Omtanke Fra tankbil til silo - Aalborg Portland

aalborgportland.dk

Omtanke Fra tankbil til silo - Aalborg Portland

Levering af løs cement

Her i folderen kan du få gode råd og vejledning, der sikrer de mest

optimale betingelser for både dig og Aalborg Portland, når leveringen

af løs cement finder sted.

Aalborg Portland

Ordretelefon 80 81 57 33 (gratis opkald)

Undgå støvgener

For at undgå støvgener er det nødvendigt med et velholdt og rent filter

med følgende specifikationer: Filter på 22-30 m 2 der kan aftage 3.000 m 3

i timen. Bilens kompressor leverer 500-720 m 3 i timen.

Kundens installationer

En overtryksventil skal lovpligtigt åbne ved 0,05 bar svarende til 500 mm Vs.

• Et almindeligt velholdt filter kan give et trykfald på 80 – 100 mm Vs.

• Losningen foregår med et målt tryk på 70 – 80 mm Vs.

• I slutfasen af losningen stiger trykket op til 190 – 200 mm Vs.

Sammenlagt giver det maks. 100 + 200 = 300 mm Vs.

Altså vil der, hvis installationerne er i orden, være mindst 200 mm Vs

tryk til overs, inden overtryksventilen åbner, og inden det støver.

Hvis det alligevel støver, så læs skemaet på bagsiden og udpeg

symptomerne.

HUSK

Der er krav om begrænsning af støvudslip fra siloer. Grænseværdien vil fremgå af

virksomhedens miljøgodkendelse. Grænseværdierne kan din kommune oplyse om.

Normalkravet for støvudslip er maks. 20 mg/m 3 under losning.

More magazines by this user
Similar magazines