temanummer om sammenslutningen mellem falck og zonen 1963

zone.redningskorpset.dk

temanummer om sammenslutningen mellem falck og zonen 1963

Redaktionen har ordet

Kære læsere

Når nytåret ringer ind 1. januar 2013, er det præcis 50 år siden, at Falck og Zonen

blev lagt sammen til ét redningskorps under navnet De Danske Redningskorps Falck

& Zonen, og det har vi i Zone-Redningskorpsets Venner vedtaget at markere med

dette temahæfte, der udkommer som særnummer af ZONE-NYT.

Zonens Unimog er gået gennem

isen på Holbæk Fjord

januar 1963 mens redder

Svend Frede Pedersen står

magtesløs. Den synkende

Zone-bil symboliserer meget

godt, at Zonens skæbnetime

var kommet og at personalet

måtte se passivt til.

udgives af Zone-

Redningskorpsets Venner

Grøndals Parkvej 60

2720 Vanløse

info@zone-redningskorpset.dk

www.zone-redningskorpset.dk

Redaktion:

Frederik Madsen, formand

tlf. 40 43 02 50

Medlemsskab:

Kr. 225 årligt ved

betaling til konto

9570 3 58 86 29

Der er allerede skrevet meget om sammenlægningen

(som reelt var et salg af aktier fra Zonens aktionærer

til Falck), men alligevel er den myte overlevet,

at Zonen var økonomisk i knæ. Vi vil gerne forsøge

én gang for alle at slå fast, at det ikke var tilfældet.

Efter mange svære år havde Zonens ledelse fra

omkring 1959 fået styr på økonomien og ledelsesforholdene.

Korpset var i betydelig vækst, og var på

mange områder længere fremme i skoene end Falck,

selvom ZR i størrelse kun var ca. 1/3 af Falck.

Blandt Zonens markedsfordele i forhold til Falck var,

at man ikke havde et stort brandvæsen, som lagde

beslag fokus og ressourcer, at selskabet ikke var

opdelt i mange små lokale aktieselskaber, og at områder

hvor man stod svagt, navnlig i Jylland, kunne

dækkes af dynamiske private vognmænd, som for

lave omkostninger kørte i Zonens navn og samtidig

kunne påtage sig entreprenøropgaver m.v. for egen

regning.

ZR fokuserede på udbygning af ambulancetjenesten,

som gav meget opmærksomhedsværdi, og på assistanceforretningen,

hvor ZR var fremme i front og

f.eks. sammen med KDAK etablerede SOS-International.

I temahæftet behandler vi nogle af de emner i relation til sammenlægningen, der

ikke tidligere er blevet behandlet, ligesom vi forsøger at se sammenlægningen i

2013-perspektiv.

Velkommen til et anderledes ZONE-NYT, hvor vi også gerne vil takke alle der har

hjulpet med artikler og billeder.

Med Zone-hilsen Frederik Madsen Preben Kjær

formand bestyrelsesmedlem

zone nyt

2 I TEMANUMMER

PBS:

Medlemmer i Danmark kan

tilmelde sig PBS via

foreningens hjemmeside.

Medlemsservice:

Ingelise Nielsen

tlf. 30 63 75 36

medlemsservice@

zone-redningskorpset.dk

Zone-station Helsingør:

Georg Tegne-Hansen

tlf. 48 79 46 05

Zone-station Holbæk:

Bjarne Hansen

tlf. 59 43 52 85

Zone-station Gelsted:

Børge Andersen

tlf. 22 47 98 95

Oplag:

650 eksemplarer

Tryk:

Grafisk Hus, Hedensted

Forsiden:

Falck-Zonen i Sorø lige efter sammenslutningen.

Zonens mærke er monteret

på stationsfacaden ved siden af

Falck-mærket, og Zonens og Falcks biler

står side om side. Fhv. Zoneredder

Henrik Bendtsen synes at ville vise, at

Zonen godt kunne hæve sig over Falck,

selvom man var den lille.

Indhold

Stor dag for mange .............. 3-6

Alt personale fortsætter

i de hidtidige stillinger ........... 7-11

Pensionsforhold ................. 12-13

Falck kunne ikke have købt

Zonen i dag ............................14

Kontrahistorie ...................15-18

Fik ZR-aktionærerne

den rigtige pris? ............... 19-20

Ånden der overlevede ........21-23

Ukendt tegner, 1963

I 2013 udsendes ZOne-nyT således:

Forår: Ultimo april

Eftersommer: Ultimo august

Vinter: Ultimo november incl. Zonekalender

Deadline er den første i ovenstående

måneder.

Al tekst i Jeg-form er redaktørens ord, medmindre

andet er anført. Arbejdet med at producere

ZONE-NYT er som alt andet arbejde i Zone-

Redningskorpsets Venner frivilligt og ulønnet.

Redaktøren modtager meget gerne indlæg og

fotos fra læserne, men forbeholder sig ret til at

ændre/redigere i modtaget tekst. Fremsendelse

af sådant materiale tages som udtryk for, at det

kan benyttes uden vederlag.

“Zonen” / “Zone-Redningskorpset” / og “ZR”

betyder det samme og anvendes vilkårligt.

zone-nyt

More magazines by this user
Similar magazines