Udbudsmateriale - EU-udbud på rottebekæmpelse - Udbudsportalen

udbudsportalen.dk

Udbudsmateriale - EU-udbud på rottebekæmpelse - Udbudsportalen

Nordfyns Kommune 30.06.2012

Nyborg Kommune 31.08.2012

Assens - Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Nordfyns - Nyborg

Som nævnt i 1.1 er de 5 kommuner i Fællesindkøb Fyn kontraktligt bundet til eksisterende kon-

trakt. Vinderen af kontrakten, skal derfor respektere allerede indgåede aftaler med udløb et

senere tidspunkt end ved første kontraktstart. Datoerne herfor kan ses i ovenstående skema.

2.14 Tilbudsgivers forbehold

Eventuelle forbehold skal udtrykkeligt fremgå af tilbuddet. Tilbudsgiver opfordres til at søge

eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til ud-

budsmaterialet, jf. udbudsmaterialets afsnit 2.4, således at forbehold i videst muligt omfang kan

undgås.

Tilbudsgiver bør derfor nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til udbudsmaterialet,

idet ethvert forbehold indebærer en risiko for, at udbyder er berettiget og/eller forpligtet til ikke at

lade tilbuddet indgå i tilbudsvurderingen.

Faglige forbehold, såsom branchebestemte standardforbehold, vil blive behandlet som ethvert

andet forbehold.

2.15 UNSPSC

Udbyder anvender UNSPSC (United Nations Standard Product and Services Code)

klassifikationssystemet for varer og tjenester. Klassifikationssystemet anvendes for at skabe

overblik over udbyders løbende forbrug af varer og tjenester.

Tilbudsgiver skal således efter kontraktindgåelse kunne fremsende tilbudslistens varelinjer med

ført UNSPSC kategori 4 niveau. Der kan til orientering læses mere om UNSPSC web-

adressen: http://www.ean.dk/unspscdk3/index.htm

2.16 E-handel

E-handel er ikke relevant i dette udbud, men fakturaer fremsendes elektronisk i det fællesoffentli-

ge format pt. OIOUBL (Læs mere om OIOUBL formatet http://www.oioubl.info). For så vidt

angår ordrer afgivet via ordregivers e-handelssystem, så skal den elektroniske faktura fremsendes

således, at denne kan modtages direkte heri, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol,

bogføring og betaling. Der henvises i øvrigt til bestemmelsen om Fakturering i henhold til kontrak-

ten i kapitel 5.

De 5 kommuner i Fællesindkøb Fyn arbejder pt. med henholdsvis KMD Opus Indkøb og KMD

WebIndkøb som e-handelssystem.

8

More magazines by this user
Similar magazines