Udbudsmateriale - EU-udbud på rottebekæmpelse - Udbudsportalen

udbudsportalen.dk

Udbudsmateriale - EU-udbud på rottebekæmpelse - Udbudsportalen

Assens - Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Nordfyns - Nyborg

Bekæmpelsesfirmaet skal månedligt, elektronisk, sende rapport om modtagne anmeldelser til

kommunerne, Afdelingen for Miljø. Rapporten skal for hver enkelt anmeldelse indeholde oplys-

ninger om anmelders navn, adresse, dato for modtagelse, dato for tilsyn og, hvis det er relevant,

dato for begyndt bekæmpelse og dato for afsluttet bekæmpelse.

4.9 Indberetning

Senest den 1. marts hvert år skal bekæmpelsesfirmaet elektronisk tilsende kommunerne, de oplys-

ninger, som er relevante for kommunernes indberetning til Naturstyrelsen vedrørende det foregå-

ende år.

14

More magazines by this user
Similar magazines