Udbudsmateriale - EU-udbud på rottebekæmpelse - Udbudsportalen

udbudsportalen.dk

Udbudsmateriale - EU-udbud på rottebekæmpelse - Udbudsportalen

3. Vejledende tidsplan

Assens - Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Nordfyns - Nyborg

Afsendelse af bekendtgørelse til EU-tidende den 16.04.2012

Sidste frist for modtagelse af uddybende spørgsmål den 02.05.2012 kl. 08.00

Sidste frist for udsendelse af svar spørgsmål den 14.05.2012

Sidste frist for modtagelse af tilbud den 29.05.2012 kl. 12.00

Forventet tilbudsvurdering/beslutning om leverandørvalg uge 22 og 23

Stand-still 10 dage

Forventet kontraktstart den 01.07.2012

3.1 Proceduren for indkomne tilbud

Vurderingen af de indkomne tilbud vil ske efter følgende procedure:

1. Udvælgelseskriterier: I første omfang foretages en vurdering af den enkelte tilbudsgivers

generelle egnethed til at varetage den udbudte opgave. Formålet hermed er at

sikre, at konkurrencen om den udbudte opgave kommer til at foregå mellem tilbudsgivere,

der er egnede til at varetage opgaven. Egnethedsvurderingen vil ske baggrund

af de efterspurgte oplysninger i udbudsmaterialets afsnit 2.2 Udvælgelseskriterier.

2. Mindstekrav: I anden omgang foretages en vurdering af tilbuddenes konditionsmæssighed,

herunder eventuelle forbehold, i forhold til overholdelse af de opstillede

mindstekrav. Såfremt mindstekravene ikke er opfyldt, anses tilbuddet for ikkekonditionsmæssigt

og vil ikke indgå i den videre behandling.

3. Tildeling af rammeaftale: I tredje omgang foretages en konkret vurdering af de indkomne

tilbud og baggrund heraf besluttes det, hvilken tilbudsgiver der skal have

tildelt rammeaftalen. Tildelingen vil ske baggrund af det angivne tildelingskriterium

i udbudsmaterialets afsnit 2.3 Tildelingskriterium.

4. Når afgørelse foreligger, vil alle tilbudsgivere blive skriftligt underrettet om tildelingsbeslutningen,

jf. Bekendtgørelse nr. 588 af 12. juni 2006 om samtidig underretning

af samtlige ansøgere, tilbudsgivere mv. Der vil endvidere ske offentliggørelse i

”Den Europæiske Unions Tidende” i henhold til de gældende regler for offentliggørelse

af indgåede kontrakter.

Det præciseres, at i henhold til Bekendtgørelse nr. 588 af 12. juni 2006 må udbyder

tidligst underskrive kontrakten 10 kalenderdage efter, at udbyder har afsendt underretning

til alle tilbudsgivere om valg af leverandør(er).

9

More magazines by this user
Similar magazines