12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Postvej 84, 8382 Hinnerup

favrskov.dk

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Postvej 84, 8382 Hinnerup

Indholdsfortegnelse

1. Baggrund for godkendelsen....................................................................................................................... 5

1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse............................................................................................................. 5

1.2 Ikke teknisk resumé ................................................................................................................................. 5

2. Vilkår for afgørelsen.................................................................................................................................... 9

2.1 Gyldighed ................................................................................................................................................. 9

2.2 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold ............................................................................. 9

2.3 Husdyrholdet og staldindretning ............................................................................................................ 10

2.4 Ventilation .............................................................................................................................................. 10

2.5 Fodring og foderopbevaring................................................................................................................... 11

2.6 Energi- og vandforbrug .......................................................................................................................... 11

2.7 Spildevand og regnvand ........................................................................................................................ 12

2.8 Affald, olie og brændstof ........................................................................................................................ 12

2.9 Gødningsproduktion og – håndtering .................................................................................................... 13

2.10 Forurening og gener fra husdyrbruget ................................................................................................. 14

2.11 Påvirkning fra arealerne og udbringning af husdyrgødning................................................................. 15

2.12 Driftsforstyrrelser og uheld................................................................................................................... 15

2.13 Egenkontrol.......................................................................................................................................... 16

3. Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold.......................................................................... 18

3.1 Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger, afstandskrav m.v. .................................................................18

3.2 Placering i landskabet............................................................................................................................ 19

4. Husdyrhold, staldanlæg og drift .............................................................................................................. 21

4.1 Husdyrhold og staldindretning ............................................................................................................... 21

4.2 Ventilation .............................................................................................................................................. 23

4.3 Fodring ................................................................................................................................................... 24

4.4 Energi- og vandforbrug .......................................................................................................................... 26

4.5 Spildevand og regnvand ........................................................................................................................ 28

4.6 Affald, olie, og kemikalier ....................................................................................................................... 29

4.7 Egenkontrol og dokumentation .............................................................................................................. 31

4.8 Driftsforstyrrelser eller uheld .................................................................................................................. 31

4.9 Husdyrbrugets ophør ............................................................................................................................. 32

5. Gødningsproduktion og - håndtering...................................................................................................... 33

5.1 Gødningstyper og mængder.................................................................................................................. 33

5.2 Flydende husdyrgødning ....................................................................................................................... 34

5.3 Gyllekøling ............................................................................................................................................. 35

6. Forurening og gener fra husdyrbruget.................................................................................................... 37

6.1 Lugt ........................................................................................................................................................ 37

6.2 Fluer og skadedyr .................................................................................................................................. 38

6.3 Støj fra anlæg og maskiner.................................................................................................................... 39

6.4 Transport................................................................................................................................................ 40

6.5 Støv........................................................................................................................................................ 42

6.6 Lys.......................................................................................................................................................... 42

7. Bedriftens virkning af natur og miljø................................................................................................... 43

7.1 Oversigt over bedriftens arealer............................................................................................................. 43

7.2 Grundvand ............................................................................................................................................. 44

7.5 Ammoniak og natur................................................................................................................................ 45

3

More magazines by this user
Similar magazines