Ledelsesrådgiver og forfatter Markus Bjørn Kraft

oedf.dk

Ledelsesrådgiver og forfatter Markus Bjørn Kraft

Grib forandringen

ØDF ledelseskonference


Vi lever i de radikale

forandringers tid

67%


Alle ønsker udvikling – men ingen

forandring

41 - 24

Søren Kirkegaard


MODSTAND


3 TYPER FORANDRING


Fra forandringsparat

til forandringsskabende


FORANDRINGSPROCESSEN

KRAFT & PARTNERS 5-TRINS MODEL


10 - 25 - 65


Shared vision

2004 / 2005 2006 – 2008 2009+

Stabilize the

company

(get control

Build defensible

core of products

Rebalance

capital

structure

Improve core

business

Survival Profitable core platform

Growth

Organic growth

Turnaround Business transformation Brand revitalization


FASE 2 - LEDELSESKRAFT

Byggende på strategien fastlagt i fase 1, er fokus i fase 2 at klæde nøglepersoner

på til at gøre deres andel til at gøre forandringen til en succes

Karakteriseret ved

• Ledelsen sætter det udvidede forandringsteam

• Skabelse af stærkt commitment – information og dialog

• Træning og uddannelse af mellemledere og øvrige nøgleinteressenter

• 25% af implementering af strategien

Primære udfordringer

• Tidspres – ligesom i fase 1

• Ansigt til ansigt med den første rigtige modstand

• At gå fra lukket-rum direktions-arbejde til mere åben masse-ledelse

• Vanskeligt at ’spotte’ hvem der er klar/ikke-klar til forandring


LEDELSESKRAFT


Manipulation Overtalelse

Tvang Autoritet

MAGT


KOMMUNIKATION

Tre byggeklodser

1. Afsender

2. Budskab

1. Modtager

Kommunikation er en proces, der sker i

relationen mellem mennesker


MODTAGEREN

Perception

is

reality


”FINISHED FILES ARE THE

RESULT OF YEARS OF

SCIENTIFIC STUDY COMBINED

WITH THE EXPERIENCE OF

YEARS”


LEDELSESSTILE

Retningsgivende Støttende

Inspirerende


Fase fire

Fra brændende platform til

brændende engagement

Lars Rasmussen Coloplast


FASE 4 – PÅ VEJ OP

Ovenpå den hårde og måske kaotiske fase 3 – er accepten kommet i hus.

Det praktiske forandringsarbejde pågår ofte stadig, men en god rytme

sætter ind.

Karakteriset ved

• Omsadling fra brændende platform til brændende engagement

• Fjerne barrierer for strategien og visionen

• Synliggøre den tiltagende accept og fremskridt – små sejre

• Ledelsen skal blive ved med at være synlig

• Ikke at erklære sejr for tidligt !

Primære udfordringer

• Holde momentum - energien skal fornyes, evt. med nye folk

• Skarpt øje for dem der ikke passer ind i den nye tilstand

• Svær omstilling for ledelsen – ’type-skift’ til inspirerende lederskab


Change must happened when it is possible, not

when it is necessary

Jørgen vig Knudstorp LEGO


Carpe mutatio

Markus Bjørn Kraft

mbk@kraft-partners.dk

Tlf: 40309474

www.Kraft-Partners.dk

More magazines by this user