Sustainability Direction BPL 10 - DK - Efficiens

efficiens.nu

Sustainability Direction BPL 10 - DK - Efficiens

CSR 2010

CSR hos IKEA

Jonas Engberg

Sustainabily Responsible for IKEA DK

CSR 2010 2. September 2010

CSR hos IKEA, Jonas Engberg


IKEA har 267 varehuse i 25 lande

Nordamerika:

48

Europa:

192

Yderligere centrale dele af organisationen:

- 31 indkøbskontorer i 26 lande

- 46 Swedwood produktionsenheder i 10 lande

CSR 2010 2. September 2010 CSR hos IKEA, Jonas Engberg

Rusland:

12

Kina og Japan:

12

Australien

: 3


Total omsætning i mia. euro

CSR 2010 2. September 2010 CSR hos IKEA, Jonas Engberg


123.000 medarbejdere i 39 lande

Medarbejdere per region

Asien og Australien 7.800

Nordamerika 15.500

Europa 99.700

CSR 2010 2. September 2010 CSR hos IKEA, Jonas Engberg

Medarbejdere per funktion

Indkøb, distribution, sortiment og andet

13.800

Swedwood gruppen 15.000

Retail 94.200


Indkøb per region

Nordamerika 3 %

Asien 30 %

Europa 67 %

CSR 2010 2. September 2010 CSR hos IKEA, Jonas Engberg

Top 5 leverandørlande:

Kina 20 %

Polen 18 %

Italien 8 %

Tyskland 6 %

Sverige 5 %

I alt 1380 leverandører


CSR hos IKEA

CSR 2010 2. September 2010 CSR hos IKEA, Jonas Engberg


Internt i IKEA anvender vi begrebet

Sustainability’ som overordnet ramme for

arbejdet med alle aspekter af påvirkning:

Miljø

Profit

“Hvor end vi er, vil vi agere med

respekt, samt søge at have en positiv

indflydelse på mennesker og på

Jordens begrænsede ressourcer.

Kun herigennem opretholdes

grundlaget for en langsigtet

bæredygtig forretning”

Mennesker

CSR 2010 2. September 2010 CSR hos IKEA, Jonas Engberg

Sustainability skal være integreret i

vores måde at drive forretning”


Eksempel: Samlet klimapåvirkning fra IKEA

Udvinding af råmaterialer

Produktion af produkter

(Underleverandører og primære leverandører)

Godstransport

Andet

IKEAs påvirkninger

70 %

Energiforbrug i IKEAs

varehuse og andre enheder

2 %

Kunders brug

af produkter

22 %

Kunders

transport

6 %


Løsninger til et

mere

bæredygtigt

liv derhjemme

Sustainability i IKEA

Bæredygtig

udnyttelse af

ressourcer

Gennemsigtighed

Minimering af

vores

udledning af

drivhusgasser

CSR 2010 2. September 2010 CSR hos IKEA, Jonas Engberg

Social

ansvarlighed


Løsninger til et

mere

bæredygtigt

liv derhjemme

Sustainability i IKEA

-Vi skal til stadighed udvikle, designe og

sælge produkter, som medvirker til at

nedbringe vores kunders

miljøpåvirkninger.

CSR 2010 2. September 2010 CSR hos IKEA, Jonas Engberg


Bæredygtig

udnyttelse af

ressourcer

Sustainability i IKEA

- Vi skal altid arbejde ud fra visionen

More from Less

- Vi skal anvende ansvarligt

udvundne og genbrugelige

materialer

- Vi skal altid arbejde med at sikre

effektiv ressourceudnyttelse i alle

vores enheder og hos vores

leverandører

CSR 2010 2. September 2010 CSR hos IKEA, Jonas Engberg


Minimering af

vores

udledning af

drivhusgasser

Sustainability i IKEA

-IKEA Goes Renewable (IGR)

-25 % reduktion i kWh/M³

-100 % fornybar energi

-Effektivisering af leverandørers

energiforbrug (30 % reduktion i 2011)

-Fokus på effektiv person- og

varetransport

CSR 2010 2. September 2010 CSR hos IKEA, Jonas Engberg


Social

ansvarlighed

Sustainability i IKEA

- Vi skal til stadighed udvise ansvarlighed

overfor medarbejdere i IKEA og hos vores

leverandører, samt de mennesker, som bor

og lever i områder hvorfra vi sourcer

materialer og produkter, og i områder

hvorfra vi sælger produkter.

-Langsigtede samarbejder

-Strategiske partnerskaber er en del af

forudsætningen

-Fortsat udvikling af IWAY

CSR 2010 2. September 2010 CSR hos IKEA, Jonas Engberg


Løsninger til et

mere

bæredygtigt

liv derhjemme

Sustainability i IKEA

Bæredygtig

udnyttelse af

ressourcer

Minimering af

vores

udledning af

drivhusgasser

Gennemsigtighed

CSR 2010 2. September 2010 CSR hos IKEA, Jonas Engberg

Social

ansvarlighed


Sustainability i IKEA

IWAY - IKEA Code of Conduct

The IKEA Way on Purchasing Products,Materials and Services

CSR 2010 2. September 2010 CSR hos IKEA, Jonas Engberg


Lave priser – men ikke for enhver pris

Minimumskrav indeholdt i IWAY

• Overholdelse af national lovgivning

• Ingen børnearbejde

• Ingen diskrimination

• Minimumsløn og overarbejdsbetaling

• Boligforhold

• Sikkert og sundt arbejdsmiljø

• Ret til at organisering

• Ansvar for affald, emissioner og

kemikaliehåndtering

CSR CSR 2010 2010 2. September 2. September 2010 2010

CSR hos IKEA, Jonas Engberg


IKEAs strategiske partnersskab

· Vores strategiske partnere

skal udfordre os og indgå i

kritisk dialog

·De medvirker til at identificere

udfordringerne – og løsninger

CSR 2010 2. September 2010 CSR hos IKEA, Jonas Engberg


IKEAs strategisk partnersskab

· Miljørelaterede udfordringer

· Bæredygtig skovdrift

· Better Cotton Initiative

· IKEA Goes Renewable

· Indsats mod børnearbejde

· Børns rettigheder

· Forbedrede forhold for børn,

herunder sundhed og

uddannelse

CSR 2010 2. September 2010 CSR hos IKEA, Jonas Engberg


Tak!

CSR 2010 2. September 2010 CSR hos IKEA, Jonas Engberg

More magazines by this user
Similar magazines