Udbudsmateriale - EU-udbud på rottebekæmpelse - Udbudsportalen

udbudsportalen.dk

Udbudsmateriale - EU-udbud på rottebekæmpelse - Udbudsportalen

Nyborg Kommune

(herefter kaldet udbyder)

Assens - Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Nordfyns - Nyborg

Nyborg Kommune ønsker udover den lovpligtige rottebekæmpelse, tilbud bekæmpelse af

muldvarpe- og mosegrise. (bilag 6)

Kommunerne træder ind i kontrakten, når deres eksisterende kontrakter udløber.

Kontrakt rottebekæmpelse Udøbsdato

Assens Kommune 31.07.2012

Faaborg-Midtfyn Kommune 31.12.2013

Kerteminde Kommune 31.12.2012

Nordfyns Kommune 30.06.2012

Nyborg Kommune 31.08.2012

Der skal gives tilbud rottebekæmpelse til alle kommuner.

Hvis nye regler ændrer ovennævnte lovgrundlag eller hvis ny bekendtgørelse træder i kraft, opta-

ges forhandling mellem parterne om ændringer eller eventuelt ophør af indgået kontrakt.

1.2 Udbudsansvarlig

Fællesindkøb Fyn udbyder vegne af de fem kommuner, og er ansvarlig for processen i forbin-

delse med gennemførelsen af udbuddet.

Indtil kontraktunderskrift varetages al kommunikation vedrørende udbuddet således af:

Fællesindkøb Fyn

Graabjergvej 3A

5856 Ryslinge

Udbudskonsulent Birgitte Andersen, e-mail: biran@faaborgmidtfyn.dk

Spørgsmål til udbudsmaterialet skal ske i henhold til afsnit 2.4.

1.3 Brugergruppe

Fællesindkøb Fyn har i forbindelse med udbuddet sammensat en brugergruppe af repræsentanter

fra de enheder/afdelinger, der er brugere af de tjenesteydelser, som er omfattet af dette udbud.

Brugergruppen er bl.a. medansvarlig for udarbejdelse af kravspecifikation, fastsættelse af tilde-

lingskriterier samt evaluering af tilbud.

2

More magazines by this user
Similar magazines