SygehuS himmerland - Region Nordjylland

rn.dk

SygehuS himmerland - Region Nordjylland

indSigt & udSyn

hjerter i farsø

Overlæge Henning Hoby Andersen demonstrerer med stor begejstring ekkokardiografen, der bruges til at lave en form for ultralydsundersøgelse, hvor

hjertets bevægelser og indre strukturer undersøges ved hjælp af lydbølger.

gelser. Økonomisk set ville det være bedre

at se patienterne ved flere lejligheder.

I Medicinsk Dagafsnit er patienterne ikke

i tvivl om, hvem der er deres kontaktperson,

og vi har yderligere den service, at patienterne

kan kontakte os per telefon, hvis

der er noget, de er i tvivl om.

Da jeg mener, at den første kontakt er vigtig,

sender vi et spørgeskema til patienterne

før undersøgelsen, hvor de bedes

besvare forskellige spørgsmål om aktuel

medicin, symptomer, tidligere sygdomme

m.m., så vi i samtalen med patienten kan

fokusere på aktuelle problemer. Disse tiltag

har gjort, at vi næsten altid får positive

tilbagemeldinger fra patienterne, men

også fra deres praktiserende læge.

En af fordelene ved et mindre sygehus er,

at vi næsten altid kan få udført røntgenundersøgelser

og ekstra blodprøver, hvis det er

nødvendigt - samme dag - på grund af afdelingernes

fleksibilitet og positive indstilling.

Man kan vel sige, at vi gennem flere år har

været på forkant med udviklingen, da vi al-

lerede har de forløb, der beskrives i de nye

hjertepakker, bortset fra at vi ikke opfylder

kravet på ventetid.

Ud fra vores erfaring er det vigtigt, at mindre

sygehuse med begrænsede lægeressourcer

anvender personalet så effektivt som

muligt og laver planlagte patientforløb.

Dette kan lettere realiseres i et dagafsnit,

fakta

Hvis den praktiserende læge opdager en hjertemislyd, eller hvis der under hospitalsindlæggelse

opstår mistanke om en hjertesygdom, kan en ekkokardiografi

anvendes. Undersøgelsen anvendes til at afsløre defekter i hjerteklapperne. Ved

en hjertemislyd vil der ofte være tale om en lille og oftest ubetydelig udposning

af fligene på den pågældende klap. Der kan dog også være tale om en betydelig

hævelse eller endelig andre sygdomme, der er årsag til mislyden, og som vil kunne

afsløres ved ekkokardiografi, fx:

Medfødte hjertesygdomme

Unormale bevægelser af hjertemuskulaturen

Svulster i hjertet

Udposninger af hjertevæggen

17

der fysisk hænger sammen med den kliniske

afdeling, fordi lægerne derved kan udføre

flere funktioner samtidig og dermed

øge effektiviteten. Det betyder også, at der

er mulighed for at se subakutte patienter

uden at skulle forlade afdelingen. Endelig

er det vigtigt, at patienterne ser et meget

begrænset personale og opnår den tryghed,

det giver.

SygehuS himmerland oktober 2009

More magazines by this user
Similar magazines