Bilag 1 - T21 - Indkomne bemærkninger - Herning Kommune

herning.dk

Bilag 1 - T21 - Indkomne bemærkninger - Herning Kommune

T21 - Offentlig høring - bemærkning nr. 5

I forbindelse med borgermødet d. 12.12.2011 var der flere ting som undrede os …

- Vi fik indledningsvis at vide, at vi ikke skulle diskutere vindmøllernes beliggenhed, da dette

allerede var vedtaget. Og på en oversigt over processens forløb kunne vi se, at ovenstående møde

var sidste reelle høring inden den endelige beslutning omkring opførelsen af vindmøllerne. Hvordan

kan det være, at vi modtager et personlig brev omkring afholdelse af dette møde (uden vi reelt har

nogen mulighed for at stille spørgsmål – og dermed få svar) og at vi ikke i starten af processen

modtager et brev omkring igangsættelsen af forløbet, sådan at vi bliver inddraget (formelt) i forløbet,

og kan føle, at vi er en del af processen?

- Billedmaterialet i VVM-redegøreslen/miljørapporten viser ikke det reelle visuelle indtryk af

møllerne, når vi opholder os i haven. Hvordan kan det være, at billeder ikke tages fra det mest direkte

punkt fra matriklen og til nærmeste vindmølle. Det er vigtigt for os, at man i beregningerne af den

visuelle påvirkning som vindmøllerne har, tager højde for hvilke udenomsarealer, der er tale om. (I

dette tilfælde er det vores have, hvorfra vindmøllerne vil være mest synlige. En nyanlagt have, som vil

være lang tid om kunne skærme for noget som helst, og som vi vil færdes i overalt og ikke kun 15 m.

fra stuehuset).

Vi håber at I i fremtidige projekter vil være mere opmærksomme på at inddrage de nærmeste naboer

fra starten af processen. Det ville have givet os en anerkendelse.

Hilsen

Anders og Pia

More magazines by this user
Similar magazines