Gudstjenester - Fårdrup Sogne

flakkebjergsogn.dk

Gudstjenester - Fårdrup Sogne

Dato Dag i kirkeåret

2. dec. 1. søn. i advent

9. dec. 2. søn. i advent

Gudstjenester

Høve Fårdrup Flakkebjerg Skørpinge

14.00 Salmejazztrioen

11. dec. Tirsdag 9.30 Julearrangement

for de

mindste

16. dec. 3. søn. i advent

14.00 Familiegudstjeneste

21. dec. Fredag 10.00 Julegudstjeneste

for skolen

23. dec. 4. søn. i advent

9.00 EOD

24. dec. Juleaften 14.00 15.30

25. dec. Juledag 10.30 9.00

26. dec. 2. juledag 10.30

30. dec. Julesøndag 9.00 10.30

1. januar Nytårsdag 16.00

10.30 SkælskørRytmiske

kor

6. januar Hellig tre

konger

9.00 AJ

13. januar 1. søn. e.

h.t.k.

10.30 9.00

20. januar Sidste søn. e.

h.t.k.

10.30

27. januar Septuagesima

9.00 10.30

3. februar Seksagesima 10.30 9.00

10. februar Fastelavn 9.00 EOD

17. februar 1. søn. i fasten

10.30

24. februar 2. søn. i fasten

10.30 9.00

28. februar Onsdag En aften med Holger Lissner kl. 19.00 i Gimlinge Kirke

AJ: Gudstjenesten ledes af Anna Jakobsen, sognepræst i Gimlinge og Hyllested

EOD: Gudstjenesten ledes af Ernst Otto Diderichsen, sognepræst i Sørbymagle og Kirkerup,

provst i Skælskør provsti

Høve - Flakkebjerg

Kirkeblad

Fårdrup - Skørpinge

Nr. 13 December - februar 2013

GØR DØREN HØJ

GØR PORTEN VID


orsiden til dette nummer af F kirkebladet prydes af en

elefant. Ikke særlig juleagtigt,

kan man sige – og dog.

Der var nemlig en gang hvor

cirkus kom til byen: De kom

kørende med vognene fulde af

klovner og andet godtfolk. De

kom med alverdens dyr og slog

sig ned på engen og folk strømmede

til. Til cirkus kom også

en dame med fire små drenge

ved hånden. Hun var forstander

på hjemmet for blinde børn,

som lå i netop denne by. Hun

bad om lov til at vise drengene

elefanterne. ”Drengene

kan intet se” sagde hun ”men

det vil være en stor oplevelse

for dem at klappe eller føle

på de store dyr”

Cirkusdirektøren gik selv

med kvinden og drengene til

elefanternes indhegning. Og

drengene blev ført frem til

det store dyr. Den første

dreng lagde hånden på elefantens

ben. Forsigtigt følte han

hele vejen rundt. Lagde armene

omkring det mens han stod og

mærkede dyrets storhed. Den

næste dreng mærkede noget

kilde på ryggen da elefanten

lagde sin snabel om ham. Han

hvinede af fryd da den løftede

ham op i luften. Den tredje

dreng fik fat i elefantens glatte

stødtænder. Han så helt forskrækket

ud da han mærkede

hvor hårde de var. Den fjerde

dreng, var blevet så bange, at

han ikke turde gå ind til

2

Om jul og elefanter

elefanten. Cirkusdirektøren

holdt derfor elefantens hale

frem imod ham, og drengen

greb fat i den tynde pjuskede

tot. Han åndede lettet op da han

mærkede halen i sin hånd. Nu

turde han tro på, at elefanten

ikke var farlig.

Hjemme igen fortalte drengene

om elefanten. Den ene fortalte

”Den var enorm, og solid som

et træ”. Den anden fortalte ”en

elefant er ligesom en varm

slange, der giver kram og flyveture”.

Den tredje sagde ”En

elefant er hård som en klippe”

og den fjerde dreng forsikrede

at ”den var helt ufarlig, - meget

tynd og lidt pjevset.”

Ingen af de fire drenge havde

set elefanten, men havde oplevet

4 forskellige sider af den,

og de gav forskellige billeder

af den, når de fortalte om den.

Ingen af drengene kunne give

det fulde billede, men sammen

kunne de fortælle mere.

På samme måde er det med

Gud. Ingen af os har set ham,

og sandsynligvis har vi vidt

forskellige oplevelser af ham.

Som med elefanten kan ingen

gi’ det fulde billede af ham.

Nogle har rørt ved elefantens

ben – og kan fortælle om Gud,

mægtig som skaberen af universet.

Nogle har rørt ved snablen

og kan fortælle om fantastiske

ting, Gud kan gøre. Nogle

har rørt stødtænderne og taler

om Gud med ærefrygt og respekt.

Andre igen har rørt ved

halen og taler om Gud som en

blid trøster. Gud viser sig for

mennesker på forskellige måder

til forskellige tider.

Julens fortælling om Gud

udfordrer billedet af den

stærke almægtige Gud, som

vi kan gå rundt med. For til

jul fejrer vi at Jesus blev

født. Jul er billedet af stalden

i Betlehem, af den nyfødte

i krybben. Julen viser

os en sårbar Gud, men også

en Gud som vil os så meget,

at han gav slip på sin almagt

og kom til verden som én af os

og delte det liv vi lever med os.

På den måde gav han os muligheden

for at se lidt mere af

ham, danne et andet billede af

ham end det vante.

Og sådan blev elefanten alligevel

lidt juleagtig. fordi den på

sin egen enorme måde fortæller,

at julebarnet i krybben er

én måde at se Gud på, men

samtidig rummer han så uendelig

meget mere end vi kan se,

endsige forstå. Glædelig jul.

Grith Seersholm

Kirkelig vejviser

Sognepræst:

Grith Seersholm, Bygaden 4, Høve, 4261 Dalmose, tlf.

58188312

Mobil: 24892555 Mail: grse@km.dk

Træffes bedst om formiddagen på hverdage. Fredag er

præstens fridag.

Graver for Høve og Flakkebjerg kirkegårde:

Asger Hansen tlf. 22485120

Graver for Fårdrup og Skørpinge kirkegårde:

Gunner Jørgensen: tlf. 20294332

Menighedsrådet:

Formand: Ulla Hjermind, Hylleparken 3, 4200 Slagelse

Kasserer: Tove Pedersen, Jellingevej 4, 4261 Dalmose,

58188144, mail: tove.jp@mail.tele.dk

Kirkeværge for Høve Kirke:

Aase Andersen, Bygaden 13, 4261 Dalmose, 58188087

Kirkeværge for Flakkebjerg Kirke:

Kurt Andersen, Hylleåsen 54, 4200 Slagelse, 20211346

Kirkeværge for Fårdrup kirke:

Karen Walberg Jürs, Fårdrupvej 7, 4200 Slagelse

Kirkeværge for Skørpinge Kirke:

Mette Ninn-Hansen, Slagelsevej 28, 4200 Slagelse, 58584350

Hver kirke har sin egen hjemmeside:

www.hovesogn.dk, www.flakkebjergsogn.dk, www.faardrupsogn.dk, www.skorpingesogn.dk.

Kig forbi og følg med i hvad der sker.

Kirkebladet omdeles af Grafisk produktion. Modtager du ikke bladet, hører vi gerne fra dig.

Kirkebladet redigeres af redakudvalget som består af:

Grith Seersholm, sognepræst, Anders Friis, Flakkebjerg,

Tove Pedersen, Skørpinge, Aase Andersen, Høve

Alle er velkomne til at bidrage med indlæg til kirkebladet – jo flere der bidrager, jo mere

spændende bliver det for os alle at læse. Deadline for næste kirkeblad er 24. januar 2013. Indlæg

sendes til sognepræsten på mail: grse@km.dk - eller til Høve Præstegård.

11


aværende menigheds- D rådsformand for Høve

MR Hans Rosenqvist bankede

en dag på min dør, for at forhøre

sig, om ikke jeg kunne tænke

mig at føre Høve menighedsråds-

samt præstegårdens

regnskab.

Det er nu 23 år siden, der er

sket meget i de mellemliggende

år. I min tid er kirken renoveret

indvendigt, sakristiet er

renoveret, vi har fået lavet graverbygning,

kirkemuren er

repareret.

Fælleshuset er renoveret op til

flere gange, men nu kan vi

være rigtig mange, som vi heldigvis

er til nogle af arrangementerne,

som vi har fået

igangsat.

Der har i årene været 4 meget

forskellige præster, og gravere,

samt det musiske personale -

for ikke at tale om de øvrige

menighedsrådsmedlemmer, er

udskiftet flere gange. Jeg har

lært rigtig mange dejlige men-

ræsten træffes ikke på følgende dage:

P

22.-23. dec.

27.-29. dec.

5.- 6. jan.

4.-10. feb.

10

Tak for nu...

nesker at kende igennem årerne

i denne menighed, som jeg

pludselig blev en del af, uden

at vide at jeg godt kunne tænke

mig at være med der. Men det

har været gode år. Ud over de

større ting, der skal laves, skal

tingene jo køre som i en anden

virksomhed. Der er nogle skattekroner

som skal fordeles ud

til alle kirkerne i kommunen og

her er det menighedsrådets

opgave at sørge for, at netop

vores del at pengene rækker til

de udgifter, der nu måtte være

– det er ikke altid lige nemt,

det har virkelig været nødvendigt

at se på besparelser, men

det er jo også spændende at få

det til at hænge sammen.

Mange gange har det kun lige

gået, at der har været afløsere

til de, der meddelte, at de ikke

ville opstille igen når der var

valg. I år bliver alle 4 menighedsråd

Høve-Flakkebjerg-

Skørpinge og Fårdrup så lagt

sammen, og der skulle ”kun”

Præsten holder fri

Der henvises til sognepræst i Gimlinge Anna Jakobsen 58186193 / ajak@km.dk

bruges 2 fra hver kirke (mod

tidligere 5) men alligevel var

det ikke nemt at sætte holdet, i

Høve og Fårdrup mangler der

stadig personer, om ikke andet

så som suppleanter.

Jeg ville sådan ønske at du, der

sidder og læser dette tænker, at

du kunne da godt give et nap,

jeg har selv meldt mig som

frivillig til arrangementer fremover,

det kunne du også gøre,

for at se om det måske var noget

for dig. Denne valgperiode

er ”kun” 2 år, så om 2 år skal

der være valg igen. Meld dig

på banen – kom til menighedsrådsmøderne

og se hvordan det

foregår. Støt op om vores kirker.

Jeg vil takke alle for godt samarbejde

i årene. Og ønske Held

og lykke til det nye menighedsråd.

Leni Hansen, kasserer

I

begyndelsen af november

rejser Tina Jensen,

Flakkebjerg og ni andre

frivillige fra Folkekirkens

Nødhjælp på studietur til

den nordlige del af Uganda

i Afrika. De skal besøge en

række af de projekter, der

får støtte fra Folkekirkens

Nødhjælp i Danmark.

Turen går til den fattigste del af

Uganda, hvor de bla. skal besøge

et projekt, hvor kvinder støtter

hinanden i at få indflydelse

i samfundet og i at hjælpe hinanden.

− Jeg og min familie har gennem

årene med glæde støttet

både Folkekirkens Nødhjælps

og andre organisationers arbejde

i den tredje verden for at

skabe udvikling. Vi mener, vi

har en pligt til at hjælpe, når vi

kan. Jeg har aldrig tvivlet på, at

det nytter noget, men nu får jeg

mulighed for selv at se og

mærke, hvad det betyder, at vi

støtter, siger Tina Jensen, som

tilføjer: Jeg er meget glad for

den måde, Folkekirkens Nød-

Afrika tur-retur

hjælp arbejder, nemlig ved at

støtte lokale organisationer. De

laver udviklingsprojekter, der

sætter folk i stand til at kunne

klare sig selv. Jeg glæder mig

meget til at komme helt tæt på

de organisationer, og jeg er

stolt over, at Folkekirkens

Nødhjælp lader mig komme ud

og se, om tingene også fungerer

efter hensigten, siger Tina

Jensen.

Hun og de andre frivillige fra

Folkekirkens Nødhjælp skal

helt ud i bushen, hvor fokus vil

være på, hvordan det lykkes at

begrænse sulten. Den del af

Uganda, man skal besøge, er

hårdt ramt af klimaforandringer

med ekstrem tørke afløst af

Høstkollekt

V ed årets høstgudstjenester blev der samlet ind til Folkekirkens

Nødhjælp hvilket gav et resultat på 3119,50

kr. Der blev både samlet ind i kirkerne, samt ved den traditionelle

auktion ved fællesspisningen bagefter. Tak for alle

bidrag store som små. Pengene er sendt videre til Folkekirkens

nødhjælp.

ekstrem regn på uberegnelige

tidspunkter, så der er store udfordringer

i at introducere nye

dyrkningsmetoder.

De 10 frivillige fra Folkekirkens

Nødhjælp er alle lokale

ledere af den sogneindsamling,

der foregår over hele landet

hvert år i marts.

Deltagerne i studierejsen 2.-11.

november betaler selv rejsen,

og i Uganda er det lokale medarbejdere

i Folkekirkens Nødhjælps

regionalkontor, der tilrettelægger

turen sammen med

de lokale samarbejdsorganisationer,

der står for selve projekterne.

Hans Jørgen Hansen

3


Flakkebjerg:

Fremvist:

18.nov. Absalon Steen Lykke Hansen

Begravet

22. aug. Linda Neumann Torndyb Madsen

Bisat

30. aug. Freddy Allan Juul Kristiansen

2. nov. Arne Vincents Larsen

Døbte, døde, viede

Velsignelse af ægteskab

10. nov. Bettina Isling Klemmesen Wilkens & Martin Wilkens

Døbt

10. nov. Maja Isling Wilkens

Skørpinge:

Viet

20. okt. Heidi Hostrup Gøtze Jozwiak og Jan Henri Gøtze Jozwiak

Død 4.juni - bisat 9.juni

4

Mindeord

Niels Aage Nielsen var uddannet svejser og arbejdede bl. a. på Stigsnæsværket.

Men en arbejdsulykke satte en brat stopper for dette arbejde, som han holdt meget af.

Niels Aages håndværksmæssige baggrund forstod han at udnytte i sit senere arbejde ved kirkerne,

idet han afløste sin far som graver ved Høve og Flakkebjerg kirker.

Dette arbejde udførte han med stor dygtighed i 25 år og nåede således at fejre 25 års jubilæum,

inden han lod sig pensionere.

Niels Aage var altid god for en historie og var vellidt af besøgende på kirkegården.

Niels Aage var filatelist og havde en fornem frimærkesamling. Anita og Niels Aage var begge

glade for at rejse. Et af de foretrukne rejsemål var Kreta, som de besøgte adskillige gange.

Vore tanker går til familien

Æret være Niels Aages minde!

et handler om kærlighed, D for uden kærlighed

blandt mennesker, ville tilværelsen

være trist.

Men hvad er kærlighed, og

hvorledes kan den forklares.

En ukendt forfatter har med

udgangspunkt i Paulus første

brev til Korintherne

beskrevet fænomenet således:

Hvis jeg nu var så klog, at jeg

kunne tale alle verdens sprog,

men ikke havde kærlighed,

ja, så var jeg ligeså værdiløs

som en sneskovl en varm sommerdag.

Hvis jeg vidste, hvad der skulle

ske i verden om ti år og vidste,

hvordan man laver en schweizerost

og havde en tro på størrelse

med Mount Everest, men

savnede kærlighed, så var jeg

alligevel kun et nul.

Hvis jeg gav mit yndlingssovedyr

væk til min værste fjende

eller udleverede min krop til

tortur, men gjorde det uden

kærlighed, så ville det være

ligeså værdiløst som en nødudgang

i en u-båd.

Kærligheden giver det sidste

stykke af chokoladekagen til en

ven. Kærligheden bliver ikke

misundelig på det hold, som

vandt fodboldkampen. Kærligheden

er ikke storsnudet, ikke

Det handler om kærlighed

engang over den sejeste bil i

byen.

Kærligheden siger: "værs´god"

og "mange tak" og ikke "stik

mig den". Kærligheden bliver

ikke ude af sig selv eller har

elefanthjerne, når det handler

om at huske på andres fejltagelser.

Kærligheden bliver ikke forarget

over et nederlag men bliver

glad, når en kamp vindes, hvis

den er spillet retfærdigt.

Kærlighedens batterier rækker

længere end det stærkeste Duracell

batteri. kærligheden tror

stadig på et menneske, selvom

det har vendt sig bort. Kærligheden

håber, selvom der ikke

er nogen synlig grund til at

håbe. Kærligheden er ligeså

udholdende som en maratonløber.

Seere og spåkoner vil komme

til at tie. Kundskaber om hvordan

man løser en andengradsligning

og hvad hovedstaden

heder i Uzbekistan, vil blive

glemt. Men kærligheden er

som Amazonfloden. Den vil

altid fortsætte med at flyde.

Tre ting vil altid bestå: Tro,

Håb og Kærlighed. Og størst af

dem er Kærligheden.

Helge Duer

Høve

9


ulen slutter helligtrekongersdag. Det er d. 6.

J januar. I mange hjem står julepynten fremme

indtil da. I gamle dage tændte man på helligtrekongersaften

(dvs. aftenen før helligtrekonger)

et tre-armet lys og lod det brænde helt ned.

I nogle lys lå en lille ladning krudt der hvor de

tre arme samledes, og når vægen antændte krudtet

lød et lille knald. Julen sluttede først når

knaldet havde lydt.

I Frankrig fejrer man Helligtrekonger som en

særskilt fest. Og til en hver god fest hører en

særlig ret. Her kommer opskriften på den franske

”kongekage” La galette des Rois. Det er

tradition at gemme en bønne i kagen. Den der

finder bønnen i sit stykke bliver ”konge for en

dag”.

125 g smør

125 g sukker

3 æg

125 g fint hakkede mandler

1 pakke butterdej/ 4 optøede plader fra frost

1 tørret bønne

Kirkebil

lle ældre og gangbesværede der bor i Høve, Flakkebjerg, Fårdrup eller Skørpinge sogne kan

A gratis bestille kirkebil til gudstjenesterne i en af kirkerne hos Arnes busser på tlf. 20 12 62

18. Kirkebilen skal bestilles senest lørdag eftermiddag.

8

Hellig tre konger

Smør og sukker piskes til det er lyst og luftigt. To æg piskes i ét ad gangen. De finthakkede mandler

vendes i. Butterdejen rulles ud i to stykker. Det ene lægges i bunden af en smurt tærteform og

skæres til. Mandelfyldet lægges på. Husk at gemme bønnen i fyldet! Tærten dækkes med det andet

stykke butterdej, der skæres til i kanten. Siderne klemmes godt sammen så fyldet ikke flyder

ud under bagning. De kreative kan ridse mønstre i låget med en skarp kniv. Pas på ikke at lave hul

i låget. Tærten pensles med det sidste æg.

Bages i 30 minutter ved 200 grader.

Nyt menighedsråd

Her kan du se hvem der sidder i det nye råd og hvordan rådet har konstitueret sig:

Formand: Ulla Hjermind – Flakkebjerg

Næstformand: Mette Ninn-Hansen – Skørpinge

Kasserer: Tove Jøker Pedersen – Skørpinge

Øvrige medlemmer af rådet er:

Kurt Andersen – Flakkebjerg

Helge Peter Duer – Høve

Aase Andersen – Høve

Ny graver

V ores graver gennem 5 år går på studieorlov 1. januar. Camilla

er i gang med en læreruddannelse og har søgt et halvt års orlov

fra graverjobbet i den forbindelse, hvilket menighedsrådet har

bevilget. Menighedsråd, personale og præst ønsker Camilla god

læselyst – og på gensyn.

I mellemtiden ansættes Asger Hansen i stillingen. Det vil derfor

være Asger man møder på kirkegården og i kirken igennem vinter-

og forårsperioden. Asger er 47 år, tidligere landmand og er pt. i

gang med en uddannelse som anlægsgartner. Desuden er han nylig

valgt til menighedsrådet i Boeslunde.

Velkommen til Asger og god arbejdslyst, vi glæder os til samarbejdet.

Suppleanter for Flakkebjerg:

Anders Friis

Rene B. Olsen

Suppleanter for Skørpinge:

Anders Nielsen

Jørn Ninn-Hansen

Det lykkedes desværre ikke at stille suppleanter i Høve og Fårdrup

Til kirkeværger er valgt

For Høve Kirke: Aase Andersen

For Flakkebjerg Kirke: Kurt Andersen

For Skørpinge Kirke: Mette Ninn-Hansen

For Fårdrup Kirke: Karen Walberg Jürs (uden for rådet)

Til det gamle råd og de afgående medlemmer skal lyde en stor tak for den store indsats I hver især

har lagt i menighedsrådsarbejdet. Tak for godt samarbejde.

Til det nye råd: Tillykke med valget og god arbejdslyst!

5


Julearrangement for de mindste

11. december kl. 9.30 i Flakkebjerg kirke

Jul er en fest for børn og barnlige sjæle – fyldt med glæde og forventning.

Med til julen hører juletræet. Byens mindste inviteres til at være med når Flakkebjerg

kirkes juletræ skal pyntes. Arrangementet er tilrettelagt for børnehavebørn,

men alle er velkomne – forældre, søskende, bedsteforældre, dagplejere

og dagplejebørn.

6

Salmejazztrioen

1. søndag i advent (2. december) i Høve kirke kl. 14.00

Traditionen tro inviteres til musikgudstjeneste 1. søndag i advent.

Salmejazztrioen har ved tidligere lejlighed betaget folk i Flakkebjerg

og omegn. Nu vender de tilbage og gør gudstjenesten til en fest. Trioen

fortolker nye og gamle melodier fra den danske salmebog og andre

”kirkevenlige” musikstykker. Musikerne er solide sjællandske kræfter:

Jacob Jensen, på kontrabas, Per Carlsen på trompet og Christoffer

Magdalus på keyboard.

Trioens udgangspunkt er de originale salmemelodier og harmonier,

men kombineret med jazzmusikkens improvisation skabes helt nye og spændende arrangementer

af disse smukke sange.

Efter gudstjenesten serveres æbleskiver og gløgg i Fælleshuset.

9. december kl. 10.30

i Skørpinge kirke

2. søndag i advent

Gudstjeneste og koncert

i Skørpinge kirke.

Efter højmessen serveres

der en kop kaffe i

våbenhuset mens Skælskør Rytmiske Kor gør klar til julekoncert i kirken. Koret synger populære

julesange som fx White Christmas og Skal vi klippe vore julehjerter sammen. Vi har ved tidligere

lejligheder haft besøg af koret, som altid møder op med stor sangglæde og entusiasme. Det er en

fornøjelse at kunne præsentere dem endnu en gang. Alle er velkomne til både højmesse og koncert

– og kan man ikke nå at komme til gudstjenesten, er man stadig velkommen ved koncerten.

Læsekreds

Læsekredsen er i gang igen og mødes næste gang 11. december i Kobberhuset

kl. 19.00. Det er Linn Ullmanns bog ”Nåde”, der er på programmet.

Johan ligger for døden og får sin kone til at love at hjælpe ham med at

dø, når han selv ikke vil leve mere. I første omgang vægrer hun sig.

Men senere giver hun ham det løfte at hun vil gi’ ham en sprøjte når

tiden er inde. Men hvornår er den det? Da tidspunktet nærmer sig,

ændrer perspektivet sig for både Johan og hans kone. Bogen er ikke et

indlæg for eller mod dødshjælp, forfatteren tager ikke stilling, hun

registrerer blot. Det gør, at bogen kommer til at virke ekstra stærkt.

Alle er velkomne til at læse og diskutere med.

Familiegudstjeneste

3. søndag i advent (16. december) kl. 14.00 i Flakkebjerg kirke

Familiegudstjeneste for store og små. Minikonfirmanderne medvirker ved

gudstjenesten og viser, hvad vi har arbejdet med i løbet af efteråret. Efter gudstjenesten

går vi til forsamlingshuset, hvor der serveres kaffe og lagkage ved det

traditionelle julemøde. Alle er velkomne.

Torsdag den 28. februar kl. 19.00 i Gimlinge

kirke

En aften med Holger Lissner

Holger Lissner har været sognepræst i Sdr. Bjert og

højskolelærer på Løgumkloster højskole. På denne

aften vil han fortælle om Gudsbilledet i sine salmer,

som han har skrevet igennem 40 år. På sin egen

levende facon lærer han os de melodier vi ikke

kender, så vi alle får lejlighed til at synge salmerne

og prøve dem af på vores egen krop. Fællesarrangement

gl. Hashøj sogne.

7

More magazines by this user
Similar magazines