Udbudsmateriale - EU-udbud på rottebekæmpelse - Udbudsportalen

udbudsportalen.dk

Udbudsmateriale - EU-udbud på rottebekæmpelse - Udbudsportalen

Assens - Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Nordfyns - Nyborg

4.1 Bekæmpelsesmidler, fælder, foderkasser m.v. ............................................................................... 10

4.2 Bekæmpelse ......................................................................................................................................... 10

4.3 Frister for udførelse ............................................................................................................................ 12

4.4 Personale .............................................................................................................................................. 12

4.5 IT løsning ............................................................................................................................................. 13

4.6 Kontrolbøger – elektronisk ................................................................................................................ 13

4.7 Besøgskort ............................................................................................................................................ 13

4.8 Anmeldelser ........................................................................................................................................ 13

4.9 Indberetning ........................................................................................................................................ 14

5. Kontrakt ..................................................................................................................................................... 15

§ 1 Parterne ................................................................................................................................................ 15

§ 2 Kontraktgrundlag ............................................................................................................................... 15

§ 3 Kontraktens omfang ........................................................................................................................... 15

§ 4 Kontraktperiode .................................................................................................................................. 16

§ 5 Optioner ............................................................................................................................................... 16

§ 6 Kontakt mellem parterne ................................................................................................................... 16

§ 7 Ordregivers opsigelse ........................................................................................................................ 16

§ 8 Anmeldelse af rottebekæmpelse ...................................................................................................... 16

§ 9 E-handel ............................................................................................................................................... 17

§ 10 Levering af tjenesteydelse ............................................................................................................... 17

§ 11 Fakturering ........................................................................................................................................ 17

§ 12 Priser ................................................................................................................................................... 18

§ 13 Prisregulering .................................................................................................................................... 18

§ 14 Betalingsbetingelser ......................................................................................................................... 18

§ 15 Bonusudbetaling til tredjemand ..................................................................................................... 19

§ 16 Statistik ............................................................................................................................................... 19

§17 Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten .......................................................................... 19

§ 18 Offentlige bud ............................................................................................................................... 19

§ 19 Miljø .................................................................................................................................................... 19

§ 20 Etik og socialt ansvar ....................................................................................................................... 20

2

More magazines by this user
Similar magazines