Omtanke Fra tankbil til silo - Aalborg Portland

aalborgportland.dk

Omtanke Fra tankbil til silo - Aalborg Portland

Standard siloinstallation

En standard siloinstallation kan normalt benyttes til alle typer af faststof,

herunder bl.a. cement, flyveaske, kalk m.m. Materialet overføres normalt

fra en tankbil ved hjælp af luft.

En silo kan være udstyret med følgende:

Et silofilter med et areal på 22 – 30 m 2 samt tilstrækkelig kapacitet til

at aflufte siloen under fyldning samtidig med, at der slipper under 20

mg/m 3 støv igennem filteret.

Bemærk, at det ikke udelukkende er silofilterets areal, der har betydning

for, hvor nemt det er at fylde siloen, men også silofilterets evne til at

rense sig selv, således at modtrykket i filteret bliver så lille som muligt.

En sikkerhedsventil, der letter ved det

korrekte tryk på 0,05 bar/500 mm Vs, og

som samtidig er i stand til at aflufte silotryk

og materialemængde. Sikkerhedsventilen

skal være konstrueret således, at ventilen

ikke stopper til. Sikkerhedsventilen bør

således ikke være fjederbelastet eller være

overdækket med vejrhætter og lignende, og

den skal monteres på siloen i størst mulig

afstand fra opblæsningsrøret.

Et normalt opblæsningsrør på 4”(Ø100 mm)

med slangekobling.

Et godkendt gelænder med en højde på

1100 mm samt både fodliste, knæliste og

håndliste.

1. Silofilter 22 - 30 m 2

2. Sikkerhedsventil

3. Niveaumåler

(ikke lovpligtig)

4. Opblæsningsrør

5. Gelænder,

højde 1100 mm

6. Lejder med rygbøjle

TRYK

• Sikkerhedsventil

500 mm Vs, 0,05 bar

• Trykfald silofilter

100 mm Vs, 0,01 bar

• Tryk til rådighed

400 mm Vs, 0,04 bar

• Tryk målt i silo

under opblæsning

70 – 90 mm Vs

More magazines by this user
Similar magazines