Udbudsmateriale - EU-udbud på rottebekæmpelse - Udbudsportalen

udbudsportalen.dk

Udbudsmateriale - EU-udbud på rottebekæmpelse - Udbudsportalen

§ 9 E-handel

Assens - Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Nordfyns - Nyborg

E-handel er ikke relevant i dette udbud, men fakturaer skal - uanset hvorledes ordrer er afgivet til

leverandøren - fremsendes elektronisk i det fællesoffentlige format OIOUBL således den fremsend-

te faktura kan modtages direkte i udbyders betalingssystemer, hvilket muliggør efterfølgende au-

tomatisk kontrol, bogføring og betaling. Der henvises i øvrigt til afsnit §14 Fakturering

§ 10 Levering af tjenesteydelse

Hvis der er konstateret rotter indendørs i beboelse, børnehaver, fødevarevirksomheder og lignen-

de, skal bekæmperen besøge stedet senest næste hverdag.

Bekæmperen skal besøge stedet indenfor 5 hverdage, hvis det er udendørs.

Tilsyn og bekæmpelse ejendomme skal ske arbejdsdage i tidsrummet fra kl. 08.00-18.00 eller

efter aftale med ejer, lejer eller bruger af gældende ejendom.

§ 11 Fakturering

Alle fakturaer skal gebyrfrit fremsendes elektronisk, jf. LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige

betalinger mv.

Fakturaer fremsendes til forbrugsstedet baggrund af det oplyste EAN-lokationsnummer

efter aftale med den enkelte kommune.

Fakturaer som ikke modtages elektronisk vil ikke blive behandlet. Elektroniske fakturaer skal ud-

arbejdes i det fællesoffentlige format OIOUBL.

For at sikre en fuldstændig overensstemmelse mellem e-ordre og e-faktura med henblik , at der

kan ske en automatisk bogføring, skal kontrakthaver efterkomme følgende punkter:

CVR/SE-nummer: Det CVR/SE-nummer, som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld over-

ensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som

fremgår af kontrakten.

Alle ordrer skal faktureres enkeltvis. Dvs. der må ikke blandes varelinjer fra forskellige

ordrer sammen den samme faktura.

Ordrenummer: Udbyders e-handelssystems ordrenummer skal bruges som ordregivers

ordrenummer fakturaen. Der må ikke stå andet i feltet end selve ordrenummeret.

Priser: Fakturapriser skal være nettopriser, som er fuldstændig identiske med de priser,

som er aftalt i kontrakten. (Dvs. ingen afgifter som ikke er indregnet i nettopriserne.

Entydige varelinjer: Kontrakthaver må ikke indsætte ekstra varelinjer med ekstra oplys-

ninger, idet de vil fremkalde en afvigelse i fakturamatchet.

Varegruppebetegnelse: fakturerede varenumre skal matche UNSPSC-kode ned til 4

niveau. Det er et krav, at leverandørerne anvender den kontrakttidspunktet seneste

version af den danske oversættelse af UNSPSC’s produktvarehierarki.

17

More magazines by this user
Similar magazines