Plejeplan Radiomarken 2012-2016.pdf - Gladsaxe Kommune

www2.gladsaxe.dk

Plejeplan Radiomarken 2012-2016.pdf - Gladsaxe Kommune

1. Indledning

Plejeplan for Radiomarken

1.1 Områdets beliggenhed

Plejeplanens afgrænsning er identisk med grænserne for fredningen af

Radiomarken.

Planområdet ligger op til den østlige ende af Bagsværd Sø og strækker sig

fra søbredden til Bagsværd Møllevej i øst. Området afgrænses derudover af

Bagsværdvej i syd og Nybrovej i nord.

Planområdet omfatter et areal på ca. 31,5 ha. fordelt på 26 matrikler, som

alle ligger i Gladsaxe Kommune.

1.2 Plejeplanens overordnede formål

Plejeplanen skal sikre at Fredningens formål opfyldes.

Plejeplanen er et redskab, der giver mulighed for, at plejemyndigheden

(Gladsaxe Kommune) uden forudgående ansøgning om tilladelse fra

Fredningsnævnet kan foretage indgreb, som:

• er egnede til at forbedre forholdene for dyre- eller plantelivet, eller

• er hensigtsmæssige for at opretholde eller forbedre de landskabelige

værdier, eller

• er hensigtsmæssige for at sikre og forbedre offentlighedens adgang til

området

Plejeplanen mål er ved en målrettet pleje af plejeplanområdet, at bevare

og fremme de landskabelige og biologiske værdier, der er knyttet til

Radiomarken, samtidig med at offentligheden sikres adgang til at benytte

området.

For at kunne målrette plejeplanen mod ovenstående, er der foretaget en

registrering og en kort beskrivelse af de eksisterende værdier indenfor

planområdet. Plejeplanen indeholder desuden en beskrivelse af bindinger i

området og tidligere indsamlet viden. Planen skal klarlægge behovet for

pleje og drift og, hvor det er nødvendigt, give konkrete anvisninger på

opnåelse af plejemålene.

side 7 af 71

More magazines by this user
Similar magazines