Censor - Ny i Danmark

nyidanmark.dk

Censor - Ny i Danmark

Produktionsnr. 12

Prøve i Dansk 2

Maj-juni 2009

Skriftlig del

Censor- og eksaminatorhæfte

Indhold:

1. Prøvens niveau og bedømmelsen

2. Læseforståelse

Vejledende rettenøgler

3. Skriftlig fremstilling

Bedømmelsesskema


1. Prøvens niveau og bedømmelsen

Prøven i læseforståelse og skriftlig fremstilling ved Prøve i Dansk 2 efterprøver

dansksproglige færdigheder på et niveau, der relaterer til Threshold (B1),

jf. kompetenceskalaen, Common European Framework of Reference (CEFR).

Besvarelserne i læseforståelse bedømmes ved hjælp af de vejledende rettenøgler

i dette hæfte.

Generelt er kravet ved opgaver, der besvares med kort-svar eller åbent svar, at

besvarelsen skal være fyldestgørende og dækkende, og at der ikke må være medtaget

noget, som ikke hører med til svaret. I rettenøglerne angives der mindst ét korrekt

svar, men der kan være andre svar, som er korrekte. Det afgøres af censor og

eksaminator.

Der gives point for de enkelte svar. Pointene gives som hele point og må ikke

overskride det maksimale antal point, der er angivet for delprøven. Det samlede

pointtal for alle svarene omsættes ved hjælp af en omregningstabel til en karakter.

Besvarelserne i skriftlig fremstilling bedømmes på grundlag af bedømmelseskriterier

og ved hjælp af bedømmelsesskemaet sidst i dette hæfte.

Umiddelbart efter prøveafholdelsen modtager de beskikkede censorer og den prøveafholdende

udbyders leder resultatet af forcensuren sammen med en omregningstabel

fra point til karakterer for læseforståelsen. Af forcensuren fremgår det, om der

skal tages særlige hensyn ved bedømmelsen. Censor sikrer sig, at eksaminator er

orienteret om resultatet af forcensuren, inden voteringen begynder.

3


PD2

2. Læseforståelse

Vejledende rettenøgler

Delprøve 1 – AOF Odense

Svar Point

1. Ja 1

2. Kl. 16.00 1

3. Nej 1

4. Nej 1

5. Mandag 1

6. 24 (lektioner) 1

7. Tirsdag 1

8. Nej 1

9. Kom i gang med pc’en 2/(EDB) Hold nr. 70701 1

10. (Onsdag) 5. marts/5.3. 1

11. Ja 1

12. (På AOF’s kontor) (på) Vestre Stationsvej 8-10

(2. sal, 5000 Odense C) 1

Der gives 1 eller 0 point.

I alt 12 point

4


Delprøve 2 – Jacob Hansen – voksenlærling

– Tanja Jensen – frisørelev

Svar Point

1. At han ikke var så meget hjemme hos/var meget væk fra

sin kæreste (Maria)/(at) han og hans kæreste var kede af,

at de ikke så meget til hinanden 1

2. Hans gode ven/Emil 1

3. Ja 1

4. Mindst to af følgende svar:

De kan tage ansvar/de kan komme op om morgenen/de ved,

hvad de vil/han har kun gode erfaringer med voksne lærlinge 1

5. Udgifterne til deres hus er lave/Maria tjener godt/de bruger

ikke bilen så meget 1

6. Nej 1

7. På internettet 1

8. Nej 1

9. Nej 1

10. Hendes frisør/Birgit 1

11. (Fordi) Birgit manglede/havde brug for en elev 1

12. Nej 1

Der gives 1 eller 0 point.

I alt 12 point

I alt for delprøve 1 og 2: 24 point

Bemærk: en skråstreg (/) betyder “eller”, og ord eller udtryk i parentes betyder,

at det kan indgå i svaret.

5


PD2

3. Skriftlig fremstilling

Bedømmelsesskema

Navn:

CPR-nummer:

Delprøve 1

Er alle punkter besvaret på

en måde, så kommunikationen

lykkes?

12 10 7 4 02 00 ÷3

Delprøve 2

Er opgaven fyldestgørende

besvaret?

Har beskrivelser osv. fået et

passende sprogligt udtryk?

(Delprøve 1 og 2)

Pragmatisk færdighed

Opbygning og sammenhæng,

sprogligt udtryk

(Delprøve 1 og 2)

Lingvistisk færdighed

Ordforråd, grammatik,

ortografi

Karakter: ________

Karakteren gives ud fra en helhedsvurdering, dog sådan at besvarelsen af delprøve 1

indgår med mindre vægt i den samlede karakter end besvarelsen af delprøve 2.

6

More magazines by this user
Similar magazines