25. årgang - Maj 2012 - Nr. 57 - Zone-Redningskorpsets

zone.redningskorpset.dk

25. årgang - Maj 2012 - Nr. 57 - Zone-Redningskorpsets

ZONE NYT

25. årgang - Maj 2012 - Nr. 57


Formanden har ordet

Kære medlemmer

Også til dette nummer af ZONE-NYT har jeg måttet

udelade et betydeligt materiale, fremsendt af læserne.

Jeg har stof fra Ullerslev, Køge, Vejle og Nakskov på

lager, foruden fotos med tilhørende små beretninger

mv. indsendt af bl.a. Dines Bogø, Uffe Mortensen, Vagn

Nielsen, Ivan Sejersen og andre, foruden historier, jeg

selv gerne vil bringe. Jeg beklager, men det er umuligt

at vise det hele i det tempo det indløber, men alt vil naturligvis

blive bragt.

Da jeg for år tilbage begyndte at skrive om arbejdsforholdene

i ZR, var fokus på, at arbejdet var fysisk hårdt,

hvad det uden tvivl også var. Først i de senere år er jeg

blevet opmærksom på, at arbejdet også var psykisk hårdt. Mange ture kørte redderne

helt alene, uddannelsesniveauet var lavt og opgaverne var ofte meget komplicerede,

fordi værktøjet var primitivt.

Læs den åbenhjertige artikel i dette nummer skrevet af Kaj Skamris og bedøm

selv.

ZONE-NYT

udgives af Zone-

Redningskorpsets Venner

Grøndals Parkvej 60

2720 Vanløse

info@zone-redningskorpset.dk

www.zone-redningskorpset.dk

Redaktion:

Frederik Madsen, formand

tlf. 40 43 02 50

Medlemsskab:

Kr. 225 årligt ved

betaling til konto

9570 3 58 86 29

2 I Maj 2012

PBS:

Medlemmer i Danmark

kan tilmelde sig PBS via

foreningens hjemmeside.

Medlemsservice:

Ingelise Nielsen

tlf. 30 63 75 36

medlemsservice@

zone-redningskorpset.dk

Rundvisning i Helsingør:

Uffe Mortensen,

næstformand

tlf. 49 20 23 01

Med Zone-hilsen

Frederik Madsen, formand

Frivilliggruppe i Helsingør:

Georg Tegne-Hansen

tlf. 48 79 46 05

Frivilliggruppe i Holbæk:

Poul Wissing

tlf. 40 53 35 61

Oplag:

600 eksemplarer

Tryk:

Grafisk Hus, Hedensted

Forsiden:

To københavnske reddere

bærer en patient i land fra

et skib. Bent Pohl går bagest.

Hvem går forrest?

Indhold

Byggeriet i Holbæk ....................3

Indkaldelse til Zone-træf .............4

Historisk Datasektion ................6

Hvad nettet bragte ....................8

Kaj Skamris beretter om

sin tid i ZR ..............................10

I 2012 udsendes ZONE-NYT således:

Uge 42 med deadline uge 38

Al tekst i Jeg-form er redaktørens ord, medmindre andet

er anført. Arbejdet med at producere ZONE-NYT er

som alt andet arbejde i Zone-Redningskorpsets Venner

frivilligt og ulønnet. Redaktøren modtager meget gerne

indlæg og fotos fra læserne, men forbeholder sig ret

til at ændre/redigere i modtaget tekst. Fremsendelse

af sådant materiale tages som udtryk for, at det kan

benyttes uden vederlag.

Zonen” / “Zone-Redningskorpset” / og “ZR” betyder det

samme og anvendes vilkårligt.

ZONE-NYT


Nyt fra Foreningen

Byggeriet i Holbæk

Opførelsen af en kombineret Zone-station

og Vognmandsforretning skrider

frem med stor hast, og underetagen

forventes taget i brug i løbet af i år.

Når dette er muligt, skyldes det både,

at der er opnået økonomiske tilskud til

opførelsen fra både Dronning Margre-

Ny hvervebrochure

Bestyrelsen har vedtaget, at vi

skal have en ny hvervebrochure til erstatning

for den gamle A4 brochure,

med pigen i Zone-uniform på forsiden.

Den nye brochure måler kun 1/3 af den

gamle og er således nemmere at have

med sig. Vi håber den nye brochure

kan være med til at støtte op om det

store arbejde der gøres for at hverve

medlemmer. Vi får meget ofte henven-

ZONE-NYT

the og Prins Henriks Fond, Ellehammerfonden

og Andelslandsbyen Nyvang,

men også at de aktive i køretøjsgruppen

har udført en stor indsats. Billedet

viser Bjarne Nordahl i gang med at

gøre de flotte porte klar til montering.

ZONE-REDNINGSKORPSETS VENNER

delse fra 2. og 3. generation

af gamle Zone-folk, og nogle af disse

må bibringes forståelsen af, at vi kun

kan arbejde med at sikre mindet om

deres ophav, hvis de støtter foreningens

arbejde.

Brochuren kan rekvireres hos Medlemsservice.

Medlemmer

Velkommen til

nye medlemmer:

ZRV 1332 Bodil Andersen, Væggerløse

ZRV 1333 Preben Rebsdorf, Fredericia

ZRV 1334 Niels Erik Meller, Skødstrup

ZRV 1335 Karsten Kiil Kristensen, Ruds Vedby

ZRV 1336 Tom Larsen, Randers NV

ZRV 1337 Arne Juel, Århus N

Velkommen til

nye Trivselsklubber:

ZRV-FT-0123 Trivselsklubben Falck Fredensborg

ZRV-FT-0124 Falck Ballerup

Dødsfald

ZRV 0145 William Oakley, Hellerup

ZRV 0272 Poul Erik Jensen, Varde

ZRV 1030 Ib Krag Nicolaisen, København S

ZRV 1311 Torben Nielsen-Seibæk, Ishøj

Æret være deres minde

Zone-kalender 2012

2012

5. juni: Fars dag på Teknisk Museum

Torsdag 7. juni: Bestyrelsesmøde

Lørdag 16. juni 2011: Zone-træf og

generalforsamling i Helsingør med

foredrag af Arne Sørensen om ZR Holbæk

Lørdag 30. juni / søndag 1. juli: Zonens

Brand- og Redningsweekend på Nyvang

Lørdag 8. september kl. 11.00: Zone-møde

i København. Tilmelding hos formanden.

Maj 2012 I 3


MEDLEMSSERVICE

Ingelise Nielsen, der står for al kontakt med

vore mange medlemmer, har oplyst, at kontingentopkrævningen

som er udsendt til betaling

1. marts 2012 desværre indeholder en fejl.

Der står kontingent 2011. Det er kontingent

for 2012. Fejlen beklages.

4 I Maj 2012

Zone-træf 2012

Invitation til Zone-Træf og Generalforsa

Kære medlemmer af

Zone-Redningskorpsets Venner

I inviteres alle til at deltage i det årlige Zone-træf med

efterfølgende generalforsamling. Igen i år holdes træffet

i Zone-stationen på Teknisk Museum, Fabriksvej 25,

3000 Helsingør

Lørdag 16. juni 2012

Dagens program er således:

Kl. 10.00 Teknisk Museum åbner dørene. Medlemmer

har gratis adgang. Husk medlemskort.

Kl. 11.00 I Zone-stationen vises på storskærm nogle

af de mange nye billeder, vi har modtaget

siden sidste træf.

Kl. 12.00 Spisning. Vi får et flot tag-selv bord med

lækre retter, som støttes med 50% af foreningen,

og som derfor kun koster kr. 95,00

pr. deltager. Spis og drik af vort nye flotte

Zone-service!

Zonetræffet 2011.

ZONE-NYT

Menuen leveres af det ken

La Vecchia Enoteca og

Rimmet laks på rugcr

og semitørrede tom

Torske riette på sprød

Tærte med gedeost, kar

rosmarin og spina

Hvid Croutons med parm

og aubergine mous

Kalveculotte med timia

Graved oksekød med bagt

Ost med med syltede abr

Brød

Frode Sørensen

overtog forpag

nen i Holbæk pr

Arne står foran

som foruden st

bestod af Egon

Leif Kronbach A

rald Eriksen. Kø

venstre en helt

ambulance, på

station, ZR 270

1948 ambulanc

V8 1949 kranv

Ford A 1931 kr

328 Ford A pum


mling 2012

dte spisested

består af:

outons

ater

salat

toffel,

t

askinke

se

nsalat

erødløg

ikoser

med familie

tningen af Zo-

. 29. juni 1951.

mandskabet,

ationslederen

Holten Poulsen,

ndersen og Haretøjerne

er fra

ny Chevrolet

vej til en anden

International

e, ZR 296 Ford

ogn, ZR 45

anvogn og ZR

pe.

Zone-træf 2012

ZONE-NYT

Kl. 13.30 Foredrag af Arne Sørensen under titlen ”Min opvækst på Zonen

Holbæk”. Arne Sørensen er som søn af Helga og Frode

Sørensen vokset op med Zonen i Holbæk, og det skal nok

blive både spændende og interessant.

Kl. 14.30 Generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægterne:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning v. formanden

3) Regnskab 2011

4) Kontingent 2012

5) Valg af bestyrelse

6) Valg af revisorer

7) Indkomne forslag

8) Eventuelt

Kl. 16.00 Teknisk Museum lukker, tak for i dag.

Alle medlemmer og de aktive i køretøjsgrupperne er velkomne, men af

hensyn til spisningen anmoder vi om tilmelding til Ingelise Nielsen på

telefon 30637536 eller mail medlemsservice@zone-redningskorpset.dk

senest 11. juni 2012. Betaling skal ske kontant ved fremmøde.

Medlemmer der ønsker at deltage i Generalforsamlingen, uden at deltage

i dagens øvrige arrangementer, er velkomne fra kl. 14.30. Tilmelding

er unødvendig.

Efter sammenslutningen mellem Falck og Zonen i 1963 fortsatte Frode

Sørensen som stationsleder for de sammensluttede korps. At hans

hjerte vedblev at banke for Zonen viser dette billede fra Falck-stationen

i Holbæk 1978, hvor Frode Sørensen viser det ophængte Zone-logo til

fotograf K.E.Petersen fra Sjællands Tidende

Brev fra Canada

Carl Hansen i Canada, søn af Zone-leder Svend

J. Hansen, Jægerkroens Auto ved Greve (Se

Zone-Nyt nr. 50), er flittig til at skrive til os.

Senest har han sendt et billede af sin bil, påsat

vores mærkat.

25. februar 2012 skriver han bl.a.:

”Det ærgrer mig, at jeg ikke kan finde frem til

det billede vi havde af kranvognen, jeg kan stadigvæk

se den for mig som var det i går. Jeg

kan huske, at inden han blev involveret med

Zonen, havde min Far fået malet den orange

med blå skærme og kranen malet i sølvbronce.

Siden blev den malet i Zonens farver og dørene

fik påmonteret de flotte forkromede ZR emblemer

og hen ad siderne på karossen stod der

Zone-Redningskorpset. Jeg kan også huske,

at den havde den gule trekant på taget som

kunne stilles lodret og lægges flat ned med et

håndtag i loftet alt efter behov, det var så simpelt

som det kunne være.

Jeg må tilstå, at jeg ikke kan huske om kranvognen

var helt rød eller om skærmene var

sorte, jeg kan bare huske at den var flot.

Med venlig hilsen Carl”

Maj 2012 I 5


KRAKs telefonbog 1934

6 I Maj 2012

Nyt fra Foreningen

Historisk Datasektion

Historisk Datasektion er betegnelsen

for en løsere gruppe af frivillige, der

arbejder med ZR’s historie. I nogle år

er det ”kun” Jan Rasmussen, Jørgen Olsen

og jeg selv, der har arbejdet aktivt,

men på det seneste har flere meldt sig.

Georg Tegne-Hansen har stået for kvalitetskontrol

af vores Zone-database,

og har gennemgået vognregistreringer

og udført analyser af vognplacering og

vognidentifikation m.v. Meget af Georgs

arbejde vil være af interesse for dette

blads læsere, og det vil jeg med tiden

vende tilbage til. En anden nyere aktiv

er Vilhelm Pedersen, der har identificeret

samtlige længde- og breddegrad

positioner på tidligere ZR lokationer.

Materialet er lagt på hjemmesiden, og

nu kan enhver via Googlemaps se, hvordan

der i dag ser ud på de positioner,

hvor ZR havde station. På Falcks arkiv

i Solrød ligger flere årgange Zone-avisudklip,

som Vilhelm nu vil gennemgå

og scanne til vores database. Vores

medlem Niels Jørgen Hansen i Køge

har også meldt sig. Niels Jørgen Hansen

kom som dreng på Zonen i Køge, jf.

ZONE-NYT nr. 53. Jeg har i øvrigt en

artikel på lager fra ham. Det er planen,

at Niels Jørgen skal gå i gang med at

scanne breve, kontrakter og andre dokumenter

fra ZR til vores database. Så

alt i alt ser jeg frem til en relancering

af Historisk Datasektion, hvilket er hele

grundlaget for de historiske artikler i

dette blad.

Foto fra Tisvildeleje 1931

Et eksempel på Georgs og Vilhelms

arbejde er identifikationen af historien

bag billedet side 6 nederst. Helt tilbage

til 2009 skrev Vilhelm til os:

”Hej Zone-Venner. Vedrørende efterlysning:

Motiv 99.020. Billedet er taget

i Tisvildeleje. Køretøjerne er placeret

der, hvor ejendommen Hotelbakken 2

ligger i dag. Det store bungalow-lignende

hus (hvidt), yderst til venstre er

Hotel Højbohus, der ligger på hjørnet af

Hovedgaden og Højbohusvej. Det hvide

hus, med de to vinduer i gavlen, der

ses bagved den yderste højre kranvogn,

ligger på hjørnet af Hovedgaden og

Hulvej (Hulvej 2). Der er adskillige andre

huse, jeg kan genkende på billedet.

Anledningen til vognparaden kender jeg

ikke. M.v.h. Vilhelm Pedersen, Tisvilde.”

Nu har Vilhelm så gennempløjet aviserne

og har fundet en lille notits fra

Frederiksborg Amtsavis 8. juli 1931

således at vi nu både kan bekræfte stedet,

og identificere dato og anledning.

Georg har arbejdet med at identificere

bilerne på billedet og her er resultatet

af hans arbejde og de kendetegn,

som har ført til identifikationen:

ZONE-NYT


Nyt fra Foreningen

Fra venstre:

1: Ford A kranvogn med førerhus,

B 8215 – højt stativ med planker og

treben over førerhus, dvs. Helsingør

Motor Co.

2: Ford A kranvogn åben, L 3596 eller

B 9387, dvs. ZR Helsinge, vogn 67.

3: Chevrolet sprøjte, åben, B 3616,

dvs. ZR Helsinge.

4: Mærke? kranvogn, åben, træeger, en

ganske tynd rørkofanger, en vandret

liste i forrude, hvide dæksider, reservehjul

stående bag førersæde, de

ret flade forskærme er ret høje i forhold

til motorhjælmen og ZR-mærkning

på siden af motorhjælm, dvs.

Frederiksværk, Kristoffersen.

5: Chevrolet sprøjte åben, B 601 – Magen

til Helsinges, dvs. ZR Frederikssund.

6. Ford A kranvogn med

førerhus, B 5542 – stor projektør

midt bag højt førerhus, dvs. Frederikssund

Automobilforretning eller

Olaf Larsen.

7: Ford A kranvogn, åben, B 8155, nu

omreg. fra L 8727 – stang op ad

kran – lygte mellem nummerplade og

horn, dvs. ZR Espergærde, Sigurd

Jørgensen.

8: Ford A kranvogn, åben, B 1631, dvs.

ZR Birkerød, Hans Hoffmann.

9: Ford A kranvogn med førerhus, B

2044, dvs. Hillerød Auto Depot

Vilhelm Pedersens arbejde har ført til, at vi nu præcist kan fastslå indvielsesdatoen

for Zonen i Frederiksværk.

ZONE-NYT

Var REKOs alarmtavle

fra Zonen?

REKOs station i Åbyhøj 1964

Alarmtavlen på væggen med Zone-bomærket

ovenover, hvor det stadig kan ses. Udrykningsgaragerne

lå overfor.

I ZONE-NYT nr. 52 stillede jeg på foranledning

af Claus Dyhr-Nielsen spørgsmålet, om

REKOs alarmtavle i Århus oprindeligt stammede

fra Zonen i Århus. Nu er der via Ivan

Sejersen dukket et billede op fra Århus-stationen

på Strandvejen, der måske kan besvare

dette spørgsmål. Som det svagt fremgår er

der på Zonens tavle ni felter, mens der på

REKOs kun er seks, og derfor tror jeg, at vi nu

kan konkludere, at REKOs tavle ikke kom fra

Zonen.

Maj 2012 I 7


Stationsleder Eduard Vonsild og sønnen Leif

Vonsild på ambulanceudrykning til et alvorligt

færdselsuheld, syd for Hoptrup, hvor ægtefællen

til en kendt tysk præst, pastor Niemøller,

blev dræbt.

Redningskøretøjer samlet ved Haderslev Dam

8. juli 1959. 57 mennesker mistede livet, da

turbåden Turisten gik i brand. Zone-køretøjerne

på billedet er ZR 412 Ford V8 1947

ambulance fra Varde, og fra Haderslev ZR 587

Mercedes 1957 ambulance og ZR 415 Ford

V8 1937 katastrofevogn. Foto fra Odense

Stadsarkiv.

8 I Maj 2012

Hvad nettet bragte om ZR

Vonsild i Haderslev

Vi får ofte henvendelse fra børn og børnebørn

af tidligere ansatte. De finder

os via nettet, og er enten på jagt efter

oplysninger vi har, eller de vil hjælpe

med billeder og oplysninger om deres

ophav. Bare i løbet af de første tre

måneder af i år har vi modtaget fire

sådanne henvendelser om Zone-folk

fra København, Holbæk og Slemminge,

hvortil kommer en henvendelse sidste

efterår fra Haderslev. I det omfang vi

får tilladelse, vil der blive bragt omtale

af materialet her i bladet.

Henvendelsen fra Haderslev kom

fra Leif Vonsild, søn af ZR-leder Eduard

Vonsild. Leif Vonsild sendte os ikke

mindre end 118 billeder, heraf mange

ukendte motiver. Det er helt umuligt at

vise det hele her i bladet, og derfor må

jeg henvise til den historiske database

på nettet.

Leif skriver bl.a: ”Da Zonen flyttede

fra Sønderbro til Christiansfeldvej 51,

(1954 red), hjalp jeg om aftenen og i

weekenderne, når der var pres på. Til

daglig havde jeg andet arbejde. Efter

lang tids sygdom, døde min far den 30.

november 1979. Der er ikke efterladt

nogen scrapbog eller udklip og heller

ikke nogen korrespondance eller rapporter.

Poul Vonsild (en bror red) blev

ved sammenslutningen med Falck ansat

ved Falck i Haderslev, sammen med

min far, Eduard. Senere blev han flyttet

til Kolding og senere igen til Fredericia,

hvor han blev sin tjeneste ud. Han døde

den 20. januar 2008.

Angående Dam-katastrofen i 1959,

kan jeg oplyse, at Hans Hermansen og

jeg var de første ambulanceførere til

stede. Alarmen gik til snedker Lorenzen

på Erlevvej. Da vi kom dertil, kunne

vi se, at vi skulle til den anden side af

dammen. På den anden side af dammen,

kørte vi ud af Ribe Landevej. Til

højre for kirkegården var der en markvej,

der gik ned til dammen. 25 meter

nede af markvejen, var der en låge, jeg

skulle åbne, før vi kunne komme ned til

dammen. Det første vi så, var en ung

pige, næsten uden tøj, der var i chok.

Jeg gav Hans Hermansen et tæppe,

der var i bilen og sagde, han skulle

smide det ud til hende. Han sagde bagefter,

at hun var for chokeret til at ikke

ænse tæppet. Vi kunne nu se dem som

lå nede på stranden. Vi fik de værste

forbrændte, der var kommet i land

(Fire patienter af gangen var der plads

til) transporteret til sygehuset. 3. gang

vi kørte med tilskadekomne til sygehuset,

mødte vi Falcks første ambulance

til stedet.”

ZONE-NYT


Hvad nettet bragte om ZR

Københavnske Zone-folk

En anden henvendelse kom fra Marianne

Pohl, som har lånt os en fantastisk

billedsamling fra sin far Bent Pohl,

ZR København. Desværre er der mange

ukendte motiver, og derfor opfordrer

jeg alle, der har viden om ZR København,

til at gå ind på den historiske database

under København – efterlysninger.

Billedet på forsiden stammer fra

denne samling. Bagest ses Bent Pohl,

men hvem går forrest?

En anden københavner-henvendelse

kom fra Janne Simring, datter af Tage

Simring. Janne skrev bl.a.:

”Til Zonen. Jeg er begyndt på slægtsforskning

i det små, og har derfor set

på jeres hjemmeside og billeder. Min

far Tage Julius Pedersen (skiftede

efternavn til Simring i 1959) født 1.

januar 1914, død april 1986 var ansat

fra før krigen til omkring 1959-60 på

Platanvej, først som redder, men efter

en tilskadekomst ved Panoptikonbranden

i 1950 og efterfølgende rygoperation,

sad han som vagtmester. Jeg er

hans yngste datter, født 1947. Hvis I

har nogle oplysninger om, hvornår min

far var ansat eller andre oplysninger

om ham, må I meget

gerne sende det til mig. Jeg kan

huske, at han har fortalt bl.a.

om at han deltog i redningen

efter flykatastrofen i Kastrup

i 1947 og ved Den Franske

Skole. Desværre har han smidt

alle sine billeder ud, bl.a. pressefotos.

Jeg har selv besøgt

stationen på bl.a. Platanvej som

barn, været på ferie i Helsinge,

besøgt flere stationer bl.a. på

Bornholm, Køge og Hørsholm.

På et tidspunkt kørte min far

med børn for Red Barnet. Jeg

har også som ca. 7-årig været

med på flyvetur med Zonens

maskine fra København til

Esbjerg i forbindelse med en

flyopvisning i Varde. En del af

redderne kom hos os privat.

Jeg kan bl.a. huske, de kom til

morgenkaffe og filmfremvisning

efter endt døgnvagt. Min far

ZONE-NYT

lavede god mad og stod ofte på fridage

og lavede mad til kollegerne. Bl.a. kan

jeg huske, at Højmark (der også var

dykker) elskede min fars frikadeller. En

gang fik han et fad frikadeller, hvis han

kunne spise resten af en stor grydefuld

stuvet hvidkål, og det kunne han.”

Jeg sendte Jannes mail til Finn Johan

Højmark, og han skrev 27. februar

2012 bl.a.:

”Minder fra en dejlig tid. Tage var en

rigtig god kollega – og vi havde et godt

kammeratskab. Jo, jeg husker godt, da

Tage, som var den bedste kok på Zonen

Platanvej, lavede de bedste frikadeller,

som stadig er min livret. Det var sjovt

at læse. Mvh. Finn Høimark (også kaldet

fætter guf, fordi, når vi var færdig

om aften ved 24 tiden, holdte vi udenfor

Frihedsstøttens smørrebrød, hvor

vi købte 30 stk. æggemad med bacon,

som vi alle spiste på stationen.)”

Legetøjsstationen

En læser har gjort opmærksom på, at Zonestationen

omtalt i ZONE-NYT nr. 56 side 10

findes på fynskebilleder.dk. Teksten lyder: Foto

30. december 1945: ”7-årige Erling Larsen

og model af en ”Zonestation”. Modellen blev

bortloddet til fordel for ”Opad”, og det var en

tilbagevendende årlig tradition.”

Jeg har i øvrigt forsøgt både via Det Kongelige

Bibliotek og Rigsarkivet at finde oplysninger

om stationen, men uden held.

Tage Petersen har været med fra de tidligste år i Zonen. Her står han på ZR’s kranvogn under bugsering

af Københavns Brandvæsens ambulance 1933.

Maj 2012 I 9


Lysmateriel fra

ZR 457

En sjælden genstand er dukket op blandt kasserede

sager på Falck-Museet i form af en

kasse med lysmateriel fra ZR’s katastrofevogn

i Ålborg, ZR 457. Genstanden består foruden

kassen af en stor projektør med to udskiftelige

glas, et blankt, et blåt samt en rund metalramme

uden glas. Desuden er der to lyspærer

i kassen. Projektøren er mærket Körting 1939

og må antages at være efterladt tysk krigsmateriel.

Kan læserne hjælpe med nærmere

oplysninger om genstanden, hører jeg meget

gerne herom.

Kassen og udstyret

er stærkt medtaget

af vandskade

Projektør med to forskellige glas.

Bemærk den originale pære.

Projektøren er mærket

Körting 1939. Uden tvivl

et tysk produkt, formentlig

oprindeligt fremstillet til

krigsformål.

ZR’s Vogn 457 var en Chevrolet 1950, oprindeligt

leveret som ambulance til Røde Kors i

Kalundborg, senere ombygget til katastrofevogn

i Aalborg. Se også Zone-Nyt nr. 31.

10 I Maj 2012

Personhistorie

Kaj Skamris beretter

om sin tid i ZR

I Zone-Nyt nr. 49 skrev Jette Ørtoft om hvordan hun som

17-årig og alene ved vagtbordet i Aalborg glemte at sende en

ambulance til en svært tilskadekommen. Den artikel fik Kaj

Skamris til at sætte sig til tasterne og berette om to episoder

fra Zone-tiden, som stadig kan holde ham vågen om natten.

Læs hans spændende beretning her.

Begyndelsen ved Zonen

Efter militærtjenesten i Skagen, blev

jeg interesseret i redningsarbejde. En

dag kørte jeg omkring Zonen i Aalborg

og talte med direktør Jørgen Pedersen,

og det blev sådan, at jeg kunne starte

i Brønderslev 1. marts 1961. Zonen

Brønderslev var en servicestation og

da jeg var udlært mekaniker, lavede

jeg kundebiler fra morgen til aften,

og kørte så kranbil om aftenen og om

natten. Det var slet ikke mig, så ind til

Jørgen Pedersen i Aalborg og ville sige

op, men jeg fik i stedet mulighed for at

begynde i Aalborg ca. 15. april 1961.

Bemandingen bestod af stationsleder

Kaj Friis, assistent Bent Røn samt seks

reddere: Preben Isaksen, Aksel Skov,

Møldrup, Mathiasen, Kristian Nørgård,

og jeg. På kontoret arbejdede direktør

Jørgen Pedersen samt kontorassistenterne

Åse Pedersen og Jette Ørtoft.

Desuden var der akkvisitørerne Marius

Schmidt, Erik Laursen og Clausen.

Hverdagen i Aalborg

Hvis ikke der var kørsel til alle, så var

der ALTID stationsarbejde, man gik

Kaj Skamris foran ZR 687, Chevrolet 1956 ambulance. Ambulancen til højre er ZR

771 Mercedes 1960.

ZONE-NYT


Personhistorie

aldrig med hænderne i lommen. Mellem

ambulancegaragen og kranvognsgaragen

var der en gennemgang over

til en gård med udrangeret materiel,

men i gennemgangen var der alt mulig

tømmer til entreprenørarbejde, og ind

til venstre bag kranvognene var der et

mindre værksted. Her kunne man splejse

wirestropper, som blev benyttet til

anhugning m.m.

Bent Røn var en god læremester til

mange ting, en wire skulle f.eks. være

rullet pænt på tromlen og måtte kun

bruges i lige stræk. Øjer i tov blev også

splejset her, men det var lettere end

i wire. Forlængerwire var kasseret

elevatorwire, og jeg tror det var Bent

Røn, der opsøgte den montør der stod

for sikkerhed vedrørende elevatorer på

sygehusene.

Dagen startede med fælles kaffe, dem

der mødte ind til morgen havde købt

franskbrød. Efter socialt samvær og

beretninger om det, der var sket, skulle

vognene efterses. Bent Røn havde ambulancegaragen,

og det var også hans

domæne. Der monterede han også

vogn 457 katastrofevogn. Vi andre

havde kranvognene og det øvrige materiel.

Hvis der var ledige stunder, lavede

Bårerummet i ZR 687.

Kranvogne i garagen. Fra venstre ZR 667 Ford Trader 1958, ZR 707 Volvo L 223 1950 og ZR 601 Hanomag 1957.

Foto Ivan Sejersen.

ZONE-NYT

Maj 2012 I 11


Kranvognen kørt fast.

Personhistorie

vi utallige klodser, det var et

stk. tømmer 3 x 3 beklædt

med 3 stk. forskallingsbrædder

på hver side, de blev benyttet,

når man løftede sommerhuse

op med en kaffemølle m.v. Der

blev også brugt meget rød

maling, alt blev frisket op hvis

det var beskadiget eller falmet,

der var ingen der sad på stuen,

men til gengæld var der heller

ingen der sagde noget, hvis

kaffepausen blev mere end den

halve time.

ZR Aalborg var en stor station,

vi havde dieselkranvogne og

dieselambulance, dvs. når en

station nede i landet havde en

transport op i nærheden af Aalborg,

og vi havde tid, så kørte

vi. Mange nætter er blevet

brugt på landevejen. ZR havde

aftale med militæret, der var

også mange ture med soldater,

der var blevet syge hjemme

hos deres mor, men disse blev

Kaj Skamris på stationsarbejde: En sidefjeld til en kranvogn renses ren for rust og gammel

maling.

12 I Maj 2012

bare hentet ind på infirmeriet på den

kaserne, de nu hørte til, eller kørsel til

et hospital.

Entreprenørafdelingen

Der var Entreprenørafdeling med blokvogn

og dertil hørende trækker, vogn

667, en 6 cylindret Ford Trader. Der

gik ikke en dag, hvor der ikke var en

eller anden form for entreprenørarbejde,

og stationsleder Fælled i Hjørring

opsøgte rigtig meget arbejde, såsom

sommerhus-flytninger. Det foregik med

kaffemølle-donkrafte, der løftede huset

op, så blokvognen kunne køre ind under.

Der var mange blokvognstransporter

med maskiner, gummiged på larvebånd,

gravemaskiner. Der var især et entreprenørfirma,

der næsten dagligt benyttede

ZR Aalborg til flytning af bulldozere

på larvebånd. Jeg husker hvor ferm

dozerføreren var til at køre bulldozeren

op på blokvognen. Så snart den tippede

over kanten, bremsede han venstre

bånd og vupti holdt han i kørselsretningen,

klar til at køre. Der var et firma,

der udskiftede smeltere på diverse

destruktionsanstalter og nogle slagterier.

Han hed Andersen, og han ville kun

have Zonen Aalborg til assistance, lige

meget hvor i landet det var. Jeg husker

tydeligt, hvor vi var i Struer, ZR Viborg

og ZR Aalborg. Sådan en smelter skulle

slæbes ud og læsses på en vogn. En

smelter kunne godt tage en hel dag

med to mand og to kranvogne når den

skulle læsses på blokvogn eller andet

transportmiddel.

To kranvogne

Udover Ford Trader’en husker jeg navnlig

to kranvogne fra den tid: Vogn 707

Volvo benzin med manuelt udskydelig

rørkran og spil op gennem kranen, som

kunne betjenes ved højre side udvendig,

dengang alletiders. Det var utroligt,

hvad den blev udsat for. For at den

kunne løfte meget, var den forsynet

med en kraftig tung kofanger og en

ekstra vægtklods til at hænge uden på

kofangeren. Vi kunne også lægge sandsække

oven på igen. Hvis vi ikke kunde

nå helt op, lavede vi en opklodsning til

baghjulene at køre op på. Jeg tror ikke,

at Arbejdstilsynet var opfundet. (Om

denne vogn se Zone-Nyt nr. 53).

ZONE-NYT


Personhistorie

Vogn 601 Hanomag, en lille diesel vogn,

fin til næsten alt, bugsering, kørsel

med efterløber, bjærgning, bjærgning

af traktor i eng m.m., da den var let.

Den havde kopspil og var læsset med

mange ekstra wirer, så der var næsten

ingen bjærgning, der ikke lykkedes.

En blokvognstur

I Zone-Nyt nr. 49 skriver Jette Ørtoft

om en hændelse i hendes tid ved ZR

Aalborg, en hændelse hun nu 50 år

efter kan få gåsehud over. Så må jeg

også gå til bekendelse, jeg har også

et par hændelser, der stadig kan give

mig mareridt om natten og holde mig

vågen.

Den ene var en morgen vi mødte, så

sagde vores stationsleder Kaj Friis:

”Jeg har lovet en lille blokvognstransport

her kl. 08:00, men trækkeren

(Vogn 667) er på tur og kommer først

hjem senere.” Det var selvfølgelig et

problem, for Vogn 667 var den eneste

vogn med luftudtag, så blokvognen

kunne bremse på forhjulene. Jeg

sagde imidlertid, at det kunne jeg gøre

med vogn 707 og vores blokvogn. Den

havde trods alt påløbsbremse. ”Fint”

Stationerne i Aalborg og Viborg på entreprenøropgave. Nærmere oplysninger savnes.

ZONE-NYT

sagde Kaj Friis, ”Du kan tage Møldrup

med.” Møldrup var en redder vi havde

dengang. Transporten var en gummiged

på larvefødder, en tur på ca. 5 km. Den

skulle transporteres til en byggeplads

i Hasseris. Vejen blev mere og mere

stejl. Vi kørte selvfølgelig i det laveste

gear og speederen var i bund. Lige som

vi skulle dreje ind på byggepladsen,

døde Vogn 707. Problemet var nu, at

Vogn 707 ikke kunne holde blokvognen

med den tunge gummiged, selvom jeg

blokerede alle fire hjul, der slæbte cm.

for cm. tilbage. Jeg havde ikke tænkt

på, at vi kunne komme ud for en situation,

hvor vi havde behov for at bremse,

hvis blokvognen løb tilbage. Jeg råbte

til Møldrup: ”Smid klodser for hjulene

på blokvognen.” Han sprang ud af førerhuset

og greb fat i klodserne på ladet.

Den første klods kørte vognen over, og

først da blokvognens venstre baghjul

skulle over kantstenen samtidig som

højre hjul skulle over en klods stoppede

vogntoget. Da adrenalinen var faldet,

kaldte vi hjem og sagde, at vi skulle

have hjælp til at trække blokvognen det

sidste stykke. Jeg husker, at station

Hjørring var i Aalborg og det var dem,

der hjalp os. Vi er aldrig blevet moppet

Med udgangspunkt i stationen i Aalborg havde

ZR mange entreprenøropgaver i Nordjylland,

opbygget gennem mange års hårdt arbejde.

Annonce fra 1948.

Maj 2012 I 13


Personhistorie

med vores tur og det var heller ikke

noget vi talte om, men jeg kan stadig

vågne om natten og tænke på, hvad der

kunne være sket, hvis ikke vi havde fået

stoppet vogntoget og var rullet tilbage

ned ad bakken uden mulighed for at

bremse.

Ambulanceture i Aalborg

Den anden hændelse drejer sig om en

ambulanceudrykning. Det var Falck, der

havde overenskomst med det offentlige

om patientbefordring i Aalborg, det var

altid dem, telefoncentralen ringede til

ved færdselsuheld og opkald fra gaden.

Men det var også det redningskorps,

der fik patienten i vognen, der fik penge

for turen. Der var to taxa-selskaber

i Aalborg. Det ene var Minicab med

30 - 40 vogne, det var for det meste

Renault 8 med fire døre, de kørte i. De

ZR 892 Mercedes 328 1962 transporterer gravemaskine med ZR 880 Varig 1962 blokvogn.

14 I Maj 2012

fik rabat på abonnement ved Zonen,

men til gengæld skulle de kalde os, hvis

der bare var det mindste der lugtede

af sygehus, så skulle vi nok overtale

patienten til for en sikkerheds skyld at

tage med på sygehuset. Jeg kan nikke

genkendende til beretningen fra Jette

Ørtoft i Zone-Nyt nr. 49. Hvis det

var mod syd, havde vi chancen for at

komme først, da vi havde kortere kørevej.

Vi rykkede derfor ud, og når Falck

havde passeret Forchammervej, hvor

stationen lå, fik vi besked over radioen.

Assistent Bent Røn kørte og lærte

mig, at når vi var ud for den tilskadekommende,

skulle sidemanden hoppe

ud. Bagved ville Falck køre helt op bag

vores kofanger, så vi ikke kunne lukke

bagdøren op, men Bent Røn var snu,

han blev nemlig bag rattet og kørte så

to meter frem og sidemanden var ved

ZONE-NYT


Personhistorie

døren, hev båren ud og Falck-folkene

måtte nu hjælpe os med at få patienten

i VORES båre.

En færdselsulykke

En anden hændelse, der kan få hårene

til at rejse sig, indtraf 5. november

1961, den første store ulykke i mit liv.

Syv personer i en bil kørte ud foran et

tog ved Nibe. Nibe havde Zone-station,

og derfor fik de meldingen. De ringede

til ZR Aalborg som sendte to ambulancer.

Jeg var med Bent Røn og vi kørte i

pendulfart til Nibe sygehus. Jeg husker

den sidste vi kom med. Jeg var ved at

rede båren op, og bag et forhæng stod

to bårer med lagen over, det var bedsteforældrene.

Der kom lyd fra den ene

og jeg sagde til en læge: ”De er da ikke

døde”, hvorpå han sagde: ”Unge mand,

her må vi prioritere.” Senere skulle

patienterne overflyttes til Århus, og

to gange var Bent og jeg i Århus med

udrykning. Jeg sad bag i bårerummet

sammen med lægen og den kvæstede.

Da vi om aftenen skulle sove og lukke

øjnene kunne jeg se og høre udrykningsflaget

hamre på taget, udrykningshornet

og se de lemlæstede hoveder for

mig. Jeg sagde til mig selv, at det er

ikke redningsmand du vil være, men jeg

blev der i 41 år.

En nat vi kørte en tur for station Nibe,

kaldte Bent Røn: ”Hvor er I?” – ”Aalborgvej”

– ”Jeg har en hastetur bagefter”

– ”Modtaget”. Det var en tur

var til en adresse i midtbyen på 1 sal.

Den første forhindring, ingen P-plads

ved opgangen. Hoveddøren var låst, en

ældre oprevet dame råbte: Min mand

For at forstå nutiden,

må man kende fortiden …

Bliv medlem af Zone-Redningskorpsets Venner

Sådan gør du:

Ring til Ingelise Nielsen

på telefon 30 63 75 36 eller send en mail

medlemsservice@zone-redningskorpset.dk

ZONE-NYT

dør, skynd jer dog.” Det råbte hun rigtig

mange gange. Da vi kom op på 1. sal,

et rigtig rigmands hjem, korridoren var

fyldt med store, dyre stole og borde,

som vi først skulle flytte, mens konen

råbte. Jeg kikkede ind i soveværelset,

og hvad så jeg, en kæmpe, kæmpe

stor mand, gråblå i hovedet, en kæmpe

mave. Jeg tænkte, hvordan i alverden

får vi ham ned, den dag i dag ved jeg

det ikke, formentlig bump på bump ned

ad trappen. Da vi fik ham i båren og

skulle de 100 meter hen til Vogn 771,

der var jo kun hjul under fodenden,

var vi så udmattede, at vi næsten ikke

kunne løfte båren op i ambulancen. På

vej til sygehuset, 10 minutters kørsel,

råbte den kone stadigvæk og det fortsatte

på sygehuset. Jeg husker, mens

vi gjorde båren klar, kom der en læge

ud til os og sagde: ”Det har været en

hård tur, men I har gjort hvad I kunne,

han har været død før I kom.” Hvor det

dog lettede.

Det var en fantastik tid ved ZR Aalborg,

med alt det jeg fik lært. Opgaven skulle

løses, og det har jeg haft meget gavn

af hele mit liv. Efter sammenslutningen

søgte jeg om at komme til Farsø. Der

var jeg til 1. april 1964, kom da til Skive,

fordi Falck skulle overtage sygehusets

tre ambulancer, som var drevet af

Røde Kors. Der startede så et nyt liv,

det har også været interessant.

Skive juli og september 2011

Med venlig hilsen

Kaj Skamris

Som ganske ung redder blev Kaj Skamris

udsat for at måtte sidde i alene i bårerummet

med hårdt kvæstede personer, mens den

erfarne assistent kørte ambulancen. En helt

almindelig ”opgavefordeling” dengang. Oplevelsen

kan stadig holde Kaj Skamris vågen om

natten.

Maj 2012 I 15


Garagen på Platanvej ca. 1960. Herover ZR 614 Volvo 1957 Bugservogn,

ZR 623 Mercedes 1957 personvogn, ZR 100 Ford V8 1937 katastrofevogn,

ZR 636 International 1958 kranvogn og ZR 559 Ford Courier 1954

ambulance. Fra Bent Pohls fotosamling.

More magazines by this user
Similar magazines