Udbudsmateriale - EU-udbud på rottebekæmpelse - Udbudsportalen

udbudsportalen.dk

Udbudsmateriale - EU-udbud på rottebekæmpelse - Udbudsportalen

1.4 Opgavens omfang

Assens - Faaborg-Midtfyn - Kerteminde - Nordfyns - Nyborg

Opgaven indgås som en rammeaftale. Rammeaftalen indgåes med én aktør for perioden 3 år med

mulighed for option forlængelse i yderligere op til 1 x 12 måneder.

Udbyder forpligter sig i denne periode til at købe de i udbuddet omfattede tjenesteydelser hos den

valgte tilbudsgiver de i udbudsmaterialets nævnte vilkår.

Det samlede forbrug af rottebekæmpelse omfattet af udbuddet, forventes at blive ca.

danske kr. ekskl. moms pr. år, fordelt således

2012 Kr. 850.000

2013 Kr. 2.500.000

2014 Kr. 3.500.000

2015 Kr. 3.500.000

2016 Kr. 1.750.000

Der er alene tale om et estimat, beregnet ud fra tal fra 2010, som ikke er bindende for udbyder.

Regulering grundlag af antal ejendomme

Kontrakt vil blive indgået grundlag af antal ejendomme anført under bilag 5, 5a, 5b, 5c og 5d.

Listen over de ejendomme, hvor der skal foretages halvårlige rotteeftersyn, revideres løbende i

et samarbejde mellem bekæmpelsesfirma og kommune.

Kravspecifikation for de af udbuddet omfattede produkter fremgår af udbudsmaterialets afsnit 4.

1.5 Tildeling af kontrakt

Kontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det for Udbyder økonomisk mest fordel-

agtige tilbud jf. afsnit 2.3.

1.6 Kontraktindgåelse

Kontrakten vedlagt i kapitel 5 er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten

regulerer alle forhold i kontraktperioden.

Efter kontraktindgåelse handler de i udbuddet deltagende kommuner med den valgte tilbudsgiver

som individuelle juridiske parter.

Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en afta-

leindgåelse.

3

More magazines by this user
Similar magazines