29.07.2013 Views

Praktiske oplysninger - Gråsten Boldklub

Praktiske oplysninger - Gråsten Boldklub

Praktiske oplysninger - Gråsten Boldklub

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2013

28.-29. og 30. juni 2013

Drenge, 7 mands: U 10, U 11, U12

Drenge, 11 mands: U 13, U 14 og U 15

Piger, 5 mands: U 10

Piger, 7 mands: U 11, U 12, U 13

Piger, 11 mands: U 14 og U 15


Indhold

Velkomst ...........................................................................................4-5

Ledelsen ........................................................................................... 6

Program ............................................................................................ 7

Buskørsel, til og fra Gråsten Skole, Årsbjerg.................................... 7-8

Lederaften ........................................................................................ 8

Diskotek ............................................................................................ 9

Stævnekontor / Informationskontor .................................................. 9

Camping ........................................................................................... 10

Oplysninger ...................................................................................... 10-13

Resultatformidling (www.stævneportalen.dk/gråsten/) .....................13

Oversigtskort A

Skolen, Gråsten Hallen og Ahlmannsparken ....................................14-15

Oversigtskort B

Gråsten by, Årsbjerg .........................................................................16

Turneringsregler ............................................................................... 17-19

Præmier ............................................................................................ 19-20

Deltagere/spilledragter .....................................................................21

Baneplacering................................................................................... 22

Puljeinddeling og turneringsplan ..................................................... 22

Baneoversigt .................................................................................... 23

Sønderjyllands Cup 2014 ................................................................. 24

Jeres evaluering af Sønderjyllands Cup 2013 .................................. 25

Notater .............................................................................................. 26-27

3


Velkommen til Sønderjyllands Cup

Velkommen til Sønderjyllands Cup

Stævneledelsen for Sønderjyllands Cup er glade for

endnu engang at kunne melde alt klar til Sønderjyllands

CUP, den 26. i rækken.

Ud over at mange hold er gengangere glæder vi os også

over, at der er kommet nye klubber til.

Vi har i år måttet sige nej til tilmeldinger fra klubber, der

ønskede at deltage, allerede inden den 1. april

Ud over de sædvanlige flotte præmier i Sønderjyllands

Cup vil der igen i år også være medaljer til

finaledeltagerne.

Overnatning vil foregå på Gråsten Skole samt i

Ahlmannsparken der ligger lige ved Gråsten Skole.

Alle kampe bliver i år afviklet på Årsbjerg Idrætsanlæg.

Busser vil selvfølgelig køre mellem skolen og Årsbjerg

Idrætsanlæg hele dagen.

Der afvikles ca. 340 kampe med ca. 1.100 spillere på

134 hold fra 28 forskellige klubber.

4


Velkommen til Sønderjyllands til Sønderjyllands Cup Cup

Vi håber igen i år, at kunne byde velkommen til de

forhåbentligt mange forældre, der vil gøre brug af vores

tilbud om forældrecamping. Forældre-campingpladsen

ligger ved Gråsten Skole. Områdets campingpladser ved

Flensborg Fjord og i Rinkenæs by kan selvfølgelig også

benyttes.

Forældrene er med til at skabe den specielle atmosfære

af hygge, fællesskab og liv omkring banerne som

engagerede tilskuere, der er prikken over i’et i et hvert

fodboldstævne.

I Gråsten glæder vi os til de 3 Cup’ dage. Vi ønsker alle

et godt ophold i Sønderjylland. Vi håber alle får

oplevelsen af et perfekt fodboldstævne og et godt socialt

samvær, og at alle viser fair play på og uden for banen.

Graasten Boldklub byder alle hjertelig velkommen til

Sønderjyllands Cup 2013.

5


Ledelsen

Ledelsen

Stævneledelsen:

Per Hansen, koordinator 20996833

Klaus, indkvartering 24658242

Hans Schøning, kasserer og indkvartering 40727330

Palle Hansen, turneringsafvikling 26302400

Michael Jessen, bespisning 22524610

Stævnekontor: (Turneringsledelse Årsbjerg)

Telefon nr.: 26 30 24 00 Palle, Mogens

Stævnekontor: (Gråsten Skole)

Telefon nr.: 40 72 73 30 Hans

Telefon nr.: 24 65 82 42 Klaus

Praktisk hjælp: Michael

Telefon nr.: 22 52 46 10

Lederaften: Hans

Telefon nr.: 40 72 73 30

Ovennævnte personer vil være let genkendelige under stævnet, idet

alle vil være klædt i mørkeblå polo shirts med logo for Sønderjyllands

Cup.

I er meget velkomne til at kontakte os, hvis der er noget, vi kan

hjælpe jer med. - Vi er der for det samme.

Sønderjyllands Cup’s medhjælpere vil alle være iført en sort

T-shirt med logo for Sønderjyllands Cup.

Nattevagterne vil også bære sort T-shirt.

6


Program Program

Fredag: Ankomst / Indkvartering kl. 15:00

Turneringen begynder kl. 18:00

Aftensmad på Gråsten skole kl. 18:00 - kl. 20:30

Ro på indkvarteringsstederne kl. 24:00

Lørdag: Morgenmad på skolen kl. 06:30 - kl. 09:00

Turneringen fortsætter kl. 08:00

Frokost kun på Årsbjerg kl.11:30 - kl. 14:00

Aftensmad på Gråsten skole kl. 18:00 - kl. 20:30

Ungdomsdiskotek kl. 21:00 - kl. 23:30

Lederaften kl. 21:15 - kl. 23:00

Ro på indkvarteringsstederne kl. 24:00

Søndag: Morgenmad på skolen kl. 06:30 - kl. 09:00

Turneringen fortsætter kl. 08:00

Frokost kun på Årsbjerg kl. 11:30 - kl. 14:00

Buskørsel Buskørsel

Præmieoverrækkelse sker for hver enkelt række, når

den sidste kamp i rækken er spillet.

Gråsten Skole – Årsbjerg

Lørdag og søndag morgen starter busserne fra skolen kl. 07:15 og

kører indtil kl. 09:00 i fast pendulfart mellem Gråsten Skole og

Årsbjerg.

Resten af dagen kører busserne hvert 20. minut til og fra de nævnte

2 destinationer.

Om fredagen starter busserne fra skolen kl. 17:00 og kører resten af

dagen efter behov.

Buskørsel

Busstoppestedet ved skolen/Ahlmannsparken/Stadion er på Johs.

Kochsvej ud for skolen - markering nr. 4 på begge oversigtskort.

Busstoppestedet på Årsbjerg - markering nr. 15 på oversigtskort B.

7


Buskørsel

Buskørsel

Busstoppestedet ved skolen/Ahlmannsparken/Stadion er på Johs.

Kochsvej ud for skolen - markering nr. 4 på begge oversigtskort.

Busstoppestedet på Årsbjerg - markering nr. 15 på oversigtskort B.

Lederaften

Lørdag den 29. juni 2013 kl. 21:15

indbydes samtlige* ledere til lederaften i Ahlmannsparkens

Cafeteria.

Vi plejer at have nogle rigtig hyggelige lederaftener. Igen i år vil der

blive serveret vildsvin med kartofler og salat. Så kære ledere spis

meget lidt eller intet til aftensmaden.

Vi håber der kommer rigtigt mange ledere.

Program for aftenen:

kl. 21:15 Velkomst ved stævneledelsen.

Ca. kl. 21:30 Spisning, hvor der også serveres øl/vand og vin

Kl. 23:00 Afslutning

Sønderjyllands Cup vil servere øl/vand og vin under hele

lederaftenen.

*Indbydelsen gælder kun de ledere der er tilmeldt som ledere,

og er påført de enkelte holds holdkort.

Husk tilmelding sker via holdkortene for de enkelte hold.

Holdkortene afleveres til Stævnekontoret straks ved ankomsten.

Armbåndene er adgangsbillet til lederaftenen.

8


Ungdomsdiskotek

Ungdomsdiskotek

Lørdag den 29. juni 2013 kl. 21:00 til 23:30

Lørdag er den der 29. diskotek juni 2013 for kl. alle 21:00 deltagere til 23:30

er der diskotek i Boblehallen for alle deltagere

i Boblehallen

- der er altid drøn på.

- der er altid drøn på.

- Armbåndene er adgangsbillet til Diskoteket.

- Armbåndene er adgangsbillet til Diskoteket.

Stævnekontor / Informationskontor

Stævnekontor / Informationskontor

/ Informationskontor

Stævnekontoret på Gråsten Skole er åbent: fredag kl. 15:00-24:00

Stævnekontoret (markering nr. på 2 på Gråsten oversigtskort Skole er A) åbent: fredag lørdag kl. kl. 15:00-24:00 06:30-20:30

(markering nr. 2 på oversigtskort A) lørdag kl. 06:30-20:30

Telefon nr.: 40 72 73 30 søndag kl. 07:00-18:00

Telefon nr.: 40 72 73 30 søndag kl. 07:00-18:00

På stævnekontoret på Gråsten Skole kan der købes ekstra

På spisebilletter. stævnekontoret Stævnekontoret på Gråsten Skole vil være kan deltagerne der købes ekstra behjælpelige med

spisebilletter. stort og småt. Stævnekontoret vil være deltagerne behjælpelige med

stort og småt.

Når stævnekontoret og lederrummet på Gråsten Skole lukker fredag

Når og stævnekontoret lørdag aften vil og der lederrummet være nattevagter på Gråsten og brandopsyn Skole lukker til næste fredag

og morgen lørdag aften kl. 07:00. vil der være nattevagter og brandopsyn til næste

morgen kl. 07:00.

Sønderjyllands Cups nattevagter på skolen og i Ahlmannsparken vil

Sønderjyllands have “base” på Cups Stævnekontoret, nattevagter på markering skolen og nr. i Ahlmannsparken 2 på oversigtskort vil A.

have Hvis “base” der opstår på Stævnekontoret, problemer i løbet markering af natten nr. kontakter 2 på oversigtskort I blot A.

Hvis nattevagterne/brandvagterne.

der opstår problemer i løbet af natten kontakter I blot

nattevagterne/brandvagterne.

9


Camping Camping

Forældre og pårørende tilbydes at benytte Sønderjyllands Cups

Forældre og pårørende tilbydes at benytte Sønderjyllands Cups

Campingplads, der er placeret på byens Ringriderplads -markering

Campingplads, der er placeret på byens Ringriderplads -markering

nr. 5 på oversigtskort B (markering nr. 10 på oversigtskort A) - på

nr. 5 på oversigtskort B (markering nr. 10 på oversigtskort A) - på

Johs. Kochsvej. Campingpladsen ligger tæt på børnenes

Johs. Kochsvej. Campingpladsen ligger tæt på børnenes

indkvarteringssteder.

indkvarteringssteder.

Gebyret er kr. 200,00 pr. enhed for ophold i alle 3 dage inklusive

Gebyret er kr. 200,00 pr. enhed for ophold i alle 3 dage inklusive

strøm (begrænset) og varmt vand ved badefaciliteterne. Gebyret

strøm (begrænset) og varmt vand ved badefaciliteterne. Gebyret

betales gennem klubberne inden ankomsten.

betales gennem klubberne inden ankomsten.

Badefaciliteterne etc. ved børnenes indkvarteringssteder kan

Badefaciliteterne etc. ved børnenes indkvarteringssteder kan

benyttes.

benyttes.

Der er toiletvogne på pladsen.

Der er toiletvogne på pladsen.

Yderligere information og reservering af plads sker ved at kontakte

Yderligere information og reservering af plads sker ved at kontakte

Bo Hansen tlf. 23 84 09 02 eller e-mail boha@nykredit.dk - under

Bo Hansen tlf. 23 84 09 02 eller e-mail boha@nykredit.dk - under

stævnet 23 84 09 02

stævnet 23 84 09 02

Reservering bedes venligst ske inden den 16. juni 2013

Reservering bedes venligst ske inden den 16. juni 2013

Oplysninger

Oplysninger

Oplysninger

Ankomst: Ved ankomsten til Gråsten henvender de

Ankomst: Ved ankomsten til Gråsten henvender de

overnattende deltagere sig straks til

overnattende deltagere sig straks til

Stævnekontoret på Gråsten Skole - markering nr.

Stævnekontoret på Gråsten Skole - markering nr.

2 på oversigtskortene. Der udleveres en

2 på oversigtskortene. Der udleveres en

velkomstpakke til hvert hold, der indeholder blandt

velkomstpakke til hvert hold, der indeholder blandt

andet spisebilletter og T-shirts. Holdene vises til

andet spisebilletter og T-shirts. Holdene vises til

deres indkvarteringssteder.

deres indkvarteringssteder.

Skulle der være sket ændringer i programmet

Skulle der være sket ændringer i programmet

udleveres også et nyt program.

udleveres også et nyt program.

Der vil blive opkrævet et depositum på kr. 300 pr.

Der vil blive opkrævet et depositum på kr. 300 pr.

hold. Depositum vil blive tilbagebetalt ved afmelding

hold. Depositum vil blive tilbagebetalt ved afmelding

på Stævnekontoret i forbindelse med afrejse, hvis de

på Stævnekontoret i forbindelse med afrejse, hvis de

benyttede indkvarteringssteder afleveres i samme

benyttede indkvarteringssteder afleveres i samme

stand, som de blev modtaget.

stand, som de blev modtaget.

10


Oplysninger

Privatbiler kan parkeres ved Ahlmannsparken.

Busser bedes parkeret ved Ahlmannsparken -

markering nr. 3 på oversigtskort B.

Det er ikke tilladt at parkere i skolegården!

Indkvartering: Indkvartering sker på Gråsten Skole

og Ahlmannsparken.

Deltagerne skal medbringe sovepose og

luftmadras/liggeunderlag.

Ordensregler: Vi forventer, at I behandler indkvarterings-

stederne, omklædningsrummene og

fællesfaciliteterne, som var det jeres egne. Det

betyder blandt andet, at I ikke færdes i de nævnte

lokaler i fodboldstøvler.

Spillerne må ikke nyde øl og spiritus under

stævnet. Rygning på indkvarteringsstederne på

skolen og i Ahlmannsparken er strengt forbudt

for alle.

Lederne henvises til lederrummet - markering nr. 7

på oversigtskort A, hvis de ønsker at nyde en kop

kaffe, sodavand eller en øl. I Lederrummet er der

gratis kaffe til lederne i alle 3 dage.

Transport: Transport til og fra banerne på Idrætsanlægget

Årsbjerg, se venligst under punktet Buskørsel på

side 7.

Førstehjælp: Beredskabsstyrelsen er til stede under hele stævnet.

Husk det gule sygesikringsbevis.

Bespisning: Morgenmad får I i Boble-/badmintonhallen.

Aftensmad får alle i Boble-/badmintonhallen -

markering nr. 9 på oversigtskort A.

11


Oplysninger

Lørdag og søndag serveres frokost for alle i

spiseteltet på Årsbjerg.

Vedr. spisetiderne se venligst under Program side 7.

Speciel kost (diabetikere, udlændinge m.v.) kan

klares ved at kontakte Michael Jessen på telefon

22 52 46 10.

Omklædning: Omklædning bedes ske i omklædningsrummene på

Gråsten Skole og i Ahlmannsparken.

Der er ligeledes 6 omklædningsrum i klubhuset på

Årsbjerg Idrætsanlæg.

Underholdning: Deltagerne må gerne benytte faciliteterne på

skolen og i Ahlmannsparken. Ønskes der udleveret

bolde henvender I jer blot på stævnekontoret.

Der er spil i lokalet ved kiosken på

skolen. Husk diskoteket lørdag kl. 21:00-23:30

i Boble/Badmintonhallen.

TV-stue: Der er TV i Ahlmannsparken markering nr. 15 på kort A.

Udendørs bad Deltagerne kan gratis bade i Alnor Strandpark -Alnor

markering nr. 14, oversigtskort B.

Sønderjyllands Cup fører ikke opsyn i Alnor

Strandpark.

Resultat- Under hele stævnet kan resultater og stillinger

formidling: fås ved “Resultatformidlingen” på Årsbjerg eller på

www.stævneportalen.dk/gråsten/

Støt sporten - Det gør vi!

12


Udendørs bad Deltagerne kan gratis bade i Alnor Strandpark -Alnor

markering nr. 14, oversigtskort B.

Sønderjyllands Cup fører ikke opsyn i Alnor

Strandpark.

Oplysninger

Resultat- Under hele stævnet kan resultater og stillinger

formidling: fås ved “Resultatformidlingen” på Årsbjerg eller på

www.stævneportalen.dk/gråsten/

Fair Fair Play Play

Vis fair play på og uden for banen - Vis tolerance for andres fejl.

Dette vil give en bedre atmosfære - til glæde for os alle.

Selv dommerne laver fejl, men det gør I spillere og trænere

formentlig også, og I gør det sikkert heller ikke med vilje.

Fairplay er for os - kort fortalt - en positiv opførsel på og uden

for banen af spillere, trænere og forældre.

Turneringsregler

Spilletid: 2 x 20 minutter i alle kampe, U-10 og U-11 dog 2 x 15

min., med kun 1 minuts pause i halvegen

(for at overholde tidsplanen)

Trøjeskift: Sidstnævnte hold skifter trøjer

Turneringsform: Sønderjyllands Cup spilles i en indledende runde

og en slutspilsrunde. Alle hold går videre til slutspillene.

De 2 bedste hold i hver pulje deltager i Aslutspillet

og de øvrige hold deltager i B-slutspillet.

Begge slutspil afvikles efter cupsystemet, hvor et

hold udgår efter en tabt kamp.

Kongevej 86, 6300 Gråsten

Telefon 74 65 01 70

Alle hold garanteres mindst 4 kampe under stævnet.

Hold der ikke deltager i alle kampe, går ikke videre

til slutspillet.

Regler: Der spilles efter DBU 13Jyllands

regler, dog med


Busstoppested

Til Årsbjerg og Kværs

10

4

Boblehallen

9

Vestfløj

8

Multisal

11

Oversigtskort A

Gråsten Skole

5

Sydfløj

12

14

Mellemfløj

1

3

Nordfløj

Hovedindgang

13

Skolegade

6

5

Gymnastiksal

Ahlmannsparken ➞

2

Fagfløj

7

Degnevænget


Oversigtskort A

Ahlmannsparken

15

17

16

14

Kælder

Oversigtskort A

1 Hovedingang

2 Stævnekontor /lederrum - gratis kaffe til lederne

3 Kælder

4 Busstoppested - til Årsbjerg

5 Omklædningsrum, bad og toiletter, piger

6 Toiletter

7 Kiosk

8 Omklædningsrum, bad og toiletter, drenge

9 Boblehallen - spisesal - diskotek

10 Forældrecamping

11 Grønt område / legeplads

12 Beachvolly / minifodbold

13 Stadion

14 Ahlmannsparkens hal - overnatning

15 Omklædningsrum, bad og toiletter

16 Indkvartering i Ahlmannsparken

17 Lederaften, TV-stue

15Skole

Indgang


Rinkenæs

Oversigtskort B

16

15

1 Gråsten Skole

2 Boblehallen

3 Ahlmannsparken

4 Busstoppested

Skolen/Ahlmannsparken/Stadion

5 Forældre-camping

6 Stadion

7 Stella Pizzeria

8 Perronen - grill- og pølsevogn

9 OK Benzin - døgnkiosk, morgenbrød etc.

10 EuroSpar - supermarked

11 Intersport

12 Superbrugsen - supermarked

13 Busstoppested - Alnor

14 Alnor Strandpark

15 Busstoppested - Årsbjerg Idrætsanlæg

16 Årsbjerg Idrætsanlæg - bane 1-13

17 Förde Schule

16

17

Gråsten

5

13

4 3

1

2 6

12

14

7

9

8

10

11


for banen af spillere, trænere og forældre.

Selv dommerne laver fejl, men det gør I spillere og trænere

formentlig også, og I gør det sikkert heller ikke med vilje.

Turneringsregler

Turneringsregler

Fairplay er for os - kort fortalt - en positiv opførsel på og uden

for banen af spillere, trænere og forældre.

Spilletid: 2 x 20 minutter i alle kampe, U-10 og U-11 dog 2 x 15

min., med kun 1 minuts pause i halvegen

(for at overholde tidsplanen)

Turneringsregler

Trøjeskift: Sidstnævnte hold skifter trøjer

Spilletid: 2 x 20 minutter i alle kampe, U-10 og U-11 dog 2 x 15

Turneringsform: min., Sønderjyllands med kun 1 minuts Cup spilles pause i en i halvegen indledende runde

(for og en at overholde slutspilsrunde. tidsplanen) Alle hold går videre til slutspillene.

De 2 bedste hold i hver pulje deltager i A-

Trøjeskift: slutspillet Sidstnævnte og de hold øvrige skifter hold trøjer deltager i B-slutspillet.

Begge slutspil afvikles efter cupsystemet, hvor et

Turneringsform: hold Sønderjyllands udgår efter en Cup tabt spilles kamp. i en indledende runde

og Alle en hold slutspilsrunde. garanteres mindst Alle hold 4 kampe går videre under til slut- stævnet.

Hold spillene. der ikke De 2 deltager bedste hold i alle i kampe, hver pulje går deltager ikke videre i A-

til slutspillet slutspillet. og de øvrige hold deltager i B-slutspillet.

Begge slutspil afvikles efter cupsystemet, hvor et

Regler: Der hold spilles udgår efter DBU en tabt Jyllands kamp. regler, dog med

følgende Alle hold garanteres ændringer: mindst 4 kampe under stævnet.

Hold der ikke deltager i alle kampe, går ikke videre

til Der Gult slutspillet. er kort fri giver udskiftning 5 minutters (ved stop udvisning. i spillet). Rødt kort

giver udvisning resten af kampen.

Regler: Er Der et spilles hold bagud efter DBU med Jyllands 10 mål fløjtes regler, kampen dog med af.

(Gælder 5- følgende og 7- mands også ændringer: i 11 rækkerne mands rækkerne). – ekstra spiller

Gult Det er kort tilladt giver at 5 sætte minutters én ekstra udvisning. spiller Rødt på banen, kort så

giver længe udvisning et hold er resten bagud af med kampen. tre mål eller mere.

5- For og hver 7- mands tre mål ekstra rækkerne et hold – ekstra kommer spiller bagud, må

der indsættes yderligere en spiller, som tilsvarende

Det skal er tages tilladt ud at ved sætte reducering. én ekstra spiller på banen, så

længe et hold er bagud med tre mål eller mere.

Er et hold bagud med 10 mål fløjtes kampen af.

For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må

der indsættes yderligere en spiller, som tilsvarende

skal tages ud ved reducering.

Er et hold bagud med 10 mål fløjtes kampen af.

17


Turneringsregler

Der benyttes kun dommere fra Fodbolddommerklubber.

Der benyttes kun dommere fra Fodbold-

Følgende

dommerklubber.

regler er gældende hvis to eller flere

hold står lige efter puljekampene:

Følgende regler er gældende hvis to eller flere

UEFA 1.

hold

Indbyrdes benytter står lige (EM kampe

efter 2012) puljekampene:

følgende (pointberegnet)

regler ved pointlighed.

1. 2. - Højeste Målforskellen antal point (for udfra samtlige de indbyrdes kampe) kampe mellem de involverede hold.

2.

3.

1. - Bedste

Flest

Indbyrdes måldifference

scorede

kampe udfra

mål

(pointberegnet)

de indbyrdes kampe mellem de involverede hold.

3. - Flest scorede mål udfra (for de indbyrdes samtlige kampe kampe) mellem de involverede hold.

4.

2. Målforskellen

Straffesparkskonkurrence

(for samtlige kampe)

4. - Bedste måldifference udfra alle kampe spillet i gruppen.

5. 3. - Flest Flest scorede scorede mål udfra mål (for alle kampe samtlige spillet kampe) i gruppen.

6. Hvis

4. - Lodtrækning.

Straffesparkskonkurrence

to hold spiller uafgjort i slutspillet, afgøres

kampene i alle rækker ved (shoot out), dvs. at

begge

Hvis to

hold

hold

skyder

spiller

hver

uafgjort

5 straffespark,

i slutspillet,

også

afgøres

i

finalekampene.

kampene i alle rækker

Alle spillere

ved (shoot

der har

out),

deltaget

dvs. at

i

kampen,

begge hold

kan

skyder

deltage

hver

i straffesparkskonkurrencen.

5 straffespark, også i

Der

finalekampene.

må gerne skiftes

Alle spillere

målmand

der

under

har deltaget

straffesparks-

i

konkurrencen,

kampen, kan deltage

ligesom

i straffesparkskonkurrencen.

målmanden også gerne må sparke.

Der må gerne skiftes målmand under straffesparks-


konkurrencen,

Årsbjerg udføres

ligesom

straffe-sparkene

målmanden også

ved

gerne

de

må sparke.

specielle “Shoot Out mål”

På Årsbjerg udføres straffe-sparkene ved de

specielle “Shoot Out mål”

Antal spillere: Der er fri udskiftning under kampene ved spilstop. Der må

benyttes ubegrænset antal spillere pr. kamp.

Antal spillere: Der

(Bemærk

er fri udskiftning

der er max.

under

antal

kampene

præmier pr.

ved

hold)

spilstop. Der må

benyttes ubegrænset antal spillere pr. kamp.

Alder: Drenge

(Bemærk

U

der

15 født

er max.

år 1998

antal

Piger

præmier

U 15

pr.

født

hold)

år 1998 og 1999

Drenge U 14 født 1999

Alder: Drenge U 15 født år 1998 Piger U 15 født år 1998 og 1999

Drenge U 13 født år 2000 Piger U 13 født år 2000

Drenge

Drenge

U 14

12

født

født

1999

år 2001 Piger U 12 født år 2001

Drenge

Drenge

U 13

11

født

født

år

år

2000

2002

Piger

Piger

U 13

11

født

født

år

år

2000

2002

Drenge

Drenge

U

10

12

født

født

år

år

2003

2001

Piger

Piger

U

10

12

født

født

år

år

2003

2001

Drenge U 11 født år 2002 Piger U 11 født år 2002

Dispensation:

Drenge

En spiller

U


10 født

kun deltage

år 2003


Piger

et hold

U 10

i hele

født

turneringen.

år 2003

Såfremt

en spiller deltager på 2 hold har begge hold tabt deres kamp,

Dispensation: En

med

spiller

mindre


der

kun

inden

deltage

kamp


start

et hold

er

i

givet

hele

ekstra

turneringen.

ordinær

Såfremt

dispensation

en spiller deltager

fra stævneledelsen.

på 2 hold har begge

En sådan

hold

dispensation

tabt deres kamp,

vil dog

altid

med

betyde,

mindre der

at hold

inden

2 spilleren

kamp start

deltager

er givet


ekstra

taber

ordinær

deres kamp!

dispensation fra stævneledelsen. En sådan dispensation vil dog

Aldersdispensation

altid betyde, at hold

i

2

den

spilleren

"hjemlige"

deltager

turnering

på taber

er også

deres

gældende

kamp!

under stævnet, dette skal kunne dokumenteres.

Aldersdispensation i den "hjemlige" turnering er også gældende

Holdkort: Holdkort

under stævnet,

for hvert

dette

enkelt

skal

hold

kunne

skal

dokumenteres.

ved ankomsten

afleveres til Stævnekontoret på skolen. For ikke

Holdkort: Holdkort

overnattende

for hvert

hold

enkelt

afleveres

hold

holdkort

skal ved

til

ankomsten

turneringsledelsen

afleveres til Stævnekontoret

på Årsbjerg


senest

skolen.

20

For

minutter

ikke

før

overnattende

den første

hold

kamp

afleveres

i turneringen.

holdkort til

turneringsledelsen på Årsbjerg senest 20 minutter

før den første kamp i turneringen.

18


Turneringsregler

Samtlige Spillernes tilmeldte sygesikringsbevis, ledere skal stå eller på Holdkortet. anden form

for alders dokumentation skal forevises

Spillernes turneringsledelsen sygesikringsbevis, efter forlangende. eller anden form

for alders dokumentation skal forevises

Protester: turneringsledelsen Indsigelse mod en kamps efter forlangende.

afvikling skal meddeles

dommeren inden spillerne forlader banen. Indsigelse

Protester: Indsigelse mod en dommerkendelse mod en kamps afvikling meddeles skal dommeren meddeles

dommeren umiddelbart inden efter spillerne kendelsens forlader afsigelse. banen. Indsigelse

mod Protesten en dommerkendelse afleveres til Turneringsledelsen meddeles dommeren på

umiddelbart Årsbjerg omgående, efter kendelsens hvor efter afsigelse. den vil blive

Protesten behandlet afleveres af Protestudvalget. til Turneringsledelsen på

Årsbjerg omgående, hvor efter den vil blive

behandlet Protestgebyret af Protestudvalget.

er kr. 300. Gebyret refunderes, hvis

protesten godkendes. Protestudvalgets afgørelse

Protestgebyret kan ikke appelleres. er kr. 300. Gebyret refunderes, hvis

protesten godkendes. Protestudvalgets afgørelse

Turneringsledelsen kan ikke på appelleres. Årsbjeg har telefon nr.: 26 30 24 00

Turneringsledelsen på Årsbjeg har telefon nr.: 26 30 24 00

Præmier

Præmier

Samtlige tilmeldte ledere skal stå på Holdkortet.

Der er hvide T-shirts til alle spillere og ledere påtrykt logo for

Sønderjyllands Cup og stævnets sponsorer.

Der er hvide T-shirts til alle spillere og ledere påtrykt logo for

Sønderjyllands Puljevinderne Cup i samtlige og stævnets rækker sponsorer. modtager en fodbold pr. hold.

Bolden kan afhentes hos Turneringsledelsen på Årsbjerg.

Puljevinderne i samtlige rækker modtager en fodbold pr. hold.

Bolden Pokaler kan til nr. afhentes 1 og 2 i både hos Turneringsledelsen A og B finalerne. på Årsbjerg.

Pokaler Medaljer til til nr. nr. 1 1 og og 2 2 i både i både A A og og B B finalerne. finalerne til spillere og ledere.

Medaljer Personlige til nr. præmier 1 og 2 i både A-slutspillet: A og B finalerne til spillere og ledere.

Personlige præmier i Til A-slutspillet: nr. 1: Træningstrøje ½Zip til hver deltager

påtrykt Sønderjyllands CUP logo

Til nr. 1: Træningstrøje ½Zip til hver deltager

Til nr. 2: påtrykt Sweatshirt Sønderjyllands til hver deltager CUP logo

påtrykt Sønderjyllands CUP logo

Til nr. 2: Sweatshirt til hver deltager

påtrykt Sønderjyllands CUP logo

19


Personlige præmier i B-slutspillet:

Præmier

Til nr. 1: Spilletrøje til hver deltager

påtrykt Sønderjyllands CUP logo

Personlige præmier i B-slutspillet:

Til

Til

nr.

nr.

1:

2:

Spilletrøje

Medalje til

til

hver

hver

deltager

deltager

påtrykt Sønderjyllands CUP logo

Antal præmier: Der er maksimalt 16 præmier til spillere og

trænere i 11 mands rækkerne.

Til nr. 2: Medalje til hver deltager

Der er maksimalt 12 præmier til spillere og

Antal præmier: Der

trænere

er maksimalt

i 7 mands

16

rækkerne.

præmier til spillere og

trænere i 11 mands rækkerne.

Max 10 præmier i 5-mands rækkerne

Der er maksimalt 12 præmier til spillere og

trænere i 7 mands rækkerne.

Præmie- Præmieoverrækkelserne sker for hver enkelt

overrækkelse: række, når den sidste finale i rækken er

Max

spillet.

10 præmier i 5-mands rækkerne

Præmierne Præmie- i A-finalerne Præmieoverrækkelserne og i B-finalerne er i individuel sker for hver størrelse. enkelt

overrækkelse: række, når den sidste finale i rækken er

spillet.

Præmierne i A-finalerne og i B-finalerne er i individuel størrelse.

Præmier

A-finale deltagerne og B-finale vinderne bedes prøve

træningsdragter, sweatshirts og spilletrøjer, således at I sikrer jer, at

Præmier

I også kan passe jeres præmier.

Dette

A-finale

kan

deltagerne

ske søndag

og

mellem

B-finale

kl.

vinderne

14.00 og

bedes

kl. 17.00

prøve

hos

INTERSPORTS

træningsdragter,

stand

sweatshirts

på Årsbjerg.

og spilletrøjer, således at I sikrer jer, at

I også kan passe jeres præmier.

INTERSPORT vil notere størrelserne på præmierne til de enkelte

deltagere,

Dette kan ske

og sende

søndag

præmierne

mellem kl.

samlet

14.00

til

og

klubben.

kl. 17.00 hos

INTERSPORTS stand på Årsbjerg.

INTERSPORT vil notere størrelserne på præmierne til de enkelte

deltagere, og sende præmierne samlet til klubben.

20


Deltagere / Spilledragter

Deltager Farve

Viborg Søndermarken IK Blå - blå

Bording IF Blå - blå

Erritsø G.I.F. Rød/blå - blå

Thurø Boldklub Grøn - grøn

Fjordager IF Hvid - grøn

Team 10 Sort - sort

Vildbjerg Gul - blå

Raarup GIF Gul - blå

Lunderskov B Gul - blå

Hammerum IF Rød - rød

Langeskov IF Grøn - grøn

Dybbøl IU Grøn - grøn

Harboøre-Thyborøn IF Gul - blå

21

Deltager Farve

Stouby GIF Gul - blå

KLG Fodbold Rød - sort

Ikast KFUM Rød - rød

SUB 88 Lilla - sort

Vinding SF Hvid - sort

Gødvad GIF Hvid - rød

Hornsyld IF Blå - sort

Vejle B Rød - hvid

Dybbøl IU Grøn - grøn

Nordals Rød/sort-sort

Vadum Hvid - blå

GB Blå - hvid


Baneplacering Baneplacering

Baneplacering

Alle baner ligger på Årsbjerg Idrætsanlæg,

Buskmosevej 2, 6300 Gråsten.

Husk Alle busserne baner ligger lørdag på og søndag Årsbjerg starter Idrætsanlæg,

kl. 07:15 og kører i

pendulfart Buskmosevej indtil kl. 2, 09:00 6300 for at Gråsten. få alle hold op på spillestederne til

tiden. Derfor er det vigtigt, at de hold der skal spille først, også kører

med Husk de busserne første busser lørdag der og kører søndag tidligt. starter Om kl. fredagen 07:15 og starter kører busserne i

kl. pendulfart 17:00, og indtil her kl. er 09:00 det også for vigtigt at få alle at de hold hold op der på spillestederne skal spille først, til

kører tiden. med Derfor de er tidlige det vigtigt, busser. at de hold der skal spille først, også kører

Bane med de 1-4 første er 11 mandsbaner. busser der kører Bane tidligt. 1 ligger Om tættest fredagen på starter parkeringspladsen busserne og

Bane

bane kl. 17:00, 2

1-3

og

er og 3

11

samt her mandsbaner. er ”Shoot det også out”

Bane vigtigt området

1 at ligger de for hold 11-mandsholdende

tættest der skal på parkeringspladsen

spille først, ligger længst

og

væk kører bane

fra med P-pladsen

2 og de 3 tidlige samt

og

"Shoot busser. Stævnekontoret,

out" området

bag

for

toiletvognene.

11-mandsholdene ligger

længst væk fra P-pladsen og Stævnekontoret, bag toiletvognene..

Bane 4 1-3 (11 er mands) 11 mandsbaner. ligger på området Bane 1 til ligger venstre tættest for kiosk på parkeringspladsen

og spisetelt.

Bane og bane 4 (5-mandsbanen) 2 og 3 samt "Shoot ligger out" på området for tættest 11-mandsholdene på parkeringspladsen. ligger

Bane længst 5 væk og 6 fra (7-mandsbaner) P-pladsen og ligger Stævnekontoret, på området bag tættest toiletvognene..

på parkeringspladsen.

Bane 5 og 6 (7-mandsbaner) ligger på området tættest på

parkeringspladsen.

Bane 7-10 4 (5-mandsbanen) (7-mandsbaner) ligger og ”Shoot på området out området tættest for på 7-mandsholdende parkeringspladsen. ligger

på området ved Stævnekontoret og spiseteltet.

Bane 7-10 5 og (7-mandsbaner) 6 (7-mandsbaner) og ligger "Shoot på out" området området tættest for 7-mandsholdene


ligger

Bane

parkeringspladsen.


11

området

og 12 ligger

ved


Stævnekontoret

området til venstre

og spiseteltet.

for kiosk og spisetelt. Er identisk

med bane 4 (ændres efter behov til 2 stk. 7 mands baner)

Bane 7-10 (7-mandsbaner) og "Shoot out" området for 7-mandsholdene

Puljeinddeling Bane 13 (5-mandsbane) ligger og turneringsplan

på området tættest på parkeringspladsen

ligger på området ved Stævnekontoret og spiseteltet.

Da vi de tidligere år har måttet ændre programmet i sidste øjeblik

pga. Puljeinddeling afbud osv. og da dette og har turneringsplan

skabt en del forvirring, har vi i år

valgt at udsende programmet pr. mail ugen inden stævnet.

Vi Da vil vi ligeledes de tidligere offentliggøre år har måttet programmet ændre programmet på vores hjemmeside:

i sidste øjeblik

www.graasten-boldklub.dk pga. afbud osv. og da dette under har skabt fanen en Sønderjyllands del forvirring, har Cup. vi i år

Dette valgt at vil udsende vi gøre løbende programmet med angivelse pr. mail ugen af dato inden for stævnet. korrektur,

således Vi vil ligeledes at I kan offentliggøre sikre Jer at I programmet har det nyeste på program. vores hjemmeside:

www.graasten-boldklub.dk under fanen Sønderjyllands Cup.

Fælles Dette vil for vi alle gøre er løbende dog at stævnet med angivelse starter fredag af dato aften for korrektur, kl. 18:00 med

de således første at kampe. I kan sikre Jer at I har det nyeste program.

Vi vil selvfølgelig tage hensyn til de der har den længste transportvej,

således Fælles for at de alle ikke er dog starter at stævnet kl. 18:00, starter men fredag alle hold aften skal kl. påregne 18:00 med én

kamp de første fredag kampe. aften.

Vi vil selvfølgelig tage hensyn til de der har den længste transportvej,

således at de ikke starter kl. 18:00, men alle hold skal påregne én

kamp fredag aften.

22


Baneoversigt

Bane 8

Bane 4

Sønderjyllands Cup 2013

Bane 9

Bane 11 Bane 12

BANEOVERSIGT

Bane 10

Bane 7

Bane 5

Toilet

P-plads

23

Bane 13

Bane 6

Bane 3

Bane 2

Bane 1

Omklædning

Toiletter


Sønderjyllands CUP 2013

Sønderjyllands CUP 2014

I lighed med i år vil vi også næste år tilbyde en reduceret pris til de

klubber, der tilmelder sig SØNDERJYLLANDS CUP tidligt. Udover

dette vil vi igen yde nedslag i prisen til de klubber, der tilmelder flere

hold.

Rabatterne gives kun til overnattende hold.

Vi giver rabat ved tilmelding indtil 1. april 2014.

Rabatterne ydes primært for, at flere klubber har økonomisk

mulighed for at sende deres ungdomsspillere til sommerturneringer,

men selvfølgelig også for at vi kan fastholde vores nuværende

niveau.

Indbydelser til SØNDERJYLLANDS CUP 2014 vil blive udsendt i

januar måned 2013. Hvis I ønsker indbydelserne stilet til enkelte

personer i klubben, oplyser I blot navne og adresser til

Stævneledelsen.

Vi håber, at I ved jeres deltagelse i dette års SØNDERJYLLANDS

CUP har fået indtrykket af, at selv om vi holder priserne nede, så har

SØNDERJYLLANDS CUP et højt niveau.

Hvis I kender ledere fra andre klubber, der ønsker at få tilsendt en

indbydelse til SØNDERJYLLANDS CUP 2014, er i velkomne til at

ringe eller henvise til Hans Schøning, tlf. 74 65 26 73.

Sidste frist for tilmelding til Sønderjyllands Cup 2014 er den 1.

maj 2014, men også her gælder ”først til mølle” princippet.

Husk på at vi i år igen måtte sige nej til mange

tilmeldinger fra flere klubber.

Så hvis I vil være sikre på at kunne deltage i

Sønderjyllands CUP 2014 så tilmeld jer i god tid - og

få samtidig en besparelse på deltagergebyret.

24


Jeres evaluering af Sønderjyllands CUP 2012

For at kunne gøre Sønderjyllands CUP endnu bedre, anmoder vi jer

om, at udfylde evalueringsskemaet som I fik udleveret sammen med

velkomstpakken.

Evalueringsskemaet bedes I aflevere på Stævnekontoret i forbindelse

med afmeldingen.

I er selvfølgelig også velkomne til at kontakte stævneledelsen under

stævnet og komme med såvel positiv som negativ kritik.

Tak for i år

og på gensyn næste år.

Kom godt hjem

25


Notater:

26


Hummel og Intersport Gråsten samarbejder i år

om levering af præmier til Sønderjyllands Cup.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!