Bilag 1 - T21 - Indkomne bemærkninger - Herning Kommune

herning.dk

Bilag 1 - T21 - Indkomne bemærkninger - Herning Kommune

T21 - Offentlig høring - bemærkning nr. 7

Vi bor i den sydlige del af det uforstyiTede landskab.

Områdets væsentligste værdi er netop, at det er uforstyrret og præget af stilhed. Kom selv og lyt!

Vi har ikke de bynære områders fordele som fx offentlig transport, indkøbsmuligheder, cykelstier,

arbejdspladser, skoler, kulturtilbud m.v.

Til gengæld har vi ingenting! Og det er netop dette "ingenting", der giver den uvurderlige stilhed,

der er her i området. Det er derfor vi bor netop her.

Det er urimeligt at opstille vindmøller, der kan medvirke til at gøre omfanget af det uforstyrrede

landskab mindre. Vindmøller bør opstilles så langt væk, at det ikke får nogen som helst indflydelse

på det uforstyiTede landskab. Ellers svinder dette unikke landskab bid for bid, og om få år vil det

være under 100 km 2

, hvorefter det helt kan sløjfes. Hvis I tillader opstilling af nye vindmøller med

en totalhøjde på 125-135 meter i omi-åde T21, risikerer I at være medvirkende til uigenkaldeligt at

fjerne endnu en del af det sjældne og uforstyrrede landskab. Vi frygter, at det vil medføre opstilling

af flere vindmøller, der så igen vil fjerne mere af det uforstyiTede landskab. I risikerer at starte en

domino-effekt, der ender med at ødelægge den største værdi vores omi-åde har. Derfor siger vi nej

tak!

Med venlig hilsen

Carsten D. Hansen og Marianne Nielsen

Blåkærvej 6

Karstoft

6933 Kibæk

Side 2 af 4

More magazines by this user
Similar magazines