29.07.2013 Views

Praktiske oplysninger - Gråsten Boldklub

Praktiske oplysninger - Gråsten Boldklub

Praktiske oplysninger - Gråsten Boldklub

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2013<br />

28.-29. og 30. juni 2013<br />

Drenge, 7 mands: U 10, U 11, U12<br />

Drenge, 11 mands: U 13, U 14 og U 15<br />

Piger, 5 mands: U 10<br />

Piger, 7 mands: U 11, U 12, U 13<br />

Piger, 11 mands: U 14 og U 15


Indhold<br />

Velkomst ...........................................................................................4-5<br />

Ledelsen ........................................................................................... 6<br />

Program ............................................................................................ 7<br />

Buskørsel, til og fra <strong>Gråsten</strong> Skole, Årsbjerg.................................... 7-8<br />

Lederaften ........................................................................................ 8<br />

Diskotek ............................................................................................ 9<br />

Stævnekontor / Informationskontor .................................................. 9<br />

Camping ........................................................................................... 10<br />

Oplysninger ...................................................................................... 10-13<br />

Resultatformidling (www.stævneportalen.dk/gråsten/) .....................13<br />

Oversigtskort A<br />

Skolen, <strong>Gråsten</strong> Hallen og Ahlmannsparken ....................................14-15<br />

Oversigtskort B<br />

<strong>Gråsten</strong> by, Årsbjerg .........................................................................16<br />

Turneringsregler ............................................................................... 17-19<br />

Præmier ............................................................................................ 19-20<br />

Deltagere/spilledragter .....................................................................21<br />

Baneplacering................................................................................... 22<br />

Puljeinddeling og turneringsplan ..................................................... 22<br />

Baneoversigt .................................................................................... 23<br />

Sønderjyllands Cup 2014 ................................................................. 24<br />

Jeres evaluering af Sønderjyllands Cup 2013 .................................. 25<br />

Notater .............................................................................................. 26-27<br />

3


Velkommen til Sønderjyllands Cup<br />

Velkommen til Sønderjyllands Cup<br />

Stævneledelsen for Sønderjyllands Cup er glade for<br />

endnu engang at kunne melde alt klar til Sønderjyllands<br />

CUP, den 26. i rækken.<br />

Ud over at mange hold er gengangere glæder vi os også<br />

over, at der er kommet nye klubber til.<br />

Vi har i år måttet sige nej til tilmeldinger fra klubber, der<br />

ønskede at deltage, allerede inden den 1. april<br />

Ud over de sædvanlige flotte præmier i Sønderjyllands<br />

Cup vil der igen i år også være medaljer til<br />

finaledeltagerne.<br />

Overnatning vil foregå på <strong>Gråsten</strong> Skole samt i<br />

Ahlmannsparken der ligger lige ved <strong>Gråsten</strong> Skole.<br />

Alle kampe bliver i år afviklet på Årsbjerg Idrætsanlæg.<br />

Busser vil selvfølgelig køre mellem skolen og Årsbjerg<br />

Idrætsanlæg hele dagen.<br />

Der afvikles ca. 340 kampe med ca. 1.100 spillere på<br />

134 hold fra 28 forskellige klubber.<br />

4


Velkommen til Sønderjyllands til Sønderjyllands Cup Cup<br />

Vi håber igen i år, at kunne byde velkommen til de<br />

forhåbentligt mange forældre, der vil gøre brug af vores<br />

tilbud om forældrecamping. Forældre-campingpladsen<br />

ligger ved <strong>Gråsten</strong> Skole. Områdets campingpladser ved<br />

Flensborg Fjord og i Rinkenæs by kan selvfølgelig også<br />

benyttes.<br />

Forældrene er med til at skabe den specielle atmosfære<br />

af hygge, fællesskab og liv omkring banerne som<br />

engagerede tilskuere, der er prikken over i’et i et hvert<br />

fodboldstævne.<br />

I <strong>Gråsten</strong> glæder vi os til de 3 Cup’ dage. Vi ønsker alle<br />

et godt ophold i Sønderjylland. Vi håber alle får<br />

oplevelsen af et perfekt fodboldstævne og et godt socialt<br />

samvær, og at alle viser fair play på og uden for banen.<br />

Graasten <strong>Boldklub</strong> byder alle hjertelig velkommen til<br />

Sønderjyllands Cup 2013.<br />

5


Ledelsen<br />

Ledelsen<br />

Stævneledelsen:<br />

Per Hansen, koordinator 20996833<br />

Klaus, indkvartering 24658242<br />

Hans Schøning, kasserer og indkvartering 40727330<br />

Palle Hansen, turneringsafvikling 26302400<br />

Michael Jessen, bespisning 22524610<br />

Stævnekontor: (Turneringsledelse Årsbjerg)<br />

Telefon nr.: 26 30 24 00 Palle, Mogens<br />

Stævnekontor: (<strong>Gråsten</strong> Skole)<br />

Telefon nr.: 40 72 73 30 Hans<br />

Telefon nr.: 24 65 82 42 Klaus<br />

Praktisk hjælp: Michael<br />

Telefon nr.: 22 52 46 10<br />

Lederaften: Hans<br />

Telefon nr.: 40 72 73 30<br />

Ovennævnte personer vil være let genkendelige under stævnet, idet<br />

alle vil være klædt i mørkeblå polo shirts med logo for Sønderjyllands<br />

Cup.<br />

I er meget velkomne til at kontakte os, hvis der er noget, vi kan<br />

hjælpe jer med. - Vi er der for det samme.<br />

Sønderjyllands Cup’s medhjælpere vil alle være iført en sort<br />

T-shirt med logo for Sønderjyllands Cup.<br />

Nattevagterne vil også bære sort T-shirt.<br />

6


Program Program<br />

Fredag: Ankomst / Indkvartering kl. 15:00<br />

Turneringen begynder kl. 18:00<br />

Aftensmad på <strong>Gråsten</strong> skole kl. 18:00 - kl. 20:30<br />

Ro på indkvarteringsstederne kl. 24:00<br />

Lørdag: Morgenmad på skolen kl. 06:30 - kl. 09:00<br />

Turneringen fortsætter kl. 08:00<br />

Frokost kun på Årsbjerg kl.11:30 - kl. 14:00<br />

Aftensmad på <strong>Gråsten</strong> skole kl. 18:00 - kl. 20:30<br />

Ungdomsdiskotek kl. 21:00 - kl. 23:30<br />

Lederaften kl. 21:15 - kl. 23:00<br />

Ro på indkvarteringsstederne kl. 24:00<br />

Søndag: Morgenmad på skolen kl. 06:30 - kl. 09:00<br />

Turneringen fortsætter kl. 08:00<br />

Frokost kun på Årsbjerg kl. 11:30 - kl. 14:00<br />

Buskørsel Buskørsel<br />

Præmieoverrækkelse sker for hver enkelt række, når<br />

den sidste kamp i rækken er spillet.<br />

<strong>Gråsten</strong> Skole – Årsbjerg<br />

Lørdag og søndag morgen starter busserne fra skolen kl. 07:15 og<br />

kører indtil kl. 09:00 i fast pendulfart mellem <strong>Gråsten</strong> Skole og<br />

Årsbjerg.<br />

Resten af dagen kører busserne hvert 20. minut til og fra de nævnte<br />

2 destinationer.<br />

Om fredagen starter busserne fra skolen kl. 17:00 og kører resten af<br />

dagen efter behov.<br />

Buskørsel<br />

Busstoppestedet ved skolen/Ahlmannsparken/Stadion er på Johs.<br />

Kochsvej ud for skolen - markering nr. 4 på begge oversigtskort.<br />

Busstoppestedet på Årsbjerg - markering nr. 15 på oversigtskort B.<br />

7


Buskørsel<br />

Buskørsel<br />

Busstoppestedet ved skolen/Ahlmannsparken/Stadion er på Johs.<br />

Kochsvej ud for skolen - markering nr. 4 på begge oversigtskort.<br />

Busstoppestedet på Årsbjerg - markering nr. 15 på oversigtskort B.<br />

Lederaften<br />

Lørdag den 29. juni 2013 kl. 21:15<br />

indbydes samtlige* ledere til lederaften i Ahlmannsparkens<br />

Cafeteria.<br />

Vi plejer at have nogle rigtig hyggelige lederaftener. Igen i år vil der<br />

blive serveret vildsvin med kartofler og salat. Så kære ledere spis<br />

meget lidt eller intet til aftensmaden.<br />

Vi håber der kommer rigtigt mange ledere.<br />

Program for aftenen:<br />

kl. 21:15 Velkomst ved stævneledelsen.<br />

Ca. kl. 21:30 Spisning, hvor der også serveres øl/vand og vin<br />

Kl. 23:00 Afslutning<br />

Sønderjyllands Cup vil servere øl/vand og vin under hele<br />

lederaftenen.<br />

*Indbydelsen gælder kun de ledere der er tilmeldt som ledere,<br />

og er påført de enkelte holds holdkort.<br />

Husk tilmelding sker via holdkortene for de enkelte hold.<br />

Holdkortene afleveres til Stævnekontoret straks ved ankomsten.<br />

Armbåndene er adgangsbillet til lederaftenen.<br />

8


Ungdomsdiskotek<br />

Ungdomsdiskotek<br />

Lørdag den 29. juni 2013 kl. 21:00 til 23:30<br />

Lørdag er den der 29. diskotek juni 2013 for kl. alle 21:00 deltagere til 23:30<br />

er der diskotek i Boblehallen for alle deltagere<br />

i Boblehallen<br />

- der er altid drøn på.<br />

- der er altid drøn på.<br />

- Armbåndene er adgangsbillet til Diskoteket.<br />

- Armbåndene er adgangsbillet til Diskoteket.<br />

Stævnekontor / Informationskontor<br />

Stævnekontor / Informationskontor<br />

/ Informationskontor<br />

Stævnekontoret på <strong>Gråsten</strong> Skole er åbent: fredag kl. 15:00-24:00<br />

Stævnekontoret (markering nr. på 2 på <strong>Gråsten</strong> oversigtskort Skole er A) åbent: fredag lørdag kl. kl. 15:00-24:00 06:30-20:30<br />

(markering nr. 2 på oversigtskort A) lørdag kl. 06:30-20:30<br />

Telefon nr.: 40 72 73 30 søndag kl. 07:00-18:00<br />

Telefon nr.: 40 72 73 30 søndag kl. 07:00-18:00<br />

På stævnekontoret på <strong>Gråsten</strong> Skole kan der købes ekstra<br />

På spisebilletter. stævnekontoret Stævnekontoret på <strong>Gråsten</strong> Skole vil være kan deltagerne der købes ekstra behjælpelige med<br />

spisebilletter. stort og småt. Stævnekontoret vil være deltagerne behjælpelige med<br />

stort og småt.<br />

Når stævnekontoret og lederrummet på <strong>Gråsten</strong> Skole lukker fredag<br />

Når og stævnekontoret lørdag aften vil og der lederrummet være nattevagter på <strong>Gråsten</strong> og brandopsyn Skole lukker til næste fredag<br />

og morgen lørdag aften kl. 07:00. vil der være nattevagter og brandopsyn til næste<br />

morgen kl. 07:00.<br />

Sønderjyllands Cups nattevagter på skolen og i Ahlmannsparken vil<br />

Sønderjyllands have “base” på Cups Stævnekontoret, nattevagter på markering skolen og nr. i Ahlmannsparken 2 på oversigtskort vil A.<br />

have Hvis “base” der opstår på Stævnekontoret, problemer i løbet markering af natten nr. kontakter 2 på oversigtskort I blot A.<br />

Hvis nattevagterne/brandvagterne.<br />

der opstår problemer i løbet af natten kontakter I blot<br />

nattevagterne/brandvagterne.<br />

9


Camping Camping<br />

Forældre og pårørende tilbydes at benytte Sønderjyllands Cups<br />

Forældre og pårørende tilbydes at benytte Sønderjyllands Cups<br />

Campingplads, der er placeret på byens Ringriderplads -markering<br />

Campingplads, der er placeret på byens Ringriderplads -markering<br />

nr. 5 på oversigtskort B (markering nr. 10 på oversigtskort A) - på<br />

nr. 5 på oversigtskort B (markering nr. 10 på oversigtskort A) - på<br />

Johs. Kochsvej. Campingpladsen ligger tæt på børnenes<br />

Johs. Kochsvej. Campingpladsen ligger tæt på børnenes<br />

indkvarteringssteder.<br />

indkvarteringssteder.<br />

Gebyret er kr. 200,00 pr. enhed for ophold i alle 3 dage inklusive<br />

Gebyret er kr. 200,00 pr. enhed for ophold i alle 3 dage inklusive<br />

strøm (begrænset) og varmt vand ved badefaciliteterne. Gebyret<br />

strøm (begrænset) og varmt vand ved badefaciliteterne. Gebyret<br />

betales gennem klubberne inden ankomsten.<br />

betales gennem klubberne inden ankomsten.<br />

Badefaciliteterne etc. ved børnenes indkvarteringssteder kan<br />

Badefaciliteterne etc. ved børnenes indkvarteringssteder kan<br />

benyttes.<br />

benyttes.<br />

Der er toiletvogne på pladsen.<br />

Der er toiletvogne på pladsen.<br />

Yderligere information og reservering af plads sker ved at kontakte<br />

Yderligere information og reservering af plads sker ved at kontakte<br />

Bo Hansen tlf. 23 84 09 02 eller e-mail boha@nykredit.dk - under<br />

Bo Hansen tlf. 23 84 09 02 eller e-mail boha@nykredit.dk - under<br />

stævnet 23 84 09 02<br />

stævnet 23 84 09 02<br />

Reservering bedes venligst ske inden den 16. juni 2013<br />

Reservering bedes venligst ske inden den 16. juni 2013<br />

Oplysninger<br />

Oplysninger<br />

Oplysninger<br />

Ankomst: Ved ankomsten til <strong>Gråsten</strong> henvender de<br />

Ankomst: Ved ankomsten til <strong>Gråsten</strong> henvender de<br />

overnattende deltagere sig straks til<br />

overnattende deltagere sig straks til<br />

Stævnekontoret på <strong>Gråsten</strong> Skole - markering nr.<br />

Stævnekontoret på <strong>Gråsten</strong> Skole - markering nr.<br />

2 på oversigtskortene. Der udleveres en<br />

2 på oversigtskortene. Der udleveres en<br />

velkomstpakke til hvert hold, der indeholder blandt<br />

velkomstpakke til hvert hold, der indeholder blandt<br />

andet spisebilletter og T-shirts. Holdene vises til<br />

andet spisebilletter og T-shirts. Holdene vises til<br />

deres indkvarteringssteder.<br />

deres indkvarteringssteder.<br />

Skulle der være sket ændringer i programmet<br />

Skulle der være sket ændringer i programmet<br />

udleveres også et nyt program.<br />

udleveres også et nyt program.<br />

Der vil blive opkrævet et depositum på kr. 300 pr.<br />

Der vil blive opkrævet et depositum på kr. 300 pr.<br />

hold. Depositum vil blive tilbagebetalt ved afmelding<br />

hold. Depositum vil blive tilbagebetalt ved afmelding<br />

på Stævnekontoret i forbindelse med afrejse, hvis de<br />

på Stævnekontoret i forbindelse med afrejse, hvis de<br />

benyttede indkvarteringssteder afleveres i samme<br />

benyttede indkvarteringssteder afleveres i samme<br />

stand, som de blev modtaget.<br />

stand, som de blev modtaget.<br />

10


Oplysninger<br />

Privatbiler kan parkeres ved Ahlmannsparken.<br />

Busser bedes parkeret ved Ahlmannsparken -<br />

markering nr. 3 på oversigtskort B.<br />

Det er ikke tilladt at parkere i skolegården!<br />

Indkvartering: Indkvartering sker på <strong>Gråsten</strong> Skole<br />

og Ahlmannsparken.<br />

Deltagerne skal medbringe sovepose og<br />

luftmadras/liggeunderlag.<br />

Ordensregler: Vi forventer, at I behandler indkvarterings-<br />

stederne, omklædningsrummene og<br />

fællesfaciliteterne, som var det jeres egne. Det<br />

betyder blandt andet, at I ikke færdes i de nævnte<br />

lokaler i fodboldstøvler.<br />

Spillerne må ikke nyde øl og spiritus under<br />

stævnet. Rygning på indkvarteringsstederne på<br />

skolen og i Ahlmannsparken er strengt forbudt<br />

for alle.<br />

Lederne henvises til lederrummet - markering nr. 7<br />

på oversigtskort A, hvis de ønsker at nyde en kop<br />

kaffe, sodavand eller en øl. I Lederrummet er der<br />

gratis kaffe til lederne i alle 3 dage.<br />

Transport: Transport til og fra banerne på Idrætsanlægget<br />

Årsbjerg, se venligst under punktet Buskørsel på<br />

side 7.<br />

Førstehjælp: Beredskabsstyrelsen er til stede under hele stævnet.<br />

Husk det gule sygesikringsbevis.<br />

Bespisning: Morgenmad får I i Boble-/badmintonhallen.<br />

Aftensmad får alle i Boble-/badmintonhallen -<br />

markering nr. 9 på oversigtskort A.<br />

11


Oplysninger<br />

Lørdag og søndag serveres frokost for alle i<br />

spiseteltet på Årsbjerg.<br />

Vedr. spisetiderne se venligst under Program side 7.<br />

Speciel kost (diabetikere, udlændinge m.v.) kan<br />

klares ved at kontakte Michael Jessen på telefon<br />

22 52 46 10.<br />

Omklædning: Omklædning bedes ske i omklædningsrummene på<br />

<strong>Gråsten</strong> Skole og i Ahlmannsparken.<br />

Der er ligeledes 6 omklædningsrum i klubhuset på<br />

Årsbjerg Idrætsanlæg.<br />

Underholdning: Deltagerne må gerne benytte faciliteterne på<br />

skolen og i Ahlmannsparken. Ønskes der udleveret<br />

bolde henvender I jer blot på stævnekontoret.<br />

Der er spil i lokalet ved kiosken på<br />

skolen. Husk diskoteket lørdag kl. 21:00-23:30<br />

i Boble/Badmintonhallen.<br />

TV-stue: Der er TV i Ahlmannsparken markering nr. 15 på kort A.<br />

Udendørs bad Deltagerne kan gratis bade i Alnor Strandpark -Alnor<br />

markering nr. 14, oversigtskort B.<br />

Sønderjyllands Cup fører ikke opsyn i Alnor<br />

Strandpark.<br />

Resultat- Under hele stævnet kan resultater og stillinger<br />

formidling: fås ved “Resultatformidlingen” på Årsbjerg eller på<br />

www.stævneportalen.dk/gråsten/<br />

Støt sporten - Det gør vi!<br />

12


Udendørs bad Deltagerne kan gratis bade i Alnor Strandpark -Alnor<br />

markering nr. 14, oversigtskort B.<br />

Sønderjyllands Cup fører ikke opsyn i Alnor<br />

Strandpark.<br />

Oplysninger<br />

Resultat- Under hele stævnet kan resultater og stillinger<br />

formidling: fås ved “Resultatformidlingen” på Årsbjerg eller på<br />

www.stævneportalen.dk/gråsten/<br />

Fair Fair Play Play<br />

Vis fair play på og uden for banen - Vis tolerance for andres fejl.<br />

Dette vil give en bedre atmosfære - til glæde for os alle.<br />

Selv dommerne laver fejl, men det gør I spillere og trænere<br />

formentlig også, og I gør det sikkert heller ikke med vilje.<br />

Fairplay er for os - kort fortalt - en positiv opførsel på og uden<br />

for banen af spillere, trænere og forældre.<br />

Turneringsregler<br />

Spilletid: 2 x 20 minutter i alle kampe, U-10 og U-11 dog 2 x 15<br />

min., med kun 1 minuts pause i halvegen<br />

(for at overholde tidsplanen)<br />

Trøjeskift: Sidstnævnte hold skifter trøjer<br />

Turneringsform: Sønderjyllands Cup spilles i en indledende runde<br />

og en slutspilsrunde. Alle hold går videre til slutspillene.<br />

De 2 bedste hold i hver pulje deltager i Aslutspillet<br />

og de øvrige hold deltager i B-slutspillet.<br />

Begge slutspil afvikles efter cupsystemet, hvor et<br />

hold udgår efter en tabt kamp.<br />

Kongevej 86, 6300 <strong>Gråsten</strong><br />

Telefon 74 65 01 70<br />

Alle hold garanteres mindst 4 kampe under stævnet.<br />

Hold der ikke deltager i alle kampe, går ikke videre<br />

til slutspillet.<br />

Regler: Der spilles efter DBU 13Jyllands<br />

regler, dog med


Busstoppested<br />

Til Årsbjerg og Kværs<br />

10<br />

4<br />

Boblehallen<br />

9<br />

Vestfløj<br />

8<br />

Multisal<br />

11<br />

Oversigtskort A<br />

<strong>Gråsten</strong> Skole<br />

5<br />

Sydfløj<br />

12<br />

14<br />

Mellemfløj<br />

1<br />

3<br />

Nordfløj<br />

Hovedindgang<br />

13<br />

Skolegade<br />

6<br />

5<br />

Gymnastiksal<br />

Ahlmannsparken ➞<br />

2<br />

Fagfløj<br />

7<br />

Degnevænget


Oversigtskort A<br />

Ahlmannsparken<br />

15<br />

17<br />

16<br />

14<br />

Kælder<br />

Oversigtskort A<br />

1 Hovedingang<br />

2 Stævnekontor /lederrum - gratis kaffe til lederne<br />

3 Kælder<br />

4 Busstoppested - til Årsbjerg<br />

5 Omklædningsrum, bad og toiletter, piger<br />

6 Toiletter<br />

7 Kiosk<br />

8 Omklædningsrum, bad og toiletter, drenge<br />

9 Boblehallen - spisesal - diskotek<br />

10 Forældrecamping<br />

11 Grønt område / legeplads<br />

12 Beachvolly / minifodbold<br />

13 Stadion<br />

14 Ahlmannsparkens hal - overnatning<br />

15 Omklædningsrum, bad og toiletter<br />

16 Indkvartering i Ahlmannsparken<br />

17 Lederaften, TV-stue<br />

15<br />

➞<br />

➞<br />

Skole<br />

Indgang


Rinkenæs<br />

Oversigtskort B<br />

16<br />

15<br />

1 <strong>Gråsten</strong> Skole<br />

2 Boblehallen<br />

3 Ahlmannsparken<br />

4 Busstoppested<br />

Skolen/Ahlmannsparken/Stadion<br />

5 Forældre-camping<br />

6 Stadion<br />

7 Stella Pizzeria<br />

8 Perronen - grill- og pølsevogn<br />

9 OK Benzin - døgnkiosk, morgenbrød etc.<br />

10 EuroSpar - supermarked<br />

11 Intersport<br />

12 Superbrugsen - supermarked<br />

13 Busstoppested - Alnor<br />

14 Alnor Strandpark<br />

15 Busstoppested - Årsbjerg Idrætsanlæg<br />

16 Årsbjerg Idrætsanlæg - bane 1-13<br />

17 Förde Schule<br />

16<br />

17<br />

<strong>Gråsten</strong><br />

5<br />

13<br />

4 3<br />

1<br />

2 6<br />

12<br />

14<br />

7<br />

9<br />

8<br />

10<br />

11


for banen af spillere, trænere og forældre.<br />

Selv dommerne laver fejl, men det gør I spillere og trænere<br />

formentlig også, og I gør det sikkert heller ikke med vilje.<br />

Turneringsregler<br />

Turneringsregler<br />

Fairplay er for os - kort fortalt - en positiv opførsel på og uden<br />

for banen af spillere, trænere og forældre.<br />

Spilletid: 2 x 20 minutter i alle kampe, U-10 og U-11 dog 2 x 15<br />

min., med kun 1 minuts pause i halvegen<br />

(for at overholde tidsplanen)<br />

Turneringsregler<br />

Trøjeskift: Sidstnævnte hold skifter trøjer<br />

Spilletid: 2 x 20 minutter i alle kampe, U-10 og U-11 dog 2 x 15<br />

Turneringsform: min., Sønderjyllands med kun 1 minuts Cup spilles pause i en i halvegen indledende runde<br />

(for og en at overholde slutspilsrunde. tidsplanen) Alle hold går videre til slutspillene.<br />

De 2 bedste hold i hver pulje deltager i A-<br />

Trøjeskift: slutspillet Sidstnævnte og de hold øvrige skifter hold trøjer deltager i B-slutspillet.<br />

Begge slutspil afvikles efter cupsystemet, hvor et<br />

Turneringsform: hold Sønderjyllands udgår efter en Cup tabt spilles kamp. i en indledende runde<br />

og Alle en hold slutspilsrunde. garanteres mindst Alle hold 4 kampe går videre under til slut- stævnet.<br />

Hold spillene. der ikke De 2 deltager bedste hold i alle i kampe, hver pulje går deltager ikke videre i A-<br />

til slutspillet slutspillet. og de øvrige hold deltager i B-slutspillet.<br />

Begge slutspil afvikles efter cupsystemet, hvor et<br />

Regler: Der hold spilles udgår efter DBU en tabt Jyllands kamp. regler, dog med<br />

følgende Alle hold garanteres ændringer: mindst 4 kampe under stævnet.<br />

Hold der ikke deltager i alle kampe, går ikke videre<br />

til Der Gult slutspillet. er kort fri giver udskiftning 5 minutters (ved stop udvisning. i spillet). Rødt kort<br />

giver udvisning resten af kampen.<br />

Regler: Er Der et spilles hold bagud efter DBU med Jyllands 10 mål fløjtes regler, kampen dog med af.<br />

(Gælder 5- følgende og 7- mands også ændringer: i 11 rækkerne mands rækkerne). – ekstra spiller<br />

Gult Det er kort tilladt giver at 5 sætte minutters én ekstra udvisning. spiller Rødt på banen, kort så<br />

giver længe udvisning et hold er resten bagud af med kampen. tre mål eller mere.<br />

5- For og hver 7- mands tre mål ekstra rækkerne et hold – ekstra kommer spiller bagud, må<br />

der indsættes yderligere en spiller, som tilsvarende<br />

Det skal er tages tilladt ud at ved sætte reducering. én ekstra spiller på banen, så<br />

længe et hold er bagud med tre mål eller mere.<br />

Er et hold bagud med 10 mål fløjtes kampen af.<br />

For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må<br />

der indsættes yderligere en spiller, som tilsvarende<br />

skal tages ud ved reducering.<br />

Er et hold bagud med 10 mål fløjtes kampen af.<br />

17


Turneringsregler<br />

Der benyttes kun dommere fra Fodbolddommerklubber.<br />

Der benyttes kun dommere fra Fodbold-<br />

Følgende<br />

dommerklubber.<br />

regler er gældende hvis to eller flere<br />

hold står lige efter puljekampene:<br />

Følgende regler er gældende hvis to eller flere<br />

UEFA 1.<br />

hold<br />

Indbyrdes benytter står lige (EM kampe<br />

efter 2012) puljekampene:<br />

følgende (pointberegnet)<br />

regler ved pointlighed.<br />

1. 2. - Højeste Målforskellen antal point (for udfra samtlige de indbyrdes kampe) kampe mellem de involverede hold.<br />

2.<br />

3.<br />

1. - Bedste<br />

Flest<br />

Indbyrdes måldifference<br />

scorede<br />

kampe udfra<br />

mål<br />

(pointberegnet)<br />

de indbyrdes kampe mellem de involverede hold.<br />

3. - Flest scorede mål udfra (for de indbyrdes samtlige kampe kampe) mellem de involverede hold.<br />

4.<br />

2. Målforskellen<br />

Straffesparkskonkurrence<br />

(for samtlige kampe)<br />

4. - Bedste måldifference udfra alle kampe spillet i gruppen.<br />

5. 3. - Flest Flest scorede scorede mål udfra mål (for alle kampe samtlige spillet kampe) i gruppen.<br />

6. Hvis<br />

4. - Lodtrækning.<br />

Straffesparkskonkurrence<br />

to hold spiller uafgjort i slutspillet, afgøres<br />

kampene i alle rækker ved (shoot out), dvs. at<br />

begge<br />

Hvis to<br />

hold<br />

hold<br />

skyder<br />

spiller<br />

hver<br />

uafgjort<br />

5 straffespark,<br />

i slutspillet,<br />

også<br />

afgøres<br />

i<br />

finalekampene.<br />

kampene i alle rækker<br />

Alle spillere<br />

ved (shoot<br />

der har<br />

out),<br />

deltaget<br />

dvs. at<br />

i<br />

kampen,<br />

begge hold<br />

kan<br />

skyder<br />

deltage<br />

hver<br />

i straffesparkskonkurrencen.<br />

5 straffespark, også i<br />

Der<br />

finalekampene.<br />

må gerne skiftes<br />

Alle spillere<br />

målmand<br />

der<br />

under<br />

har deltaget<br />

straffesparks-<br />

i<br />

konkurrencen,<br />

kampen, kan deltage<br />

ligesom<br />

i straffesparkskonkurrencen.<br />

målmanden også gerne må sparke.<br />

Der må gerne skiftes målmand under straffesparks-<br />

På<br />

konkurrencen,<br />

Årsbjerg udføres<br />

ligesom<br />

straffe-sparkene<br />

målmanden også<br />

ved<br />

gerne<br />

de<br />

må sparke.<br />

specielle “Shoot Out mål”<br />

På Årsbjerg udføres straffe-sparkene ved de<br />

specielle “Shoot Out mål”<br />

Antal spillere: Der er fri udskiftning under kampene ved spilstop. Der må<br />

benyttes ubegrænset antal spillere pr. kamp.<br />

Antal spillere: Der<br />

(Bemærk<br />

er fri udskiftning<br />

der er max.<br />

under<br />

antal<br />

kampene<br />

præmier pr.<br />

ved<br />

hold)<br />

spilstop. Der må<br />

benyttes ubegrænset antal spillere pr. kamp.<br />

Alder: Drenge<br />

(Bemærk<br />

U<br />

der<br />

15 født<br />

er max.<br />

år 1998<br />

antal<br />

Piger<br />

præmier<br />

U 15<br />

pr.<br />

født<br />

hold)<br />

år 1998 og 1999<br />

Drenge U 14 født 1999<br />

Alder: Drenge U 15 født år 1998 Piger U 15 født år 1998 og 1999<br />

Drenge U 13 født år 2000 Piger U 13 født år 2000<br />

Drenge<br />

Drenge<br />

U 14<br />

12<br />

født<br />

født<br />

1999<br />

år 2001 Piger U 12 født år 2001<br />

Drenge<br />

Drenge<br />

U 13<br />

11<br />

født<br />

født<br />

år<br />

år<br />

2000<br />

2002<br />

Piger<br />

Piger<br />

U 13<br />

11<br />

født<br />

født<br />

år<br />

år<br />

2000<br />

2002<br />

Drenge<br />

Drenge<br />

U<br />

10<br />

12<br />

født<br />

født<br />

år<br />

år<br />

2003<br />

2001<br />

Piger<br />

Piger<br />

U<br />

10<br />

12<br />

født<br />

født<br />

år<br />

år<br />

2003<br />

2001<br />

Drenge U 11 født år 2002 Piger U 11 født år 2002<br />

Dispensation:<br />

Drenge<br />

En spiller<br />

U<br />

må<br />

10 født<br />

kun deltage<br />

år 2003<br />

på<br />

Piger<br />

et hold<br />

U 10<br />

i hele<br />

født<br />

turneringen.<br />

år 2003<br />

Såfremt<br />

en spiller deltager på 2 hold har begge hold tabt deres kamp,<br />

Dispensation: En<br />

med<br />

spiller<br />

mindre<br />

må<br />

der<br />

kun<br />

inden<br />

deltage<br />

kamp<br />

på<br />

start<br />

et hold<br />

er<br />

i<br />

givet<br />

hele<br />

ekstra<br />

turneringen.<br />

ordinær<br />

Såfremt<br />

dispensation<br />

en spiller deltager<br />

fra stævneledelsen.<br />

på 2 hold har begge<br />

En sådan<br />

hold<br />

dispensation<br />

tabt deres kamp,<br />

vil dog<br />

altid<br />

med<br />

betyde,<br />

mindre der<br />

at hold<br />

inden<br />

2 spilleren<br />

kamp start<br />

deltager<br />

er givet<br />

på<br />

ekstra<br />

taber<br />

ordinær<br />

deres kamp!<br />

dispensation fra stævneledelsen. En sådan dispensation vil dog<br />

Aldersdispensation<br />

altid betyde, at hold<br />

i<br />

2<br />

den<br />

spilleren<br />

"hjemlige"<br />

deltager<br />

turnering<br />

på taber<br />

er også<br />

deres<br />

gældende<br />

kamp!<br />

under stævnet, dette skal kunne dokumenteres.<br />

Aldersdispensation i den "hjemlige" turnering er også gældende<br />

Holdkort: Holdkort<br />

under stævnet,<br />

for hvert<br />

dette<br />

enkelt<br />

skal<br />

hold<br />

kunne<br />

skal<br />

dokumenteres.<br />

ved ankomsten<br />

afleveres til Stævnekontoret på skolen. For ikke<br />

Holdkort: Holdkort<br />

overnattende<br />

for hvert<br />

hold<br />

enkelt<br />

afleveres<br />

hold<br />

holdkort<br />

skal ved<br />

til<br />

ankomsten<br />

turneringsledelsen<br />

afleveres til Stævnekontoret<br />

på Årsbjerg<br />

på<br />

senest<br />

skolen.<br />

20<br />

For<br />

minutter<br />

ikke<br />

før<br />

overnattende<br />

den første<br />

hold<br />

kamp<br />

afleveres<br />

i turneringen.<br />

holdkort til<br />

turneringsledelsen på Årsbjerg senest 20 minutter<br />

før den første kamp i turneringen.<br />

18


Turneringsregler<br />

Samtlige Spillernes tilmeldte sygesikringsbevis, ledere skal stå eller på Holdkortet. anden form<br />

for alders dokumentation skal forevises<br />

Spillernes turneringsledelsen sygesikringsbevis, efter forlangende. eller anden form<br />

for alders dokumentation skal forevises<br />

Protester: turneringsledelsen Indsigelse mod en kamps efter forlangende.<br />

afvikling skal meddeles<br />

dommeren inden spillerne forlader banen. Indsigelse<br />

Protester: Indsigelse mod en dommerkendelse mod en kamps afvikling meddeles skal dommeren meddeles<br />

dommeren umiddelbart inden efter spillerne kendelsens forlader afsigelse. banen. Indsigelse<br />

mod Protesten en dommerkendelse afleveres til Turneringsledelsen meddeles dommeren på<br />

umiddelbart Årsbjerg omgående, efter kendelsens hvor efter afsigelse. den vil blive<br />

Protesten behandlet afleveres af Protestudvalget. til Turneringsledelsen på<br />

Årsbjerg omgående, hvor efter den vil blive<br />

behandlet Protestgebyret af Protestudvalget.<br />

er kr. 300. Gebyret refunderes, hvis<br />

protesten godkendes. Protestudvalgets afgørelse<br />

Protestgebyret kan ikke appelleres. er kr. 300. Gebyret refunderes, hvis<br />

protesten godkendes. Protestudvalgets afgørelse<br />

Turneringsledelsen kan ikke på appelleres. Årsbjeg har telefon nr.: 26 30 24 00<br />

Turneringsledelsen på Årsbjeg har telefon nr.: 26 30 24 00<br />

Præmier<br />

Præmier<br />

Samtlige tilmeldte ledere skal stå på Holdkortet.<br />

Der er hvide T-shirts til alle spillere og ledere påtrykt logo for<br />

Sønderjyllands Cup og stævnets sponsorer.<br />

Der er hvide T-shirts til alle spillere og ledere påtrykt logo for<br />

Sønderjyllands Puljevinderne Cup i samtlige og stævnets rækker sponsorer. modtager en fodbold pr. hold.<br />

Bolden kan afhentes hos Turneringsledelsen på Årsbjerg.<br />

Puljevinderne i samtlige rækker modtager en fodbold pr. hold.<br />

Bolden Pokaler kan til nr. afhentes 1 og 2 i både hos Turneringsledelsen A og B finalerne. på Årsbjerg.<br />

Pokaler Medaljer til til nr. nr. 1 1 og og 2 2 i både i både A A og og B B finalerne. finalerne til spillere og ledere.<br />

Medaljer Personlige til nr. præmier 1 og 2 i både A-slutspillet: A og B finalerne til spillere og ledere.<br />

Personlige præmier i Til A-slutspillet: nr. 1: Træningstrøje ½Zip til hver deltager<br />

påtrykt Sønderjyllands CUP logo<br />

Til nr. 1: Træningstrøje ½Zip til hver deltager<br />

Til nr. 2: påtrykt Sweatshirt Sønderjyllands til hver deltager CUP logo<br />

påtrykt Sønderjyllands CUP logo<br />

Til nr. 2: Sweatshirt til hver deltager<br />

påtrykt Sønderjyllands CUP logo<br />

19


Personlige præmier i B-slutspillet:<br />

Præmier<br />

Til nr. 1: Spilletrøje til hver deltager<br />

påtrykt Sønderjyllands CUP logo<br />

Personlige præmier i B-slutspillet:<br />

Til<br />

Til<br />

nr.<br />

nr.<br />

1:<br />

2:<br />

Spilletrøje<br />

Medalje til<br />

til<br />

hver<br />

hver<br />

deltager<br />

deltager<br />

påtrykt Sønderjyllands CUP logo<br />

Antal præmier: Der er maksimalt 16 præmier til spillere og<br />

trænere i 11 mands rækkerne.<br />

Til nr. 2: Medalje til hver deltager<br />

Der er maksimalt 12 præmier til spillere og<br />

Antal præmier: Der<br />

trænere<br />

er maksimalt<br />

i 7 mands<br />

16<br />

rækkerne.<br />

præmier til spillere og<br />

trænere i 11 mands rækkerne.<br />

Max 10 præmier i 5-mands rækkerne<br />

Der er maksimalt 12 præmier til spillere og<br />

trænere i 7 mands rækkerne.<br />

Præmie- Præmieoverrækkelserne sker for hver enkelt<br />

overrækkelse: række, når den sidste finale i rækken er<br />

Max<br />

spillet.<br />

10 præmier i 5-mands rækkerne<br />

Præmierne Præmie- i A-finalerne Præmieoverrækkelserne og i B-finalerne er i individuel sker for hver størrelse. enkelt<br />

overrækkelse: række, når den sidste finale i rækken er<br />

spillet.<br />

Præmierne i A-finalerne og i B-finalerne er i individuel størrelse.<br />

Præmier<br />

A-finale deltagerne og B-finale vinderne bedes prøve<br />

træningsdragter, sweatshirts og spilletrøjer, således at I sikrer jer, at<br />

Præmier<br />

I også kan passe jeres præmier.<br />

Dette<br />

A-finale<br />

kan<br />

deltagerne<br />

ske søndag<br />

og<br />

mellem<br />

B-finale<br />

kl.<br />

vinderne<br />

14.00 og<br />

bedes<br />

kl. 17.00<br />

prøve<br />

hos<br />

INTERSPORTS<br />

træningsdragter,<br />

stand<br />

sweatshirts<br />

på Årsbjerg.<br />

og spilletrøjer, således at I sikrer jer, at<br />

I også kan passe jeres præmier.<br />

INTERSPORT vil notere størrelserne på præmierne til de enkelte<br />

deltagere,<br />

Dette kan ske<br />

og sende<br />

søndag<br />

præmierne<br />

mellem kl.<br />

samlet<br />

14.00<br />

til<br />

og<br />

klubben.<br />

kl. 17.00 hos<br />

INTERSPORTS stand på Årsbjerg.<br />

INTERSPORT vil notere størrelserne på præmierne til de enkelte<br />

deltagere, og sende præmierne samlet til klubben.<br />

20


Deltagere / Spilledragter<br />

Deltager Farve<br />

Viborg Søndermarken IK Blå - blå<br />

Bording IF Blå - blå<br />

Erritsø G.I.F. Rød/blå - blå<br />

Thurø <strong>Boldklub</strong> Grøn - grøn<br />

Fjordager IF Hvid - grøn<br />

Team 10 Sort - sort<br />

Vildbjerg Gul - blå<br />

Raarup GIF Gul - blå<br />

Lunderskov B Gul - blå<br />

Hammerum IF Rød - rød<br />

Langeskov IF Grøn - grøn<br />

Dybbøl IU Grøn - grøn<br />

Harboøre-Thyborøn IF Gul - blå<br />

21<br />

Deltager Farve<br />

Stouby GIF Gul - blå<br />

KLG Fodbold Rød - sort<br />

Ikast KFUM Rød - rød<br />

SUB 88 Lilla - sort<br />

Vinding SF Hvid - sort<br />

Gødvad GIF Hvid - rød<br />

Hornsyld IF Blå - sort<br />

Vejle B Rød - hvid<br />

Dybbøl IU Grøn - grøn<br />

Nordals Rød/sort-sort<br />

Vadum Hvid - blå<br />

GB Blå - hvid


Baneplacering Baneplacering<br />

Baneplacering<br />

Alle baner ligger på Årsbjerg Idrætsanlæg,<br />

Buskmosevej 2, 6300 <strong>Gråsten</strong>.<br />

Husk Alle busserne baner ligger lørdag på og søndag Årsbjerg starter Idrætsanlæg,<br />

kl. 07:15 og kører i<br />

pendulfart Buskmosevej indtil kl. 2, 09:00 6300 for at <strong>Gråsten</strong>. få alle hold op på spillestederne til<br />

tiden. Derfor er det vigtigt, at de hold der skal spille først, også kører<br />

med Husk de busserne første busser lørdag der og kører søndag tidligt. starter Om kl. fredagen 07:15 og starter kører busserne i<br />

kl. pendulfart 17:00, og indtil her kl. er 09:00 det også for vigtigt at få alle at de hold hold op der på spillestederne skal spille først, til<br />

kører tiden. med Derfor de er tidlige det vigtigt, busser. at de hold der skal spille først, også kører<br />

Bane med de 1-4 første er 11 mandsbaner. busser der kører Bane tidligt. 1 ligger Om tættest fredagen på starter parkeringspladsen busserne og<br />

Bane<br />

bane kl. 17:00, 2<br />

1-3<br />

og<br />

er og 3<br />

11<br />

samt her mandsbaner. er ”Shoot det også out”<br />

Bane vigtigt området<br />

1 at ligger de for hold 11-mandsholdende<br />

tættest der skal på parkeringspladsen<br />

spille først, ligger længst<br />

og<br />

væk kører bane<br />

fra med P-pladsen<br />

2 og de 3 tidlige samt<br />

og<br />

"Shoot busser. Stævnekontoret,<br />

out" området<br />

bag<br />

for<br />

toiletvognene.<br />

11-mandsholdene ligger<br />

længst væk fra P-pladsen og Stævnekontoret, bag toiletvognene..<br />

Bane 4 1-3 (11 er mands) 11 mandsbaner. ligger på området Bane 1 til ligger venstre tættest for kiosk på parkeringspladsen<br />

og spisetelt.<br />

Bane og bane 4 (5-mandsbanen) 2 og 3 samt "Shoot ligger out" på området for tættest 11-mandsholdene på parkeringspladsen. ligger<br />

Bane længst 5 væk og 6 fra (7-mandsbaner) P-pladsen og ligger Stævnekontoret, på området bag tættest toiletvognene..<br />

på parkeringspladsen.<br />

Bane 5 og 6 (7-mandsbaner) ligger på området tættest på<br />

parkeringspladsen.<br />

Bane 7-10 4 (5-mandsbanen) (7-mandsbaner) ligger og ”Shoot på området out området tættest for på 7-mandsholdende parkeringspladsen. ligger<br />

på området ved Stævnekontoret og spiseteltet.<br />

Bane 7-10 5 og (7-mandsbaner) 6 (7-mandsbaner) og ligger "Shoot på out" området området tættest for 7-mandsholdene<br />

på<br />

ligger<br />

Bane<br />

parkeringspladsen.<br />

på<br />

11<br />

området<br />

og 12 ligger<br />

ved<br />

på<br />

Stævnekontoret<br />

området til venstre<br />

og spiseteltet.<br />

for kiosk og spisetelt. Er identisk<br />

med bane 4 (ændres efter behov til 2 stk. 7 mands baner)<br />

Bane 7-10 (7-mandsbaner) og "Shoot out" området for 7-mandsholdene<br />

Puljeinddeling Bane 13 (5-mandsbane) ligger og turneringsplan<br />

på området tættest på parkeringspladsen<br />

ligger på området ved Stævnekontoret og spiseteltet.<br />

Da vi de tidligere år har måttet ændre programmet i sidste øjeblik<br />

pga. Puljeinddeling afbud osv. og da dette og har turneringsplan<br />

skabt en del forvirring, har vi i år<br />

valgt at udsende programmet pr. mail ugen inden stævnet.<br />

Vi Da vil vi ligeledes de tidligere offentliggøre år har måttet programmet ændre programmet på vores hjemmeside:<br />

i sidste øjeblik<br />

www.graasten-boldklub.dk pga. afbud osv. og da dette under har skabt fanen en Sønderjyllands del forvirring, har Cup. vi i år<br />

Dette valgt at vil udsende vi gøre løbende programmet med angivelse pr. mail ugen af dato inden for stævnet. korrektur,<br />

således Vi vil ligeledes at I kan offentliggøre sikre Jer at I programmet har det nyeste på program. vores hjemmeside:<br />

www.graasten-boldklub.dk under fanen Sønderjyllands Cup.<br />

Fælles Dette vil for vi alle gøre er løbende dog at stævnet med angivelse starter fredag af dato aften for korrektur, kl. 18:00 med<br />

de således første at kampe. I kan sikre Jer at I har det nyeste program.<br />

Vi vil selvfølgelig tage hensyn til de der har den længste transportvej,<br />

således Fælles for at de alle ikke er dog starter at stævnet kl. 18:00, starter men fredag alle hold aften skal kl. påregne 18:00 med én<br />

kamp de første fredag kampe. aften.<br />

Vi vil selvfølgelig tage hensyn til de der har den længste transportvej,<br />

således at de ikke starter kl. 18:00, men alle hold skal påregne én<br />

kamp fredag aften.<br />

22


Baneoversigt<br />

Bane 8<br />

Bane 4<br />

Sønderjyllands Cup 2013<br />

Bane 9<br />

Bane 11 Bane 12<br />

BANEOVERSIGT<br />

Bane 10<br />

Bane 7<br />

Bane 5<br />

Toilet<br />

P-plads<br />

23<br />

Bane 13<br />

Bane 6<br />

Bane 3<br />

Bane 2<br />

Bane 1<br />

Omklædning<br />

Toiletter


Sønderjyllands CUP 2013<br />

Sønderjyllands CUP 2014<br />

I lighed med i år vil vi også næste år tilbyde en reduceret pris til de<br />

klubber, der tilmelder sig SØNDERJYLLANDS CUP tidligt. Udover<br />

dette vil vi igen yde nedslag i prisen til de klubber, der tilmelder flere<br />

hold.<br />

Rabatterne gives kun til overnattende hold.<br />

Vi giver rabat ved tilmelding indtil 1. april 2014.<br />

Rabatterne ydes primært for, at flere klubber har økonomisk<br />

mulighed for at sende deres ungdomsspillere til sommerturneringer,<br />

men selvfølgelig også for at vi kan fastholde vores nuværende<br />

niveau.<br />

Indbydelser til SØNDERJYLLANDS CUP 2014 vil blive udsendt i<br />

januar måned 2013. Hvis I ønsker indbydelserne stilet til enkelte<br />

personer i klubben, oplyser I blot navne og adresser til<br />

Stævneledelsen.<br />

Vi håber, at I ved jeres deltagelse i dette års SØNDERJYLLANDS<br />

CUP har fået indtrykket af, at selv om vi holder priserne nede, så har<br />

SØNDERJYLLANDS CUP et højt niveau.<br />

Hvis I kender ledere fra andre klubber, der ønsker at få tilsendt en<br />

indbydelse til SØNDERJYLLANDS CUP 2014, er i velkomne til at<br />

ringe eller henvise til Hans Schøning, tlf. 74 65 26 73.<br />

Sidste frist for tilmelding til Sønderjyllands Cup 2014 er den 1.<br />

maj 2014, men også her gælder ”først til mølle” princippet.<br />

Husk på at vi i år igen måtte sige nej til mange<br />

tilmeldinger fra flere klubber.<br />

Så hvis I vil være sikre på at kunne deltage i<br />

Sønderjyllands CUP 2014 så tilmeld jer i god tid - og<br />

få samtidig en besparelse på deltagergebyret.<br />

24


Jeres evaluering af Sønderjyllands CUP 2012<br />

For at kunne gøre Sønderjyllands CUP endnu bedre, anmoder vi jer<br />

om, at udfylde evalueringsskemaet som I fik udleveret sammen med<br />

velkomstpakken.<br />

Evalueringsskemaet bedes I aflevere på Stævnekontoret i forbindelse<br />

med afmeldingen.<br />

I er selvfølgelig også velkomne til at kontakte stævneledelsen under<br />

stævnet og komme med såvel positiv som negativ kritik.<br />

Tak for i år<br />

og på gensyn næste år.<br />

Kom godt hjem<br />

25


Notater:<br />

26


Hummel og Intersport <strong>Gråsten</strong> samarbejder i år<br />

om levering af præmier til Sønderjyllands Cup.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!