nordfyns - Nyborg

Tilbuddet skal være udbyder i hænde senest den 29.05.2012 kl. 12.00 følgende adresse:

Fællesindkøb Fyn

Graabjergvej 3A

5856 Ryslinge

Att.: Birgitte Andersen

Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Ved overskridelse af tilbuds-

fristen returneres tilbuddet i uåbnet stand, såfremt det tydeligt fremgår, hvem afsenderen er.

2.7 Åbning af de indkomne tilbud

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

2.8 Vedståelsesfrist for tilbud

Tilbuddet skal være gældende 90 dage fra tilbudsfrist.

2.9 Aftalegrundlag

Aftale om levering af de af udbuddet omfattede tjenesteydelser indgås grundlag af vedlagte

kontrakt. Kontrakten fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem

parterne i forbindelse med opfyldelse af kontrakten.

Fravalgte tilbudsgivere anmodes om ikke at foretage opsøgende salg ved udbyder i den udbudte

kontraktperiode.

2.10 Delaftaler

Der skal gives tilbud alle 5 kommuner

2.11 Alternative bud

Der kan ikke afgives alternative bud.

2.12 Konsortier

Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal oplysningerne under udbudsmaterialets

afsnit 2.2 Udvælgelseskriterier gives for hver deltager i konsortiet.

Tilbudsgivere, der i fællesskab afgiver tilbud under et konsortium, hæfter solidarisk i forhold til

ordregiver. Det skal af tilbuddet fremgå, med hvilken tilbudsgiver ordregiver kan føre afklarende

drøftelser med bindende virkning for konsortiets øvrige deltagere.

2.13 Udbyders forbehold

Kontrakt rottebkæmpelse Udøbsdato

Assens Kommune 31.07.2012

Faaborg-Midtfyn Kommune 31.12.2013

Kerteminde Kommune 31.12.2012

7